Runeindskrifter fra Västergötland

                                                       Vg 101 - Vg 200

 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 101 Bragnum 

---Þi : kuml : Þusi : RftiR : tak : faÞur : sin : kuÞan : ÞRkn : osbiu----

--(rejs)te dette kuml efter sin fader Dag, Asbjørns gode dreng

 

                                                        Vg 102 Håle gamla kyrka 

oskutr x risÞi x stin x Þonsi x iftiR x uÞkitil x faÞur x sin x

harÞa x kuÞan Þikn 

Åsgot rejste denne sten efter sin fader Udketil

har det godt dreng

 

 

 

 

                                                        Vg 103 Håle ödekyrkogård 

: auÞkil : uk : suin : arÞu : kuml : Þusi : RftiR : oskut : hlu : faÞur :: sin : kuÞan : ÞRkn : 

Audkel og Sven gjorde dette kuml efter deres kloge fader Åsgot,

god dreng.

 

 

 

 

                                                        Vg 104 Sals gamla kyrka 

: ÞurkarÞr x sRti x stain x ÞRnsR : Rftir : tuka : mok : sin :

Thorgard satte denne sten efter sin kammerat Toke 

 

 

 

                                                        Vg 105 Särestads gamla kyrka 

(he)mekR : lakÞi : stin : Þ(a)nsi * RftiR : stinbiurn : s-- ---

--- : halbi : ut : hans : auk : su : hlka : sata *

Hemming lagde denne sten efter (sin søn) Stenbjørn.

(Gud) og hellige Sankt Maria hjælpe hans ånd

 

 

 

 

                                                         Vg 106 Lassegården, Karleby

---a : kubl : iftiR :* Þoru * moÞur :s---

--(gør)e kubl efter s(in) moder Thora

 

 

 

 

                                                         Vg 107 Tuns kyrka  

[rifata x risÞi x stin x] aiftiR x Þu-s  [auk x aiftiR x Þurlaf x]

    Rivade rejste stenen efter Thorsten og efter Thorlak

 

 

 

 

                                                        Vg 108 Tängs gamla kyrka 

: stulnufÞi : risÞi : stin : Þonsi : iftir : ------ faÞur : sin : miuk : kuÞan : Þikn :  

Stolhøvde rejste denne sten efter sin fader (N.N.), meget god dreng

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 109 Tängs gamla kirka 

ku * seti ----(k)---hi - faÞu si---------skil i--

Gye satte ---<---k---hi> sin fader (Æskil) (hiogg) 

 

 

 

                                                         Vg 110 Näsbyholm 

A  1)  [kuÞa x risÞi x sti]n x ifti x h-----

B  2) --uirÞi x u[ti x hmini x sun x ---------

A  3)  --r x sin x kuÞan x uas x m]uÞ x kanat---------

B  4)  -f[uufi x uk ara--

B  5)  -x silki  x sim x

B  6)  --ui x runa x uk x]

1) : Gyda rejste stenen efter <h---->

2) :---blev ude <hmini> søn  

3) : <--r> sin gode ---var <muÞ><kanat>    

4) : ---<f u ufi og <ara>

5)     <silki> <sim> 

6) <----vi> Runa og 

 

 

 

 

                                                        Vg 111 Telacka 

(k)onuersus

conversus  - lægmand - broder

 

 

 

 

 

                                                        Vg 112 Åskyrka  

Þuri : risÞi : stn : Þonsi :  efti : karl : fR:laka :

hrÞa : kuÞon : trRk *

Thore rejste denne sten efter sin kammerat Karl,

har det godt dreng

 

 

 

 

                                                         Vg 113 Lärkegapet ; Töfta 

takh : risÞi : stn : Þaisi : Rfti : burn : frita :

harÞa : kuÞih : Þikn :

Dag rejste denne sten efter sin frænde Bjørn

har det godt dreng

 

 

 

 

