Runeindskrifter fra Uppland

                                                   U 701 - U 800

 

 

 

                                                       U 701 Kynge (eg. Veckholms kyrka)

[kuti : lit : risa : st(ain) : Þina : iftiR : i(k)ialt : bruÞur : sin : kuÞ x (h)ialbi : salu : hans *]

Gute lod rejse denne sten efter sin broder Ingjald, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 702 Kynge   

rent ornamental 

 

                                                      U 703 Västra Väppeby  

: asui * let * rnisa * stain * Þisa * at * anulf * sun * sen * koÞan *

*han * byki * her [* i * uaby]

* mantr * matar * koÞr * auk * mls * risia * 

Asvi lod rejse denne sten efter sin gode søn Arnulv,

han byggede her i Väppeby, 

en mand med god mad og mild mod sit folk

 

 

                                                      U 704 Öster-Dalby   

rent ornamental

 

                                                      U 705 Öster-Dalby    

[*ulaifr * tuk * hiulmfastr * auk * ---------ur * auk * enibrantr] * Þair * litu * [raisa * s]tain * Þ[asi at ------------------------------ bali risti-------------]

Oleif og Holmfast og (------------) og Ennebrand de lod rejse denne sten efter (----------------------------------------------) Balle ristede (runer)

 

                                                      U 706 Öster-Dalby   

--------- auk * hiulmfas[tr --- ----------- Þ]air * litu * rais[a * stain * Þi]na * at * uikaut * f[aÞur * sin]

--------- og Holmfast -- ------------- de lod rejse denne sten efter deres fader Vigaut 

 

                                                      U 707 Kungs-Husby kyrka  

                                                   U 710 Kungs-Husby by er en del af U 707

* ysurkR [--- * ---- ]* stan * Þina * nt * kaubman * faÞur * sen * koÞan

* han byki I I i * husaby * bali * risti * runar * Þisar

* hier * man * stanta * stan * ner * brautu *

Osyrg (lod rejse) denne sten efter sin gode fader Kaupmand,

han byggede i Husby, Balle ristede disse runer,

her skal stå stenen nær vejene

 

                                                      U 708 Kungs-Husby kyrka   

* kali * lit * raisa * stn * at * sigraif * brÞur * sin * sun * saiyR

  Kalle lod rejse stenen efter sin broder Sigreif, Sejrs søn  

 

                                                      U 709 Kungs-Husby kyrka       

rent ornamental

 

                                                      U 711 Nybygget    

rent ornamental 

 

                                                      U 712 Skeberga  

[ulaifr * lit * raisa * stain * Þina * at * kribiorn b*roÞur * sin * kuÞ(an

-------* r)isti * stin] 

Oleif lod rejse stenen efter sin gode broder Geirbjørn,

------- riste stenen

 

                                                      U 713 Skeberga 

[--------a ulaifr * ÞaiR * lity * raisa * stain * at * trbiorn b(ruÞur sin)]  

-------- -- Oleif de lod rejse stenen efter deres broder Thorbjørn

 

                                                      U 714 Skeberga  

[---sin * koÞan * - ] 

      sin gode

 

                                                      U 715 Ännesta  

---- [e]bti[R]- ----

        efter

 

                                                      U 716 Viggby (nu Viggeby)

* bruni : lit : resa : auk : ari stin : Þina :

yftiR : kuÞ:fast : faÞur : bruna : auk ari : yftiR * buanta sin

Brune og Arnvi rejste denne sten,

Brune efter sin fader Gudfast og Arnvi efter sin ægtemand

 

                                                      U 717 Värnsta 

rent ornamental    

 

                                                      U 718 Vallby kyrka   

[---asr : auk : olaifR : auk : uar:asi : li(tu : rasa : )stan : Þin(a -------)----Þa---]

   -------- og Oleif og Varase lod rejse denne sten -----------------------------------------

 

                                                      U 719 Folsberga  

+ akyti lit + rita + stan + Þino + yfti + tumo -------- ---- 

(kr)istr + lati kumo + ot + tumo + i lys yk baratisi + yk i Þon em + besta + kristnum + 

