Runeindskrifter fra Västergötland

 

                                                        Vg 1 Bergs kyrkogård 

[---(ma)rka : steina * iuesi.....]

--- ristede denne sten ---- 

 

                                                        Vg 2 Säby 

A) biurn : raisti : stain : Þins- -----------n : karÞi * bru : Þisa : aftir bi----

B) ---sin : a---- iurun(r) :

A) Bjørn rejste denne sten (-----------------) gjorde denne bro efter Bi---

B) ---sin og e(fter) Iorunn

 

 

 

 

 

                                                        Vg 3 Armeneby 

: tumi : auk : ÞiR : broÞr : risi : stin :L Þni : haftR : Þurstin : fauÞr 

Tume og de brødre rejste denne sten efter deres fader Thorsten

 

 

 

 

                                                        Vg 4 Stora Ek 

utr : skalt : raisti : stain : Þinsi : aftir : Þurstain : sun : sin :

auk : stain:bru : karÞi : firir :

is : ati : Þria : buia : i : homri * auk : Þria : tiauku : marka : at : airiki 

Odd, skjald (digter), rejste denne sten efter sin søn Thorsten og gjorde stenbroen for ham, han havde tre byer i Hammer-(skifte) og tredive mark efter Erik

 

 

 

 

 

                                                        Vg 5 Magatan 

gaeRna=R glata

Gernas glæde 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 6 Fägremo  

Þair : onuntr : auk : Þorstin : raistu : s----

Anund og Thorsten, de rejste s(tenen)

 

 

 

 

                                                        Vg 7 Sörgården, Vallby 

krim * risti * stin * efti * hltan * freta * sin *

Grim rejste denne sten efter sin frænde Halvdan 

 

 

 

 

                                                         Vg 8 Hjälstads kyrka 

kitikr x risti x stin x Þena x eftiR x kimut x broÞur x sin x Þen kudaa x kuÞ albi x

Gerting rejste denne sten efter sin broder Germund, den gode,  Gud hjælpe

 

 

 

 

 

                                                        Vg 9 Leksbergs kyrkogård 

x kunur : arsti : stin : Þina : iftiR x a-(i)b x naka x faÞur + Þrkls x

     Gunnur  rejste denne sten efter Thorkils fader Olav Nacke

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 10 Leksbergs kyrkogård 

tho=rsten + briister 

  Thorsten, præst

 

 

 

 

 

                                                        Vg 11 Leksbergs backe 

Þorir x skurba x raisti x stin : Þino : iftir : kitik x sun : sin

Thorir Skorpe rejste denne sten efter sin søn Ketil 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 12 Storegården, Hindberg  

A) olafr : hnaki : -t---ra : famtan : bo : kan-Þis--- --nm --irÞi : s------

B) alir : kaut : siarÞ

A) Olav Nacke-----<t------ra> femten bosteder <kan-Þis> <...nm> --------<irÞi : s---->

B) alle, skænder ud Gaut ----

 

 

 

 

 

                                                        Vg 13 Nolgården, Karleby 

x Þorir x skuba x risti stin : Þikno : iftir + kitil x sun :x sin x

auk x uftir : olaf x stro : sino x

Thorir Skorpe rejste denne sten efter sin søn Ketil

og efter sin fosterdatter Olof

 

 

 

 

 

                                                        Vg 14 Rogstorp 

(Þ)(a)(i)r hat(i)kr [:] (h)(a)(r)(u)arÞr : raistu * stain : i(f)t[ir : kunar : fa]Þ[ur : sin : ]

Hatting (og) Harvard, de rejste denne sten efter deres fader Gunnar 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 15 Sunnevad 

+ hruar : raisti : sein : Þino : iftir : Þorir : sun : sin :

Hroar rejste denne sten efter sin søn Thore

 

 

 

 

 

                                                        Vg 16 Mellemgården, Frölunda 

Þir x osti x brtÞr x raistu x stin : Þ(i)si : iftir : Þor : faÞur : sin

  de Åste brødre rejste denne sten efter deres fader Thor  

 

 

 

 

                                                        Vg 17 Skeberga 

A)

1  [uikikr : lit : kirua------]

