Runeindskrifter fra Uppland

                                           U Fv1912;8 - U Fv1988;243

 

 

                                                       U Fv1912;8 Sigtuna, kv. Koppardosan

A) tiarfr x fik af x simskum x moni x skalaR x Þis------------ (x) i -----------oti x in nuirmuntr x faÞi x runor x Þisar

B) fuhl x ualua x slait x faluon x fon kauk x o nos au-a

A) Djarf fik denne skål af en mand fra Sengallen <i----oti---> en Virmund ristede disse runer

B) en fugl sønderslet den ligblege røver, man så, hvordan han svulmede op

 

                                                      U Fv1913;276 Björkö (Birka)  

  OÞ=uft

< oÞuft >

 

                                                      U Fv1921(2);14 Björkö (Birka) 

runelignende tegn

 

 

 

 

                                                       U Fv1933;134 Sigtuna;

                                                          Malmen, kv. Granhäcken

A) Þur x sarriÞu x Þursa trutin fliu Þu nu=funtin is

B) af ÞiR ÞriaR ÞraR ulf x af ÞiR niu noÞiR ulfr iii isiR Þis isiR auk is uniR ulfr niut lufia

A) Thor du sårer, trodensherre, flygte, du er nu fundet,

B) af dig tre kvaler ulv, af dig ni nøder ulv iii <isiR Þis isiR aukis uniR> ulv nyd helbredelsen                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1946;258 Fällbro 

unimr * uk * utryk * uk * bali * lata * raisa * mirki * iftR * faÞur s[i]n * rauÞkar * uk skib * Þu (u)ilia skibi fasti in (u)isiti (r)isti 

Onem og Otryk og Balle lod rejse mærke efter deres fader Hrødgeir, og skib du ville, skib fast, en Visete ristede (runer),

 

 

 

                                                      U Fv1948;168 Alsike kyrka   

sibi ' uk ' ikriÞ ' litu ' raisa ' stain ' iftiR ' gaha ' uk ' at ' harÞ ' suni ' sina ' sihimuntr ' uk ' sihikfastr ' bryÞr ' sina      ybir risti

Sibbe og Ingrid lod rejse stenen efter deres sønner Gang og Hard (og efter) deres brødre Sigmund og Sigfast, Øpir ristede (runer) 

 

                                                      U Fv1953;263 Helenelund   

elka ' lit raisa stain ' eftiR ' sua=rtik ' b[uanta ' sin ' uk ' a]t 'eystain ' uk ' at ' emink ' suni ' sina ' in ' ikulfastr [risti ' runar]

Helge lod rejse stenen efter sin ægtemand Svartig og efter sine sønner Øysten og Hemming, en Igulfast ristede runer 

 

 

                                                      U Fv1953;266 Spånga kyrka  

tayr : knut : aok : Þorkisl : oak : aystin : ÞaiR : raistu : stain : eftiR : biarn : faÞur : sin : snari : iag :

<tayr> (og) Knud og Thorgisl og Øysten de rejste stenen efter deres fader Bjørn,

Snarre huggede (runer) 

 

                                                      U Fv1953;268 Spånga kyrka  

---------- [sta](i)n x at x ----------- 

           stenen efter

 

                                                      U Fv1953;270 Skånela kyrka 

 ----[st]ybiarn -------------------broÞur * sin ----

    Styrbjørn --------------------sin broder

 

 

                                                      U Fv1953;272 Skånela kyrka  

...[buk](i) x i x ha-------

(han) byggede i Ha(rg)

 

                                                       U Fv1953;274 Skånela kyrka 

--- lit x raisa x staina x a(t)-----

     lod rejse stenen efter 

 

                                                      U Fv1954;4 Vallentuna prästgården  

----stin ' Þina ------ ------- -------ur---

---denne sten --------- ----------fader 

 

                                                      U Fv1955;216 Billby soldattorp   

kuÞrikr x au(k x) kilauk x raistu x stain x iftiR x Þorkil x sun x sin x

kuÞ x hialbi ant hans 

Gudrik og Gilløg rejste stenen efter deres søn Thorkil,

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U Fv1955;219 Rydbylund    

rent ornamental 

 

                                                      U Fv1955;222 Långtora kyrka  

rent ornamental

 

                                                      U Fv1958;250 Sankt Lars ruin

x [a]nuntr  x lit x raisa x stain [x] Þina x at x sik x kuik[ua]n x

      Anund lod rejse denne sten efter sig selv, imens han levede

 

                                                      U Fv1959;98 Gamla Uppsala kyrka 

a=u=e ma=ria

  Ave Maria 

 

                                                      U Fv1959;188 Hammarby 

sikstain * auk * erin[ui * l]itu * stain * h[a]kua * eftiR * ail[aif * sun * sin] 

   Sigsten og Erinvi lod hugge stenen efter deres søn Aileif

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1959;196 Hammarby kyrka 

x kristin x lit x giara x mirki x iftiR x sun x sin x huir sum runum riÞr x hafi byniR x fyriR x ala (x) sial x suni x uaR faÞiR ala x  

Kristen lod gøre mærke efter deres søn, enhver som læser runer, have bønner for Alles sjæle, Suni var Alles fader.

