Runeindskrifter fra Uppland

                                                   U 901 - U 1000

 

 

                                                       U 901 Håmö

[iarl * ukI Ik]arl * uk * ihulbiurn * litu * rita * stono * Þisa * ukI Ikirua * bru * Þisa * at * iafur * faÞur * si[n * kuÞ *] hialbi * ont * hos

Jarl og Karl og Igulbjørn lod rejse denne sten og gøre denne bro efter deres fader Jofur, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 902 Kvarnbo   

iÞnousi--uR--okiaRisi.....si * ....f.Þiikso

                meningsløse efterligning 

 

                                                       U 903 Västerby  

sibiurn * auk * sihtarf * ritu * stin * Þino * abtiR * aistin * auk * abtiR * sitiarf * bruÞr * sina * suniR * hukals * ritu * sti * Þino

Sigbjørn og Sigdjarf rejste denne sten efter deres brødre Øysten og Sigdjarf, Hugalds sønner rejste denne sten 

 

                                                      U 904 Västerby, Läby vad  

+ iarl + ukI Ikarl + uk ihulbiurn litu rita stino Þiso + ukI Ikirua bru Þisa + abtiR + iufur + faÞur sin

Jarl og Karl og Igulbjørn lod rejse denne sten og gære denne bro efter deres fader Jofur

 

                                                      U 905 Vänge kyrka  

* Þorker * halfr[iÞaR] totiR lit rita sten yftiR ala * ok * ermutr ok ftiR * brynulfr *

Thorgerd, Hallfrids datter lod rejse stenen efter Alla og Ernmund og efter Brynulv 

 

                                                      U 906 Brunna   

[tiÞfr]iÞ * l[it * rita * stain * iftiR * hulmkiR * s(un * si)n * ukI Ikarl * uk munkir * at * broÞur * sin] 

Tidfrid lod rejse stenen efter sin søn Holmgeir og Karl og Mungeir efter deres broder

 

                                                      U 907 Bärby   

fastbiarn * uk * iarl * litu * rita * stain * at * Þorstin * faÞur * sin * rinkia 

Fastbjørn og Jarl lod rejse stenen efter deres fader Thorsten Hringja

 

                                                      U 908 Fiby   

ÞoriR x lit hakua stain at * binu fiÞur sin x ketilu[i x at x b]onta sin x 

Thorir lod hugge stenen efter sin fader Bjørn, Ketilvi efter sin ægtemand

 

                                                       U 909 Finnsta  

[ikulfastr : lit iRasa stain] : aft hulbior[: n ouk ÞaiRa libi]

kuÞ [kiri miskun] 

Igulfast lod rejse stenen efter Holmbjørn og de kære,

Gud være barmhjertig

 

                                                      U 910 Körlinge  

--- ---un * li[t]u * raisa * sten * eftiR * f[aÞ]u[r * sin *] uk * [osi eft]iR [* inki]fast

[irÞbir ---ir... niÞiRib ---uk] 

--------------lod rejse stenen efter deres fader og Åse efter Ingefast

<irÞir ---ir--- niÞiRib ---uk>

 

                                                      U 911 Åltomta bro   

u[i]kuÞi x auk * hulfriÞ * litu * risa stin * Þina * at iukaiR * bruÞu[r *] si[n]

    Vigud og Holmfrid lod rejse denne sten efter deres broder Jogeir

 

                                                      U 912 Börje kyrka 

sikfiRuÞr : lit : hi : Risa : at : burkaiR : foÞur sin

Sigfrød lod rejse denne (sten) efter sin fader Borggeir 

hi = hic = denne

 

                                                       U 913 Brunnby 

(o)utr * ok * Þ--otr * litu * rita stain etiR * faÞur * sin * halton *

suin * riÞ Þt 

Øynd og ------- lod rejse stenen efter deres fader Halvdan,

Sven ristede dette

 

                                                       U 914 Ströja  

inkikar lit * raisa * stain * eftiR * styÞik * faÞur * sin *

uk * Þorkel * lit * kiara * merki * at * inkikuni * suiru * sin[a]