3  [non : aiftir : biurn : bruÞur : sin : auk : risti : stain : Þ---------]

6  [aftir : sun : auk : bruÞur : auk : mik]

B)

2  [(au)k : aiftir : iutur : sino ur----: (l)it : karÞa : aiftir : sin ---]

4  [iftir : Þorstain ---] 

5  [bruÞur sina :]

1 Viking lod gøre----------

2 og efter sin datter <ur----->----------- lod gøre efter sin-------------------

3 <---non> efter sin broder Bjørn og rejste d(enne) sten 

4 efter Thorsten 

5 sin broder, -------------------

6  efter søn og broder og makker

 

 

 

 

 

                                                        Vg 18 Gösslunda kyrka 

* uifir * risÞi * stin * Þai * iftiR * uisiti * buta

Vefrid rejste denne sten efter sin ægtemand Visete 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 19 Gösslunda kyrka 

: Þ uaR nu : Rtbrhakr : taiR

tua : r Rbur * fuen : Þua : is  R (*R---r

 <Þ> var nu ratbrak de

 <t> var burfruen du er < R r---r Þ

 

 

 

 

 

                                                        VG 20 Västanåker 

---risti x stin x iftiR x kurmar x sun x sin x iaR x uaR x trpin x a iklanti x

---rejste denne sten efter sin søn Gudmar, han var dræbt i England 

 

 

 

 

                                                         Vg 21 Häggesleds kyrkogård 

[hulfast x lagÞi x stin x ifiR x]

Holmfast lagde stenen over - 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 22 Häggesleds kyrkogård  

kala x faÞur x sin x kuÞ x

  sin gode fader Kalle 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 23 Häggesleds kyrkogård 

ÞurÞr x sati x stina x iftiR x nustin x faÞur sin x

Thord satte stenen efter sin fader Øysten

 

 

 

 

 

                                                        Vg 24 Häggesleds kyrka 

: Þo[r]Þr : la[gdi : s]tai(n)[ : ifir] : muÞur * s[ina]

    Thord lagde sten over sin moder

 

 

 

 

 

                                                        Vg 25 Häggesleds kyrka

-- [(lag)Þi x stin x iftiR ÞorÞ b... ]

  lagde stenen efter (sin b-------) Thord  

 

                                                         Vg 26 Häggesleds kyrka

-- [albi]bi x silu x hans x

(Gud) hjælpe hans sjæl 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 27 Häggesleds kyrkogård 

---sa]ti [st]ina ifti(R) (s)u(i)[n] -- 

  --- satte stenen efter Sven ---

 

 

                                                        Vg 27B Häggesleds kyrkogård

fragment av gravhällar

 

 

 

 

                                                         Vg 28 Häggesleds kyrkogård

 

[--: friÞ(i)---] 

    <frid---- >

 

                                                        Vg 29 Häggesleds kyrka 

[-- r* sia x uati-----]  

(brode)r sin <vati--->

 

                                                        Vg 30 Järpås kyrka 

x kabR x uk x uikmanr x satu x stin x Þisi x uk x kaÞu x bru x aftiR x Þuru x

  Kanp og Vigman satte denne sten og gjorde broen efter Thore 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 31 Järpås kyrka  

[+ fuÞori * khias + tblmR*]

    fuÞork h(n)ias tblmR 

 

                                                        Vg 32 Kållands Åsaka kyrka 

ÞurÞr x uk x Þurun x Þana x risÞu x stin x x efti x era x alkuÞan : trik

Thord og Thorun de rejste stenen efter den allerbedste dreng Ærro

 

 

 

 

 

                                                         Vg 33 Stommen 

kRrua : rÞi : sti : fti : tusa : sun : s-n : Þua : hiti : sti 

Gyrva rejste stenen efter sin søn Toste. Thore fandt stenen

 

 

 

 

                                                         Vg 34 Tolsgården 

x ahmutr x risÞi x stin x e----

Agmund rejste stenen e(fter

 

 

 

 

 

                                                        Vg 35 Läckö 

: tuliR : risÞi : stin : Þonsi : aft : Þurkil : mag : si----

    Tolir rejste denne sten efter sin makker Thorkil 

 

 

 

 

