Runeindskrifter fra Uppland

                                                U 801 - U 900

 

 

 

                                                       U 801 Långtora prästgård         

rent ornamental

 

                                                      U 802 Långtora gärde  

x uikikr x lit x raisa x stain x Þan(si) x aftiR x sm[iÞ] x sun sin

+ is yas + trakia + batstr + 

Viking lod rejse denne sten efter sin søn Smed,

han var drengenes bedster

 

                                                      U 803 Långtora by  

ulfr : lit : reasa : istaen siulfr : han : yiftiR : sik

    Ulv lod rejse stenen, han selv efter sig 

 

                                                      U 804 Långtora by, Sundet 

kuÞ ialbi ant anunta 

Gud hjælpe Anunds ånd 

 

                                                      U 805 Fröslunda kyrka 

[fulkir : lit : risa : stin : ift]rir mei- bruÞur : sih : auk : kuni:mar: eftir : mink : faÞur : sin : bunta : kuÞan : matar : bukiI Ii uiki--]

Folkgeir lod rejse stenen efter sin broder Mei- og Gunnmar efter sin fader Mink, en gastfri mand, (han) byggede i Vigby

 

                                                      U 806 Fröslunda kyrka  

[----istirf-----]

 

                                                      U 807 Enberga  

-(sa)l * hans * (m)--- 

---hans sjæl----

 

                                                      U 808 Enberga, Hamra   

* kisl * auk * nkimuntr * koÞiR * trekaR * kerua * litu * merki * at * halftan ** fadur * sin * auk * at * aytisi * moÞur * sina * kuÞ * hielbi * sal * hemnaR * uel nu * 

Gisl og Ingemund, gode drenge, lod gøre mærke efter deres fader Halvdan og efter deres moder Øytis, Gud hjælpe hendes sjæl vel nu

 

                                                      U 809 Härvesta, Nopskäl 

burn : auk : kisl : ristu : stin : (Þinsi) :  eftir : antuit : faÞur : sin : bukiI Ii herfistam : frenta : karÞars

Bjørn og Gisl, rejste denne sten efter deres fader Andvett, (han) byggede i Härvesta, Gærders frænde

 

                                                      U 810 Nopskäl  

--- auk * ernuiÞr * Þair x x litu * raisa * stan * Þisa ---- 

      --og Ærnvid de lod rejse denne sten----

 

                                                      U 811 Hjälsta kyrka  

fast[----]R + Þuliak x oaRtÞiol x atiurai x fasatiR + Þaloi + oaRfsai

 

                                                      U 812 Hjälsta kyrka

x faÞur x sin x saR x uarÞ x tauÞr x o egxloti x

      sin fader, han blev død i England  

 

                                                      U 813 Brunnsta  

[uiki---r * le(t *ra)isa * stai]n [* (a)t * r--------  (si)]n * sun [* riinuktr * kuÞ * hielbi * sal * oais] 

Viking lod rejse stenen efter sin søn <riinuktr> Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 814 Bälsunda  

* sloR * auk * tan * litu * raisa * stain * at * hulmkaiR * faÞur * sin x

      Slor(?) og Dan lod rejse stenen efter deres fader Holmgeir  

 

                                                      U 815 Bälsunda 

[i(k)ikiorÞ * lit * raisa * stain] * at * anut * faÞur * sin * [auk * at * otaui *] moÞur * sina * kuÞ * hiebi * sal * Þair[a] 

Ingegerd lod rejse stenen efter sin fader Anund og efter sin moder Otavi, Gud hjælpe deres sjæle

 

                                                      U 816 Bälsunda  

[kula lit rita sta----]

Gulle lod rejse stenen 

 

                                                      U 817 Bälsunda  

[auÞker * auk * aker * litu * raisa * (stain * Þi)no eftiR * kula * faÞur sin]

      Audgeir og Ageir lod rejse denne sten efter deres fader Gulle

 

                                                      U 818 Gryta  

[knutr : auk : arnburk : auk : kusu]ir : auk : ku[n]ar : auk : halftan : auk : ikifastr [: ristu : stain : Þinsi :( at : ulf : faÞur : sin : han : buk)i k]rutum : auk : likhus : auk bru : kuÞ : hiabi : ot has : nu] 

Knud og Arnborg og Gudvir og Gunnar og Halvdan og Ingefast rejste denne sten efter deres fader Ulv, han byggede Gryta og lighus og bro, Gud hjælpe hans ånd nu

 

 

