Runeindskrifter fra Uppland

                                                   U 201 - U 300

 

 

                                                       U 201 Angarns kyrka

* Þiagn * uk * kutirfR * uk * sunatr * uk * Þurulf * ÞiR * litu * risa * stin * Þina * iftiR * tuka * faÞur * sin * on * furs * ut i * krikum * kuÞ * ialbi ot ans * ot * uk * salu

Dreng og Gotdjärv og Sunnvat og Thorulv, de lod rejse denne sten efter deres fader Toke, han omkom ude i Grækenland, Gud hjælpe hans ånd, ånd og sjæl

 

                                                      U 202 Angarns kyrka 

x orikia x auk x ikul x litu x raisa x stain x--- -------------biurn x faÞur sin x

       Orekja og Igul lod rejse stenen (efter) sin fader -----bjørn 

 

                                                      U 203 Angarns kyrka

ali lit ---- in Þino ' aftiR ' ulf sun sin ' faÞur fraikirÞar ' i uisbi ' rit is ristit

Ole lod (rejse stenen) efter sin søn Ulv, Frøystens fader i Vesby, rett er risted 

 

                                                      U 204 Angarns kyrka  

biurn x auk x uikuntr x litu x raisa x stin x eftiR x suin x fostrsun x sin

       Bjørn og Vigunn lod rejse stenen efter deres fostersøn Sven 

 

                                                      U 205 Angarns kyrka  

---ilfR * iak ---

--ilf huggede 

 

                                                      U 206 Angarns kyrka

---itu * stain hkun f---

  lod hugge stenen for  

 

                                                      U 207 + U 208 Råcksta   

A) ulfr ' auk ' Þurmontr ' auk kamal ' lata ' reisa Þisa ' stina ' Þar + eftR ' faÞur ' sin ' 

Ulv og Thormund og Gammal lod rejse disse stene der efter deres fader

B) ristu merki at ' man ' metan ' sunir ' alkoÞir ' at ' sin ' faÞur sterkar

uisiti rsti stina

ristede mærke efter anselig mand, de allerbedste sønner efter deres fader Sterkar, Visete ristede stene

 

 

                                                      U 209 Veda  

Þurtsain x kiarÞi ifxtiR irinmunt x sun sin auk kaubti Þinsa bu x auk x aflaÞi x austr i karÞum 

Thorsten gjorde efter sin søn Arinmund og købte denne by og anskaffede rigdom i Gårdarike

 

                                                      U 210 Åsta 

finuiÞr ' auk ' hulmkaiR ' litu ' kera ' merki ' at ' hulmkut ' faÞur ' sin ' iÞinui ' at ' bonta sin ' ybiR ' iak

Finvid og Holmgeir lod gøre mærke efter deres fader Holmgot, Hedinvi efter sin ægtemand, Øpir huggede (runer)

 

                                                      U 211 Örsta  

iufriÞ * lit * stain * hkua * eftR * sbie--- ------ta * sin * 

Jofrid lod hugge stenen efter sin ægtemand Spjalla

 

                                                      U 212 Vallentuna kyrka   

A) x iarlibaki x lit x raisa x stan x Þina x a[t x sik x kuiku]an x han ati ain x tabu x alan x [kuÞ x hialbi x ]ont hans

Jarlabanke lod rejse denne sten efter sig selv, imens han levede, han havde alene hele Täby, Gud hjælpe hans ånd

B) iarlabaki x lit raisa x stain x Þina at sik kuikuan x auk ÞinkstaÞ x Þina x karÞi + auk x ain ati + alt hu-tari x Þita +

Jarlabanke lod rejse denne sten efter sig selv, imens han levede, og gjorde dette tingsted, og alene havde hele dette hundare

 

                                                      U 213 Vallentuna kyrka  

---k x s ---- [----(n) ... ...u...]

 

 

                                                      U 214 Vallentuna kyrka  

uk x inkiber x eftiR x buanta x sin ' han ' troknaÞi ' a ' holms ' hafi ' skreÞ ' knar ' hans ' i ' kaf

ÞriR ' eniR ' kamo ' af

og Ingeborg efter sin ægtemand, han druknede på Holms hav,

hans skib havde skibsbrud,

kun tre kom af

 

                                                      U 215 Vallentuna kyrka 

[baniltr * uk * olfil(r) * li](tu) s(t)ain x e(f)[tiR faÞor ' uk broÞor sin] 

Ragnhild og Ulvhild lod stenen efter deres fader og broder

 

