DR 100 B Vimose spænde

 

 

 

 

     På forsiden af Vimose spænden befinder sig 8 små hjerter og en stor lilie

Erik Moltke skrev:

>>Det mest naturlige skulle synes at være at opfatte runerne som en ejerformel

 "LUKIS LIUA",

hvor det første ord da måtte være et navn i genitiv, det andet en betegnelse for spænde.

Hvor forskelligt man kan se på denne lille runeansamling viser, foruden de just fremsatte opløsninger, de to andre vidt forskellige tolkninger:

Arthur Nordén læste og tolkede LOK ÆS LÆWA---------------slut er det med ulykker,

mens Haryy Andersen opdeler LU KISLI UA------------------------tre navneord, et for ly, et for spænde, og et for ve (ulykke).  

Det første lider af visse sproglige mangler, den anden er visst lidt for konstruktiv<<

Også skrev Erik Moltke:

<<Det vil altid herske tvivl om tolkning af en så kort indskrift uden skilletegn<<

 

Første gang jeg så Vimose spænden, kunne jeg erkendte, at hverken Erik Moltke, Arthur Nordén eller Harry Andersen har læst og tolket indskriften godt nok.

 

På bagsiden af Vimose spænden står:

LIAKIS LILIA----------------------------------------------lykkens lilie

 

Erik Moltke og Harry Andersen har læst den anden og tredje rune som en rune, næmlig U, men det er to runer, den tredje rune A bøjer sig lidt til venstre ved toppen, men rører ikke den anden rune I, fordi runen A går ikke helt til toppen.

På det andet billede  kan ses det meget klart.

 

Den tredjesidste rune og den næstsidste rune blev af de før nævnede herrer læst som en rune, næmlig U, men det er to runer, den næstsidste rune I bøjer sig også til venstre og ender lide før, hvor bistaven af runen L begynder.

 

Det første ord er et substativ i genitiv, og sammen med det andet henviser indskriften til spændens forsiden.

På forsiden af Vimose spænde ses 8 små hjerter og en stor lilie.

Jeg kan godt forstille mig, at spænden var en gave af en mand til sin elskede kone.