Runeindskrifter fra Uppland

                                                  U 501 - U 600

                                                     

 

 

                                                       U 501 Närtuna kyrka  

sbialbuÞi ' auk ' hulfr ' auk ' hulmfastr auk ' keir[iltr ' litu raisa ' stain ' aftiR ---------- fa]Þur sin auk sun biarn

Spjalbode og Ulv og Holmfast og Geirhild lod rejse stenen efter deres fader ------- og hans søn Bjørn

 

                                                      U 502 Ingelsta     

ulfR x iu[k runaR aftiR] (f)aÞ(u)r sin x uk bruÞ[ur sin -------] satu---------

Ulv huggede runer efter sin fader og sin broder ------------------------satte 

 

                                                      U 503 Malmby   

' ernfast ' uk + ernkautr ' lata ' sunR shunar ' reisa + stein x aftR + faÞur + [sin] ' kitilfast ' 

Arnfast og Arngaut, Siggunns sønner, lod rejse stenen efter (deres) fader Ketilfast

 

                                                      U 504 Ubby   

+ kitilxfastr x risti x stin + Þina x iftiR x askut x faÞur + sin x saR x uas x uistr x uk x ustr + kuÞ ialbi x as x salu

Ketilfast rejste denne sten efter sin fader Askaut, han var vesterud og østerud, Gud hjælpe hans sjæl 

 

                                                      U 505 Kårsta kyrka  

alrikr ' lit ' rita ' stai(n) ' [o]k ' bro ' kiara ' iftiR ' hilha ' sun sin ' hultrikr ' auk ' auÞin iftiR broÞur sin suain risti

Alrik lod rejse stenen og gøre broen efter sin søn Hultrik, og Audin efter sin broder, Sven ristede (runer) 

 

                                                      U 506 Broby  

[anuntr uk x tusti x ÞaiR x riti * (s)tain x iftiR x ala x faÞur x sin x uk x kunar x bru(Þur sin)]

Anund og Toste de rejste stenen efter deres fader Ole og deres broder Gunnar 

 

                                                      U 507 Broby  

-------ia(s)t(b)mlR

(fuÞorkhn)iastbmlR 

 

                                                      U 508 Gillberga, Lövstalund 

ikiluk x uk x afriÞ x ÞaR x litu x risa x tin x Þina + iftiR x -a--bi-rn faÞur x sin x kuÞan x uk x ragni x Þu x biku x i  x l----------

Ingeløg og Afrid de lod rejse denne sten efter deres gode fader Fastbjørn og Ragne, de byggede i L(edinge)

 

                                                      U 509 Norr Hall  

alkautr x lit stain ' hakua iftiR Þurk(a)rR faÞurR sin x aukI Ikitil x bruÞurR sin  

Algaut lod hugge stenen efter sin fader Thorgeir og sin broder Ketil

 

                                                      U 510 Mälsta  

x frystin x Þorbiurn x fasti x uiniutr x ulfr x kuntiarfr x

ÞaiR x bruÞr x raistu x stin : at * Þorstin : faÞur x sin *

Frøsten og Thorbjørn og Faste og Vinjut og Ulv og Gunndjärv,

de brødre rejste stenen efter deres fader Thorsten 

 

                                                     U 511 Mälsta, Högsäter 

+ uitiarf  + uk + tan ' ik * fastar * uk * halftan + lata + reisa + stein + aftR + faÞur sn ' fasta *

Vidjärv og Dan og Faster og Halvdan lod rejse stenen efter deres fader Faste

 

                                                      U 512 Tjäran   

fryb[------ ------]i x huk f(r)[---- -----](f)iÞr ÞiR ristu x sti[-------]a x iftiR x kuÞ-ar x -(a)Þur x sin kuÞan x huk tuma + (b)---Þur x sin x kuÞ----i ot x ÞiRa x huk x salu x hu------ -------uÞiR x bitr x Þan x ÞiR x ar- x h------

--ir x skal x stan=ta x stin x uiÞ- bryku x suniR x at x faÞuR satu * kuÞan * kaiR---------------------(u)-aR x mirki x at bua-----