                                                      U 216 Vallentuna kyrka  

iuan ' lit ' raisa ' stain + ef(tiR ') ays(ta)in + faÞur ' sin ' drosboi ' risti 

Johan lod rejse stenen efter sin fader Øysten, Drosboe ristede (runer)

 

                                                      U 217 Vallentuna kyrka

[ikifastr lit bro kiarua i]ftR * s---

Ingefast lod gøre broen efter s----

U 217 og U 223 er samme sten

 

                                                      U 218 Vallentuna kyrka  

et fragment uden runer

 

                                                      U 219 Vallentuna kyrka 

antur : telhti : Þinna : fakra : sten : host '

Andor formede denne fagre sten, Host

telhti = telgde er det samme som talgidai.

DR MS1995;322 - Sj 79 Skovgårde 

DR EM85;129 - NJy 48 Nøvling fibula.

En fibula bliver ikke tilhugge, man former den med talg.

Verb talgidai/ telgde er afledt af subst. talg.

 

                                                      U 220 Vallentuna kyrka  

[dafiÞ] (t)ælhdi 

David formede

tælhdi = delgde

sml: U 119,  Sm 6

 

                                                      U 221 Vallentuna kyrka 

igun*f----            (a)ftiR * sikf------

Gunnfast            efter Sigfast 

 

                                                     U 222 Vallentuna kyrka 

[---sten : Þansa : u(k) : iÞun---]

denne sten og "iÞun"

 

                                                     U 224 Klockarstugan  

[sikiR * in * aR * sa * slikum * mirki * uR * bru ---- ....* karÞi * at * sin * faÞu-  --uaÞ * an * s---]

Siggeir rejste dette mærke og gjorde bro efter sin fader------, Gud hjælpe hans sjæl 

 

                                                      U 225 Bällsta   

--- uk * arkil * uk * kui * ÞiR * kariÞu * iar * ÞikstaÞ--- ---unu * iki * mirki * maiRi * uirÞa * Þan * ulfs * suniR * iftiR * kir[Þu ' snial]iR * suinaR * at sin * faÞur

(Ulvkel) og Arnkel og Gye de gjorde her dingsted, ej skal en større mærke findes, de Ulvs sønner, raske svendene, gjorde efter deres fader

 

                                                      U 226 Bällsta  

- ristu * stina * uk * staf * uan *

uk * in * mikla * at * iartiknum

uk kuriÞi * kas at * uiri * Þu mon i krati * kiatit lata

kunar ik stin

- (de) rejste stenen og ristede runer

og den høje til hædestegn

og Gyrid elskede manden, derfor i tårer, skal tales om ham,

Gunnar huggede stenen

 

                                                      U 227 Grana  

x u(l)[k]l x lit x raisa x istain x iftiR x fraistain x bruÞur isin 

x a[uk x k]u[ntru] x ifti sun sin x

Ulv lod rejse stenen efter sin broder Frøysten

og Gundrud efter sin søn

 

                                                      U 228 Grana  

ii uk * si --- ---aii --    tit 

--og si(n)

 

                                                      U 229 Gällsta   

halftan ' auk ' tubi ' litu ' risa ' stin ' at ' huta ' faÞur ' sin ' sun ' Þorbiarn ' ybir ' risti ' ruan

Halvdan og Tobbe lod rejse stenen efter deres fader Udda, Thorbjørns søn,

Øpir ristede runer

 

                                                      U 230 Gällsta  

rent ornamental, et kors  

 

                                                      U 231 Gällsta  

iÞinui ' uk ' austain ' uk ' ulfr ' uk ' ol(a)[fr '*litu * raisa '* s]tain * iftiR hal(f)tan faÞur sin

Hedinvi og Øysten og Ulv og Olav lod rejse stenen efter deres fader Halvdan

 

                                                      U 232 Gällsta   

tosti * uk * sihus * uk * sihmar * litu * raisa * sta(in *) iftiR * tuba * faÞur * sin  

Toste og Sigfus og Sigmar lod rejse stenen efter deres fader Tobbe

 

                                                      U 233 Kusta  

ilafr ' uk ' osmuntr ' uk ' istain ' litu ' risa stain ' iftiR ' olaf ' faÞur ' sin ' in ' k[uÞluk ' at ' t]an ' sun ' si[n]

Elaf og Asmund og Øysten lod rejse stenen efter deres fader Olav, og Gudløg efter sin søn Dan 

 