Agute lod rejse denne sten efter Toma --------------

Krist lad Tomas ånd komme i lys og paradis og i den bedste kristendom

 

                                                      U 720 Hånningby 

myntil : auk : farbiurn : auk : arnkeR : auk : kigumantr : litu : resa : sten : Þensa : u : yf(t)iR : iab : faÞur : sin

Myndell og Farbjørn og Arngeir og Kiggemand lod rejse denne sten efter deres fader Jarp

 

                                                      U 721 Löts kyrka  

* ikikirÞ * l[it raisa stain at] boanta * hulmfiÞaR * boÞur * terfs * bali * risti :

Ingegerd lod rejse stenen efter Holmfrids ægtemand, Djärvs broder, Balle ristede (runer)

 

                                                      U 722 Löts kyrka 

* tafaistr * lit * raisa : stain * at * a[----- b]roÞur * sin * kuÞ * hielbi * sial * hans :  

Tafeist lod rejse stenen efter sin broder --------, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 723 Hummelsta, Vallby   

* aykaiR * auk * fr--------R * [Þa(i)R * lit]u ** raisa * [stain * at ] * kuta * faÞur * sen * koÞan *

Øygeir og Fr(øygei)r de lod rejse stenen efter deres gode fader Gute

 

                                                      U 724 Hummelsta, Vallby    

* aykaiR * auk * fraikaiR * Þir * letu * raisa * stan ** at * kuta * faÞur * sen

* ku[Þ * hial]bi * sal * hans *  

Øygeir og Frøygeir de lod rejse stenen efter deres fader Gute,

Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 725 Hummelsta, Vallby   

rent ornamental

 

                                                     U 726 Ramby 

ÞuriR : lit : risa : stin : Þina : yftiR : isbir : f[aÞur : sin : kuÞ : hialbi : sal : hans : batr : en : han : hafÞi] til kart bali risti runa[r] 

Thore lod rejse denne sten efter sin fader Æsbjørn, Gud hjælpe hans sjæl, bedre end han havde gjorde til, Balle ristede runer

 

                                                      U 727 Tängby, Lund  

[Þu](r)iR ' auk ' iki[fast]r ' auk ' sbiuti ' auk ' sbioulbuÞi

' ÞaiR ' letu ' hakua ' stain ' Þ[in]a ' at ' suain ' faÞur ' sen ' kouÞan 

' kuÞ ' [hi]el[bi ' s]el[u ' han]s '

----n ' han ---ni '

Thore og Ingefast og Spjute og Spjalbude

de lod hugge denne sten efter deres gode fader Sven

Gud hjælpe hans sjæl

------ han --------

 

 

                                                      U 728 Tangby, Lund  

rent ornamental 

 

                                                      U 729 Ågersta 

* uiÞugsi * lit * raisa * stain * Þiasn * iftiR * seref * faÞur * sen * koÞan 

* han * byki I I i * agurstam

* hier mn * stanta * stan * miÞl * bua 

* raÞi * tekr * ÞaR * ryn si * runum * Þim sum * bali * risti *

Vidhugse lod rejse denne sten efter sin fader Sigreif,

han byggede i Ågersta,

her skal stå stenen mellem byerne,

tyde manden, som er runkyndig, disse runer, som Balle ristede

 

                                                       U 730 Grillby   

[------- a]uk * hu(m)-------]

-----------og Ho(l)m(fast)?

 

 

                                                      U 731 Grillby   

[-- * born * lit * raisa ------ ]

      Bjørn lod rejse

 

                                                      U 732 Grillby, Sörskog    

k[uihbiarn r]aisti + stain + Þina + a[ftr + Þorstain + b(ruÞu)r + sin]

     Kvigbjørn rejste denne sten efter sin broder Thorsten 

 

                                                      U 733 Hässleby  

[Þilstan : lit : ris(a : stan : at : --------)n : sun : sin : kuÞan : tiÞkumi hink]

Thorsten? lod rejse stenen efter sin gode søn --------, Tidkume huggede

 

                                                     U 734 Linsunda 

uifastr : resti : sten : yftir . selfan : sik : kuikan : lisu[al : r]isti : 

Vifast rejste stenen efter sig selv, imens han levende, Lidsvald ristede (runer)

