Runeindskrifter fra Uppland

                                                   U 401 - U 500  

 

 

                                                       U 401 kv. Kammakaren  

---ntsa * ---

  (Þintsa) denne 

 

                                                      U 402 kv. Kammakaren 

--r l(i)-

  --lod

 

                                                     U 403 kv. Professorn   

----sti : s---- : eftiR : salsa : faÞur * ----

 -(rej)ste s(tenen) efter (sin) fader Salse

 

                                                      U 404 kv. Urmakaren

--urfin * (b)---------

Thorfinn broder 

 

                                                      U 405 Ekerö kyrka  

+ loÞin + [lit] + raisa + st[ain + iftiR] + faÞur + s[in---------------]n +

kuÞ hialbi ant hans Þurbiu(r)n hiuk

Lodin lod rejse stenen efter sin fader----------------------------------------

Gud hjælpe hans ånd, Thorbjørn huggede (runer)

 

                                                      U 406 Sigtuna 

     ---r * (s)----

 (fade)r s(in)

 

                                                      U 407 Bärmö  

[frystin] (a)uk * siba [* auk * kai---------nfo----] 

Frøsten og Sibbe og Geir-------

 

                                                     U 408 Bärmö  

---in * auk * abiur --- -------------------------------------- til *    

   (Sv)en og Abjørn-----------(bedre end han gjorde) til

 

                                                      U 409 Lövstaholm 

furkuÞr x auk komal + litu rasa ' stain Þino abtiR + una + faÞur sin +

kuÞ hialbi anta x una 

Forgud og Gamal lod rejse denne sten efter deres fader Unna,

Gud hjælpe Unnas ånd

 

                                                      U 410 Norr Til   

x s(t)ur(b)iarn * (l)[it * rais]a * stai(n * i)ftiR [*] s[ik]st[a]in * faÞur * [sin] * broÞur * hulmst[ai]ns

Styrbjørn lod rejse stenen efter sin fader Sigsten, Holmstens broder

 

                                                      U 411 Norr Til  

x ilturi x lit x raisa x stin x eftiR x sukiR x faÞur x sin x kuÞ x hialbi x ant * ahns x

Alldore lod rejse stenen efter sin fader Syggeir, Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                      U 412 Viby

x sibi x lit x rista x runaR * eftiR * orekiu * faÞur * sin auk Þuri * at * bonta sin *

Sibbe lod riste runer efter sin fader Orøkja og Thore efter sin ægtemand  

 

                                                     U 413 Norrsunda kyrka  

ulfr + lit kiara * merki * eftiR * iarut * sun * sin * en : biarn : ok * ruRikr * eftiR * broÞur * sin *

Ulv lod gøre mærke efter sin søn Jorund, og Bjørn og Rørik efter deres broder 

 

                                                      U 414 Norrsunda kyrka  

[f... ...ntr * ÞiR * fyrÞu * stin * Þina * af * kutlanti * uk * r---- --ftiR * si---t * bruÞur sin * on iti * Þisa * h---]

------------------de førte denne sten fra Gotland og rejste (stenen) efter deres broder  ---  han havde denne ---  

 

                                                      U 415 Norrsunda kyrka  

---ur sin

sin fader/broder 

 

                                                      U 416 Norrsunda kyrka 

---  raisa * stain ----

(lod) rejse stenen

 

 

                                                      U 417 Norrsunda kyrka

[... i(k)ay / ... i(Þ)ay / .. i(b)ay / ..i(r)ay]  

 

                                                      U 418 Brista   

(Þu)[rfas]tr * aukI Ikitilui * Þau * litu * stain [*] rito [*] ifti[R] * Þurstain * faÞur sin * kuÞhialbi hont * hons

Thorfast og Ketilvi de lod rejse stenen efter deres fader Thorsten, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 419 Norslunda 

Þaun kulfinkr ' auk stinfinkr ' auk s[ikfast]r litu r[a]s(a) (s)tin ÞinoI Iofti(R) austnin ' kun[a]rsI Isu[n] s ati uria kuÞ [h]ialbi honsI Isalu

Kylfing og Stenfrid og Sigfast de lod rejse denne sten efter Øysten, Gunnars søn, han havde Uria, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 420 Rosersberg  

[-----x raisa x stai]n x Þin(a) x if[tiR x] biarn [x sun x sin *]

    ---rejse denne sten efter sin søn Bjørn

 