                                                      U 235   Prästgården  

                                          U 119 + U 234 + U 235 er samme sten 

+ ulef[R auk Þ](u)riR x auk x (t)ufa x [rstu stin Þi](n)a

iftiR x kuÞmut x ku[Þan bota]

Oleif og Dorir og Tofa rejste denne sten efter Gudmund, gode bonde

 

                                                      U 236 Lindö, Gullbron 

' ulfs arfar ' i linteu ' lata ' raisa ' Þisa ' staina ' eftR ' faÞur ' sin ' uk ' bru ' karÞu x uiseti hiuk

Ulvs arvinge i Lindø lod rejse disse stene efter deres fader og broder og gjorde broen, Visäte huggede (runer)

 

                                                      U 237 Lindö, Gullbron  

[karÞar * auk * fuluhi * ... s...]ref ' [auk * sibi * auk * sihuat]r ' Þe[i](r) [bereÞr * lata * reisa * Þina * stein * at *](f)aÞur ' sn ' uf * auk suein ' [f]oÞu[r '] sin ' k(o)[Þ ialb].. Þi(r ) ------

Gerder og Fullhuge og Sigfeif og Sibbe og Sigvat de brødre lod rejse denne sten efter deres fader Ulv og deres broder Sven, Gud hjælpe deres (sjæle)

 

                                                      U 238 Lindö, Gullbron  

' astiÞ ' lit reisa ' Þina ' stein ' eftiR sun sin ' suein : auk x ulf x bonta ' sin '

Astrid lod rejse denne sten efter sin søn Sven og ægtemand Ulv

 

 

                                                      U 239 Lindö, Avunda  

i(k)a lit * hkua * stain a ------ [b]ao(n)ta --in krui 

Inga lod hugge stene (efter) sin ægtemand Grue

 

                                                      U 240 Lingsberg     

tan auk hus(k)arl + auk suain + auk hulmfriÞr x Þaun (miÞ)kin litu rita stin Þino x aftiR halftan + faÞ)ur ÞaiRa tans ' auk hum(f)riÞr at buanta sin  

Dan og Huskarl og Sven og Holmfrid, moder og sønner, lod rejse denne sten efter deres fader Halvdan og Holmfrid efter sin ægtemand

 

 

                                                      U 241 Lingsberg  

n tan auk huskarl ' auk sua(i)n ' l(i)tu rita stin aftiR ulfrik ' fauÞurfaÞur sino ' hon hafÞi oI Ionklanti tuh kialtI Itakit + kuÞ hialbi ÞiRa kiÞasI IsaluI IukI IkuÞs muÞ(iR)

og Dan og Huskarl og Sven lod rejse stenen efter deres faderfader Ulvrig, han havde taget i England to gange penge, Gud og Guds moder hjælpe faderens og sønnernes sjæle, 

 

                                                      U 242 Lingsberg  

(R) x auk x st----           (u)   x ra(is)a----- 

       --og ---                   (lit)u rejse

 

                                                       U 243 Molnby  

[holmlauk * uk * kolmfrÞ * lata * reisa * steina * eftR * fasta * uk * shfast * sunu *  sina * ÞiR * to i hoitau uaÞum]

Holmløg og Holmfrid lod rejse stenen efter deres sønner Faste og Sigfast,

de død i hvide klæder

 

                                                      U 244 Mällösa  

fasti ' lit * hkua * stain * iftR * fastulf * sun * sin

 Faste lod hugge stenen efter sin søn Fastulv 

 

                                                      U 245 Mällösa  

raudr * auk * biarn * litu * raisa * stein * eftR * mak sin * sihat *

koÞ hialbi ont hns *

Rød og Bjørn lod rejse stenen efter deres kammerad Sigvat,

Gud hjælpe hans ånd 

 

                                                      U 246 Mällösa  

--ia * an * eftiR ' h(l)---- 

 ----------------efter----

 

                                                      U 247 Lilla Mällösa  

kasla[uk *]  l(i)t [hkua *] s[tai]n [*] i[f]tiR * ketil * broÞu(r) [s]in [su]ain (r)[sti] 

Gåsløg lod hugge stenen efter sin broder Ketil, Sven ristede (runer)

 

                                                      U 248 Näle  

rent ornamental, en hest og slynger 

 

                                                      U 249 Näle, Södergården  

kunuiÞr * lit * stain * hkua * auk * kase * eftiR * suartaÞa faÞur * sin man kuÞna 

Gunnvid og Gåse lod hugge stenen efter deres fader Svarthaufde, gode mand

 

                                                      U 250 Rickeby

---lr * ---  

 