 

                                                      U 735 Långarnö  

* ueÞralti * lit * uR * lakarni * stan * almikin * uR * staÞi * fyra * auk ** arker * Þau * litu * kubl * raisa * Þisa * at * siktryk * sun * sen * 

Vedralde lod føre fra Långgarn en mægtig sten fra dens plads, (og han) og (hans hustru) Arngerd de lod rejse dette kubl efter deres søn Sigtrygg

 

                                                      U 736 Långarnö    

--- --ain * uR staÞi ----- rita --- Ruli--- ----

(s)tain fra dens plads------ rejse ----- <Ruli>

 

                                                      U 737 Långarnö  

---aia --- * --ltan * a(u)[k] --------------k----------------o  

--------------------Halvdan og---------------------------------------

 

                                                       U 738 Villberga by   

--------------------------[-n * sin +] sun + hulmfas[taR] kuÞ + hialbi + ant hans +

---------------------------------sin ------, Holmfasts søn, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 739 Gådi  

* hulbiorn * lit * raisa * stan * at * sik * sialfan * hau naR  miltr matar auk mals risin

Holmbjørn lod rejse stenen efter sig selv, han var manden med god mad og mild mod sit folk

 

                                                      U 740 Hemsta  

* aruatr * let * raisa * stain * at * arbiorn * broÞur * sin * koÞan

* bali * risti * runiR * disam * 

Arnhvat lod rejse stenen efter sin gode broder Arnbjørn,

Balle ristede disse runer

 

                                                      U 741 Hemsta   

[hulmstan : lit : kera : mer(ki : at : u)lf : sun : sin *]

    Holmsten lod gøre mærke efter sin søn Ulv 

 

                                                       U 742 Myrby  

+ ari + lit x Rftia x usyrk * faÞur + sen + [tiÞ]kumi * risti * runi 

Are lod (rejse stenen) efter sin fader Osyrg, Tidkume ristede runer

 

                                                      U 743 Myrby  

[ rent ornamental ]

 

                                                       U 744 Gidsmarken 

* kiÞa * lit * raisa * stain * at * Þorterf * boanta * sin * sun * kuÞuaukaR

* auk byki I I i * haruistam

* bali * risti * stn *

Gyda lod rejse stenen efter sin ægtemand Thordjärv, Gudløgs søn,

og (han) byggede i Härvesta 

Balle ristede stenen

 

                                                      U 745 Hammaren   

 [biarn * auk * runa * Þau * litu * risa * st(ain * at --------- ) bruÞur (* sin 

* kuÞ * hialbi * ant * ha)ns] 

Bjørn og Runa de lod rejse stenen efter deres broder ------ ,

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 746 Hårby   

* uikisl * lit * rasa * stain * eftR * sun sin * sihraif

x Þurkutr * risti stain * Þina 

Vigisl lod rejse stenen efter sin søn Sigreif,

Thorgot ristede denne sten

 

                                                      U 747 Kullinge   

--mkiski---  

Referens:  Pl. 77

 

                                                       U 748 Kysinge  

rent ornamental 

 

                                                      U 749 Sävsta  

* halftan *  auk * sikniutr * Þair * litu * rasa * stan * at * auÞkair * auk * tan * feÞr * sina * auk * at * almkar * auk * uibiorn * bryÞr * halfanar *

Halvdan og Sighjut de lod rejse stenen efter deres fædre Audgeir og Dan og efter Halvdans brødre Almgeir og Vibjørn

 

                                                      U 750 Viggby (nu Viggeby)

* saibiorn * auk * fraikaiR * ÞaiR * litu * raisa * sthin * Þinsa * at * hiulmfast * broÞur * sin * bali * risti *

Sæbjørn og Frøygeir de lod rejse denne sten efter deres broder Holmfast, Balle ristede (runer)

 

                                                      U  751 Viggeby  

hulm(k)iR * auk * lapus * auk * lafsi * ÞaiR * litu * raisa stain * at aib(i)rn * faÞur sin koÞan * (is)t(a * karl * taRfriÞ) referens: fig. 182