Frø(bjørn) -----------og Frøy-------Fid----- de rejste (denne) sten efter deres gode fader Gudmar og deres broder Tomme, Gud og Guds moder (hjælpe) deres ånd og sjæle, bedre end de gjorde til

Her skal står stenen ved broen, sønner satte stenen efter deres gode fader, Geir(hild) -----------------mærke efter (sin) ægtemand

 

                                                      U 513 Rimbo kyrka  

* anuntr * auk * airikr * auk * hakun * auk * inkuar * rais[-- ---- (Þinsa) * (ift)]iR * raknar * bruÞur sin * kuÞ * hialbi ant * hans

Anund og Airik og Hogon Og Ingvar rejste denne sten efter deres broder Ragner, Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                      U 514 Rimbo kyrka  

+ anuntr * lit * auk * kera * bro * auk * stain riti * eftiR * ketilfast * faÞur * sin * ok * farulfr *

Anund lod også gøre broen og rejse stenen efter sin fader Ketilfast, og Farulv

 

                                                      U 515 Rimbo kyrka   

kuni lit + stain + rita + eftiR x alfkiR faÞur + sen + kuÞ hialbi ant hans

Gunne lod rejse stenen efter sin fader Alfgeir, Gud hjælpe hans ånd  

 

                                                      U 516 Rimbo kyrka 

kauti auk s----

Gaute og S--- 

 

                                                      U 517 Skederids kyrka  

+a--- -- ---- + ra[ist]u + stain + eftir haruk + bruÞur + sin + in rakn[-------------------bo]anta + sin + auk + at suni +[ -----------------------------------------------]ar Þisi

 A----------------------------rejste stenen efter deres broder Haruk, og Ragn(hild efter) sin ægtemand og efter sønnen ----------------------------------------------disse runer

 

                                                      U 518 V.Ledinge  

Þurkir x uk x suin x Þu litu x risa x stin x Þina x iftiR x urmiR x uk x urmulf x uk x frikiR x on x etaÞis x i silu x nur x ian ÞiR antriR x ut i x krikum x kuÞ ihlbi {Þai]R(a) ot x uk salu

Thorgeir og Sven de lod rejse denne sten efter Ormgeir og Ormulv og Frøgeir, han død nørreud i Silu, de andre ude i Grækenland, Gud hjælpe deres ånd og sjæle 

 

                                                      U 519 Salmunge  

* iubrn : uk x ini : riti x iÞrn : iftiR + iRbrn : faÞur : isin :

ÞuliR ' iuk * runar x Þisi x isi kuÞ +

Jobjørn og Enne rejste mærke efter deres fader Geirbjørn,

Thole huggede disse runer, er god

 

                                                      U 520 Salmunge, Björkholmen  

[---raistu * stain----- ]

   rejste stenen 

 

                                                      U 521 Länna kyrka  

[---uastr x ÞaiR x litu x rausa * stain ----- -- -------rfa] 

--------Sigfast de lod rejse stenen ---- --------------------

 

                                                      U 522 Hammarby 

fui-mrsrimua * fifafir auaiiR iafnaR fuioR ankun fuÞork hnias ii

----------------------------------------------------------------------------fuÞork hnias------ 

 

                                                      U 523 Hammarby 

--ilÞiasinÞtikrl(s)iu-n ÞÞrÞÞiÞni-kmiilrl=u i ai taro uumr 

 

                                                      U 524 Penningby 

+ kuhli (a)uk + stuÞkihl + ristu + stain + oftiR +x uiÞbiarn x arfa x karumbus x kuÞan x uiÞbiarn x iak x

Gulle og Stodkell rejste stenen efter Vidbjørn, Krums gode arving, Vidbjørn ristede (runer)  

 

                                                      U 525 Österlisa 

----ftiR suin x (f)oÞur si(n) ... -----n-usuns x au----(s)---(Þ)---x

------efter sin fader Sven----------------------------------------------------- 

 

                                                      U 526 Frötuna kyrka 

A) -- ---iba * faÞu(r)-------

B) ---- at * bonta -----

A)     --(sin) fader Sibbe -----

B)    ---efter (sin) ægtemand

 