                                                        Vg 36 Rackeby kyrka 

+ gunnur : øÞker +

 Gunnar (og)  Ødger   

 

 

 

 

                                                        Vg 37 Rackeby kyrka 

uÞakrimR : sati : sin : Þonsi : ift : oskil : sun----------

Odegrim satte denne sten efter (sin) søn Åskel

 

 

 

 

 

                                                        Vg 38 Rackeby kyrka 

[-(h)ans--]

   hans  

 

                                                        Vg 39 Åkersberg 

(Þr)asi : sati : stia : Þasi : ut : haftan : sun : s(in)

Thrase satte denne sten efter (sin) søn Halvdan

 

 

 

 

 

                                                        Vg 40 Råda kyrka 

+ Þurkil + sati + stin + Þasi + itiR + kuna + sun + sin + iR * uarÞ + tuÞr + i uristu + iR * bÞiÞus + kunukaR

Thorkel satte denne sten efter sin søn Gunne, han blev død i strid, han kæmpede for kongen 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 41 Råda kyrkogård 

Þura x let x kira x itir x (t)--- 

Thora lod gøre (stenen) efter <t---->

 

 

 

 

 

                                                         Vg 42 Råda kyrka 

[---r---a----ur-auk kur---s-aftiR x karl x faÞur + s---] 

--r---a------ur og kur------efter (deres) fader Karl 

 

 

 

 

                                                        Vg 43 Råda kyrka 

rent ornamental

 

 

 

 

                                                        Vg 44 Skalunda kyrka 

--(r)iÞr x risÞi x stin x eftiR x sunu x sina x suin x -----------

---rid rejste stenen efter sine sønner Sven (og N.N.)

 

 

 

 

                                                        Vg 45 Skalunda kyrka 

: hragli : auk : alkisl : satu : stin : Þesi : eftiR : serla : faÞur : sin

Hragle og Algisl satte denne sten efter deres fader Serle 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 46 Skalunda kyrka 

m[aria g)ras(ia am)e(n k)ris(t)

Maria gratia, Amen, Krist

 

 

 

 

 

                                                        Vg 47 Strö kyrka

--[stin :Þ]aisi : uft : hklak : mak : sin :

denne (st)en efter sin makker Haglang 

 

 

 

 

                                                        Vg 48 Strö kyrkogård  

: kuti : sti : stin : Þa(s)

Gote s(a)tte denn(e) sten 

 

 

 

                                                        Vg 49 Brokvarn 

ubiR auk suin risÞu stin --si iftiR

Øpir og Sven rejste (de)nne sten efter---

 

 

 

 

                                                        Vg 50 Husby kyrka 

asur x aui x suin  x auk x Þorir x Þir x lakÞu x stin x Þina x ufir x moÞur x sina x oluf x kuÞ hialbi x sial x hinar x auk x kus moÞir x auk x alir x kus iklar

Assur og Sven og Thorir, de lagde denne sten over deres moder Olof.

Gud og Guds moder og alle Guds engle hjælpe hendes sjæl

 

 

 

 

                                                        Vg 51 Husby kyrkogård 

ulafR : sati : stin : Þansi : iftiR : hriÞar : sun : sin : 

Olaf satte denne sten efter sin søn Hreidar

 

                                                        Vg 52 Husaby kyrkogård 

kyreÞr li-----

Gyrid l(od)

 

 

 

 

                                                         Vg 53 Husaby kyrka 

---(Þ)ina : ufiR : (s)turbi(ur)n : ------

    denne (sten) over Styrbjørn

 

                                                        Vg 54 Husaby kyrkogård 

ik

ik

uhne

< ik > < ik > < uhne >

 

                                                        Vg 55 Källby ås 

ulfr : auk : ÞiR : raknar : risÞu : stin : Þansi : iftiR : fara : faÞur : sin : -------

-------ristin : man : saR : hafÞi : kuÞa : tru : til : kus : 

Ulv og Ragner, de rejste denne sten efter deres fader Fare.