                                                        Vg 114 Börjesgården, Töfta 

Þuri : risÞi : stin : Þonsi : ift- : tuka : bruÞur : sin :

harÞa : kuÞan : trik :

Thore rejste denne sten efter sin broder Toke

har det godt dreng 

 

 

 

 

                                                        Vg 115 Stora Västölet  

* Þura * karÞi * kubl * Þa(u)si * aftiR * kiRmut * uar * sin *

harÞa * kuÞan Þagn * bruÞur * frilifs

Thora rejste dennne sten efter sin ægtemand Germund, Fridlevs broder,

har det godt dreng

 

 

 

 

                                                        Vg 116 Hyringa kyrka 

: Þurstin : risÞi : stin : Þosi : iftiR : ----

Thorsten rejste denne sten efter----

 

 

 

                                                        Vg 117 Levene kyrka 

x herlfR x risÞi x stin x eftiR x sunu x sina x uar x auk x Þurgut x

kuÞ x halbi x selu x ÞiRa x uelÞi---- 

Herulv rejste denne sten efter sine sønner Var og Thorgot

Gud hjælpe deres sjæle vældig

 

 

 

 

                                                        Vg 118 Slädene kyrkogård 

ronuig : karÞi : kubl * Þasi * oftiR suinuk : buta sin

Rannvig gjorde dette kubl efter sin ægtemand Svenung

 

 

 

 

 

                                                        Vg 119 Sparlösa kyrka 

1.) A) x iuls kaf + airikis sunR kaf alriki b=u

            Aivisl gav, Erkis søn gav Alrik bo(sted)

 

     E)  kisli : karÞi : iftiR : kunar : bruÞur : kubl : Þisi

          Gisl gjorde dette kubl efter (sin) broder Gunnar

 

2.) B) ---t ----la kaf raul at kialt-

         ---a sa(t) faÞiR ubsal faÞiR suaÞ a-a-u--ba--

     -   ----omas notu auk takaR * aslriku lu--R uk Þ-t aiuisl

                                                      (-k i-rnit--nku-tirikis)

                                                                        -ikinnr(u)

 

3.) C)  (sikisnua nraui) Þat sikmar aiti makuR airikis makin iaru Þuno

         aft auis uk raÞ

         runoR ÞaR rakin uk utu iu Þar suaÞ aliriku lubu faÞi

         

      D)  ui(u)-am--- 

          --kunR (u)k (l)ius-- 

         ---uk-rÞ sar(s)k(s) nuibin----

 

 

 

 

                                                        Vg 120 Sparlösa kyrka 

(h)iÞin auk ÞiR u --------------------- u risu rutaR  

  Hedin og de    <u--->------------<---u> ristede runer

 

 

 

 

                                                        Vg 121 Sparlösa kyrkogård 

[---imti--æsæia æ

hans * sæl * haui * himinglæÞi * æmæn * ]

 <imti->  Jesaja

 hans sjæl have himmelsglæde, Amen

 

 

 

 

 

                                                        Vg 122 Abrahamstorp 

: biurn : rsÞi : stin : Þinsi : ifti(r) : ÞiuÞ : filuk:a : sia :

kuÞ : ialbi :--------sunl : ok : su : kilka : sata : marki

Bjørn rejste denne sten efter sin kammerat Diud.

Gud og hellige Sankt Maria hjælpe (hans) sjæl

 

 

 

 

 

                                                        Vg 123 Västergården 

: riuiÞr : risiÞ : sti :  Þasi : auftiR : kurm : su : sin :

miuk : kuÞan : trik

Ryvid rejste denne sten efter sin søn Gorm

meget god dreng

 

                                                        Vg 124 Ryda kyrka

osmutr : risÞi : stin : Þansi : ifiR : tuk * faÞur * sin

Asmund rejste denne sten efter sin fader Tok(e)

 

 

 

                                                        Vg 125 Södra Kedums kyrka

biurn * k(a)rÞi * kubl * Þasi * aftiR * ulf * bruÞur * sin *

saR ** uaR * trekr bastr * i biliik uti

Bjørn gjorde dette kubl efter sin broder Ulv,

han var drengens bedste i kamp ude 

 