                                                      U 527 Frötuna kyrka 

* ayiti ----[----si] atir - faÞu(r) -----------(k) : sut : (o) : kutloti : hkni : o : syk[um : in : ur : basti] : buti : uhlmstan :

 Øynd ----denne (sten) efter (sin) fader---------og satte på Gotland, Hagon på Sikum, han var bedste bonde, Holmsten

 

                                                      U 528 Görla  

[hialb * anutR] 

 hjælp Anund

 

                                                      U 529 Sika  

indskriften giver ikke nogen mening 

 

                                                      U 530 Notttälje  

[* urmi x auk x hulmuiÞr x auk x hulmfastar x litu : raisa : stain : aftiR x burut : faÞur : sin : kuÞan*] 

Orme og Holmvid og Holmfaster lod rejse stenen efter deres gode fader Brodd

 

                                                      U 531 Kvisthamra  

---- -- tar sun sin uk at kunuat faiur sin

---(efter Fas)ter sin søn og efter sin fader Gunnhvat 

 

                                                      U 532 Roslags-Bro kyrka  

x sigruÞ + let + raisa + stain + eftiR + kara + boanta + sin + guÞ + hialbi + ant + hans + Þurbiur[n x sk]alt + hiuk + runaR   

Sigrud lod rejse stenen efter sin ægtemand Kare, Gud hjælpe hans ånd, Thorbjørn, digter, huggede runer

 

                                                      U 533 Roslags-Bro kyrka  

* sigruÞ * lit + raisa * stain * eftiR + anunt * sun * sin * han uas ' tribin + a + uirlanti

Sigrud lod rejse stenen efter sin søn Anund, han blev drøpt i Virland

(Virland = Virumaa, nordøstlige del af Estland)

 

                                                     U 534 Roslags-Bro kyrka 

---ki * afti * fÞ---

efte(r) (sin) f(a)d(er) 

 

                                                     U 535 Roslags-Bro kyrka    

ha------ 

 

                                                      U 536 Roslags-Bro kyrka  

----kunba---

--Gunnbjørn? 

 

                                                      U 537 Bredsätra  

Þurfastr nuk uRÞbian a[uk----------------------]

Thorfast og Vidbjørn og -------------------

 

                                                     U 538 Ösby  

---hulb[i]ar...--- [suanta]

--Holmbjør(n)---  <suanta>

 

                                                      U 539 Husby-Lyhundra kyrka,

                                                               (nu: Husby-Sjuhundra) 

A) tiarfR x uki x urika x uk ' uiki x uk iukiR x uk kiRialmR x ÞiR bryÞr x aliR x litu x risa x

B) stin Þina x iftiR x suin x bruÞur x sin x saR x uarÞ x tuÞr a x iut(l)ati x on skulti

C) fara x til x iklans x kuÞ x ialbi x (o)ns x at uk salu x uk x kus muÞiR x betr x Þan an karÞi til

A) Djärv og Orøkja og Vigge og Jogeir og Geirhjalm de brødre alle lod rejse

B) denne sten efter deres broder Sven, han blev død i Jylland, han skulle

C) rejse til England, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd og sjæl, bedre end han gjorde til

 

                                                      U 540 Husby-Lyhundra kyrka

                                                               (nu: Husby-Sjuhundra)

airikr ' auk hokun ' auk inkuar aukk rahn[ilt] ' Þouh----  ---------------R ' -na hon uarÞ [tau]Þ(r) [a] kriklati ' kuÞ hialbi honsI IsaluI IukI IkuÞs muÞi(R)      

Erik og Hagon og Ingvar og Ragnhild de lod rejse denne sten efter deres broder Anund, han blev død i Grækenland, Gud og Gud moder hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 541 Husby-Lyhundra kyrka

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

iar likr ' serifr ' broÞir ' Þ[aiR]--------

in ' ybir risti ru-iR

Her ligger (deres) broderSærreif

og Øpir ristede runer

 

                                                      U 542 Husby-Lyhundra kyrka 

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

[--- * at * akun * r----]

       efter Hagon

 

                                                      U 543 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

[... --sin ..R iua sia...] 