(Han var en k)risten mand, han havde god tro til Gud

 

                                                         Vg 56 Källby ås 

stur-akR + sati + stin + Þasi + (i)ftiR + kaur + faÞur + sin

Styrlag satte denne sten efter sin fader Kar

                                                                  

 

                                                        Vg 57 Lindärva kyrkogård 

m-iai 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 58 Lindärva kyrka 

[ak : suin : ak ---]

og Sven og----

 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 59 Norra Härene gamla kyrka

rifnikR : auk : kiali : auk : brunulfR : auk : kifulfR : satu : stin : Þonsi : iftiR : fut : faÞur : sin :

harÞa : kuÞon : Þign :

sua : hifiR : osa : as : igi : mun : sum : kuin : ift : uir : siÞon : kaurua :

: hialmR : auk : hiali : hiaku : runaR *

Hrefning og Gjalle og Brunulv og Gefulv satte denne sten efter deres fader Fod,

har det godt dreng.

Så hjælpe også os, ikke må som kvinde efter mænd sådan gøre.

Hjalm og Hjalle huggede runer

 

                                                        Vg 60 Kinnevedums kyrkogård 

--------??---------??---------irÞu-------?-------?-----------

ornament med orm - kun få runer kan læses

 

 

 

 

                                                         Vg 61 Härlingstorp 

: tula : sati : sten : Þ[ina : iftiR kR : sun] : sin :

harÞa x kuÞon : trok :

sa x uard : tuÞr : o : uastr : uakm :  

Tole satte denne sten efter sin søn G(ei)r

har det godt dreng

han blev død på vestervæg i viking

 

 

                                                        Vg 62 Ballstorp 

utlaki : risÞi : stin : Þn- iftiR : uuit :

harÞa : kuÞon : Þikn :

Udlang rejste de(nne) sten efter Øjvind

har det godt dreng

 

 

 

 

 

                                                        Vg 63 Noleby

runo fahi ragina kudo to"A"ea

unaÞou : suhurah : susih haitin

hakudo

runer rist Ragina godt

----------------------------------------hedder

----------------

 

Die Runeninschrift ist aus folgenden Gründen keine urnordische Produktion.

1. Die Rune "A" könnte ebenfalls als Rune "h" gelesen werden.

Weder das Zeichen "A" noch das Zeichen "h" hat man in urnordischer Zeit benutzt.

Man kann vermuten, dass diese Rune eine Ergänzung ist, die in jüngerer Zeit hinzugefügt worden ist. Sö 32 Skåäng harija "h" leugaR kann als Beispiel genommen werden.

2. Die Rune d ist mit zwei I)(I gegeneinanderlaufende Bögen geritzt und nicht als Kreuz IXI.

3. Dem Wort fahi fehlt die Endung -do, also fahido

4. Eine Einteilung der Schrift mit Linien har man  in urnordischer Zeit nicht angewendet.

Ich verweise auf folgende Runeninschriften: 

Vg 65; Bo KJ61; Bo KJ73 Rö; Bo KJ80 Rävsal; Sö 24 Berga;

N KJ58; N KJ60; N KJ72; N KJ74; N KJ75;

 

                                                       Vg 64 Jungs gamla kyrka

* hær : ligr aur mattios a * sun : af * føttoi

 * her ligger vor Mattias, en søn af Føttoj 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 65 Vånga kyrka 

haukoÞuR                                        sml: Vg 63 Noleby

<haukoÞuR>                                                               hakuÞo 

                                                       

 

                                                        Vg 66 Postgården 

osa x auk x Þura x risÞu x stin x Þonsi x iftiR x oskut

Åsa og Thura rejste denne sten efter Åsgot

 

                                                        Vg 67 Saleby kyrka 

+ fraustin + karÞi + kubl + Þausi + aftiR + Þuru + kunu + sino +

su + uar + bruniulfs tutiR + bast + miÞ + altum +

uarÞi + at + rata + aiki + at arkkio + kunu + saR + ias + hauk ))

ui + krus + Þina + auk + briuti

Frøysten gjorde dette kubl efter sin kone Thora,

hun var Brunulvs datter, bedst med alder

bevaret efter råd ikke, efter arge kone, det var (hendes) grav (død)

(Gud) vie dine kors og opbrudte (runer)

 

Når man rister runer opbryder man overfladen af stenen, derfor bliver runerne betegnet som briuti.  