Holmgeir og Sten og Lafse de lod rejse stenen efter deres gode fader Eibjørn, >ista karl tarfrid< 

 

                                                       U 752 Viggeby  

--- Þiukuhinukumi---- 

 

                                                     U 753 Litslena prästgård   

* ikiker * lit * raisa * stain * at * Þorlaik * boanta *

* sin * koÞan * auk * at * iorunt * auk * at * abiorn

* bali * risti *  

Ingegerd lod rejse stenen efter sin gode ægtemand Thorleik,

og efter Jorund og efter Abjørn, Balle ristede (runer)

 

                                                      U 754 Hällby 

fuÞork hnis ---

fuÞork hni(a)s 

 

                                                       U 755 Kälsta  

+ lism(a)[nÞr] + auk + tuki + rastu x stain + (Þ)i(n)a + aftrir + akaut

+ buki + i + k[a]l)[sta](u)m

Lidsmand og Toke rejste denne sten efter Agaut,

(han) byggede i Kälsta

 

                                                      U 756 Ullstämma 

Þolfr * auk * fastulfr * auk * erlaifr * Þair * litu * hakua * stain * at * rok * faÞur * sin * bali * risti * stn *

Tholf og Fastulv og Ernleif de lod hugge stenen efter deres fader Hrok,

 Balle ristede runer 

 

                                                      U 757 Ullstämma  

bal[i * auk * iki(b)i]orn * auk * uikbi[or]n * ÞiR litu * risn * sten * at * ui(bi)orn

Balle og Ingebjørn og Vigbjørn de lod rejse stenen efter vibjørn   

 

                                                      U 758 Enköpings kyrka (Sankt Ilian)   

ikib(i)rn  : ak : ÞiR : bryÞr : litu : risa : stin : Þina : a(t) ikhul : faÞur : sin :

(k)uÞ : hilbi : anta : hns : btr : Þin : h(a)n : h(afir til kart :

tiÞkumi : r)isti : runaR * Þasi

Ingebjørn og de brødre lod rejse denne sten efter deres fader Igul,

Gud hjælpe hans ånd, bedre end han har gjort sig fortjent af,

Tidkume ristede disse runer

 

                                                     U 759 Enköpings kyrka (Sankt Llian)

birynhiifR : ak : hrifnkR : ak : sik:ualti : utu : risa : stin : Þini : at : askiR : faÞur : sin

: kuÞ : trutin : hilbi : anta : hans : bitr : dan : han : hifiR : til : kart :

tidkumi : risti : runaR : Þasi    

Brynulv og Hrefning og Sigvald de lod rejse denne sten efter deres fader Asgeir

Gud herren, hjælpe hans ånd bedre end han har gjort sig fortjent af,

Tidkume ristede disse runer  

 

 

                                                      U 760 er del af U 796

 

 

 

 

                                                      U 761 Enköping   

[... ....ir * atln * faÞur * sin ....]

        ...efter sin fader Atle... 

 

                                                      U 762 Brunna  

[iaruntr + raisti] x stain x Þina + aftir + iarl x sun [si]n

       Jarund rejste denne sten efter sin søn Jarl 

 

                                                      U 763 Klista 

bruni : ak : hulm:stin : litu : risa : istain : Þinsa : uftiR : kun:birn : faÞu(r) : sin kuÞan

Brune og Holmsten lod rejse denne sten efter deres gode fader Gunnbjørn

 

                                                      U 764 Klista  

brunk : ak : hulm:stin : litu : risa : istin : Þin:sn uftR : kun:brn : faÞur : sin : kuÞa=ni : 

Brune og Holmsten lod rejse denne sten efter deres gade fader Gunnbjørn

 

                                                      U 765A Klista 

--slÞi : a-s--  

 

                                                      U 765B Klista  

-i---k---n : h ----- 

 

                                                      U 766 Norrby, Back-Norrby  

+ kuÞastr + lit + akua + steno + tuo + yfti + est sen + ayk + selfon sik +

     Gudfast lod hugge to stene efter sin søn Eist og sig selv   

 

                                                      U 767 Norrby, Back-Norrby    

+ lifsten + risti + runi + yfti ´feÞrka + tuo + kuÞa + treka

    Livsten ristede runer efter fader og søn, to gode drenge 

 