 

 

                                                        Vg 126 Larvs kyrka 

[--- arukR * risÞi * stin * Þisa * aftiR * (sui)n : sun * sin

harÞa * kuÞan * trok itiÞ]

<----aruk> rejste denne sten efter sin søn Sven

har det godt dreng <itiÞ>

 

 

 

 

 

                                                        Vg 127 Larvs hed 

-uliR : risÞi : uk askatla : stin : Þensi : eftiR : kunar : sun : sygtrygs :

trik : kuÞan : kuÞ : trutin : biargi : ut : hans  

Tulir og Askatl rejste denne sten efter Sigtryggs søn Gunnar,

god dreng, Gud, Herren, bjærge hans ånd

 

                                                        Vg 128 Per Jonsgården 

hakun * ouk * Þurkutr * risÞu * stin * Þina * iftiR * faÞur * sin * rifti *

buta * kuÞan * 

Hagon og Thorgot rejste denne sten efter deres fader Rifte

god bonde

 

 

 

 

 

                                                        Vg 129 Skärvums kyrkogård  

----------------------æskil : læt stin : Þæ--------pris-------- isuiÞurs -

rasi--------u------om * io=niprisÞfil--Þisp---rÞus------tti Þim : til ro 

Æskil lod rejse denne sten <isuiÞurs --

rasi-----u----m--> < ioniprisÞfil--Þisp--->---<rÞus----tt> -lede ham til ro

 

 

 

 

                                                        Vg 130 Skånum 

: kuÞmutr : rsÞi : stin : Þesi : eftiR : eskil : bruÞur : sin 

: trek : harÞa : kuÞan : hk : truki *

Gudmund rejste denne sten efter sin broder Æskil,

har det godt dreng, Tryggvi huggede (runer)

 

 

 

                                                        Vg 131 Sjögerås 

[biærn : let gæræ * sten

ÞorÞær  [{HIC IACET THORTAR}]

Bjørn lod gøre sten  

Thordar, her ligger Thordar 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 132 Marka kyrkogård 

A) : Þat : er : ret : hua[rium : at : s]

B) igia : pateir : firi : siæol : m[agnusa]

 Det er ret sand, at sige fadervor for Magnus sjæl

 

 

 

 

 

                                                        Vg 133 Skyberg  

stinÞuriR: siÞu : sun * raisÞi * stin * Þisi * aftiR * suin * bruÞur * sin * 

Stenthorir, Sides søn, rejste denne sten efter sin broder Sven

 

 

                                                        Vg 134 Prästgården 

siRaluh 

<siRaluh>

 

 

 

 

 

                                                        Vg 135 Hasslaby 

[brantr + risÞi + stin + Þinsi + ef

tiR nosmu x bruÞur sin * saR uarÞ

Þrebin x ot ustitki] 

Brand rejste denne sten efter sin broder Asmund, han blev dræbt østerud

 

 

 

 

 

                                                        Vg 136 Lillegården, Svenstorp 

---ub- sati : stein : Þen[na : eftiR : ------------] sifa : bryÞr [s]in[a : ku]Þa

<--ub-> satte denne sten efter sine gode brødre --------------------(og) Sive

 

 

 

                                                        Vg 137 Sörby  

ali * auk * karli * risÞu * stin * Þansi * stin * Þansi * iftiR * firistin * faÞur * sin * miuk kuÞan Þikn

Ole og Karle rejste denne sten efter deres fader Frøysten, meget god dreng  

 

 

 

 

 

                                                        Vg 138 Vårkumla kyrkogård 

+ hær + liggia + faÞhar + tuer +

hiÞinn + ok + enarr + hæto + Þer +

her ligger fader og søn, (de) to, 

Hedin og Enar hedder de 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 139 Vårkumla kyrkogård  