                                                      U 421 Rosersberg  

[kiti]lui [*l]it * ra[a * stain * Þina * e]ftR * ketil * faÞur * sin * auk * kyriÞ * eftR * bont(a) [* sin]

Ketilvi lod rejse denne sten efter sin fader Ketil og Gyrid efter sin ægtemand 

 

                                                      U 422 Rosersberg  

A) ---si + aftiR mu(l)a  ---------ur x sin x auk + mu(l)a b[oanta sin]

B) (k)unar + risti + run(ar) (+ Þ)isar aftiR mah sin si-----

A -----disse efter sin fader Mule og Mula (efter sin ægtemand)

B) Gunnar ristede disse runer efter sin kammerat Si(gfast)?

 

                                                      U 423 Rosersberg  

kitilI Ilit * rita * stin Þino * afti[R * kui * faÞu]r * sin * kuÞ hialbi onl * aukI   IkuÞs muÞiR

Ketil lod rejse denne sten efter sin fader Gye, Gud og Guds moder hjælpe (hans) ånd

 

                                                      U 424 Rosersberg  

[kui * lit * risa * stin * iftiR * iafsa * sun * sin * kuÞ * hialbi * ant * hans * ]

Gye lod rejse stenen efter sin søn Jafsa, Gud hjælpe hans ånd

Tilføjelsen af "Þina" ville være en fejl.

Der findes mange runeindskrifter uden "denne";  

sml: U 425, U 428, U 433, U 444, U 445, U 447 og flere andre

 

                                                     U 425 Rosersberg   

* iaru[ntr * auk * anuntr * litu * raisa * stain * iftiR * kuÞmar * faÞur * (sin) *  tan kuÞan *]

Jorund og Anund lod rejse stenen efter deres fader Gudmar, den gode

 

                                                      U 426 Vallstanäs (Linsunda)  

* Þorstain * lit * raisa * s[tain * Þina] * eftir * iaru(n)t * sun * sin *

        Thorsten lod rejse denne sten efter sin søn Jarund 

 

                                                      U 427 Vallstanäs (Linsunda)   

x* Þlia : f(u)Þkhi * stiR * istn liR : fu [istihnin sti]hn [f]imR : istini * stihu * i---fiRn 

Indskriften ser ud til, som om den blev lavet af en person fra Rusland

Þlia = для = for,   istini = истиныи = sand, stihu стих = tekst

 

                                                      U 428 Viggeby   

kunar x auk x kulauk x litu x raisa x st[ain x ifti]R x  uiki(hialm) x sun  sin x

Gunnar og Gulløg lod rejse stenen efter deres søn Vighjalm

 

                                                      U 429 Åshusby 

* ÞuriR * auk * hruÞa * litu * raisa * stain * Þinsa * iftiR * burkulf * faÞur sin

Dorir og Hroda lod rejse denne sten efter deres fader Borgulv 

 

                                                      U 430 Åshusby   

bur[kulfR +] u=k + kuÞluk + Þu ris[tu stain Þ]ina x iftiR x Þurbiarn s(u)[n * sin * kuÞan]

Borgulv og Gudløg de rejste denne sten efter deres gode søn Thorbjørn

 

                                                      U 431 Åshusby 

tufa auk hominkr litu rita stin Þino ' abtiR kunor sun sin ' in- hon u(a)R ta(ut)r miR krikium ut ' kuÞ hialbi honsI IsaluI IukI IkuÞs m[uÞ](i)R

Tove og Hemming lod rejse denne sten efter deres søn Gunnar, og han blev død ude med grækerne, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 432 Åshusby 

[uikingr lit raisa stain at suni sina kruk auk asbiarn

suain Þisi uar ---------------------------suni kilt kirÞa]  

Viking lod rejse denne sten efter sine sønner Krog og Asbjørn,

disse svender var--------------------------gjorde gildesønner

 

                                                      U 433 Husby-Ärlinghundra kyrka 

x* biarn * finuiÞaR * sun * lit * raisa * stain * eftiR * sik * sialfan *

         Bjørn, Finvids søn lod rejse stenen efter sig selv 

 

                                                     U 434 Husby-Ärlinghundra kyrka 

--- --t * kiara * uf--- [.. - (k)itil * faÞur ...]

