Runeindskrifter fra Uppland

                                                    U 301 - U 400

 

 

                                                        U 301 Skånela kyrka  

[* nsmar x li. (r)ita * stin Þi]no a---------------------------------------

------------------------------Þs muÞiR * a osmuntr * kla markaÞi]

Asmund lod rejse denne sten e(fter)------------------------------

(Gud) og Guds moder----------------------------og Asmund ristede runer 

 

                                                      U 302 Skånela kyrka  

---ui * uk * ikriÞr --- * ris*a * stin * Þina * ift--- ---(r) ÞiR * i * s----

-----(k)uÞ * uk * kuds * mÞiR

(Ketil)vi og Ingrid (lod) rejse denne sten efter------, de i S(kånela)

--Gud og Guds moder----------------------------------------l

 

                                                     U 303 Skånela kyrka  

[--(k)uÞan]                                                er del af U 300

gode

 

 

                                                      U 304 Bensta    

fuluki * lit * hkua * stain * auk * ÞaiR * hukR * baÞiR bryÞr * eftiR * mana * faÞur sin 

Fulluge og Haug, de begge brødre lod hugge stenen efter deres fader Manne

 

                                                      U 305 Bensta   

askala lit hiua stain iftiR fuluka auk iluki auk sikni

Askatle lod hugge stenen efter Fulluge og Illuge og Signe 

 

                                                      U 306 Dal  

ikriÞ * lit * hkua * stain * eftiR * iubiarn * auk * ikimar * au(k) * ikiuatr * auk * karl * auk ikriÞr

Ingrid lod hugge stenen efter Jobjørn og Ingmar og Ingvald  og Karl og Ingrid

 

                                                      U 307 Ekeby  

iaruntr uk iarl ' Þ--- -uniR * ikimar * uk * ketilyaR * litu kiara mirki * iftiR inkuar * broÞur * sin in ybiR risti

Jorund og Jarl, de sønner, Ingmar og Ketilvar lod gære mærke efter deres broder Ingvar, og Øpir ristede (runer)

 

                                                      U 308 Ekeby 

kuni lit rista runaR ÞisaR eftR sik * kuikhan Þurhkutr * risti runa ÞidaR fots arfi

Gunne lod riste disse runer efter sig, imens han levede, Thorgot riste disse runer, Fots arving 

 

                                                      U 309 Harg 

x sikuiÞr x auk x in[ua]r x auk iarlabanki x litu x rista x runaR x at inkuar x faÞur x sin x auk x at raknualt x broÞur sin + 

Sigvid og Ingvar og Jarlabanke lod riste runer efter deres fader Ingvar og efter deres broder Ragnvald

 

                                                      U 310 Harg  

 x estriÞ x lit x bro x kiara x eftriR x ikuar x bonta x sin x auk x at raknualt x sun x hans x

Astrid lod gøre broen efter sin ægtemand Ingvar og efter hans søn Ragnvald 

 

                                                      U 311 Harg 

inkriÞ ' lit ' kiara ' bro ' iftiR ' inkikiari ' totur ' sini

inkiualtr ' inkimar ' karl ' litu ' at ' systur s'ini 

Ingrid lod gøre broen efter sin datter Ingegerd

Ingvald og Ingmar og Karl lod (gøre broen) efter deres søster

 

                                                      U 312 Harg     

kunar ' sun ' farulfs ' lit kiara ' mirki ' fr ' sial ' iufrufast ' stiubu ' sin ' totur hulmtis

Gunnar, Farulvs søn, lod gøre mærke for Jofurfasts sjæl, sin stivdatter, Holmdis`s datter 

 

                                                     U 313 Harg  

kunar lit hkua * stain * eftiR iafurfast * stiubu sina hulmtis efteiR totur sina

Gunnar lod hugge stenen efter sin stivdatter Jafurfast, Holmdis efter sin datter 

 

 