[osm]utr : risÞi : stin : Þ[en]a [: efti]R : kuÞmut : faÞur : sin :

ruku : su[n : ha]rÞa : kuÞan 

Asmund rejste denne sten efter sin fader Gudmund

Rugges søn, har det godt

 

 

 

                                                        Vg 140 Madängsbro 

---x let x risa x sten x Þena x e(f)(t)iR eskut (b)r[uÞur sin]

    --lod rejse denne sten efter sin broder Æsgot

 

 

 

 

 

                                                        Vg 141 Mularps kyrka 

erikr * Þorsson * lit * gira * hualfstin * Þenn * ifir * kunnar * asursson : Þat * er * ret * huarium ---: risæ * ob * firir * biÞia : bater ----stetti * ur * eilÞi

Erik Thorsson lod gøre denne hvalfsten over Gunnar Assursson; det er ret sand at rise ob for bede fadervor; <stetti><ur><eilÞi>        

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 142 Näs kyrkogård  

+ ragnildr +

   Ragnhild 

 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 143 Näs kyrkogård  

+ hær : likr : Þorkel : ynksti +

+ son : dahlanks : ok : steno +

+ her ligger Thorgil, Daglangs og Stenas yngste søn +

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 144 Näs kyrkogård 

+ byrr : ligr : innan : Þæssi : Þro :  guÞ :

 givi : sial : hans : glæÞi : ok : ro +

Byrr ligger i denne stengrav,

Gud give hans sjæl glæde og ro

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 145 Näs kyrkogård  

--fæ-//--fæbi-------hiR---//-l---fh

<--fæ> <fæb>----<hiR--><-l-fh>

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 146 Slöta kyrka 

[beorn : høsa : son : læt : kera : hualf : Þenna : æftir ma=r]

[kæræti : felaha : sin : {HARALDV ME FECIT]

[BEORN HVESA SON LET GERA HVALF]

[DENNA EFTIR MARGARETI FELAHA SIN}]

Bjørn, Hosves søn, lod gøre denne hvalf efter sin kammerat Margarete

Harald gjorde mig

 

 

 

 

 

                                                        Vg 147 Slöta kyrka 

[--faÞÞr : sin :              gan---]

--sin fader,                    gan--- 

 

 

 

 

                                                        Vg 148 Slöta kyrka 

[ri: slen : - (s)(t)a----

isun- eiæÞll * inabi-----] 

<ri><slen><sta--->

<isun->eiæÞll><inabi-->

 

 

 

 

                                                         Vg 149 Åsakatorp 

: ruka : s(a)[ti : stain : Þansi : iftir ------]r: faÞur : sin : auk :[------------------------] 

Rugge satte denne sten efter sin fader ----------og ------------

 

 

 

 

 

                                                        Vg 150 Skattegården, Velanda 

x Þurui : risÞi : stin : iftiR : ukmut : buta : sin :

miuk : kuÞan : Þikn x Þur : uiki x 

Thorvi rejste stenen efter sin ægtemand Ogmund

meget god dreng, Thor vie (runerne)

 

 

 

 

 

                                                        Vg 151 Eggvena kyrka 

: uifast : risÞi : sti[n : ifti]R : uifa :

hrÞa : kuÞan : Þegn :

Vifast rejste denne sten efter Vive

har det godt dreng

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 152 Håkansgården  

kunuar : resÞi : stin : Þani : eftiR : kana : bunta : sin :

Þegn harÞa kuÞan 

Gunnvar rejste denne sten efter sin ægtemand Kane,

har det godt dreng

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 153 Fölene kyrkogård  

: b[i]u[r]n : risÞi : s[t]in : Þo[nsi : eftir :------------ : sun : sin

haÞa : kuÞan : tirik :

Bjørn rejste denne sten efter sin søn (N.N.)

har det godt dreng 

 

                                                        Vg 154 Fölene kyrkogård  

osfriÞr : risÞi : stin : Þonsi : eftiR : osgiR :

hrÞa : kuÞan : trek : buta * sin

Asfrid rejste denne sten efter sin ægtemand Asger,

har det godt dreng

 