-   ---(lo)d gøre efter--------(sin) fader Ketil 

 

                                                      U 435 Husby-Ärlinghundra kyrka  

x Þurkil x auk x s(i)afi  x la(t)u x risa x stain[il------------------]a x ka=uÞan x auk x hiÞinfast : kuna has : kuÞ : hialbi : ant : hans x aukI Ikus muÞi(R)

Thorkel og Sjäve lod rejse denne stenhelle------------------gode og hans kone Hedinfast, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd

 

                                                     U 436 Arnberga  

 fryrikr : l-------------- ok : ift(R)---- 

Frørik (lod)------------og efter...

 

                                                     U 437 Broby  

kuna : a[uk : su]tari : ristu : s(t)[......----------sikbiar(n) sati : iftiR : sin faÞur : stin :

almykin : i : s-----------] 

Gunna og Sutare rejste stenen---- Sigbjørn satte efter sin fader Sten,

meget stor i S----

 

                                                      U 438 Ekilla  

rontr auk riki ' aukI IkuÞrun ' ÞaiR bruÞr * litu r(a)isa stain Þino ' abtiR ' bruno ' faÞur sin ' kuÞ hialbi honsI Isalu 

Rand og Rike og Gudrun de brødre lod rejse denne sten efter deres fader Bruno, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 439 Steninge 

[harlaif x auk x ÞurkarÞr x litu x raisa x stain x Þina at x sabi faÞur sin x isI IsturÞi x austr x skibi x maÞ ikuari aI Ias(t)alatu-]

Herlev og Thorgerd lod rejse denne sten efter deres fader Sæbjørn, han styrte skib med Ingvar til Estland

 

                                                      U 440 Odensala kyrka  

[Þo]r * ok * siriÞ * litu * kiara merki * eftiR * su=n sin * sihÞor * kuÞ * berhi * siulu * hans

Thor og Sigrid lod gøre mærke efter deres søn Sigthor, Gud bjærge hans sjæl 

 

                                                      U 441 Prästgården   

[a-nili li- ... -iÞ : kia.. ----------------ok : finuiÞr : ok : ir-mut-- .. -------] 

-------------------lod gøre -------------------og Finvid og Arnmund-----

 

                                                      U 442 Prästgården    

 b(r)usi ' u-   (Þ)- ....al(u)... ... -t ....rit................ faÞu...

Brose og --------------- ----------- -------rejse--------------fader 

 

                                                      U 443 Prästgården 

... eftiR a(y)[stain f]aÞur sin : a---

  ----efter sin fader Øysten----

 

                                                      U 444 Bromsta  

x ulfr x auk x hirbiarn x [a]uk x nesbi[a]rn  x auk x himinkr x litu ' r[esa x s](t)ain  x at x borkulf x faÞur x sin x

Ulv og Herbjørn og Næsbjørn og Hemming lod rejse stenen efter deres fader Borgulv

 

                                                      U 445 Bromsta  

x kylfinkr x lit x risa stain at x nisbiarn x faÞur si(n x a) uk x kilauk at bonta sin

kylving  lod rejse stenen efter sin fader Næsbjørn og Gilløg efter sin ægtemand

 

                                                      U 446 Droppsta   

[(a)is(t)fara * auk * -----------------------------------r  * sin * hon tu i krikum]

Æistfare og -------------------------------------------deres (fade)r, han død i grækenland

 

                                                      U 447 Fransåker  

[hemik * auk hulmi : ristu : stn : ifti : fiauar broÞr * s-- kuÞ hialbi Þem]

Hemming og Holm rejste stenen efter deres fire brødre, Gud hjælpe dem

 

                                                      U 448 Harg   

(i)kul x auk x biurn x litu x raisa x stain x eftiR x Þurstain x faÞur[ x sin]  

Igul og Bjørn lod rejse stenen efter (deres) fader Thorsten

 

                                                      U 449 Harg     

---(a)uk + fstkir + a(u)[k] (u)imontR + litu + ris. ...... ....  