                                                      U 819 Mysinge  

* sin * lit * raisa * staia * Þena * at * faÞ(ur) [sin ku]Þan [auk at ]* * sirÞar boanta * kuÞ * hielbi * sal [* hans * bali * r]isti *

S(v)en lod rejse denne sten efter sin gode fader og efter Sigrids ægtemand, Gud hjælpe hans sjæl, Balle ristede (runer)

 

                                                      U 820 Mysinge äng  

rent ornamental   

 

                                                      U 821 Mysinge  

+ istryr * lit * raisa * stain * Þina * iftiR * hiÞinfast * faÞur * sin * auk * auÞa * iftiR * buanta * sin * ak * iftiR + auÞkerÞi * tutur sina x

Æstrid lod rejse denne sten efter sin fader Hedinfast og Auda efter sin ægtemand og efter sin datter Audgerd 

 

                                                      U 822 Rävsta   

rent ornamental  

 

                                                      U 823 Rävsta   

[---(l)at * raisa * st(ain)----------------------------------------------lbi + ot x --------] 

   lod rejse stenen------------------------------------------(Gud) hjælpe ---- ånd

 

                                                      U 824 Holms kyrka 

iukiR auk * ifriÞr * lit rita stian Þin abtiR bruÞur * rhuÞilfaR * i uÞrbhrki

osmunt risti runaR 

Jogeir og Afrid lod rejse denne sten efter (deres) broder Hrodelfer i Udberg,

Osmund ristede runer

 

                                                      U 825 Gymminge  

kuln let * riÞa (m)[er]ki iytR (s)un [s]in * hulmkR suathafÞi 

Gulle lod rejse mærke efter sin søn Holmgeir, Svarthøvde

 

                                                      U 826 Mysinge, Mosunda  

[kuÞ(b)iuin * lat * rita * stin * at inkimuntr faÞur * sin] 

  Gudbjørn lod rejse stenen efter sin fader Ingemund

 

                                                      U 827 Valby     

--- ikifastr * litu raisa stain at ikibiarn uk kuniltr * uk at sun sin ---

 Ingefast lod rejse stenen efter Ingebjørn og Gunnhild og efter sin søn 

 

                                                      U 828 Bodarna, Fittja by   

kakr x auk x a[k]un x litu x akua x sten x uk x br[u x kira x  u]ftir x ernisl [x faÞur + sin x kuÞan x ku]Þ x ialbi salo ans x t(i)[Þk]umi [x] uk sten x Þino

Gang og Hagon lod hugge sten og gøre broen efter deres gode fader Arngisl, Gud hjælpe hans sjæl, Tidkume huggede denne sten

 

                                                      U 829 Furby, Furbyland   

* furkuntr * auk * kuanr * Þnir * litu * hakua : stain : Þinsa * at * anut ** faÞur * sin * boanta * auÞfriÞaR * bali : risti * stan * Þisa *

Forgunn og Gunnar de lod hugge denne sten efter deres fader Anund, Audfrids ægtemand, Balle ristede denne sten 

 

                                                      U 830 Furby     

[...ul....n.. sinar * a..r * s...]

----------------- sin ---------------- 

 

 

 

 

                                                       U 831 Giresta by  

x ihu[l x lit x r]aisa + steia + iftir x luÞin  x sun x sin x

           Igull lod rejse stenen efter sin søn Ludin 

 

                                                      U 832 Nysätra kyrka 

[...anesii - k + sta--] 

--------------------- sten

 

                                                      U 833 Nysätra kyrka  

rent ornamental

 

                                                       U 834 Nysätra skola   

--- uk ---------- at * f----------

   og ------------ efter f(ader)? 

 

                                                      U 835 Nysätra prästgård  

runelignede tegn

sml: U 1170,  U 1175,  Ög 81,  Novgorod I + II

 

 

 

                                                      U 836 Alsta  

kisl hulfastr kuÞfast styrfastr Þorkisl raistu stain eftR salua faÞur sin

Gisl, Holmfast, Gudfast, Styrfast, Thorgisl rejste stenen efter deres fader Salve 

 

                                                       U 837 Alsta  

[u]k x hulmk[air]----------------------[ikua]rs + liÞ x kuÞ x hialb(i) ------ 

--og Holmgeir------------------------------ Ingvars hær, Gud hjælpe-----

 