 

                                                     U 544 Husby-Lyhundra kyrka 

                                                               (nu: Husby-Sjuhundra)

hultur ' baÞ ' ybiR rista runa Þisa

Holmdor bad Øpir riste disse runer

 

                                                      U 545 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

* kunilr * lit * rita * staina * ef[tiR----- --]r buana * s-n * ok * siri(Þ) fa[Þ]ur * sin 

Gunnhild lod rejse stenen efter sin ægtemand  --------  og sin fader Sigred

 

                                                      U 546 Husby-Lyhundra kyrka 

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

ahni * ok * au–ulfr * auk * suni * litu * rita * sta--a * e---R ----biarn * faÞur * --n 

Agne og Audulv og Sune lod rejse stenene efter deres fader (Fast)bjørn?

 

                                                      U 547 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

* ioan * li(t) -------------------(t) * Þeira * 

Johan lod----------------------- deres ånd

 

                                                     U 548 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                               (nu: Husby-Sjuhundra)

rent ornamental, en hjort og en fugl 

 

                                                      U 549 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

---uita + staina * i-....

-------------stene--------- 

 

                                                      U 550 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                               (nu: Husby-Sjuhundra)

-[stain * Þ]ina * e[ft]iR * siref * fa[Þur * sin]

------denne sten efter sin fader Sigreif

 

                                                      U 551 Husby-Lyhundra kyrka

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

---r lit *  -----

--- lod --- 

 

                                                     U 552 Husby-Lyhundra kyrka 

                                                               (nu: Husby-Sjuhundra)

---snur ' --- 

 

                                                      U 553 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

 * r ------

 

 

                                                      U 554 Husby-Lyhundra kyrka

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

---(r)Þo--- 

 

                                                      U 555 Husby-Lyhundra kyrka 

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

--- i * mer(k)------------------------------- broÞ(u)-- 

(rejst)e mærke----------------------------broder

 

                                                      U 556 Husby-Lyhundra kyrka  

                                                                (nu: Husby-Sjuhundra)

--a ' st-----

(rejs)e st(enen) 

 

                                                      U 557 Prästgården

[--... ..-tu stin Þ---- ... ]

   rejste denne sten  

 

                                                      U 558 Prästgården   

kuÞ + hialbi + auk + maria + ant + sib-- -uk + rakn-s + auk + haruks + auk gyriÞaR

Gud og Maria hjælpe Sibbes og Ragnes og Harugs og Gyrids ånd

 

                                                      U 559 Malsta kyrka 

ihar * likr * snaybiarn * s(un) * ansuars * kuÞ hialbi ant 

her ligger Snøbjørn, Andsvars søn, Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

                                                      U 560 Malsta kyrka  

hulfr ' uk ' uÞulfr ' li(t) --- 

  Ulv og Audulv lod---

 

                                                      U 561 Malsta kyrka  

-----(i ru)anm / i runaR

           (rist)e runer

 

                                                      U 562 Malsta kyrka  

[karl]rsemni fa[Þur] 

Karlsemne fader

sml: U 592

 

                                                      U 563 Malsta kyrka 

---(r) ' litu ' ---- 

   ------lod---

 

                                                      U 564 Malsta kyrka  

rent ornamental, et kors 

 

                                                      U 565 Ekeby skog  

[mani auk * afriÞ * litu * fira * bru iftiR * olif * sun : sin * in * ioan * at broÞur ' sin ' ubiR ' risti]

Manne og Afrid lod gøre broen efter deres søn Oleif og Johan efter sin broder, Øpir ristede (runer) 

 

                                                     U 566 Vällingsö 

mani * lit * kera * merki * at * bryÞr * sina * hulta * uk * at * Þorkil * uk * at * sialfa * suniR * suin s in ubi * risti runa

Manne lod gøre mærke efter sine brødre, Hulte og Thorkel og Själve, Svens sønner, og Øpir ristede runer  

 

                                                      U 567 Lohärads kyrka 

anuntr * auk * sain [* auk x irbiarn x a]uk * hahuRÞr

       Anund og Sven og Arnbjørn og Hagvid 

 

                                                      U 568 Prästgården 

[... sikuarta sun ....--- ....... --------------aftir bonta sin ...] 