 -------og Fastgeir og Vimund lod rejse---- 

 

                                                      U 450 Harg    

sbun hiok r  

Asbjørn huggede runer

 

                                                      U 451 Hova     

[... ..iR stain bru---- ---]

--efter (sin) broder Sten 

U 451 og U 452 er del af samme sten

 

                                                      U 452 Hova     

[---auk x kuikr x litu x raisa x stain x eft----]

  -----og Kvick lod rejse stenen efter---

U 451 og U 452 er del af samme sten

 

                                                      U 453 Kumla 

Þurkil x auk x kisl + (l)itu + rais(a) [stain] Þian + iftR + faÞur sn + kans(a)

ku(Þ) hialbi ant hans  

Thorkel og Gisl lod rejse denne sten efter deres fader Ganse,

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 454 Kumla    

Þ--kl + auk + kisl + lata + risa ' Þina + stin * eftR * bruÞur * sin sty(r)biun x auk sefari uiseti hiuk

Thorkel og Gisl lod rejse denne sten efter deres brødre Styrbjørn og Søfare, Visæte huggede (runer)  

 

                                                      U 455 Näsby  

x inkifastr + lit x raisa x stain x Þina at Þorkil + faÞur sin (a)uk at kunilti moÞur sina Þa(u) truknaÞu x baÞi

Ingefast lod rejse denne sten efter sin fader Thorkel og efter sin moder Gunnhild, de druknede begge 

 

                                                      U 456 Tollsta   

[iku(l)]----...---(rb)iarn * litu * kiara * bru (a)t * Þia(k)n * fa[Þur--]-------

  Igul og Thorbjørn lod gøre broen efter (deres) fader Dreng  

 

                                                      U 457 Skråmsta   

x suarthofÞi : let : reisa : stein : Þentsa : eftiR : onut : sun : sin : kuÞ : hialbi : at * hans : auk : alum * kristnum

Svarthøvde lod rejse denne sten efter sin søn Anund, Gud hjælpe hans ånd og alle kristne  

 

                                                      U 458 Skråmsta  

x [aist]r x lit x (r)[aisa x stain x eftiR x suartxhaufÞa x faÞur sin]

    Aist lod rejse stenen efter sin fader Svarthøvde

 

                                                      U 459 Skråmsta  

* saksi * let * kera * merki * Þesa * iftiR * aist * sin * faÞur * auk * Þorgun * sun * sin *

Sakse lod gøre dette mærke efter sin fader Aist, og Thorgunn efter sin søn 

 

                                                      U 460 Skråmsta 

x inkifastr x lit x raisa x stain x eftiR x olif x faÞur sin x auk ayÞr x eftiR x bonta x sin 

Ingefast lod rejse stenen efter sin fader Oleif og Øyd efter sin ægtemand

 

                                                     U 461  Torslunda  

fastulfr * auk yrinkr aukI Ika(ir) (a)u(k) hulmlauk * Þau litu raisa Þina stain iftiR aist faÞur sin auk fastlauk at bunta (s)in kuÞ hial(b)i silu hans 

Fastulv og Øring og Geir og Holmløg de lod rejse denne sten efter deres fader Aist og Fastløg efter sin ægtemand, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 462 Prästgården 

A) [tierfr * uk kunar * a](u)k ' kulhu [*] litu ' risa ' stain * uk * bru ' eftiR ' alfntan x faÞur sin

B) hulmfriÞ ' at bonta ' uk ybiR risti run

A) Djärv og Gunnar og Gulløg lod rejse stenen og bro efter deres fader Halvdan,

B) Holmfrid efter (sin) ægtemand, og Øpir ristede runer  

 

                                                      U 463 Ala  

x ueÞralti x auk uiki x litu x raisa x stain x aftiR x hulmstin x faÞur sin x auk hulmfriÞ x at bonta sin  

Vedralde og Vige lod rejse stenen efter deres fader Holmsten og Holmfrid efter sin ægtemand 

 

                                                      U 464 Edeby 

[Þora * lit * raisa * sti]n [* Þina * i]ftiR * rolif * sun * sin * kuÞ * hialbi * ant [* hans fotr * risti *]  

Thore lod rejse denne sten efter sin søn Hrodleif, Gud hjælpe hans ånd, Fot ristede (runer)

 

                                                      U 465 Smedby  

[Þora * lit * raisa * stin * aftR * kuna * bunta * sin * kuÞ * hialbi * ant * hans *]

Thora lod rejse stenen efter sin ægtemand Gunne, Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                      U 466 Tibble  

+ tsfirnstblk hniastbmlR a : rihaR : --i : riha---- : iÞk + itiht inR slbmua :+ uistRi : -ist (s)=itia 

-----------------hnias tbmlR-------------------------------------------------

 

                                                      U 467 Tibble    

x tafeist(r) [------------------------------] risa stei(n) * Þen[a---------------------------in a :

 kuÞ : hi[al]bi at : [ha](n)s : Þurbiurn : risti

Taveist (og  N.N. lod) rejse denne sten --------------------------------------

Gud hjælpe hans ånd, Thorbjørn ristede (runer)

Man formoder, at Taveist kommer fra Tavastland, som ligger i Finland !