Ingegerd lod rejse stenen efter sin fader Støding

og Thorkel lod gøre mærke efter sin svigermor Ingegunn

 

                                                      U 915 Tiby   

[suaini * auk * k(i)sluk * litu * raisa * stin * at * sikstin * faÞur * sin]

Sven og Gisløg lod rejse stenen efter deres fader Sigsten

 

                                                       U 916 Ängeby 

[kial]i * [auk : grim](r) : s]kalt : [h]----------- * uk [*] baÞa --------- 

Gjalle og Grim digter ------------------------og begge-------

 

                                                      U 917 Jumkils kyrka  

ernfastr * uk * stinbiarn *  Þorstin * litu * at iurunt * faÞur sin

//  tiselfr  ---------

Ærnfast og Stenbjørn (og) Thorsten lod (rejse stenen) efter deres fader Jorund

Disælf (ristede runer)

 

 

                                                      U 917B Jumkils kyrka  

rent ornamental 

 

                                                       U 918 Blacksta  

+ kuÞfastr + hiok x sten + hefiR [+ ket]ilmunt + sun + sen +

     Gudfast huggede stenen efter sin søn Ketilmund

 

 

                                                       U 919 Blacksta 

kuÞfastr aok * Þorontr * litu rita sten * eftiR * faÞur sin * hals *

ok frykudr * yftiR * bonta sin *

ÞorÞr : hiak * runar * Þisar * ual 

Gudfast og Thrond lod rejse stenen efter deres fader Hals,

og Frøygud efter sin ægtemand.

Thord huggede disse runer vel

 

                                                       U 920 Broholm  

iki[kar] * auk * o[n]untr : ÞeR : litu * risa : stin : Þinsa * iftiR * hiÞinbiurn : uk fastbiurn : uk [he]lk[e]  faÞur * sin * kuÞ * hialbi * sialu * Þi[Ra] 

Ingegeir og Anund de lod rejse denne sten efter Hedinbjørn og Fastbjørn og (efter) deres fader Helge, Gud hjælpe deres sjæle

 

                                                      U 921 Holmsta 

saikair * lit hakua * s[tain at una x s]un sin *

Sægeir lod hugge stenen efter sin søn Unne 

 

                                                      U 922 Uppsala domkyrka 

iarl * uk * uikibiarn * litu * risa * stain * at * ikifast * faÞur * sin *

sturn*maÞr * ikimuntr * uk * ÞorÞr * sum * for * til * girkha * hut * sun * ionha * uk * at * igulbiarn * in * ybiR risti

Jarl og Vigbjørn lod rejse stenen efter deres fader Ingefast,

styrmand Ingemund og Thord som for ud til Grækenland, Jonas sønner, og efter Igulbjørn, en Øpir ristede (runer)

 

                                                      U 923 Uppsala domkyrka  

ikifast[r * lit * rita * sten * eftiR * s]ys[t]ur * netilkiarÞi * uk * totur sena * k[asu * uk fasluh * raÞku(na)] 

Ingefast lod rejse stenen efter (sin) søster Ketilgard og (efter) sin datter Gåsa og Fastløgs husholderske

 

                                                       U 924 Uppsala domkyrka  

---- aistin + fnÞur * sia + uk stia + bruÞur sin + k-------

(efter) sin fader Øysten og (efter) sin broder Sten G(ud hjælpe deres sjæle) 

 

                                                       U 925 Uppsala domkyrka 

* ihulbiarn * uk * alfnthan * uk * Þelfi * litu * risa * stin * at * kak * sun * sin * uk * faÞur * sin * uaR * tauÞr * i suÞr * kakr *

Igulbjørn og Halvdan og Djalfe lod rejse stenen efter deres broder Gang og (efter) deres fader Gang, (de) blev død sydpå

 

                                                       U 926 Uppsala domkyrka  

[tub(e * u)k * kune (* litu * raisa * s)tain * eftiR * siba * sun * sin * kuÞan

* ybiR * risti * runaR]

Tobbe og Gunne lod rejse stenen efter deres gode søn Sibbe

Øpir ristede runer

 

                                                       U 927 Uppsala domkyrka  

[kui--- +]

 

 

 

 

 

                                                        U 928 Uppsala domkyrka

[stiubiui......]