                                                     U 314 Harg  

[hulmntis lit liara miarki at iufurfast totur sin(a)]

Holmdis lod gøre mærke efter sin datter Jofurfast 

 

                                                      U 315 Harg 

[kunar * sun * farulfs litu uk ' hulmtis ' kerÞu x merki * eftir ÞorÞ ' sun ' sin in ' in ybiR ' risti] 

Gunnar, Farulvd søn og Holmdis lod gøre mærke efter deres søn Thord, og Øpir ristede runer

 

                                                      U 316 Harg  

ÞorÞ ' a bro

Thord ejer broen 

 

                                                      U 317 Harg   

[olaifR * lit * bro xkiarua x auk x suain (at k)arl

x auk * imlauk *  lit * hkua * stain x iftR x karl * bonta sin]

Oleif og Sven lod gøre broen efter Karl

og Heimløg lod hugge stenen efter sin ægtemand Karl

 

                                                      U 318 Harg    

burkuna * lit * stain * hku(a) * iftiR * kulaif * bonta * sin * auk * askir * ift(i)R fn(Þ)ur sin

Borgunn lod hugge stenen efter sin ægtemand Gulleif og Asgerd efter sin fader  

 

                                                      U 319 Kimsta  

]kitilui * auk * kiau Þau * risÞi * stin]Þinsi * if[tiR] * iusti[n * ---] n [-] ...hunt ihlbi * (k)[uÞ * (h)on * hiti u]isa iftiR * iufur * i[arÞn]n

Ketilvi og "kiau" de rejste denne sten efter Josten----------------------------------------(Gud) hjælpe ham finde vejen efter Jofur "iarÞnn"

 

                                                      U 320 Kimsta 

[kylfikR * lit * hkua * stain * auk * bia](rn) 

Kylving og Bjørn lod hugge stenen

 

                                                      U 321 Skalmsta 

A) uitan ' lit ' raisa ' stain ' Þinsa * eftiR * sun sin (a)uk * karl * eftiR * broÞur * sin

B) siuta sirin * marnu * maÞsi * eftiR * utulf

A) Vidan lod rejse denne sten efter sin søn og Karl efter sin broder 

B) Sven ristede disse runer efter Uddulv

 

                                                     U 322 Stensta  

ÞiuÞburh ' u lit rita stin * Þina ibtiR------------

------------------------a(l)bi an hos 

Gudborg lod rejse denne sten efter------- 

----------------(Gud) hjælpe hans ånd

 

                                                      U 323 Sälna 

x iystin x auk x iuruntr x auk x biurn x ÞiR [x byryÞr x risÞu] ----- stin x trums x faÞur] x sin x kuÞ x ihlbi x ons x ont x auk x selu + fur+kifi x onum x sakaR x auk x sutiR x x hi x mun x ligia x meÞ + altr + lifiR x bru x hrÞxslagin x briÞ x e[ft x k]uÞ(an)  suenaR k[arÞu x] at  x sin faÞur x mo x igi x brutaRxkuml x betra x uerÞa +

Øysten og Jorund og Bjørn, de brødre rejste (denne) sten (efter) deres fader Droms, Gud hjælpe hans ånd og sjæl, tilgive ham sager og synder, her skal ligge, så længe menneske lever, broen, hårdslagen, bred, efter den gode, svennerne gjorde, efter deres fader, ej kan vejkuml bedre blive

 

                                                      U 324 Tjusta   

[uk]ulfR x ri[sti x stin ] x Þina -(ifti)R x ----rf x bruÞur x sin x huk x gyriR x iftiR x sun sin x kuÞan x an x uarÞ x tr-----

Ungulv rejste denne sten efter sin broder (Djärv)?, og Gyrid efter sin gode søn, han blev dræpt

 

                                                      U 325 Markims kyrka 

x Þilinifr x auk x Þur---------- -------(s)tain x iftiR fraistain x faÞur sin auk x u(l)f(astr) x at mah sin