 

                                                      U 468 Tibble  

+ t-ua-(iia)ui: r------------------------------------uis * titi * ilRu : nuihli : ti-R 

 

                                                      U 469 Tibble     

[--tfai---] 

 

                                                      U 470 Knivsta     

---ar : sa-- ----- Þ---a : iftir : uibiurn : f---- ... ... ----------------------aut hans 

(Gunn)ar sa(tte) denne (sten) efter (sin) fader Vibjørn--------------------hans ånd

 

                                                      U 471 Segersta (Särsta)  

x fulyki x auk x ulfr x auk x akiR x litu x raisa x stain x eftiR x anut x faÞur x sin x kuÞ x hialbi x ant x hans x

Fulluge og Ulv og Ågeir lod rejse stenen efter deres fader Anund, Gud hjælpe hans ånd  

 

                                                      U 472 Skottsela (Skottsilla)   

x kilauk x aikixnefs x totiR x lit x raisa x stin x iftiR x trakmal x muÞurxfaÞur x sin x

Gilløg, Eikenefs datter lod rejse stenen efter sin morfar Dragmal

 

                                                      U 473 Skottsela (Skottsilla)  

faylkbiurn x lit x raisa x stin x ifti[R  x nif x bruÞur x sin] x(Þ)[et x] iRu x sunR x oskis x

Folkbjørn lod rejse stenen efter sin broder Nef, det er Asgeirs sønner

 

                                                      U 474 Vickeby  

+ halftan : let : reisa : stain : Þen(s)a : eftir : iukeir : broÞur : sin : nuk : kufriÞ : eftiR : sun : sin : kuÞ : hialbi : at : hans 

Halvdan lod rejse denne sten efter sin broder Jogeir og Gudfrid efter sin søn, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 475 Vickeby   

finuiÞr * lit * gera * stenmerki * ok * buro * eftiR * fastlaugu muÞur sena

   Finvid lod gøre stenmærke og bro efter sin moder Fastløg 

 

                                                     U 476 Vickeby   

[x sulfa x auk x bui x karÞu bru x Þisa x eftiR x askair x uaR sun a(f) x(ikuar)] 

Solve og Bue gjorde denne bro efter Asgeir, (han) var Ingvars søn

 

                                                      U 477 Vickeby  

[.... ---ftiR x ikialt x sun x sin x h... .....] 

--------- efter sin søn Ingjald, h(an) ------  

 

                                                      U 478 Ängby   

x estrid : let : reisa : stein : Þensa : eftiR : iuar : bota : sin : auk : ikuar : auk : ikifastr : eftiR : faÞur : sin : mihel : kati : at : hans

Astrid lod rejse denne sten efter sin ægtemand Ivar, og Ingvar og Ingefast efter deres fader, Michael beskytte hans ånd 

 

                                                      U 479 Prästgården   

x ousmuntR : auk : eaiR : suniR : kuriÞaR : situ : stin : iftR : sikulf : f(a)Þu sin : suta : buruÞur : ulfkil : iuk : ru ' lufa : liÞi 

Asmund og Eair, Gyrids sønner satte stenen efter deres fader Sigulv, Sotes broder, Ulvkel huggede runer, Lova førte

 

                                                      U 480 Tagsta  

x hulmaiR x auk x kuni x litu x raisa x stain x

x Þina x eftiR x sota x faÞur x sin x

Holmgeir og Gunne lod rejse denne sten efter deres fader Sote 

 

                                                      U 481 Lagga kyrka   

x Þorkis(l x a)uk x Þorstin x auk x uibiarn x auk x olifr x (li)tu x raisa x stin x eftiR x Þorbiarn x faÞur x sin

Thorgisl og Thorsyen og Vibjørn og Oleif lod rejse stenen efter deres fader Thorbjørn

 

                                                      U 482 Kasby  

x uistain auk x Þurstin  x auk x fasti x litu x raisa x stin x at uikrim x broÞur sin x

Visten og Thorsten og Faste lod rejse stenen efter deres broder Vigrim

 

                                                      U 483 Kasby   

fisnhln stbml stihnaist * irna stbmlR usthoin sbklR stiohina stimR Þui risii oris t--------ai ' stkist knst Þihua iist iistbm kRis=t it hit---t