Styrbjørn

 

                                                      U 929 Uppsala domkyrka  

----ihraR [* lit *] rita * sten * eftiR * uiha * faÞu si*n ikulf*r riisti * runR

<...ihraR> lod rejse stenen efter sin fader Vigge, Ingulv ristede runer

 

                                                      U 931 Uppsala domkyrka  

[-...is * haou..].... ...fr * ka(s)l * ok iufrfast * lit(u) * r(ai)sa s[tn iftu * faiau sein..............] 

<--is * haou-----------fr * kasl> og Jofurfast lod rejse stenen efter deres fader .......

 

                                                       U 932 Uppsala domkyrka  

A) muli * u------------------- (r)ita stin Þino * aftiR suarthÞa brur sin osmuntr * inkialt

B) muli * auk I Ikun(i) a(uk) ig(ulf)astr au(k----------------) Þ--h litu rita * stin Þino * aftiR suarthaf ... ..k. suÞrbi 

A) Mulle o(g Gunne) rejste denne sten efter deres broder Svarthøfde, Asmund og Ingjald (ristede runer)

B) Mulle og Gunne og Igulfast og --------- de lod rejse stenen efter Svarthøfde, (han) byggede (i) Söderby

 

                                                       U 933 Uppsala domkyrka 

borha * lit * raisa * stain * iftiR * stynbiar[n]------

----[Þ]orkil * lit * iftiR * broÞur * sin

Borga lod rejse stenen efter Styrbjørn

Thorkel lod (rejse stenen) efter sin broder

 

                                                      U 934 Uppsala domkyrka   

ÞoriR * auk x ryÞikr x auk x karl * ÞaiR + br-------------

Thorir og Røding og Karl de brødre 

 

                                                      U 935 Uppsala domkyrka   

Þiakn: fasteÞr : lit[u : raisa : stain : at : faÞur : sin kar]l * bonta sin

Dreng lod rejse stenen efter sin fader (og) Fastheid (efter) sin ægtemand Karl

 

                                                      U 936 Uppsala, Svartbäckstull

rent ornamental

 

                                                      U 937 Svartbäcksgatan, Uppsala   

x Þiakn x auk x kunar x raistu x stana x aftiR x uaÞr x bruÞur sin x 

      Dreng og Gunnar rejste stenen efter deres broder Ved

 

                                                       U 938 Uppsala, kv. Torget   

hulfast * lit * risa * stin * at * ihulkai * faÞur * sin * uk * Þorbiorn

Holmfast lod rejse stenen efter sin fader Igulgeir og Thorbjørn 

 

                                                      U 939 Uppsala, kv. Torget  

forkuÞr * uk * bruni * litu * kera * merki * at * ikulfast faÞur si-

Forgud og Brune lod gøre mærke efter deres fader Igulfast 

 

                                                       U 940 Uppsala, kv. Torget   

kilauh * hont * ihul * auk * ÞurkiR * litu * rita * stain * iftiR * kitilfastr * faÞur * sin * hialbi * sal * riÞ * runar * ubiR

Gilløg (og) Hand (og) Igul og Thorgeir lod rejse stenen efter deres fader Ketilfast,

 (Gud) hjælpe (hans) sjæl,

 Øpir ristede runer 

 

                                                        U 941 Uppsala, kv. Torget   

 

ali u.....ih... ....alti auk inkifast x Þau x litu  rita stin Þin-  -nta i------fast)aR---

Alle o[g Sigv]alde og Ingefast de lod rejse denne sten [efter boa]nta i[ngi]fastaR

 

 

 

 

                                                      U 942 Bredgränden, Uppsala 

+ iurunt : lit : risa : stin : eftiR : kerÞaR : sun : sin : kuÞ : sikni : ys : kumna : ualtiR : hailakR : turuin

Jorund lod rejse stenen efter sin søn Gerdar, Gud segne os, (dit) herskab kommer hellige Herr 

 