Delinef og Thorsten lod rejse stenen efter deres fader Frøysten og efter deres kammerat Vifast

 

                                                      U 326 Husby  

[hulm]kir x auk x sikruÞr x aiR x ristu x stina x Þisi x eftiR x suin x sun x sin s siÞxbu[rin]

Holmgerd og Sigrud de rejste denne sten efter deres sent fødte søn Sven

 

                                                      U 327 Husby  

---ris ---  -- [i]ftiR --in x sun x sin x uk x kirÞi x bru x furiR an(s) x salu x baÞ stanta x hia --- --Þi u--- alt x ---

----rejse (stenen) efter sin søn (Sv)en og gjorde bro for hans sjæl, bad står her (på tingsted) så længe menneske lever

 

                                                      U 328 Lundby  

kuriÞ * uk * kuÞluk * ÞaR * litu * risa * stin * Þina  iftiR unif * faÞur * sin * uk * iftiR * onsur * bunta * sin * raÞIIÞisi

Gyrid og Gudløg de lod rejse denne sten efter deres fader Onæm,

og efter sin ægtemand Ansur, tyd det!

Hvem var gift med Ansur, Gyrid eller Gudløg?

 

                                                      U 329 Snottsta  

x inka x lit x raisa x staina x Þasi x eftiR x raknfast x bonta x sin x

han x uaR x broÞiR x kuriÞaR x auk x estriÞaR  

Inga lod rejse disse stene efter sin ægtemand Ragnfast, han var Gyrids og Astrids broder

 

                                                      U 330 Snottsta  

x inka x lit x raisa x staina x auk x bro x kiara x eftiR x raknfast x bontxa sin x asur x uaR x huskarl x hans  

Inga lod rejse stene og gøre bro efter sin ægtemand Ragnfast, Assur var hans huskarl

 

                                                      U 331 Snottsta  

x inka x lit x rista x runaR x eftiR x raknfast x bonta x sin

+ han x at[i +] ain xx by x Þina

x eftiR x sigfast x fadur x sin

x kuÞ x hialbi x ant ÞaiRa x 

Inga lod riste runer efter sin ægtemand Ragnfast

han havde alene denne by,

(og) efter sin fader Sigfast,

Gud hjælpe deres ånd

 

                                                      U 332 Vreta  

[inka * raisti * staf * auk * staina * at * raknfast ' bonta * sin *

han * kuam * at * arfi  barn * sins *]

Inga ristede runer og rejste stenen efter sin ægtemand Ragnfast,

hun kom at arve efter hans barn

 

                                                      U 333 Orkesta kyrka

usnekin ' uk ' sikne(o)t ' uk sihuiÞ(r) ' lata ' reisa ' stiin ' eft[R] ' b(rusa) ' faÞur sin 

Osnikinn og Sighjot og Sigvid lod rejse stenen efter deres fader Bruse

 

                                                      U 334 Orkesta kyrka  

(k)u[Þs]n[o]n--Þ[a]...... stain ' iftiR ' fa[Þu]- ..[n] (b)iaorn ' u(k) moÞur ' siena ' ----------------(ftn)- ... ..-ibi sialu --[kt]il * risti

("Gudsnon--de")?----- stenen efter sin fader Bjørn og sin moder-------------------------

-------(Gud) hjælpe (deres) sjæle, Ketil ristede (runer)

 

                                                      U 335 Orkesta kyrka 

ulmi x lit x risa x stin x Þina x uk x bru Þisi x iftiR x iru x faÞur sin x uskarl s sifruÞaR 

Holme lod rejse denne sten efter sin fader Hæra, Sigruds huskarl

 

                                                       U 336 Orkesta kyrka  

[ul]fR x lit x risa stin x Þi[n]a x iftiR x unim x faÞursxbruÞr sin

ÞiR x buku x baÞiR x i x baristam '