 

 

                                                      U 484 Kasby   

x yrinkr x lit x raisa x stain [x at x] uifara x faÞur sin x

     Øring lod rejse stenen efter sin fader Vidfare

 

                                                      U 485 Marma   

Þroti ' uk ' ingulfr ' litu ' rita stain ' iftiR ' sihuiÞ ' faÞur ' sin ' uk ' inkifa=st ' at bonta ' sin ' in ofaigr ' ybiR ' risti

Trotte og Ingulv lod rejse stenen efter deres fader Sigvid og Ingefast efter sin ægtemand, en Ofeig Øpir ristede (runer)

 

                                                      U 486 Morby, Mora stenar   

---[ast] faÞur x sin x auk ------------sin x  

sin fader (Vifast)? og-------------------sin

 

                                                      U 487 Morby, Mora äng 

[iÞÞiÞiinstimli...------------------..ili * ininistitkm]

 

                                                      U 488 Morby, Mora stenar  

---ra : kuÞ hial----

------Gud hjælpe------- 

 

                                                      U 489 Morby   

khulu ' lit ' kira ' bro ' fr ' ant ' kilaua ' totur ' sin ' uk ' sum ' ati ' ulfr ' ybiR ' risti 

Gulløg lod gøre bro for sin datter, Gilløgs ånd, og som havde Ulv (til ægtemand), Øpir ristede (runer)

 

 

                                                      U 490 Olunda  

kiRbiarn x auk x ihfurbiarn x uk x uifastr x ÞiR x ristu stin x Þina x iftiR x kiRbiarn x bruÞur sin x kuÞ ialbi ans ot uk salu

Geirbjørn og Jofurbjørn og Vifast de rejste denne sten efter deres broder Geirbjørn, Gud hjælpe hans ånd og sjæl 

 

                                                     U 491 Årby  

--n * auk x kulauh x au[k -------------------------------------------] + Þan + a----

-------------og Gulløg og -------------------------------------------------------den

 

                                                      U 492 Örby   

x asbion + auk + kisl+aurir + auk + auÞbiorn + litu rita + stin aftR + biorn ´faÞur sin +

Asbjørn og Gislløg og Audbjørn lod rejse stenen efter deres fader Bjørn 

 

                                                     U 493 Brunnby  

[ x ktl + sruaatelsa ritae ---------- -anisisbuÞin

 

                                                      U 494 Husby-Långhundra kyrka 

brunkil ' li(t 'r)ita ' stain ' Þina ' i[ftiR uikin(k)r (fa]ÞuR ' s[in h]rfa ---[star]

Brunkell lod rejse denne sten efter sin fader Viking, arving------star  

 

 

                                                      U 495 Husby-Långhundra kyrka 

--(r)nR x auk x ink[f](astr)[ x auk] x [inki]muntr x ÞaiR x uaRu x (br)[uÞr x] suniR x s----- x 

---og Ingefast og Ingemund de uar brødre, S(vens)? sønner

 

                                                     U 496 Tibble   

[ra(k)nfastr ' lit ' kera '] merki ' Þ(i)sun ' fir sia[l ikifatar '] auk ' kulifs

 Ragnfast lod gøre dette mærke for Ingefasts og Gulleifs sjæle

 

                                                      U 497 Tibble  

ra(k)nfast[r] * lit * agua * eli * auk * kera * bru * eftiR inkifast * faÞur * sin x auk ikifr[i]Þi * muÞur sina

Ragnfast lod hugge helle og gøre bro efter sin fader Ingefast og efter sin moder Ingefrid

 

                                                      U 498 Åby  

[uikikr ' auk ' anuntr ' ikifriÞ[aR] suni[R] rai[tu] iftiR iarlR uk iftiR kal faÞur sin

Viking og Anund, Ingefrids sønner rejste (stenen) efter Jarl og deres fader Karl

 

                                                      U 499 Lilla Gottröra  

rent ornamental, et stort kors 

 

                                                      U 500 Johannesberg 

Þi---s--sirk--r* (a)uk * (s)iÞ-----r  (l)itu * kiara * merki  * eftiR kelau (f)adu(r) sin 

Di------------ og Sid-------- lod gøre mærke efter deres fader Keløy

Navne som ender på -laug = løg er kvindenavne.

Indskriften taler om et mandsnavn.

sml: austin = Øysten