 

 

 

 

 

                                                         Vg 68 Saleby kyrkogård 

hær-----

her 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 69 Saleby kyrkogård  

hær + ligær + kallo----------i + af suntr--- : 

her ligger Kalle, søn af Sander

 

 

 

 

                                                        Vg 70 Saleby kyrkogård 

mik a : Þolfær : hær : ligær--------is

Tholv har mig, her ligger------

 

 

 

 

 

                                                         Vg 71 Skara domkyrka 

+ mik : a ---kbr : ifars ---k---n--r : r---n +

Kanp har mig, Ivars----- <--k--n--r> <r--n>

 

                                                         Vg 72 Marumsgatan 12, Skara

--- ---su x ku----

(Å)sa kone 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 73 Synnerby kyrka 

x karR x auk kali x reistu x stin x Þensi x eftiR x ueurÞ : faÞur x sin *

 muk * kuÞan ' Þekn * 

Karry og Kalle rejste denne sten efter deres fader Vevard

meget god dreng

 

                                                        Vg 74 Skolgården, (gamla kyrkogård)

x ak(u)ti x risti x stin x Þonsi x eftiR x oskut x

Þekn x harÞa + ku(Þan)  (:) (faÞ)ur x sin 

Agote rejste denne sten efter sin fader Asgot

har det godt dreng

 

 

 

 

                                                        Vg 75 Västra Gerums kyrka 

* ali : lakÞi : stin : Þasi : uftiR : uÞu : kunu : s(ina :

kun)u : harÞa : kuÞa(n)

Åle lagde denne sten efter sin kone Ude

kone har det godt

 

 

 

 

 

                                                        Vg 76 Backgården 

(s)uen : gislar:sun : let : gira : bro Þæsa firi : sial : sina ok * (--Þur sis :)

Þat ær : ret : H(uarium : a=t biÞia : bat(ær)

Sven, Gisls søn, lod gøre denne bro for sin fader og hans sjæl,

det er ret sand at bede fadervor

 

 

 

 

 

                                                        Vg 77 Eggby kyrkogård 

+ auka : raisti : stain : Þansi : aftiR : osburn : sun : sin x

Auga rejste denne sten efter sin søn Åsbjørn 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 78 Stenums gata 

[ulfR : risÞi : stin : Þina : aftiR Þuri : bruÞur sin]

Ulv rejste denne sten efter sin broder Thore

 

 

 

 

                                                         Vg 79 Klosterträdgården  

x katil : karÞi * stan : Þinsi aftR * katu kunu sina sustur Þurils x

Ketil gjorde denne sten efter sin kone Kate, Thorgils søster 

 

                                                        Vg 80 Härlunda kyrka 

[...rn : kerÞi : stin : gnumante ---oÞer : sinum] 

(Bjø)rn gjorde stenen (efter) sin fader <gnumante>

 

 

 

 

 

                                                        Vg 81 Broddetorps gamla kyrkogård 

ben()ikt * romfarari : let (g)era ; hualf : Þenna : ifir * ma(g)nus * (k)oÞan dræ(g) * ---s * ok : d(o) : han om nat : firir * Þeira : postla : messo(a)ftan : simonis : æd iute : in Þat er* ret * hu(arium at biÞia bater)

Benedikt, romfarer lod gøre denne hvalf over Magnus, god dreng, og han død om natten for de apostler, messeaften, Simon og Judas. Og det er ret sand at bede fadervor 

 

 

 

 

                                                        Vg 82 Frimansgården, Fjällåkra

---:risÞi: --- -----(harÞ)a : kuÞan :---

----rejste---------------har det godt

 

 

 

 

                                                        Vg 83 Komministergården  

[---s(u)n :-----]

--søn--

 

 

 

 

                                                        VG 84 Brunnhems gamla kyrkogård  

[sihni * tik * ir]

velsigne dig er 

velsegne er dig

segne er dich

 

 

 

                                                        Vg 85 Stora Dala 

---haralt(r) *   ---iR * kik * ---

-----Harald ------ efter Kik 

 

 

 

 

                                                        Vg 86 Edåsa kyrka 

pætær * girÞi mik

Peter gjorde mig

 