                                                        Vg 155 Hols kyrka

 --- [ri]sÞi : stin : Þna : iftir : kuÞmut : sun sin : Þan----- 

--  rejste denne sten efter sin søn Gudmund, <dan---->

 

 

 

                                                        Vg 156 Remmene kyrka  

A : Þurbiurn : risÞi : sti[n : Þasi : ifti]R : Þuri : bruÞur : sun : sin :

harÞa : kuÞan : suin :

Thorbjørn rejste denne sten efter sin brodersøn Thore.

har det godt svend 

 

 

 

                                                        Vg 157 Storegården, Fröstorp 

ÞurÞr * risÞi * stin * Þesi * eftR * futin * faÞur * sin *  Þahn  hrÞa kuÞan *

uk eftR * esburn * brÞur * sin * trk * hrÞa * kÞan * 

Thord rejste denne sten efter sin fader Fundin, dreng har det godt

og efter sin broder Esbjørn, dreng har det godt

 

 

 

 

 

                                                        Vg 158 Fänneslunda kyrka  

kafli : risÞi : stin : Þesi * etR * kiRa *

Þahn * hrÞa * kuÞan * bruÞur*sun * bitu

Kavle rejste denne sten efter Bitas brodersøn Gere

dreng har det godt 

 

                                                        Vg 159 Hagahult 

---ki sat---

<---ki> satte (stenen) 

 

 

 

 

                                                        Vg 160 Västergården, Väby 

Þuri x risÞi stn x Þansi iftR x ÞuriuÞ x faÞur sin

Thore rejste denne sten efter sin fader Thorvid 

 

 

 

 

                                                        Vg 161 Skräddargården nr. 2, Härna by 

: buli : resÞi : stin : Þonsi : eftiR : bulu : mag : sin :

Bolle rejste denne sten efter sin kammerat Bolle 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 162 Bengtsgården, Rävicke 

* uebiurn * sati * istin * Þina * eftir * tuli * sunu * sin *

tereke * haraÞa kuÞan

Vibjørn satte denne sten efter sin søn Tule

dreng har det godt

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 163 Rångedala kyrka  

+ hæra + guÞ : biÞ : iak : signa +

[+] sigru[Þ]---------------Þiær uæra +

Herren Gud, beder jeg velsigne Sigrud------------<Þiar><uære>  

 

                                                        Vg 164 Gretlanda by  

a=ue maria

Ave Maria 

 

 

 

 

                                                        Vg 165 Södra Vings kyrkogård  

botildær : læt : gæra : hualf : Þænna : ifir : suen : dRrmoson : haraldær : stenmæsteri : gærÞi : 

BOGILDER : LET : GERA : HVALF : DENNA : IFIR : SVEN : DEVRMOSON : AVE MARIA * GRATIA

Bothild lod gøre denne hvalf over Sven Dyrmodsson

Harald, stenmester gjorde, Ave Maria gratia

 

 

 

 

 

                                                        Vg 166 Södra Vings kyrkogård 

kafi : sati : s---- ------ u ----s : 

<kafi> satte s(tenen) -------<u----><--s>-

 

 

 

 

                                                       Vg 167 Södra Vings kyrkogård   

u . ix . n-nn

<u ix><n-nn> 

 

                                                        Vg 168 Hökerum 

---- x karÞi x ku(m)l x Þus(i) x ef(t)iR x b---- ---sin x auÞ--- 

--------gjorde dette kuml efter sin <b --------><auÞ----->

 

 

 

 

 

                                                        Vg 169 Svedjorna 

tuliR : auk : Þurni : karÞu : kuml : Þusi : iftiR : Þuri : auk : klaka : sunu : sina :

Tolir og Thorne gjorde dette kuml efter deres sønner Thore og Klakke 

 