                                                      U 838 Ryda kungsgård 

a) Þufr * auk * Þorfatr * Þair * litu * raisa * stan * at * Þorborn * faÞur * sen * koÞan *

b) auk * kilauk *riÞ * kirua * merki * at boanta * sen : 

c) hir maa * stanta * stain * ner * brautu *

a) Tholv og Thorfast de lod rejse stenen efter deres gode fader Thorbjørn

b) og Gilløg lod gøre mærke efter sin ægtemand

c) her må står stenen nær vejen

 

                                                      U 839 Ryda kungsgård 

* hamunti * auk * auÞker * litu * raisa * stin * Þina * eftR * anunt * sun sin * auk * bru * giara

Amund og Audgerd lod rejse denne sten og gøre broen efter deres søn Anund

 

                                                      U 840 Dalby kyrka  

hulfriÞ * auk * fulkui * litu * risa * stain * Þina * eftR * Þorstain * faÞur sin

Holmfrid og Folkvi lod rejse denne sten efter deres fader Thorsten 

 

                                                       U 841 Dalby kyrka 

[--- --t * raisa x st]ain x ef[(tr)-----...-r sin]

(lo)d rejse stenen efter sin [fade]r/ [brode]r ----------------

 

                                                      U 842 Hållberga 

infri[Þ] * lit * rita * stain * iftR * ÞorÞ * [broÞur sin] *

hulm[kiR * lit x kira merki a hulms(tain)]

Ingefrid lod rejse stenen efter sin broder Thord

Holmgeir lod gøre mærke efter Holmsten  

 

                                                      U 843 Hässle  

[arÞkaiR auk x Þurstain x munkaiR x auk ketilmutr litu x raisa x stain x nftiR x ulf x faÞur sin]

Hardgeir og Thorsten, Mungeir og Ketilmund lod rejse stenen efter deres fader Ulv 

 

                                                      U 844 Viggby (nu: Viggeby)   

[kisl x a]uk x biarn x auk x askiR x litu x raisa x sti[n x at x Þorstin fa]Þur sin x

Gisl og Bjørn og Asgeir lod rejse stenen efter deres fader Thorsten 

 

                                                      U 845 Viggby (nu: Viggeby)  

[kisl x auk x oskaiR raistu stain x ÞinaI IaftiR biarn buruÞur x] sin x onon * eftiR * faÞ[ur sin] 

Gisl og Asgeir rejste denne sten efter deres broder Bjørn, anden (sten) efter deres fader (Thorsten, U 844)

 

                                                       U 846 Västeråkers kyrka   

iafurfast * --- -----infast * uikuÞ ------ daR litu r[ista * runar * Þ]isaR [i]ftiR faÞur sin * asi * kitilbiurn * kair * iftiR * suir * s[in * --------- [a]fti[R] boanta [sin]

Jovurfast, ---infast, Vigud, ------ de lod riste disse runer efter deres fader Åse, Ketilbjørn gjorde efter sin svigerfar, -------- efter sin ægtemand

 

                                                       U 847 Västeråkers kyrka 

o[skir x uk x k]islauh x litu ritu rita stin ÞinoI Ioto suni sino * atiarf * uk sluÞa * osmun[tr] * hiu ru[n]arI IritaR Þim * raÞa skal in osmuntr (am)aÞi risti

Asgeir og Gisløg lod rejse denne sten efter deres sønner Adjarf og Slode, Asmund huggede runer for dem som skal tyde, Asmund Ama(n)de ristede (runer) 

 

                                                      U 848 Torresta   

rikuiÞr * auk biurn * litu raisa stain Þina eftR Þostain

    Rigvid og Bjørn lod rejse denne sten efter Thorsten 

 

                                                      U 849 Balingsta kyrka  

[(i)kul auk haukI IkarÞu staf

en nasi auk aonutrI Iraistu s(tain) ---

raisti stuÞiÞ --- is han ---] 

Igul og Haug gjorde staven

en Nase og Anund rejste stenen,

rejste (stå) er han

 

                                                      U 850 Balingsta kyrka  

[rent ornamental

 

                                                      U 851 Balingsta kyrka 

uani * auk * siriÞ [litu raisa stain din]a yftiR ernfriÞi auk fryg[erÞ]

Vane og Sigrid lod rejse denne sten efter Ærnfrid og Frøygerd 

 

                                                      U 852 Balingsta kyrka 

[-----s : ok ...]

          og 

 

                                                      U 853 Skolhuset   

----friÞ : lit : re---  

---frid lod re(jse)

 