Ulv lod rejse denne sten efter sin farbror Onæm,

de byggede begge i Bårresta

 

 

                                                      U 337 Granby  

+ hemik + uk + sialfi + uk + iohan + ÞeiR + lata hakua + eftR + faÞur sin + finuiÞ + uk + uarkas x uk x rahnfriÞ + uk moÞur sina + uk + at + ikikerÞi + uk + at + kalf + uk + kiarÞar + u- .. -at + (h)an ati ' ein x alt fyrst x Þat x uaru x freantr Þeia + koÞ : hialbi + ant Þaira + uiseti + risti x runa Þisa  

Hemming og Själve og Johan, de lod hugge (stenen) efter deres fader Finvid og Vargas og Rahnfrid og sin moder og efter Ingegerd og efter Kalv og Gerdar og ----at, han havde alene alt først, de var deres frænder, Gud hjælpe deres ånd, Visäte ristede disse runer

 

                                                      U 338 Granby     

A) Þurstin x uk x ragnfriR x Þu (ri)stu x stin x Þina x iftiR x (b)iur[n] i krnbu

B) x bruÞur x kalfs x anum x ua [at * uikmu--R x ku]Þ ihlbi x [o]ns x ot x uk x salu x bitr x Þan x on karÞ[i] -il

A) Thorsten og Ragnfrid de rejste denne sten efter Bjørn i Granby

B) Kalvs broder, han dræbte Vigmund, Gud hjælpe hans ånd og sjæl, bedre end han gjorde til

 

                                                      U 339 Granby     

--- x tufa x auk ----- --albi x ant x ----

-------Tove og ---- ----(Gud) hjælpe ånd 

 

                                                     U 340 Orkesta  

---ain x auk ' ---------------- lit(u) --------   

--(S)ven og --- ---------------lod 

 

                                                      U 341 Söderby   

[ikiauoR li]t reis[a] x (st)in x Þens[a] x iftiR x kalf x fuÞur x si[n x auk x aft]ir x i[ku-] + bru[Þa] + sin x (a)uk x iftiR x ragnui x mu sina x nu ilbi x kuÞ x salu x ÞiRa x auk x kus x muÞiR

Ingjald? lod rejse denne sten efter sin fader Kalv og efter sin broder Igul og efter sin mø Ragnvi, nu hjælper Gud og Guds moder deres sjæle

 

                                                      U 342 Söderby  

---[i]n + Þansi + iftiR + kalf x bur[u]-----

---denne (st)en efter (sin) broder Kalv

 

                                                      U 343  Yttergärde   

[* karsi ' uk ...-rn ÞaiR litu raisa stai- Þino ' aftiR ' ulf faÞur sin '

 kuÞ hialbi hons ... aukI IkuÞs muÞi] 

Karse og( Bjø)rn de lod rejse denne sten efter deres fader Ulv

Gud og Guds moder hjælpe hans ånd

 

                                                      U 344 Yttergärde  

in ulfr hafiR oI Ionklati ' Þru kialtiI Itakat Þit uas fursta Þis tusti ka(l)t ' Þ(a kalt) Þurktil ' Þa kalt knutr

Og Ulv har i England taget tre gang penge, det første gang kaldte Toste, den (anden gang) kaldte Thorkel, den (tredje gang) kaldte Knud

 

                                                      U 345 Yttergärde  

[---risti * stin * Þina * iftiR * urm * sun * sin *  auk * iftiR * sik * uk * lit * kira * bru * Þasi * furiR * ot * uk * salu * ÞiRa * ----uitrik * Þasi * Þit uit uiti iftiR]

--rejste denne sten efter sin søn Orm og efter sig og lod gøre broen for deres ånd og sjæl ---denne vitring, den leve længe efter

 