                                                      U 768 Norrby, Grop-Norrby  

akuti + auk + osur + auk x biaurn x rastu x stain x (Þ)[ina x afti](r) x nuka x trihk x + kuÞan x 

Agute og Assur og Bjørn rejste denne sten efter (den) gode dreng Nokke, 

 

                                                      U 769 Testeby  

sk(a)rÞi + raisti + stain + Þina x aftir + utryk + sun + sin + kuÞ x hialbi + ant x hans x auk + harals 

Skarde rejste denne sten efter sin søn Otyrgg, Gud hjælpe hans ånd og Haralds

 

                                                      U 770 Tjursåker, Ristningsbro 

* hiÞintis * auk * erntis * ÞaR * letu * rasa * stan * at ** yfaik * faÞur * sin * koÞan *

bali * risti * stan + 

Hedentis og Erintis de lod rejse stenen efter deres fader Ofeig,

Balle ristede stenen

Skriver man efterledet -tis som -dis,

så burde man også skrive efterledet -tiR som -dir, fks: Hlevagasdir

 

 

                                                      U 771 Tjursåker

: alsten : lit : hkua : sten : Rfti : esmon : faÞu[r : sin : ] sakse : tyÞr Þuir : syni sinum :

tiÞkumi  : iyk : sten Þino

Hallsten lod hugge stenen efter sin fader Eistmand, Sakse <tyÞr Þuir> sin søn,

Tidkume huggede denne sten

 

                                                      U 772 Ytter-Gånsta  

rent ornamental  

 

                                                      U 773 Enköpings-Näs kyrka   

styfbaltR * litu * hkua  merki * merilit * auk * ar[n]auk * eftiR * hunef * auk * eftiR * iu=kaiÞ 

Styvjald og Slage de lod hugge dette store mærke

og Arnløg efter Honev og efter <iukaiÞ>

 

                                                      U 774 Hjulsta 

aybiarn x auk x Þurkisl + raistu + stain x Þina x aftir x oslaik + siuhr x sin

kuÞ x hialbi + ont x hans

Øybjørn og Thorgisl rejste denne sten efter deres svoger Asleik,

Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                      U 775 Väppeby

u[i]tarfR * lit * rsa * stin * linsa * ifi[R * asaaiR * a]uk * e[ft] * suain auk * uiker * Þau liti * litu * k[era me]rki * t[idk]umi * risti * ru[naR] * Þis[a] 

Vidjärv lod rejse denne sten efter Asgeir og efter Sven og Vigerd,

de lod gøre mærke, Tidkume ristede disse runer

 

                                                      U 776 Väppeby  

sin : lit : risa : stin : Þtina : au[ftr : uiburn : faÞur (sin)]

    Sten lod rejse denne sten efter sin fader Vibjørn   

 

                                                      U 777 Teda prästgård  

[... --inyk : sikmunt ...] 

................Sigmund.....

 

                                                      U 778 Svinnegarns kyrka 

Þialfi x auk hulmnlauk x litu x raisa x staina Þisa x ala x at baka x sun sin x is ati x ain x sir x skib x auk x austr x sturÞi x i x ikuars x liÞ x kuÞ hialbi x ot x baka x askil x raist

Thjälve og Holmløg lod rejse alle disse stene efter deres søn Bagge, han havde alene et skib og styrde østerud i Ingvars hær, Gud hjælpe Bagges ånd, Æskil ristede (runer)

 

                                                      U 779 Svinnegarns kyrka  

iaruntr x raisti x staina + (Þ)[ansi afti]r + iarl x sun  x sin x kuÞ hialbi + ant hans

    Jarund rejste disse stene efter sin søn Jarl, Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                      U 780 Svinnegarns kyrka  

+ ryn--------- yk + umsten + yk + stenbyrn + litu akua + sten + at + est + bruÞur sin

Ryn(--------)? og Holmsten og Stenbjørn lod hugge stenen efter deres broder Eist 

 

                                                      U 781 Svinnegarns kyrka 

                                                      er lagd sammen med U 782  

A -ui---                                  ----------------

B -ar--                                   --------------

C --oÞan kuÞ h                     --gode, Gud h(jælpe)