                                                      U 251 Sursta  

fasti * lit * hkua * runar * Þisar * iftR fastulf * sun sin

 Faste lod hugge disse runer efter sin søn Fastulv 

 

                                                      U 252 Fresta kyrka   

bryniulfr ' uk ' hulfr ' uk ' hu---- --- ain ' aftiR ' kuÞlah ' moÞur ' sin

Brynulv og Ulv og Ho(lm rejste st)enen efter deres moder Gudløg 

 

                                                      U 253 Fresta kyrka  

                                                      U 264 er del af U 253

A) * kuÞlaug * lit * hk-- * stain * iftiR * su---  -u * bunta * sin

B) ----* auk * faste *  ÞaiR * ------

A) Gudløg lod hugge stenen efter sin ægtemand Sven

B) ----- og Faste, de----

 

                                                      U 254 Fresta kyrka  

--- ' rita ' s----

rejste s(tenen) 

 

                                                      U 255 Fresta kyrka  

x iluki x lit x raisa x (stain x efti)R x biarn x broÞur x sin x auk x giluk x at x sun sin x

Illuge lod rejse stene efter sin broder Bjørn og Gilløg efter sin søn 

U 255 og U 267 og U 269 udgør et mindesmærke for Bjørn

 

                                                      U 256 Fresta kyrka   

x inkialtr x auk x heminkr x litu x raisa x staina x eftir * ulf x faÞur x sin x

Ingjald og Hemming lod rejse stenen efter deres fader Ulv 

 

                                                      U 257 Fresta kyrka 

--r * risti runaR ÞisaR

(Fot) ristede disse runer 

sml: U 268

 

                                                     U 258 Fresta kyrka  

kunar x uk sasur x ÞiR x litu x risa x stin x Þina x iftiR x kiRbi(a)rn x faÞur x sin x sun x uitkars x i x su--unisi x on x trabu x nurminr x o kniri x asbiarnaR

Gunnar og Sassur de lod rejse denne sten efter deres fader Geirbjørn, Hvitkars søn i Svalnäs, han dræpte normænd på Asbjørns skib

 

                                                      U 259 Fresta kyrka  

kari x m(u)[n]ulfs x arfi x [lit]------------------[a]t x frusta x sun sin

Kåre, Munulvs arving lod --------------------------efter sin søn Froste 

 

                                                      U 260 Fresta kyrka 

x kismuntr x auk x uikinkr x litu  --- --(t)a-- ---iR sikuast x faÞur x sin x

 Gismund og Viking lod ---------------sten efter deres fader Sigfast 

 

                                                      U 261 Fresta kyrka 

iarlaba--- lit x raisa x s[taina x Þasa x a]t sik x kuikuan x auk x bru x Þisa x katÞi x fur ont [x] sina x auk x ain ati alan tabu

Jarlabanke lod rejse disse stene efter sig, imens han levede, og gjorde denne bro for sin ånd, og  alene havde hele Täby 

 

                                                      U 262 Fresta kyrka  

[----l * lit * r---- ----------------------- broÞur x sin ' en ybiR * risti ru] 

-lod rejse------------------------------- sin broder, og Øpir ristede runer

 

                                                      U 263 Fresta kyrka

[--- litu * raisa * stain  at frustain sun sin * ka--]

   ---lod rejse stenen efter deres søn Frøysten --

 

                                                      U 265 Ekeby  

erinui lit rista heli eftiR ailaif sun sin koÞan

Ærinvi lod riste hellen efter sin gode søn Æileif 

 

                                                      U 266 Ekeby  

sihstain * auk  uistain * litu * raisa * stain  -i-a * e[f]tiR * [inku]ari faÞur s[n]

Sigsten og Vesten lod rejse denne sten efter deres fader Ingvar 

 

                                                       U 267 Harby  

kiluk x lit x rais[a x stina x a]k x bro x kiara x eftiR biarn x sun x sin x

Gilløg lod rejse stene og gøre broen efter sin søn Bjørn 

U 267 og U 255 og U 269 udgør et mindesmærke for Bjørn

 

                                                      U 268 Harby 

fotr x risti x

Fot ristede (runer)  

U 268 udgør ikke et monument sammen med U 267

Fot har også laved U 257,

begge indskrifter ligner reklamer for hans erhverv som runerister

 

                                                      U 269 Harby  

x iluki + lit x raisa x stina x auk x hauk x kiara eftiR x biarn x broÞur x sin x

Illuge lod rejse stene og gøre gravhøj efter sin broder Bjørn 

U 269 og U 267 og U 255 udgør et mindesmærke for Bjørn

 

                                                      U 270 Smedby    

                                                      U 271 Smedby er del af U 270

ikiÞur(a) isina   oi  stui nuk at kiatilull fadur sin krikfarn k 

Ingedore "isina  oi  stui" og efter sin fader Ketilulv, Græk(lands)farer

På del U 271 står ikke oy, men oi, et y ville stå på hoved i forhold til hele indskrift. Stregen ved siden af runen i er del af slyngebåndet.