                                                      U 854 Prästgården 

* hulmfriÞ * lit * kiara * baÞi * bro * ak * rita * stain : eftiR * bota * sin * iorl * ak * suni * sina * sehkurÞ * ak * sihu---

--- har * merkis * kiarÞ * uani : ak * harÞtstain : ak * Þorbiorn * ak unuiÞr 

Holmfrid lod gøre både bro og rejse stenen efter sin ægtemand Jarl og sine sønner Sigurd og Sigvald,

--har mærke gjord Vane og Hardsten og Thorbjørn og Unnvid

 

                                                      U 855 Prästgården  

* inki[fastr : a]uk : iuker[Þ] : Þau : litu : raisa * stain : Þina : at * aist * sun * sin : ernfastr * auk * ÞaiR * bryÞr * raistu * at * bru[dur * sin] 

Ingefast og Jogerd de lod rejse denne sten efter deres søn Æist, Arnfast og de brødre rejste (stenen) efter deres broder

 

                                                      U 856 Frövi   

hukal[Þr * lit] * r[ita * stain * Þina * at]* -----------------------  auk * bru * karua 

Hugald lod rejse denne sten og gøre broen efter --------------- 

 

 

                                                     U 857 Frövi   

ihulbiarn + auk + fastlauh [x raistu] x stain + Þina + aftir + anut +

kuÞ hibi x ant hans 

Igulbjørn og Fastløg rejste denne sten efter Anund

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 858 Kumla   

rent ornamental

 

                                                      U 859 Måsta  

fastbiurn * uk Þurun * litu rita [stain uk ] bru kiru abtiR * inkifast buanta sin

 * kuÞ hialbi h ont * osmunt risti runoR

Fastbjørn og Thorunn lod rejse stenen og gøre broen efter sin ægtemand Ingefast,

Gud hjælpe hans ånd, Asmund ristede runer 

 

                                                      U 860 Måsta  

fa[s]tbiurn * uk * ÞurÞr * litu rita stin Þino * [abtiR inkifast buanta sin] *

[k](u)[i](Þ) hia[l]bi hons ant ukI Iku(Þ)s (m)uÞiR

Fastbjørn og Thjorunn lod rejse denne sten efter sin ægtemand Ingefast,

Gud og Guds moder hjælpe hans ånd

 

                                                      U 861 Norsta  

sihikÞurn *[ lit * risa * stin ]* uk * bru * kera : at : aterf : sun : [sin] : uk * at * mai * tutor : sin[a] : eÞorn : uk : suen : uk : uikÞ[urn : uk] sikb[iurn]----R------isi

Sigtorn lod rejse stenen og gøre broen efter sin søn Adjarf og efter sin datter Møy, Æitorn og Sven og Vigtorn og Sigbjørn ---------<isi>

 

                                                      U 862 Säva 

askeiR + auk + kiarÞar x lata * reis[a] * Þinsa * (s)[t](e)[i](n) * [i]f[t]iR * boroÞur * sin * forsihl * han uas * arfi * kuÞbiona[R ui]s[e]ti risi  

Asgeir og Gärdar lod rejse denne sten efter deres broder Forseal, han var Gudbjørns arving, Visäte ristede (runer)

 

                                                      U 863 Tibble   

[.... ...a + sten + eftR + uigul(f) ? ----...]

  (lod rejs)e stenen efter Vigulv 

 

                                                       U 864 Vik  

[: olauf * lit * raisa * stain * Þino * eftiR * suartaufÞa * faÞur * sin * unuk * eftiR * ÞorÞ * buruÞur * sin *] 

Olav lod rejse denne sten efter sin fader Svarthövde og efter sin broder Thord

 

                                                       U 865 Vik   

[ik]ulfas[t] au[k ue]Þralti * rai[tu * stain]  Þin * iftiR * sbialbuÞa * faÞur * sin *

Igulfast og Vedralde rejste denne sten efter deres fader Spjallbode

 

                                                      U 866 Björnome

krukr * lit [ri]t[a] stin Þino * aftiR * kara fa[Þur * sin ]  

[hi]albi honsI IsaluI IukI IkuÞs muÞiR

Krog lod rejse denne sten efter sin fader Kare,

Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl

 

                                                       U 867 Gryta 

+ Þialfi + karÞi + bro + at bulu ´totuR sina

´ali + ok + olaifr + litu hakua + at + Þialfa + faÞur sin

+ ika + at + uer sin + kuÞ + liti + sal Þaira

Tjälve gjorde broen efter sin datter Bulla,

Åle og Olev lod hugge (stenen) efter deres fader Tjälve,

Inga efter sin ægtemand, Gud lede deres sjæle 

 