D --kia ----- -- an til                 ---(h)an til

E -- ti ---kart                           ----- gjort

                                                     

 

                                                      U 783 Svinnegarns kyrkogård  

 rent ornamental 

 

                                                       U 784 Svinnegarns skole 

A --l * i---                    ----------------

B ---uk---                     ---(og)?--------

C ---Þa[iR  --ia--- ]        de ----------

 

                                                      U 785 Tillinge kyrka 

uifas(tr) : lit : risa : s(t)in : Þtino : ub : at : k(u)Þmunt : bruÞur : sin :

han : uarÞ : tuÞr : a : srklant(i :)

kuÞ halbi : ant : ans  

Vifast lod rejse denne sten efter sin broder Gudmund

han blev død i Særkland

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 786 Hansta, Hässelby  

x aslikR : lit : resa : isten : iÞina : at : Þurkiis : bruÞur : sin :

kuÞ : birki ant : hans 

Asleik lod rejse denne sten efter sin broder Thorgils,

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 787 Hansta, Hässelby   

rent ornamental 

 

                                                      U 788 Stora Järstena   

A ---st----                          ----------------------- 

B -- + sun sea + sl----       --sin søn-----------

 

                                                      U 789 Mälby   

ÞorkuÞr + lit + akua + sten + Rfti + ruah + bunt---

 Thorgud lod hugge stenen efter sin bonde Hror

 

                                                      U 790 Mälby  

[runi * risti * ruar * atiR * sunu * sini * suira * auk * -------]

  Rune ristede runer efter sine sønner Sverre og ---------- 

 

                                                      U 791 Tibble   

frysten + lit + a=rka + sten + Rfti + estulfr + sun sin + yk + bru kera

   Frøysten lod hugge stenen og gøre broen efter sin søn Eistulv  

 

                                                      U 792 Ulunda    

karlI Ilit * lit risa * stin * Þtina * at * mursa * faÞur * sin * auk * kabi * at * mah sin * fu(r) hfila * far * aflaÞi ut i * kri(k)um * arfa * sinum

Karl lod rejse denne sten efter sin fader Morse og Kabbe efter sin mag

>for hæfila far afladi< ude i Grækenland, sine arvinger

 

                                                       U 793 Ulunda  

halha x raisti x stin x Þina x aftir x (h)rulf x buonta x sin x kuÞ hialbi + at hans

Helga rejste denne sten efter sin ægtemand Hrolf, Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                       U 794 Vindsberga 

------ + ik- ...Þu  ------ --- ---(r) + faÞur + sen + 

------ -- ------ ----- -----  ----- (efter) deres fader

 

 

                                                      U 795 Breds kyrka  

+ Þikbyrn + lit akua + sten + yfti + suni + sino

    Tingbjørn lod hugge stenen efter sine sønner  

 

                                                      U 796 Sparrsätra kyrka 

                                                      sammen med U 760

+ se[k]rimr + lit + aku[a + stin + a]t + sun sin + afast +

+lifsten + iuk + runi + Þsa  at + kuÞon trek + 

Sægrim lod hugge stenen efter sin søn Afast

Lifsten huggede disse runer efter (den) gode dreng

 

                                                      U 797 Nyby   

+ yar + yk + kari + litu + akua ...... ..... usnekil + faÞur sen 

Øyarr og Kare lod hugge (stenen efter) deres fader Osnekil

 

                                                      U 798 Torgesta  

[uibiarn x raisti x stain x iftir x katil + kuÞ hialbi + ant hans]

    Vibjørn rejste stenen efter Ketil, Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                       U 799 Långtora kyrka  

: tomas : ligær : unt:ir : Þæma : steni :

+ han uarÞar : ulueÞin

ioan : i : brunnum : han risti : runir : Þøsa=r :

Thomas ligger under denne sten

han(s) vården (gjorde) Ulvhedin

Johan i Brunn, han ristede disse runer

 

                                                      U 800 Långtora kyrka  

oaskut:ar : lit : raesa : istaen : at : mintil : sun : s[in] 

    Asgaut lod rejse stenen efter sin søn Myndel