 

 

                                                        Vg 87 Gudhems kyrka 

(au)liR * a(uk * Þurk)ls * lakÞ(u * stin : efr *) tusta (*faÞur * sin)

Ålve og Thorgils lagde sten over deres fader Toste

 

 

 

 

 

                                                        Vg 88 Gudshems kyrkogård 

A) : haraldær : gæÞ : ualf : Þænna : ifir : s(b)-------------------(u)a(r)- : {A} : +

B) {AVE} {MARIA} : grasi{A} + plena : lat : føra : hans  sial ... : Þær :

A) Harald gjorde hvalf denne over Sigvard A(men)

B) Hil dig Maria, fuld af nåde! Lad føre hans sjæl <---> der  

 

 

 

 

 

 

                                                         Vg 89 Hornborga ödekyrkogård 

-- [k]uÞ [be]rk(i)--

--- Gud bjærge (hans sjæl) 

 

 

 

 

 

                                                        Vg 90 Torestorp

burÞiR x sati x stin x Þonsi x iftiR x histo x sun x sin x

harÞa x kuÞan x trik x 

Burder satte denne sten efter sin søn Haste

har det godt dreng

 

 

 

 

                                                        Vg 91 Högstena kyrkogård  

heidir au ba=rne do kona andræsa præst

Heidir dø af barn, præst Andreas kone 

 

 

 

                                                        VG 92 Högstena kyrka 

: iarutr : auk : auÞin : risÞu : s(tein eftir : asur : faÞur : sin :

bunt=a : harÞa kuÞan :

Jorund og Audin rejste denne sten efter deres fader Assur

bonde har det godt

 

                                                        Vg 93 Rådene gamla kyrkogård 

+ : rani * læt * gera : sten : Þænna : a : pætar : faÞur : sin :

Rane lod gøre denne sten efter sin fader Peter 

 

 

 

 

                                                        Vg 94 Ugglums kyrkogård 

+ Þrir : liggia : mænn : undir : Þæmma :+ + stene :

gunna=rr : sihvat=r : ha=llstenn +

tre mænd ligger under denne sten,

Gunnar, Sigvard, Hallsten

 

 

 

 

 

                                                         Vg 95 Ugglums kyrkogård 

rehinmoÞ : læt : gøra : hualf : ifir : gunnar : æsbeorna=r * so=n :

HARALDVS : ME : FECIT : MAHISTER

REGINMOT * LET * GERA * HVALF : IFIR : GVNNAR : ESBEORNAR : SON

Reginmod lod gøre hvalf over Esbjørns søn Gunnar

Harald gjorde mig, magister

 

 

 

 

 

                                                        Vg 96 Valtorps kyrkogård 

mæstRr haraldær karÞi stin

----------STAVIDE MEAFA TANA MODORDE

-----ATIS : NLPARCITNOBILITATIFLOREIS

FLOREBABONAFERSBONACVCN-------

SCVNILCAVIDEFVHETVSABORBE----- 

Mester Harald gjorde sten

 

 

 

 

 

                                                        Vg 97 Södra kyrketorps kyrkogård 

[bæroÞer : læt : gæra : sten : Þænnæ : a=(t) :

ÞRrhils : nu : biÞær : han : Þæs : bat-

ærnostær : ÞRrhils : gerora : son : ok

sRstur:son : bærroÞors : {BENE ES}]

Broder lod gøre denne sten efter

Tyrgils  nu beder han det fadervor,

Tyrgils, Gervors søn og

Broders søstersøn,   har det godt

 

 

 

                                                        Vg 98 Kyrketorps gård

A)  --u : gerfor : læt : gæ---

B)   ulf : so=n : sin : ok : siht--

A) Gervor lod gø(re denne sten efter)

B) sin søn Ulv og Sigtrygg

 

 

 

 

 

                                                         Vg 99 Värsås kyrkogård 

[hnr : likr : ÞaranÞ * min] 

her ligger min Thorand

 

 

 

 

 

                                                        Vg 100 Flo kyrkogård 

*:: aluiR : rsÞi : kuml : Þusi : RftR : Þori : brÞur : sin :

Alver rejste dette kuml efter sin broder Thore