Sigvards søn, ----------------------------------efter sin ægtemand

 

                                                      U 569 Prästgården  

--- Þin. --- ... ifti. --------

  denne     efter

 

                                                      U 570 Hållsta  

x aki x (a)uk x su[ai]n [x ÞiR x litu raisa x stain x if]ti)R (ut)rik(a) x (f[aÞu]r x sin x

Ake og Sven de lod rejse stenen efter deres fader Otrygg 

 

                                                      U 571 Hållsta  

---- --- faÞurR si- ...

---  ---   sin fader 

 

                                                      U 572 Kragsta  

----(l)auh * lit bro ' kera ' stain ' rita * eftiR ' ioan * buanda * sin * ok * kunar * ok * ali * (e)ftiR ' boÞor * sin

(Holm-/ Gud-/ Gunn-/ Fast-) løg lod gøre broen (og) rejse stenen efter sin ægtemand Johan, og Gunnar og Ole efter deres broder

 

                                                     U 573 Kragsta 

alfkautr * (auk) * uRhtafr * lRtu * rasa * stain * at * faÞur * san * uRiha *

      Alfgaut og Vigdjärv lod rejse stenen efter deres fader Vigge  

 

                                                     U 574 Estuna kyrka 

+ orikia x auk + Þu(ra x litu) + raisa x ---- -

-------(ma)rkiÞi martastai(n) --------------alm

Orökja og Thore lod rejse------

----ristede mærke-----------------------alm

 

 

                                                      U 575 Estuna kyrka  

-----rauÞur : sain : auk :  --- - - ---noar * at *

---(t)ar : uiniu---- ----------(l)y- 

------ sin broder og --- --------------------- efter---

(fa)der Vinjut ----------------ly(s)

 

                                                      U 576 Estuna kyrka  

----Þbiarn + (a)-- .. ------------          -at + (m)----------

(Gud/ Aud/ Vid/) -bjørn og -----          -efter---- 

 

                                                      U 577 Estuna kyrka   

[--- uarÞ x trabi x ---i--] 

  ----blev dræpt-----

 

                                                      U 578 Eneby   

[ri-- ---...kinr * rs.. * sn iftiR * ribut bru-er * sain * kuÞ * ialbi * hnntn * hans * uk * kiÞfriÞ * at * sun * s--]

------------------(rejste stenen) efter deres broder <ribut>, Gud hjælpe hans ånd, og Gudfrid efter sin søn    

 

                                                      U 579 Hårdnacka       

* uiÞabiarn : arfi : kuÞabiarnao : ri(t)- : --- .-- -(f)tiR : baruÞ(a)r : si(na) : u(r)-- : (auk) : ------(k)iari  : kuÞi : liufr : iftiR : bryÞr : sina :

  Vidbjørn, Gudbjørns arving, rejste stenen efter sine brødre Orme og -----geir, gode løfter efter sine brødre

 

                                                     U 580 Hårdnacka by   

---raistu : stain : Þina : aftiR : suain : sun : s--

---------rejste denne sten efter sin søn Sven

 

                                                      U 581 Nånö 

------------rit------iu---r---iu----m-----------------usl--------------l l ' l

 

                                                      U 582 Söderby-Karls kyrka 

[biarn huk * ikulfriÞ : raistu : stain : aftR : utrik : sun : sain * han * uaR : tribin : o * fin*lonti]

Bjørn og Igulfrid rejste stenen efter deres søn Otrygg, han blev dræpt i Finland 

 

                                                     U 583 Sankt Karls ruin  

---- --in x Þi-a x eftiR x ---

  --- denne (st)en efter----

 

                                                      U 584 Söderby-Karls museum  

A) rent ornamental

B) karl SENTIDA 

 

                                                      U 585 Igelsta  

[: kili:biarn  : lit : kubta : Þita : kiarÞ : auk _ abiarn * at * sun : sin : kuÞan : sas : at : anutr : k---- : u x:x an : ta=uÞa=r : kuÞ : ialb.... ...]