Christian let make the stone for the son, everyone who reads runes, pray for Alles soul, Suni was Alles father.

Christen liessen den Grabstein für den Sohn machen, jeder der Runen liesst, hab Gebete für Alles Seele, Suni war Alles Vater.

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                       U Fv1959;250 Sollentuna kyrka

--- stai[n * Þin](a) * ebt[iR] ---- ---  (a)nt ------ -[sal]u  

-- denne sten efter ------ ---------- -------ånd -----  --sjæl

 

 

                                                      U Fv1959;255 Fresta kyrka 

--- * lit * at * fa(Þ)[ur]---

--- lod efter (sin) fader 

 

                                                      U Fv1959;256 Fresta kyrka   

rent ornamental 

 

                                                      U Fv1959,259 Ekerö prästgården  

--- -- [s[(t)ain Þi[na]

       denne sten

 

                                                      U Fv1959;260 Österlisa  

---- -[lit]u rita stin ----- 

------ lod rejse stenen

 

                                                      U Fv1967;262A Klockaregården  

--- [kiar]a * mirki -----

--- (lod) gøre mærke

 

                                                      U Fv1967;262B Eds kyrkogård

---kui[uan]---

imens han levede

 

                                                      U Fv1967;265 Västra Libby  

(s)in * k[uÞan]

    sin gode 

 

                                                      U Fv1968;276 "Flasta mur", kyrkoruin 

  R : litu : kiaru ---

---------lod gøre    

 

                                                      U Fv1968;278A "Flasta mur", kyrkoruin 

----irb---

(Ge)irb(jørn)?

 

                                                      U Fv1968;278B "Flasta mur", kyrkoruin  

---kun[u] 

    kone 

 

                                                      U Fv1968;279A "Flasta mur", kyrkoruin 

----[a]uÞ[k]i[s]ils : 

    Audgisls (søn)

 

 

                                                       U Fv1968;279B Sollentuna kyrka  

[s]ikfastr : a[u]k x une[mr] x --------[stain]a x eftiR x iluka x f[a]Þur [sin]

Sigfast og Onem -------  ------------------sten efter deres fader Illuge 

 

                                                     U Fv1969;210 Veddesta 

Ilfus uni biÞR ua 

Illfuss, una bedja va

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1969;304A Uppsala, kv. Sankt Per 

...t (h)... ----- (i) ------ 

 

                                                      U Fv1969;304B Uppsala, kv. Sankt Per

rent ornamental 

 

                                                      U Fv1969;305 Yttergrans kyrka  

--- uiÞb[iarn]... ....... a ........

         Vidbjørn 

 

                                                      U Fv1971;209 Lilla Söderby  

-- [stain]a eftiR h(i)----

   -- sten efter ----- 

 

                                                       U Fv1971;221A Vada kyrka  

rent ornamental 

 

 

 

 

                                                      U Fv1971;211B Vada kyrka  

--- [eft]iR * il---

   efter Il(luge) 

 

                                                      U Fv1971;212A Vada by  

---auk * Þurm[untr]---

      og Thormund

 

 

 

 

                                                      U Fv1971;212B Vada kyrka  

--- ok rahnui[Þr ---] ok at ra.....[t]otur s[ina]

   og Ragnvid ------ og efter deres datter Ra(gna)

 

                                                      U Fv1971;213A Össeby ödekyrka

[ah]uiÞr * uk * kunaR * litu * kera * m[erki]  ------------------------ sina

Agvid og Gunnar lod gøre mærke ----------------------------sin(e)

                                                      U Fv1971;213B Hammarby kyrka  

rent ornamental 

 

                                                      U Fv1972;172 Lilla Vilunda  

* koÞlauh * reisti * afR * bonta sn

Gudløg rejste (stenen) efter sin ægtemand ---------- 

 

                                                      U Fv1972;271 Uppsala, kv. Torget  

x skahi x auk x ------------ litu x risa x stin x aftir x frabiorn x

   Skage og ------------------- lod rejse stenen efter Frøybjørn 

 

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1972;272 Össeby ödekyrka  

---- stain ---------------.in uk * ikn(r)----........... --------- moÞur * s[ina] 

----sten --------------<in> og <iknr>------ ............. ----------sin moder

 