                                                      U 943 Ärkebiskopsgården, Uppsala  

biaurn x auk x[ ------------------------------st]ain x atir x ka [----------------------------]ant 

Bjørn og ---------- (lod rejse) stenen efter Ka--------------------(Gud hjælpe hans) ånd

 

                                                       U 944 Uppsala  

trusboi * u -----  ..-  stin * eftR * kiula * faÞur * s--

Drosboe og ------- (lod rejse) stenen efter deres fader Gylle 

 

                                                       U 945 Danmarks kyrka  

x sikniutr x auk x auiÞr x litu x raisa x stain x at x ofaik x faÞur x sin x

kuÞ x hialbi x ant hans x auk x kus moÞiR x fotr x risti x runaR x 

Signjut og Avid lod rejse stenen efter deres fader Ofeig,

Gud og Guds moder hjælpe hans ånd, Fot ristede runer

 

                                                       U 946 Danmarks kyrka 

 kusi x lit iRaisa at aka aouk at katil arnukin

Gusse lod rejse (stenen) efter Ake og Ketil, Arnes slægtskab 

 

                                                      U 947 Berga, Fålebro   

Þurstin : auk : uiki : lit : gRra : buru : Þisi : friR : osuraR : ont : magsI Isins :

nu is : sal : sagat : sua : h:iabi : kuÞ : isbiun : kir 

Thorsten og Viggi lod gøre denne bro for Assurs ånd, deres makker,

nu er sjælens sagen så, hjælpe Gud, Esbjørn gjorde (runer)?

 

                                                      U 948 Danmarks by, Fålebro   

* stRÞinkr x lit resa stin x iftR x arna x sun x sen x han x fyr x hayrt x lant x Þelfi * auk * aurikia * iuku * runar * iftR * bruÞur * sin

Støding lod rejse stenen efter sin søn Arne, han for Nordland, Djælve og Orøkia huggede runer efter deres broder

 

                                                      U 949 Lunda   

----s- * stin * iftiR --lkir * faÞur * sin * ha-----  ------iuÞu

----lod rejse stenen efter sin fader Holmgeir, han-----<iuÞu> 

 

                                                      U 950 Myrby  

kunbiarn * lit * risa * stin at * asif--- ---- --un *

in nefkiR * at * broÞur sin

Gunnbjørn lod rejse stenen efter (sin søn) <asif>,

en Nefgeir efter sin broder 

 

                                                       U 951 Säby   

A) kairkiRÞir : ouk : kiRmar litu : hakua

B) at : ouÞmunt kiRimr : skalt hiu[k]

A) Geirfrid og Geirmar lod hugge (stenen)

B) efter Audmund, Grim digter huggede (runer)

sml: U 916 (grim)r skalt = Grim digter

 

                                                      U 952 Sällinge  

osuar * lit risa stain iftiR * tryk * sun sin askil * uk * stoÞkil * kamal * ritu * at * stoÞbiarn * faÞur [sin]

Ansvar lod rejse stenen efter sin søn Trygg, Askel og Stodkel (og) Gamal rejste (stenen) efter deres fader Stodbjørn

 

                                                      U 953 Sällinge  

[foraystai * lit * ri----- -- skarÞa faÞu. ... ]

Frøysten lod r(ejse stenen efter sin) fade(r) Skarde

 

                                                      U 954 Söderby  

[x ÞRu : aRrukr : fretr : ri-u : ---- ----r: helka : bruÞr : sin : en sasur : trab : han : ouk : kaÞ : niÞiks:uerk : seik : felka : sin : kuÞ : helb : hut : has x]

De venner Øyriks rej(ste stenen efte)r deres broder Helge, en Sasser dræbte ham og gjorde ugerninger og svigtede hans følgesvende, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 955 Tjocksta 

[x Þorstin x auk x kura x litu x raisa x stin x eftiR x lafsa x faÞur sin] 

Thorsten og Gyra lod rejse stenen efter deres fader Lafse

 

                                                       U 956 Vedyxa  

* stniltr * lit * rita stain Þino * abtiR * uiÞbiurn * krikfara * buanta sin kuÞ hialbi hosI IsaluI IukI IkuÞs muÞiR osmuntr karasun markaÞi