                                                      U 346 Frösunda kyrka  

[rahnfriÞr * lit r(a) atain Þino ' aftiR biurno sun ÞaiRa kitilmuntaR' hon fil a urlati ' kuÞ hialbi hons ant aukI IkuÞs muÞuR ' osmunr mar'kaÞi runaR ritaR]

Ragnfrid  lod rejse stenen efter hendes og Ketilmunds søn Bjørn, han død i Virland, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd, Asmund ristede runer ret

Virland er den nordøstlige del af Estland, det kaldes Virumaa

 

                                                      U 347 Näs   

lefstein * lit kera * siR * til * sialu'botar * ok * sini kunu * ikirun * ok * sinum * sunum * iarntr * ok * nikulas * ok * luÞin * broaR *

Livsten lod gøre broerne til sjælebod for sig og sin kone Ingerun og sine sønner Jorund og Nikulas og Ludin

 

                                                      U 348 Näs     

an ati bo i Þorsulmi ok i rolstam skibliÞ

han havde bosted i Thorsholma og skipshjælp i Rolsta 

 

                                                      U 349 Odenslunda  

[uilitil x uk x usur (lit)u x risa x stin x Þina * iftiR x ustin x fa(Þur x sin ku)Þan x on furs x uti x miÞ x ala x skibin x kuÞ x ialbi x at]

Viketil og Assur lod rejse denne sten efter deres gode fader Øysten, han for ud med alle skibber, Gud hjælpe (hans) ånd

 

                                                      U 350 Solsta    

+ biorn ' uk ' askeiR ' lata + reisa * stein * eftiR * faÞur ' sin ' uk ' lok ' aftR faÞursfaÞur urikia

Bjørn og Asgeir lod rejse stenen efter deres fader og Loke efter sin farfar Orökja  

 

                                                     U 351 Solsta     

' ketil ' lit ' reisa ' stein ' aftR ' faÞur ' sin ' uistein ' auk ' uikr ' koÞ hialbi ' ant hans ' bona sin '

Ketil lod rejse stenen efter sin fader Vesten og Vigerd efter sin ægtemand, Gud hjælpe hans ånd  

 

                                                      U 352 Vreta 

x sihlauh x lit x stain[a x r](i)ta x iftiR sihuiÞ sun sin  

Sigløg lod rejse stenen efter sin søn Sigvid

 

                                                      U 353 Lunda kyrka  

suni * riti * stan * okI IkiarÞi * bro * eftiR * sihbiarn * ok * Þiahn suni * risti * 

Sune rejste stenen og gjorde broen efter Sigbjørn og Dreng, Sune ristede

 

                                                      U 354 Lunda kyrka 

kulauh * auk * hulma : litu : arisa : stain : Þinsa : afti : suin : bruÞur : sin : uafra : arfua kuÞ : hialbi * ant h:ans : auk kus m[uÞiR]

Gudløg og Holma lod rejse denne sten efter deres broder Sven, Vavres arving, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd

 

                                                     U 355 Lunda kyrka 

[ulmfriÞ + uk + ulmfastr ---------------------------------(bunta) + bruÞur + sin

sun + kuÞriks + i myriby buki]

Holmfrid og Holmfast-------------------------------------ægtemand, deres broder, Gudriks søn byggede i Mörby

 

                                                      U 356 Ängby  

ra(h)nfriÞr ' lit rasa stain Þino ' aftiR biurn  sun ÞaiRa * kitilmun(t)aR * kuÞ mialbi hons (a)nt auk IIkuÞs (m)uÞiR hon fil a uirlanti * in osmuntr markaÞi

Ragnfrid lod rejse denne sten efter hendes og Ketilmunds søn Bjørn, han død i Virland, Gud og Gudsmoder hjælpe hans ånd, og Asmund ristede 

Virland kaldes på estisk Virumaa, det er den nordøstlige del af Estland.