                                                      U Fv1972;274A Össeby ödekyrka 

----(l)t : far------ 

                                                      U Fv1972;274B Össeby ödekyrka  

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1972;274C Össeby ödekyrka  

rent ornamental 

                                                       U Fv1972;274D Össeby ödekyrka  

---[s]un si[n]------- + 

     sin søn

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    U Fv1973;146 Skinna  

+ aratr + yk + ernkisl + yk + alfton + yk + futraÞr litu + akua + saten ø Rfti + kisl + faÞur + sen +

Harald og Arngisl og Halvdan og Fotrad lod hugge stenen efter deres fader Gisl

 

 

                                                       U Fv1973;191 Bro kyrka 

---[rais]a : s[tain]-----

(lod) rejse stenen

 

                                                     U Fv1973;194 Uppsala domkyrka 

---Þr * litu rita stain Þino ----  ------------

-----{hui]ta uaÞum x i ------- -

--- ÞiR aihi yirÞa * miÞan st[ai]n-------------------

---lod rejse denne sten ---------------------------

--hvide døbsklæder----------------------------

--ikke blive imens stenen ----------------

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U Fv1973;197A Uppsala domkyrka 

rent ornamental 

 

                                                   U Fv1973;197B Uppsala, kv. Rådhuset 2-3

fuÞork hnias tbmlR

 

 

 

                                                   U Fv1973;198A Uppsala, kv. Rådhuset 2-3

  æaRrkit

 

                                                      U Fv1973;198B Uppsala, kv. Rådhuset 2-3  

rent ornamental 

                                                      U Fv1973;198D Uppsala, kv. Torget  

[e](f)tR * faÞ[ur]

 efter (sin) fader

 

                                                      U Fv1973;199 Heby  

rent ornamental  

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1974;203 Åby  

---mn ' nu ' aor ' gera * ayti ' suni sena ' suna ' ok ' hulR(g)[eir 'merk]i Rikit

<-nm nu aor> gøre efter sine sønner Sune og Holmgeir stor mærke 

 

                                                      U Fv1974;213 Össeby ödekyrka  

-- -oÞ.... 

 

                                                      U Fv1975;168 Skolhuset 

rent ornamental 

                                                      U Fv1975;169 Borresta  

....---.... ...-- -hulf(r)iÞ ris[ti] st[in] x iftiR utr x bruÞur s[in]

 -----------------   Igulfrid rejste stenen efter sin broder Odd 

                                                      U Fv1975;171A Uppsala, kv. Rådhuset 8  

Þora         [f]atik fita 

Thore,         fattig liv

 

                                                      U Fv1975;171B ukendt

----- [ul]f * s[un] -------

   (sin) søn Ulv

                                                      U Fv1975;172 Tagsta  

-- [kuÞ]an---

    gode

                                                       U Fv1976;96 Enköping, kv. Traktören 1 

fuÞork

 

                                                       U Fv1976;99 Västra Arninge  

uÞkiarÞ + lit rista * runaR * iftR fin * bonta sin uk * at + iÞin + sun sin

 Audgerd lod riste runer efter sin ægtemand Finn og efter sin søn Hedin 

 

                                                      U Fv1976;104 Uppsala domkyrka  

rikr * ok * hulti * fastkair * ÞaiR ' litu * [rais]a stain * at * uikmar * faÞur * sin * styrman * koÞan : likbiarn * risti

Ring og Hulte (og) Fastgeir lod rejse stenen efter deres fader Vigmar, gode styrmand, Likbjørn ristede (runer)

 

 

                                                       U Fv1976;107 Uppsala domkyrka 

[bi]arn * uk * brantr litu * risa * stin * at * karluk * faÞur * sin in * kitilbiarn at * broÞur [sin] ybir risti run[aR] 

Bjørn og Brand lod rejse stenen efter deres fader Karlung, en Ketilbjørn efter sin broder, Øpir ristede runer

 

                                       

                                                       U Fv1976;108 Tibble  

+ sihIII--- --u-- --- -- - -I I - . ... .----: I .............--I : I       in : I / I I : +

Sig---- ........................................................................................

                                                      U Fv1977;162 Runby   

rent ornamental

 

                                                      U Fv1977;162B Sankt Ilians kyrka  

... ---- [hia](l)b(i)----

      hjælpe

 

                                                      U Fv1977;163 Uppsala, kv. Torget   

--- * stain * eftiR ---- ---  [fa/bro)]Þur sin 

    stenen efter sin fader/broder

                                                       U Fv1978;226 Ösby 

----r * riti * stan * eftR * ermu[t] * okI IkiarÞi * bro * biarhi * kuÞ * -------------------uni ------- * ftR * Þiahn

--- rejste stenen efter Ernmund og gjorde broen, Gud bjærge (hans ånd), ----Sune ........ efter drengen  

 