Stenhild lod rejse denne sten efter sin ægtemand Vidbjørn, grækenlandfarer, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl, Asmund Kåresøn risted (runer)

 

                                                      U 957 Vedyxa (Viggby)  

kerÞar * ok * ulfr * ok * ulbiarn * ok * abiarn ok runi + Þair * litu hakua * stain * at * iarl faÞur sin * arfriÞ(r) at * bonta sin

Gerdar og Ulv og Holmbjørn og Abjørn og Rune de lod hugge stenen efter deres fader Jarl, Arnfrid efter sin ægtemand 

 

                                                      U 958 Villinge  

[(ef)tr * sihniuta * is * Þita * kiarÞi * sun * hans * s]ihuiÞr * [runa * Þurhutr * risti]

Sigvid gjorde denne (sten) efter sin fader Signjute, Thorgöt ristede runer 

 

                                                      U 959 Vaksala kyrka  

[nesbiarn *] uk * runa * anuntar * totiR * litu * rita * staina * at * s[uhikierf * sun : sin] 

Nesbjørn og Runa, Anunds datter lod rejse stenen efter deres søn Sigdjarv

 

                                                      U 960 Vaksala kyrka  

+ hakuno ¤ auk ¤ ostriÞr ¤ kirÞu[ ¤ merki ¤ at] ¤ sun ¤ snialan ¤ saR x hit x eriks x kuÞ x tr[otin x hialbi x salu x hans]

Hakon og Astrid gjorde mærke efter (deres) rare søn, han hedder Erik, Gud, herren, hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 961 Vaksala kyrka 

h(u)(l)[m]a + lit + raisa + stain + Þina + at + kitilbiarn * faÞur * sin *+ auk runfriÞ * at * bonta * auk ihulfastr * riÞ * in * ubiR

Holma lod rejse denne sten efter sin fader Ketilbjørn, og Runfrid efter (sin) ægtemand, og Igulfast, en Øpir ristede (runer) 

 

                                                      U 962 Vaksala kyrka 

... at * sik * silfa[n -----------------

---------in rai--n * astgi------------

---efter sig selv (imens han levede),

  en <rai--n> (F)astge(ir)  

 

                                                      U 963 Vaksala kyrka 

niskunukR + lit [+ raisa + stain + at + ikulbiu]rn + faÞur + sin + auk + ika + iftR + buota + sin + ku[Þ + hialbi + salu +] Þini + ikulbiurn + a(u)k + kuÞsmuÞiR 

Neskonge lod rejse denne sten efter sin fader Igulbjørn, og Inga efter sin ægtemand, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 964 Vaksala kyrka   

+ kitilfiriÞR : lit : sitia : stin : for : ot : suins bunta : sin : faÞur : kulikR : (a)uk : kinlaukaR

Ketilfrid lod sætte stenen efter Svens ånd, sin ægtemand, Gulløgs og Ginløgs fader

Runen 52 er et spejlevendt K

 

                                                      U 965 Vaksala kyrka  

---hulm x fri----

  Holmfrid

 

 

                                                      U 966 Vaksala kyrka  

rent ornamental 

 

                                                      U 967 Vaksala kyrka 

--au.... .... -ftir : faÞur (: s)in : ku(Þ) : (h)-------

--------------efter sin fader, Gud hjælpe-------- 

 

                                                      U 968 Bolsta 

[stoÞi * auk * sihtiarfr * Þorker * lit]u * rista * stin at * aistu[lf * b]roÞu[r *] sin * [sun * ÞorkerÞa(R)] 

Stodi og Sigdjarf (og) Thorgerd lod rejse stenen efter deres broder Aistulv, Thorgerds søn

Stodi kan være et kortnavn til mandsnavn Stodbjørn, Stodkell eller Støding

 

                                                      U 969 Bolsta  

rahnuiÞr * lit * rita * stain * at *------------* faÞur * sin * in * osmunrt * hiu 

Ragnvid lod rejse stenen efter sin fader -------------- en Osmund ristede (runer)  

 