                                                       U 868 Ransta  

afahr * auk * biarn * litu * ----------- ----- ------ori-----

Ofeig og Bjørn lod----- ------------ --------------- -<ori> 

 

                                                      U 869 Salnecke, Björkendal    

rent ornamental

 

                                                      U 870 Säva   

--- --k : onek[R :] (Þ)ai[R] litu : marka : stain : Þ[insa : at rok br]oÞu[ : ] sen --- --Þbiarn : hiu

(o)g Ohneig de lod markere denne sten efter deres broder Hrok.

(Aud/ Vid/ Gud)bjørn huggede (runer) 

 

                                                      U 871 Ölsta  

binrn * auÞulfr * (k)unor * hulmtis litu rito stin Þino * iftiR * ulf * kinlauhaR buanta * in osmuntr hiu

Bjørn, Audulv, Gunnar, Holmtis lod rejse denne sten efter Ginnløgs ægtemand Ulv, en Asmund huggede (runer) 

 

                                                       U 872 Ölsta   

 -a * st----

(rejs)e st(en) 

 

                                                      U 873 Örsunda  

* Þikfastr * lit * raisa * stain * Þinsa * at * hulmkair * faÞur * sin * koÞan *

* kuÞ * hielbi * sal hans * boanta * ikuR * bali * risi * stan * Þinsa * 

Tingfast lod rejse denne sten efter sin gode fader Holmgeir,

Gud hjælpe hans sjæl, Ingas ægtemand, Balle ristede denne sten

 

                                                       U 874 Hagby kyrka, genfundet få meter fra kirken

x iarl x auk x ti------

------ stain x at x kaiRfast x faÞur sin x 

Jarl og Tj(ärf)--------

-----sten efter deres fader Geirfast

 

                                                       U 875 Focksta  

* Þurui * auk * inkikirÞ * auk * Þialfi * Þaun litu rita stin Þino * aftiR kalf * buanta ÞuruiaR *

kuÞ hialbi hons at ukI IkuÞs muÞiR 

Thorvi og Ingegerd og Tjälve de lod rejse denne sten efter Thorvis ægtemand Kalv,

Gud og Guds moder hjælpe hans ånd

 

                                                      U 876 Focksta   

ulfr * auk hulmnfastr x auk x ulfkair x auk x kunrir x

raistu x staina x Þisa x at sutlak x faÞur sin *

Ulv og Holmfast og Ulvgeir og Gunnrid

rejste denne sten efter deres fader Sundlag 

 

                                                       U 877 Möjbro  

ana haha isI IslaginaR fra varadaR

jeg er ikke besejret af Varadar

ich bin nicht besiegt von Varadar

I am not defeated of Varadar 

jag är ikke besegrat av Varadar  

 

                                                      U 878 Möjbro  

[ioÞkirÞ x l]it x raisa x st[ain x iftr x olaf x bunta x sin x

auk x fastlauk x auk x Þorun x iftiR x faÞur x sin x]

Thorgerd lod rejse stenen efter sin ægtemand Olav,

og Fastløg og Thorunn efter deres fader

 

                                                       U 879 Bragby  

inkiualtr uk suin litu rista stin Þina * eftR hakun faÞur sin

Ingevald og Sven lod rejse denne sten efter deres fader Hakon 

 

                                                      U 880 Skogstibble kyrka   

A) ----bl ----- ---sl-------

B) ------a * sin * -------- ----ifti .. --- ... .- aÞ * ybir rista * runa

A) ----------------------------

B) sin ægtemand,---------efter ---------------bad Øpir riste runer

 

                                                      U 881 Skogstibble kyrka  

---r x kerÞi x merki x eftiR x osbak x s---- ---

----gjorde mærke efter (sin søn) Ospak 

 

                                                      U 882 Skogstibble kyrka 

rent ornamental

 

                                                      U 883 Prästgården  

---suar-----

(Svarthövde/ Andssvar)? 