 

                                                      U 357 Skepptuna kyrka 

* uarhas ' uk arn(k)il ' uk ontuitr ' uk hruÞailfr muÞur ÞiRa ' ÞaR ÞriR bruÞr ' litu ' rita ' staino Þisa aftiR hulma faÞur sin

Vargas og Arnkil og Andvet og Hrodelv, deres moder, de tre brødre lod rejse disse stene efter deres fader Holme 

 

                                                      U 358 Skepptuna kyrka 

fulkmar x lit x risa x stin x Þina x iftiR x fulkbiarn x sun x sin x saR x itaÞis x u(Þ) miÞ krkum x kuÞ x ialbi x ans x ot uk salu

Folkmar lod rejse denne sten efter sin søn Folkbjørn, han død ude med grækerne, Gud hjælpe hans ånd og sjæl 

 

                                                      U 359 Skepptuna kyrka  

kiftiR ' mina ' ik iktiR nu ' ------------(i)-

mine gaver ikke ægte nu 

 

                                                      U 360 Gådersta  

+ Þurstain x hiak x a hili iftiR erinmunt x sun sin s auk x iftiR kaiRbiarn x faÞur x sin 

Thorsten huggede denne helle efter sin søn Arinmund og efter sin fader Geirbjørn

 

                                                      U 361 Gådersta 

[erefast ' atala + auk * stain ÞaiR * litu * r(i)ta staniR * at * bi(a)rn ' uk hulma ' rita]

Arnfast og Attla og Sten lod rejse stenen efter Bjørn, og Holme ristede

 

                                                     U 362 Gådersta  

[kitilfastr ' niks ufaihri x iutr x ÞaiR  x litu ' stain x iftiR x inkialti x faÞur sin *]

Ketilfast og Nef og Ofeig og (Vin)jut de lod (rejse) stenen efter deres fader Ingjald

 

                                                      U 363 Gådersta

[kislauk * lit * hakua * at sun sin * sbialtbuÞi *

ulfr * ikuar ' hulfastr * kairi * ÞaiR * at broÞur * sin *

 Þiakn * fors * uti ok * at biarn faÞur sin bro kirÞu *

 ku=Þ hialbi silu]

Gisløg lod hugge (hellen) efter sin søn Spjalbude,

Ulv og Ingvar og Holmfast og Geir de (lod hugge hellen) efter deres broder  

Dreng, han død ude, og gjorde broen efter deres fader Bjørn,

Gud hjælpe (hans) sjæl  

 

                                                      U 364 Gådersta 

[karsi * auk kar(l)--------------------- sin ' han ua]R tauÞ[r i ']huita uaÞ[um] 

       Karse og Karl(bjørn)----------------sin,   han død i hvide klæder 

 

                                                      U 365 Gådersta  

[---s(t)ain * hakua * iftiR --]

     hugge stenen efter  

 

                                                      U 366 Gådersta  

[--uaR * tauÞr x i austr*uih--]

      blev død i østerled 

 

                                                     U 367 Helgåby  

--- --ita * istain Þino ' aftiR -- ----- --- -(o)noR ----

-   --rejste denne sten efter ----- ---- -------- 

 

                                                      U 368 Helgåby  

[--- * ukautus (Þ)aiR litu ------i----i------ntr * mark(a)-----]

-------------------------de lod ----------og (Asm)und ristede

 

                                                      U 369 Helgåby  

[---niuifara ' umn.... ...iR .... ..Im... ..hmi...]