                                                      U 970 Bolsta  

uiÞi * lit * rita * stain * ef[ti]R---------------- -ybiR-------------------- 

Vide lod rejse stenen efter ----------------- -Øpir (ristede runer)

 

                                                      U 971 Eke  

kunbiur : lit : risa : stin : iftiR : faÞur  ... : miti :

kuÞ : hulbin : h(a)ns :

krin[r : k]arÞi : uÞriski 

Gunnbjørn lod rejse stenen efter (sin) fader Milde?,

Gud hjælpe hans (sjæl),

Grin gjorde runer

 

                                                      U 972 Gnista (Fyrislund)

[inkiuar uaÞ trofast * uk usrik x litu x rita x stain x at * trkikia kuÞan * sturbiurn x]

Ingvar og Trofast og Osrig lod rejse stenen efter den gode dreng Styrbjørn

 

                                                       U 973 Gränby 

siriÞ l[it sten] (i)nhuki * frenta * sinum * in * iar * ati * rikr * hu-----  en ybir risti

Sigrid lod indhugge (stenen efter) sine frænder, en her havde rige hu------ en Øpir ristede (runer) 

 

                                                      U 974 Jädra

inkulfr * uk * yntr * litu * raisa * stain * iftiR * inkialt * broÞur * sin * uk * sun * kunulfs * ÞaiR 

Ingulv og Øynd de lod rejse stenen efter deres broder Ingjald og Gunnulvs søn

Ordet ÞaiR står på stenen efter sidste navnet kunulfs og ikke foran første navnet inkulfr, men burde står mellem navnet yntr og ordet litu

Det er en af de mange fejl Øpir har lavet på de talrige runesten.

 

                                                      U 975 Lunda  

kunar

Gunnar 

 

                                                       U 976 Råby  

astiarfr lit * risa stain * iftiR * asfast * broÞur sin

Asdjarv lod rejse stenen efter sin broder Asfast

 

                                                       U 977 Vittulsberg  

[ernfriÞ ok as(fa)st litu * ra(is)a * sten * eftiR * kunar * faÞur * sin * ok * kitulbiurn * ok * kilok * at * bonta sin fastulfr ok * iyruntr * at broÞur sin] 

Arnfrid og Asfast lod rejse stenen efter deres fader Gunnar, og Gilløg efter sin ægtemand, Fastulv og Jorund efter deres broder Ketilbjørn 

 

                                                      U 978 Gamla Uppsala kyrka 

sihuiÞr [+ raist]i + stain + Þina + iklats+fari + iftir + uitarf + faÞ(ur)[ + sin + ]ku[Þan]

Sigvid, Englandsfarer, rejste denne sten efter sin gode fader Vidjarv 

 

                                                       U 979 Gamla Uppsala kyrka  

rent ornamental 

 

                                                      U 980 Prästgården

                                                      U 981 er den samme sten

[x ailifr x auk siku]iÞr x li[tu x raisa x stain x iftiR + uifast] x faÞu[r x sin +]

Eliv og Sigvid lod rejse stenen efter deres fader Vifast

 

                                                      U 982 Bredåker

[-- * ufti : uifast : faÞ----]

---efter (sin) fad(er) Vifast--- 

 

                                                      U 983 Bärby  

--linkntiÞt *: nmui : knit------ x tsu- --- 

            efterligning

 

                                                      U 984 Ekeby   

[uisiti >* uk likuiÞr * uk * rikuiÞr * litu * raisa * stain * at * huikaiR * faÞur * ybiR * risti]

Visäte og Ligvid og Rigvid lod rejse stenen efter (deres) fader Vigeir, Øpir ristede (runer)

 

                                                      U 985 Hämringe  

karl * lit * raisa * stain * iftiR * uikaiR * faÞur * sin an uar sun stufials uk systrsun kulaug[aR]

Karl lod rejse stenen efter sin fader Vigeir, han var Styvjalds søn og Gulløgs søstersøn 

 

                                                      U 986 Kungsgården, Samnan   

[+ ali * auk sihualti * uk * inkifast * litu rita stin Þino * abtiR * ka=nilf * buanta inkifastaR auk faÞur ala osmunrt * risti]