                                                        Vg 170 Blidsbergs kyrka  

Þerui : let : s(ati : sten)a : Þesi : eftiR : ----- -- [k](u)Þulf : bunta : sin : auk : sun : sin

Thervi lod satte denne sten efter sin ægtemand (N.N.) og sin søn Gudulv

 

                                                        Vg 171 Blidsbergs kyrka 

: Þura : kiarÞi : kuml : Þesi : eftiR : tusta : bunta : sin : herluks : bruÞur :

Thora gjorde dette kuml efter sin ægtemand Toste, Herlogs broder 

 

                                                        Vg 172 Storegården  

stari : risÞi : ----------------------- (u)r : sin : in ---------------

Stare rejste (denne sten efter ) sin (fader/ broder N.N. )--in

 

                                                        Vg 173 Prästgården  

kufi * sati * stein * Þena * eftiR * ÞurÞ * bruÞur * sin * auk * bru * lagÞi

Gufe satte denne sten og lagde broen efter sin broder Thord

 

                                                        Vg 174 Nöre  

* kalmi : risÞi : stin : Þena : eftiR : helka : sun : sin : iaR : turknaÞi :

Galme rejste denne sten efter sin søn Helge, han druknede 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 175 Silarps bro 

rifr * uk * uestin * risÞu * stin * Þensi * aftiR * Þurstin * fiÞur * sin

Rev og Vesten rejste denne sten efter deres fader Thorsten 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 176 Östergården, Vedåsla

 ---karÞi : kuml : Þusi : eftiR [hal]ftan : bruÞur : sin ---

-----gjorde dette kuml efter sin bruder Halvdan 

 

                                                        Vg 177 Humla gamla kyrka  

x kati : risÞi : s(tin)--------------------

-----------------------tuR : knikis  

Kate rejste (denne ) sten

------------------Gnegges (datter/ søster)

 

 

 

 

                                                        Vg 178 Kölaby kyrkogård  

: agmuntr : risÞi : stin : Þonsi : iftiR : isbiurn : frinta : sin : auk : asa : it : buta : sin : ian : saR : uaR : klbins : sun : saR : uarÞ : tuÞr : i : krikum

Agmund rejste denne sten efter sin frænde Æsbjørn og sin ægtemand Asa, han var Kolbens søn, han blev død i Grækenland

 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 179 Lillegården 

: styr : ÞuÞulfs : sun : rsÞi : stin : Þesi : eftiR : euit : bruÞur : s[in]

  trk hrÞa : kuÞan :

Styr, Gudulvs søn, rejste denne sten efter sin broder Øyvind,

dreng har det godt 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 180 Stommen  

: kartuki : sati : ste[in:-----------------------

-----------------kuÞ]an : eR : uarÞ[ :-------

-------------------------f]untin : [hi]uk :

Kartoke satte (denne) sten (efter sin------.)

(dreng har det) godt, han blev (død)------

--------------------------(F)undin huggede (runer) 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 181 Frugården

kufi : rsÞi : stin : Þesi : eftR : ulaf : sun : sin *

trk * hrÞa * kuÞan *

hn * uarÞ * trbin * i estlatum *

huarÞr * iuk * s----

Guve rejste denne sten efter sin søn Olav

dreng har det godt,

han blev dræbt i Estland

Havard huggede s(tenen)

 

 

 

 

 

                                                        Vg 182 Skattegården, Hög 

: sluta : reisÞi : stein : Þena : eftiR : esbiurn : felaga : sin : auk : karÞi : bru : Þesi 

Slote rejste denne sten og gjorde denne bro efter sin kammerat Æsbjørn

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 183 Hög   

[hnuÞa : reisti :  stein : Þena : eftiR : uefut : bruÞur : sin : auk : karÞi : bru : Þisi :]

Gnuda rejste denne sten og gjorde denne bro efter sin broder Vefod 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 184 Smula kyrkogård 