 

                                                      U 370 Herresta   

obmnÞra : klfai-i : isiklÞ=RiR : indÞÞ :(o)Þntkiilkif : ikik=RÞf 

 

                                                      U 371 Lövhamra  

kitil x (uk) x brunkitil (ÞiR) x [ris]tu x stin x Þina x [ifti]R x ulf x i lukobri x faÞur x s[in x kuÞ hial]bi x ans x ot uk x sa[lu x uk x guÞs x mu]ÞiR  bitr x Þan hn x kirÞi til

Ketil og Brunketil de rejste denne sten efter deres fader Ulv i Lövhamra, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd og sjæl, bedre end han har fortjent

 

                                                      U 372 Ånsta

Þurstain ' uk Þihn ' uk sialfi ' Þaim hit kila muÞiR ' ÞaiR litu rita stain ÞinoI IobtiR sihat ' faÞur sin ' kuÞhialbi honsI Isal

Thorsten og Dreng og Själve, deres moder hedder Gilla, de lod rejse denne sten efter deres fader Sigvat, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 373 Örby  

iarbi * [l]it * stain *hf[t]R ' s[unu] sina* tua

Järpe lod (rejse) stenen efter sine to sønner

 

                                                      U 374 Örby   

[--litu ' rita : stain Þino * iftiR * oÞhu-an hon fil o kriklontr kud hi-lbi sal---]

---lod rejse denne sten efter Odhudan, han faldt i Grækenland, Gud hjælpe hans sjæl 

 

                                                      U 375 Vidbo kyrka  

sikfastr ' aukI Ikinlauh Þauh litu rita stain Þino aftiR uinoman sun si- in hon uarÞ tauÞr i buhi

Sigfast og Ginnløg de lod rejse denne sten efter deres søn Vinaman, han blev død i Boge

 

                                                      U 376 Vidbo kyrka  

ika x let x kiara x bro x ok x staina rita eftiR x rahna x s(un) x sin x

ok x rahniltr x eftir x boanta x sin x stain ' r[isti]

Inga lod gøre broen og rejse stenen efter sin søn Ragne 

og Ragnhild efter sin ægtemans, Sten ristede (runer)

 

                                                      U 377 Velamby   

[kunar x auk x ketilau x litu x stain x rita x ok ' bru x kiara x iftiR x oloh x totur x sina in suain risti (ru)nar] 

Gunnar og Ketiløy lod rejse stenen og gøre broen efter deres datter Oløg, og Sven ristede runer

 

                                                      U 378 Åsby    

x suain x ok x ihy[lfastr x ÞaiR x stain x ritu x ok x bro kiarÞu x eft(i)r x ihul x faÞur x sin ' ok '] aselfi ' muÞur sina

Sven og Igulfast de rejste stenen og gjorde broen efter deres fader Igul og deres moder Aselv

 

                                                      U 379 Kyrkogården     

+ frisa : kiltar * letu * reisa * s(t)ein * Þensa * ef(t)iR * (Þurkil * kilt])a * sin : kuÞ : hialbi : ant : hans : Þurbiurn : risti  

Frisernes gildebrødre lod rejse denne sten efter deres gildebroder Thorkel, Gud hjælpe hans ånd, Thorbjørn ristede (runer)

 

                                                      U 380 Kyrkogården  

---s---arn ' auk ' kus li-- ---

--As(bj)ørn og Gus lod   

 

                                                      U 381 kyrkogården

-- (o)n * ui...   ... ...n : resa : ... ...ita  au * kuÞ : hiabi at *

------------------------------(ste)n rejse ------------------Gud hjælpe (hans) ånd

  

 

                                                      U 382 Sigtuna kyrka  

---r ' li- ' r---- --- ---R ---u(r) ' sun kunars ' i ' risny suain risti

--lod rejse-------efter Gunnars søn ----- i Risnøy, Sven ristede (runer) 

 

                                                      U 383 Sigtuna kyrka 

--i + / + i --  

 

                                                      U 384 Klosterområdet 

A) katily * lit * rita * ---im * hu- ... ...lan 

B) ---(a)rl * uk * kerÞar ---

C) --- eftiR * sue(l)

A) Ketiløy lod rejse --- ----------- ----------

B) Karl og Gerdar

C) efter Suel

 

                                                      U 385 Sankt Olovs ruin 

--- -[s]tein : Þentsa : eftR : krimulf : matu:no---

  ---denne sten efter Grimulv, kammerat-----  

 

                                                     U 386 Sankt Olovs ruin  

---rn x faÞ(u)---

(sin) fader (Bjø)rn

 

                                                     U 387 Sankt Olovs ruin  

[--eftiR x tot(u)- ---]

  efter (sin) datter 

 

                                                      U 388 Sigtuna  

x [ul]fr [x a[uk]..----.nk]imunt[r x au]k x [ai]---- .    .--(n) x i--- ... 