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1979;241 Hilleshögs kyrka   

rent ornamental

                                                      U Fv1979;243A Husby - Sjuhundra kyrka  

--- [efti](R) * brun[a]

      efter Brune     

                                                      U Fv1979;243B Husby - Sjuhundra kyrka 

-- kunuata[r]

-- Gunnvats ---

 

 

 

                                                      U Fv1979;244A Husby - Sjuhundra kyrka  

--- [lit]u * kia(r)[a] --- 

      lod gøre

                                                      U Fv1979;244B Stora Ullentuna  

---m x on x li(t) x r[isa x sta]in x Þi[na] -----..... ---- ...--- an x saR x ---- ....----... [hia]lbi x ans [sal]u

  ----- han lod rejse denne sten ----------------------------------han var ---------------------- (Gud) hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1979;245 Skånela kyrka  

[i]ub[iarn x li]t x raisa x s[tain x efti]R x s[ikbi]ar[n x faÞur x si]n ------------------------------risti

Jobjørn lod rejse stenen efter sin fader Sigbjørn -------------------------- ristede (runer)

 

 

 

                                                      U Fv1979;246 Uppsala, kv. Näktergalen  

 ran--h----- --- --- --ios---(h) ------ -(u)------(a) 

 Ragnhild (?)        <ios   h   u   a>

 

                                                      U Fv1979;249 ukendt  

   a mik

har mig 

 

                                                      U Fv1980;235 Helgeandsholmen, Riksplan  

kati

Katti 

 

                                                      U Fv1980;237 Risberga   

biarn ' uk --- -----------    ----.husa ' moÞur sin[a] 

Bjørn og --------------sin moder <---husa>

 

                                                       U Fv1981;199 Helgeandsholmen 

A) nufa=lhom /  xxxxxxx

B) ÞoR    /    a=n n r

A) <nufalhom> 

B) Thor  <annr>

 

 

 

 

                                                       U Fv1981;201 Helgeandsholmen  

k=rrrÞ=rkk=rb

---------------------- 

 

 

 

                                                      U Fv1983;228 Bärmö 

x nesbiurn : lit : raisa : stain : Þensa : eftiR : olaif : sun : sin : hiar : skal : stanta : stain : a : lai----au--

Næsbjørn  lod rejse denne sten efter sin søn Oleif, her skal stå stenen på gravhøj

 

                                                      U Fv1983;229 Sigtuna, kv. Guldet 

A) ---(k)s : ieæsus : iiæsus : ieæsus : ka=lka=ns : ga=rd=uR : ieæsus : ieæs[us] 

B) --uÞh : raÞÞ : runar

A) <-ks> Jesus, Jesus, Jesus, bægerens vogter, Jesus, Jesus, 

B) <--uÞh> tyde runer

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1983;232 Sigtuna, kv. Guldet   

kiro=os

kyrios (græsk: "herre") eller Geros (mandsnavn i genitiv)

 

 

 

 

                                                      U Fv1984;257 Sigtuna, kv. Humlagården

                                                                             SENTIDA

: Þa : heiirir : Þu : hrafna x giala : at : tauÞr : stoÞan runum : anÞe * risti * kuÞ * hialbi ant * hans

da hør du krager skriger at den døde, står der runer, Ande ristede, Gud hjælpe hans ånd   

 

 

                                                      U Fv1986;84 Bo gård   

asmu(n)(t)r * ris(t)(i) * runaR * eftiR x stein * faÞursfaÞur * sin * auk * faÞur * siba * ok * geiRbiarnaR x aok * ulfs * eaR * merki * mikit * at * man * koÞan x

Asmund ristede runer efter sin farfar og fader (til) Sibbe og Geirbjørn og Ulv, et stort mærke efter en god mand

 

 

 

 

                                                      U Fv1986;220A  Nibbla

... -l : kuÞ hialbi

      Gud hjælpe                                                

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1986;220B Sigtuna, kv. Granhäcken 

A) --aÞist=n

B) --(t)Rt=ns--(n) 

 

                                                      U Fv1986;220C Sigtuna; Stora Gatan

  fuÞork hni[a]s  [tbmlR]

 

 

 

 

 

                                                      U Fv1988;241 Rosersberg 

kitilI Ilit * hakua stin ' Þino ' ifti(R) ' inku[ar] * faÞur ' sin ' o[smuntr ' ok] ' hiriaR ' markaÞu

Ketil lod hugge denne sten efter sin fader Ingvar, Osmund og Herjar ristede (runer)

 

                                                      U Fv1988;243 Uppsala, sjukhuset    

A) ----biarn * uk * Þora * litu *  ------ri----

B)   uaÞ ------------

A)   Bjørn og Thore lod ----- <--ri----->

B)   <-uaÞ--->