Ketilbjørn lod gøre dette kubl og Abjørn efter sin gode søn, Sasser efter Anund --------------han død, Gud hjælpe--------

 

                                                      U 586 Bro  

x kunbirn x uk x o[sbirn x uk x sikuatr * ÞiR x lit] x (ri)sa x s(tin) x (Þin)a x iftiR x t(u)ka x faÞur sin x ku(Þan) x ku(Þ) ialb[i x ans x -t uk x salu] bitr Þan x an x karÞi x til x ulmxfriR lit x kra bru

Gunnbjørn og Asbjørn og Sigvad de lod rejse denne sten efter deres gade fader Toke, Gud hjælpe hans¨ånd og sjæl, bedre end han gjorde til, Holmfrid lod gøre broen

 

                                                      U 587 Bro  

[--l---r...------------- ...--u--...] 

 

                                                      U 588 Gärsta   

[ia * ttÞt * aÞsanRna * nnn]

 

                                                      U 589 Räkinde  

[ ----ik * ak-t * akiki------ ] 

 

                                                      U 590 Burvik     

* ranbRarn * lRt * rasa * stan * aftR * sauR * san * uRhRalm * nuk * fuilhR * frihas * arfR * ustain *

Ragnbjørn lod rejse stenen efter sine sønner Vighjalm og Fulluge, Frøygeirs arvinge, Øysten (ristede runer)      

 

                                                      U 591 Burvik       

---k * a=uk ----

---------og-----  

 

                                                      U 592 Gränsta 

(karl)semni * ok * o(t)[irikr * ok shktirikr * ok * a]skaiR * r[aistu * stain * iftiR *] luÞin -------------------(s)kaiR * riti * e[ftiR * lu]Þin : fa=Þur * [siRa]

Karlsemne og Otrygg og Sigtrygg og Asgeir rejste stenen efter Ludin, Asgeir rejste efter deres fader Ludin

 

                                                      U 593 Ortala sjöhage  

ihulbarn * auk * uÞ---- (l)Rtu : m[irki kira i]fti * bruÞur *san * surban * o ulf*talum 

Igulbjørn og Audbjørn lod gøre mærke efter deres broder Styrbjørn i Ulvdala

 

                                                     U 594 Ortalalund     

--- --- k x kitilbiurn x litu x s[tain x ra]is[a)

---------og Ketilbjørn lod rejse stenen

 

                                                      U 595 Hargs skog 

kuÞlef * uk * sihuiÞr : altulfs=rf * s * a=rfæi- * litu * hakua * sten * æftir : faÞur : sin : ok : sihbo=rh mo=Þo=r : hans :

Gudleif og Sigvid, Aldulvs arvinge, lod hugge stenen efter deres fader, og hans moder Sigborg 

 

 

                                                      U 595 Malsätra  

ta lit * ÞRai * rsÞu  nRilka * Þa * ku ----------HifR kkiini

 

                                                      U 597 Prästgården  

aterfr-------------------------[fuluki * litu] * res- ----- eftiR * uiterf * faÞur [ * sin --------------------arm(i)lr * fals]

Adjärv--------------------------Fulluge lod rejse (stenen) efter deres fader Vidjärv, Ormel falser (runer)

sml: fals DR NOR1988;5/ Sjy 38, Malt

 

                                                      U 598 Borggårde  

raskuiÞr x lit ' akua sta(in) -- kumi litu x risa ' stain ' aftiR ' broÞur ' sin x inkibiarn [o](Þ)munt ' risti ' runaR

Raskvid lod hugge stenen, (og) Gumme lod rejse stenen efter deres broder Ingebjørn, Audmund ristede runer

 

                                                      U 599 Hanunda   

orniutr x ak x uihniutr x ak x siihniutr x ÞiR litu rasa stan Þinsa aftiR ----m x faÞur sin x Þurfostr x hriti runoR

Arnnjut og Vignjut og Signjut de rejste denne sten efter deres fader (Hol)m?, Thorfast ristede runer

 

                                                      U 600 Sund  

gaiRilt(r) * lit * mirki * at * sbaraka * sun * sin

Geirhild lod (gøre) mærke efter sin søn Spragge