Ole og Sigvald og Ingefast lod rejse denne sten efter Ingefasts ægtemand Kalv? og fader til alle, Osmund ristede (runer) 

 

                                                      U 987 Funbo kyrka 

katil * aukI IkuriÞr * litu rosa stin Þino x oftiR Þurstin sun sin

uiÞi auk rikuiÞr * ÞiR ristu ston aftiR bruÞur sin x

kuÞ hialbi on Þurstins *

Ketil og Gyrid lod rejse denne sten efter deres søn Thorsten,

Vide og Rigvid de rejste stenen efter deres broder, 

Gud hjælpe Thorstens ånd  

 

                                                      U 988 Funbo kyrka   

[--- soun ouk : ÞaiR uiu-----] 

    -----søn og de

 

                                                      U 989 Funbo kyrka  

a[r]nu[aiÞ]

i[or]uidr

Arnvaid

Jorvid 

 

                                                       U 990 Broby 

* uaÞr + auk x Þakn x auk x kunar + raistu x stain + Þana x at x haursa x foÞur sin + kuÞ hialbi ot hans x

Vad og Dreng og Gunnar rejste denne sten efter deres fader Hörse, Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                       U 991 Broby  

x Þiakn r x raistu x staina + aftiR x uaÞr x bruÞur + sin +

    Dreng og Gunnar rejste stenen efter deres broder Vade 

 

                                                      U 992 Broby   

... ....(u)stain x foÞurxfo±ur x sin s auk x at x kuÞsrik + foÞur x sin x auk x at x kunu [x sina] --------- 

 -- efter sin farfar Øysten og efter sin fader Gudrig og efter (sin) kone? -------

 

                                                      U 993 Brunnby  

ion * u(k) iufur[(f)ast litu r]aisa * stin uk bru * iftiR * uiha * faÞur * su[n] * istin[s ybiR * risti]  biarn 

Jon og Jofurfast lod rejse stenen og (gøre) broen efter deres fader Vige, Øystens søn, Øpir ristede (runer), Bjørn

 

                                                       U 994 Brunnby    

[---itftim Þuatr....]

  efter < Þuatr>

 

                                                      U 995 Funbo bro  

[anuntr * uk * iuruntr * uk * sihuiÞr * ÞiR litu * raisa * (stain )* yk * brouikt faÞur sin] 

Anund og Jorund og Sigvid de lod rejse (stenen) og (gøre) broen (efter) deres fader Brovild

 

                                                      U 996 Karberga (Sundby)

ainkriÞ x auk x inkikir * litu x risa x stin * auk * kera * aur * uta i sunti * iftiR * Þuri * faÞur sin * Þuri lit * kira * siluas * iftR inkiÞuru x kunu * sina * auk * iftR * -artu iaR

Ingrid og Ingegeir lod rejse stenen og gøre grusbank ude i Sundet efter deres fader Tore, Tore lod gøre lighus efter sin kone Ingedore og efter <-artu iaR>

 

                                                       U 997 Lövsta   

rikuiÞr x lit raisa x stina eftR x ihul x faÞur x sin

  Rigvid lod rejse stenen efter sin fader Igul 

 

                                                       U 998 Skällerö (Marielund)    

Þurstin : auk ronti : [litu : raisa : stain Þino : abtiR s(u)art(ha)ufÞ]a : bruÞur  sin : kuÞ hialbi honsI IsaluI IukI IkuÞs muÞiR [osmun](r)t * markaÞi 

Thorsten og Rande lod rejse denne sten efter deres broder Svarthøvde, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl, Osmund ristede (runer)

 

                                                      U 999 Åkerby 

haursi : auk : kitil : raistu : aftir : Þekn : faÞur : sin : staina : Þisa : at : bunta : kuÞan : o : funum

Hørse og Ketil rejste disse sten efter deres fader Dreng, en gode bonde i Funbo 

 

                                                      U 1000 Rasbo kyrka  

[histni... ...ki... ...saÞ-t-hluRaka sÞitRlunkhÞ] 

                      efterligning !