   Ulv og -----------  Ingemund og Ai(nar)---                --(ste)n e(fter)----

 

                                                      U 389 Sigtuna  

kilauh * aukI * Ikusi * Þau * litu * raisa----- * Þina * e-tR ------a sun arna 

Gilløg og Guse de lod rtejse denne sten efter -----, Arnes søn

 

                                                      U 390 Sigtuna  

x sua[in x lit x rai]sa x s(t)ain [Þana x at x ulf] x faÞur sin x auk frauxtis + at x ulf x bona x sin x kuÞ x h[ialbi x ant x h]ans + 

Sven lod rejse denne sten efter sin fader Ulv og Frødis efter sin ægtemand Ulv, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 391 Villa Karlsro, Prästgatan

x frisa : ki[ilta : litu : rista : runar] : Þesar : eftR : alboÞ : felaha : sloÞa : kristr : hia : helgi : hinlbi : ant : hans : Þurbiun : risti x

Frisernes gildebrødre lod riste disse runer efter Slodes kammerat Albod, den hellige Krist hjælpe hans ånd, Thorbjørn ristede (runer)

 

                                                     U 392 Klockbacken 

suin : lit rista : runar : Þasa [--------------------------------------------------]Þr hit a[na]r : a(s)ur ÞriÞi : kermunr : --rÞi [:] [au]k : (Þ)......r : uar Þera muÞ[iR]

Sven lod riste disse runer (efter sine 4 sønner), den første hedder----------, den anden hedder ----------, den tredje hedder Assur, den fjerde hedder Geirmund, og Þ.....r var deres moder

 

                                                     U 393 Borgmästarvreten 

ufihr x lit x raisa x Þina x stin x aftR x sestr + sinar + tuar x tura x auk rudui

Ufeig lod rejse denne sten efter sine to søstre, Tora og Rodvi  

 

                                                     U 394 Sankt Pers ruin

x Þur[biurn] : [r]isÞi : [s]tain  : Þansi : eftiR * (esb)i(u)rn : bruÞur : sin : ÞauR : iRu : suniR : tuRuis * i ---------------------------------------------------[n]s +

Thorbjørn rejste denne sten efter sin broder Esbjørn, de var Thorvis sønner i .......................... (Gud hjælpe han)s (ånd)

 

                                                      U 395 Sankt Pers ruin  

sui- --- ----a li[tu ri]ta st[ain] -------------------------- (i)m hn(a) firÞi til sihtunum 

Sven ---------lod rejse stenen.............................som førte hende til Sigtuna

 

                                                      U 396 Sankt Pers ruin

rent ornamental, et stort kors   

 

                                                      U 397 Sankt Pers ruin 

--- -arf * au(k) ----bur [--- ' si- ---- --n * au---]

-- Djärv og ----------------------------------------------

 

                                                     U 397B Sankt Pers ruin  

---aÞu--

   fader 

 

                                                      U 387C Sankt Pers ruin  

[..---au x ....]

 

 

 

                                                      U 398 Sankt Pers ruin   

----r * tufa * fa---

 efter (sin) fader Tove  

 

                                                      U 399 Sankt Pers ruin  

---a * litr * rai--- --- ---.... . ..... fta-

---   lod rejse (stenen)--------(Hal)vda(n)

 

                                                      U 400 Prästgården 

--it --- a ' s ----............ -ina

(l)od (rejs)e (st)en------------sin