: kuli : rsÞi : stin : Þesi : eftiR : rÞr : kunu : sinaR : esburn : ok : iula :

treka : hrÞa : kuÞa :

ian : ÞiR : urÞu : tuÞiR : i lÞi : ustr :

Gulle rejste denne sten efter sin kones brødre Æsbjørn og Jule,

drenge har det godt,

de blev dræbt i led østerud

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 185 i en smidiemur

[mi(n) kusæ lik]

[Þ(r)ikiær kær  Þei]

min kusse slikker

drengene kære Gud

 

 

 

 

 

                                                        Vg 186 Timmele kyrkogård  

* seytr : sati : stein : eftiR * ystin *

kuÞ * hialbi * saul * hans * auk * kus * muÞiR * hilakR * kristr * i : himin*riki * 

Søynd satte stenen efter Øysten

Gud og Guds moder (og) helliger Krist hjælpe hans sjæl i himmelriget

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 187 Vists kyrka  

+ giRi * sati * stin * Þana * eftiR * kuÞa * bruÞur * sin *

eR * a ok*lanti * altri * tynÞi * 

Gere satte denne sten efter sin broder Gode,

han i England aldrig flygtede

                                                                        sml: Sm 5 Transjö

                                                                       eR a eklati ali tynÞi

                                                                       han i England aldrig flygtede

 

 

 

 

 

                                                        Vg 188 Örby kyrka  

[----- -unta * resÞ-----]

---(A)nunde rejste---                          sml: Vg 195  anunta

                                                                          Anunde

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 189 Lilla Svenstorp 

stifatr : sati : stin : Þani : efti(r) ----- 

Stenfast satte denne sten efter

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 190 Månstadskulles järnvägsstation 

ikialtr : sati : s--n : Þani : eftiR : krimulf : sun : si :

Ingjald satte denne sten efter sin søn Grimulv 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 191 Nittorps gamla kyrka 

[+ i---------uk * fu-------Þ +] 

+ ----------og---------(Gu)d +

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 192 Sörgården, Gölingstorp 

suin : risti : stin : Þena : eftiR : f(r)ua : sun : sin

Sven rejste denne sten efter sin søn Fure 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 193 Svenljunga gamla kyrka 

--- : stin : Þani : e------- ----bruÞur : sifa

---denne sten e(fter) -----------Sifas broder

 

 

 

 

 

                                                        Vg 194 Herrekvarn

kuÞmutr : karÞi : kuml : Þusi : eftiR : urmar : sun : sin :

Gudmund gjorde dette kuml efter sin søn Ormar 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 195 Normanslid  

asur * sati * stin * Þani * iftiR * anuta * bruÞur * si-

Assur satte denne sten efter sin broder Anunde

 

 

 

 

 

                                                         Vg 196 Älvsborg 

 + gunbiorn : lit : gira : stin : Þina : iuir : i--aneg : broÞir : si-

Gunbjørn lod gøre denne sten over sin broder J(el)aneg 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 197 Dalums kyrka 

tuki * auk * ÞiR * bryÞr * ristu * stin * Þesi * eftiR * bydr : sina *

eR : uarÞ * tu(Þ)r * uestr : en * anar : au(s)tr : 

Toke og de brødre rejste denne sten efter deres brødre,

den ene blev død vesterud, den anden blev død østerud

 

 

 

 

 

                                                        Vg 198 Dalums kyrka 

bruni ---ti * stin : Þana * eftiR * eskil * sun * sin :

Brune rejste denne sten efter sin søn Æskil

 

 

 

 

 

                                                        Vg 199 Norra Lundby kyrka 

---uisk : hirin : suna : liki : kuisk : hialms : kuna : halt---

--iÞ : k-- -     ------------    ---kain : urÞ : bar :

Kvisks søn ligger her. Kvisk, Hjalms kone.- <halt>-----------

--<iÞ k---> ---------  -------<kain> <urÞ> <bar---->

 

 

 

 

 

                                                        Vg 200 Börstigs kyrka  

tauiÞ ær kær

David er kær