 

                                                       U 884 Ingla  

A) hulmkaiR * auk sikriÞr [auk] fatsr * Þah l[itu raisa stin Þin]o aftiR uih * faur hulmkiRs

B) osmuntr s---... ..R markadu ÞisaR runo

C) -- ÞaR u[aru]

A) Holmgeir og Sigrid og Fast de lod rejse denne sten efter Holmgeirs fader Vig

B) Asmund ---- markerede disse runer

C) de v(ar)

 

 

                                                      U 885 Ingla  

uikR * auk sihstain * aukI Ikarl * ÞaiR l[itu * ]stain * rita * at sihat * faÞur sin (k)u[Þan]

Vig og Sigsten og Karl lod rejse stenen efter deres gode fader Sigvat

 

                                                       U 886 Ingla 

A) ---ina x fitiR ----

B) ...ur x ...a x k-----

A) (d)enne efter--- 

B) -- sin moder, Gud-----

 

 

                                                      U 887 Skillsta  

x iokeR x auk x fastkeR x auk aurikr x litu * rita * sten x yftiR x borkeR x faÞur sin frehn

selfr * hiok x aurikr x yfti : sin * faÞur * runi * Þisa *

 roÞi * sa * kuni 

Jegeir og Fastgeir og Eyrik lod rejse stenen efter deres kendte fader Borggeir,

 Själv huggede disse runer efter sin fader Eyrik,

tyde (dem) som kan

 

                                                      U 888 Ångelsta 

runelignende tegn 

 

                                                      U 889 Västerby  

aosulfR * ukI Ikair * arfaR * fasti [* stin * ritu * ÞiR saotr * nau---]u furiR * aot anÞurs ukI IkiR-----noaR 

Asulv og Geir, Fasts arvinge de rejste stenen <saotr * nau----u> for Arndors og Geirbjørns ånd

 

                                                      U 890 Österby  

---i * auk ' fastaÞr * auk Þurul[f-----------------]faÞur sin : aukI IkuÞui at lu--- su(n s)an 

-- furu i ukrikir

--- og Fastad og Thorulv (lod rejse stenen efter) deres fader ----------- og Gudvi efter sin søn Ludin,

(de) for i <ukrikis> (dårligt vand)?

 

                                                      U 891 Uppsala-Näs kyrka  

Þi... ... -tu * raisa * merki * Þe... .. ........ * faÞur sin *

--------- -- ------- lod rejse dette mærke efter deres fader ........... 

 

                                                      U 892 Uppsala-Näs kyrka  

---f x faÞur x-----

--------fader--------- 

 

                                                       U 893 Högby  

* uitr * uk x anuntr * uk * ikikiarÞ * litu raisa * stin * at * uik[b]iarn * faÞur * sin *

ubiR * risti

Vid og Anund og Ingegerd lod rejse stenen efter deres fader Vigbjørn,

Øpir ristede (runer) 

 

 

 

 

                                                       U 894 Söderby 

abiarn * uk * ul[f]biarn * uk * sak(si * l)i[t]u * kera * merki * iftiR * anunt * [fa]Þur sin

Abjørn og Ulvbjørn og Sakse lod gøre mærke efter deres fader Anund  

 

                                                      U 895 Flogsta  

A) tan * u[k] * skali [*] uk * biar[n * l]i(t)u risa stain (Þi)[nsa *]  

B) at * borfast * faÞu(r) [sin]

Dan og Skalle og Bjørn lod rejse denne sten efter deres fader Borgfast

 

                                                      U 896 Håga  

----[l]itu raisa stain + fir * ont * iy--m + sun + sain +

tauÞr + fita + faÞum * i ta(n)ma[rku]

riÞ runaR ubiR 

---lod rejse stenen for sin søn <iy--m> ånd

(han blev) død i hvide dåbsklæder i Danmark

Øpir ristede runer

 

                                                      U 897 Norby  

sihuiÞr sun * kilauhaR * raisti * runaR * iftiR * rahnilfi * sueru sina

Sigvid, Gilløgs søn ristede runer efter sin svigermor Ragnelv 

 

                                                      U 898 Norby   

ali * uk * iufourfast * litu * gera * merki * iftiR iarl faÞur sin * uk * at * kisl * uk * at * ikimunt * han * uaR * trebin * hustr * sun * iarls ybiR risti 

Åle og Jovurfast lod gøre mærke efter deres fader Jarl og efter Gisl og efter Ingemund, Jarls søn, han blev dræpt østerud, Øpir ristede (runer)

 

                                                    

                                                      U 899 Vårdsätra  

Þorkisl x auk x kisl x litu x raisa x stain x iftiR x suain x fa[Þur] x sin 

Thorgisl og Gisl lod rejse stenen efter deres fader Sven

 

                                                       U 900 Läby kyrka  

[...hu... ..l.. ...s... ..k * hultr----]