 

                                                      U 272 Hammarby kyrka  

x iafurfost x l--- - x istain x auk x bru x (kiarua) x ---R ---na x sun sin x

kuÞ ihialbin x sialu x ans x

Jofurfast (lod rejse) stenen og gøre broen (efte)r sin søn (Gun)ne

Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 273 Hammarby kyrka 

iluhi x lit x s(ta)in  x rita ----- x faÞur sin asur x auk x fuluhi x at x bruÞur sin x

Illuge lod rejse stenen (efter) sin fader Assur og Fulluge efter sin broder

 

 

                                                      U 274 Klockargården  (Brunnby)

[--lit + raisa + stain + Þina + eftiR + inkialt + sun + sin +]

           ---lod rejse denne sten efter sin søn Ingjald

 

                                                      U 275 Brunnby   

Þuri ' auk frystain ' litu raisa stain iftiR ' Þurstain broÞur sin

Tore og Frøysten lod rejse stenen efter deres broder Torsten 

 

                                                      U 276 Hammarby   

tihrfR * uk ontsuar * uk fuluki * ÞiR * litu * risa * stin iftiR * kiRbiarn * faÞur * sin * kuÞ * ialbi * ons * ot * uk * sal * uk * kus * muÞiR

Djærv og Andsvar og Fulluge de lod rejse stenen efter deres fader Geirbjørn, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd og sjæl 

 

                                                      U 277 Hammarby, Pickhus

                                                                                (Hammarby apotek)

ketilkir * l[it] * stain * hkua * iftiR * asur * bota sin *

auk * ulfR * lit * hkua * iftR * biarn

Ketilgerd lod hugge stenen efter sin ægtemand Assur

og Ulv lod hugge efter Bjørn

 

                                                      U 278 Nibble 

--aus(t)--- -------- -(n) * faÞ---- 

Øyst(en)                 fad(er)

 

                                                      U 279 Skälby  

biarn + uk ' ihulfastr uk x ion + litu kiara ' (b)ro ' at ' Þorsti(n) ' broÞur sin

 ybiR ' risti runa 

Bjørn og Igulfast og Jon lod gøre broen efter deres broder Torsten

Øpir ristede runer

 

                                                      U 280 Smedby

uibiarn lit hkua stain * iftiR kunatotur * kunu sina 

Vibjørn lod hugge stenen efter sin kone Gunnesdatter

Vistnok er Vibjørns kone Gunnes datter, men hendes navn er ligesom på islandsk - hvor faderens fornavn sættes sammen med "dottir". 

Der er ingen skilletegn mellem kuna og totur, derfor læses navnet som Gunnesdatter, som er navnet af Vibjørns kone.

 

                                                      U 281 Smedby  

x uibiarn  x auk x huskarl x litu [r]---[a x] (s)tain x iftiR x siba x faÞu(r) x (s)[i]n

Vibjørn og Huskarl lod rejse stenen efter deres fader Sibbe

 

                                                     U 281B Smedby  

stenblok uden runer 

 

                                                      U 282 Torsåker  

[---lit raisa s----]

lod rejse s(tenen) 

 

                                                      U 283 Torsåker (Tjursåker)   

[x sibi x auk x irmuntr x auk x ÞoriR x litu x raisa x stain x iftiR x s(u)--- ... ...---(h)(a)n * to x austr x x sun x kismuntaR]

Sibbe og Arnmund og Dorir lod rejse stenen efter Sv(en)--- ------han død østerud, Gismunds søn 

 

                                                      U 284 Torsåker  

suain * risti * runar * Þisar * ik=til * lit * hkua * auk * mani * ÞaiR * litu * hkua iftR * kuna * faÞur * sin

Sven ristede disse runer, Ketil og Manne de lod hugge efter deres fader Gunne

 

                                                      U 285 Tryninge  

[h---luk x lit + raisa x](s)taina x eftiR x olaif x sun sin x auk x eftiR x ketil[munt x broÞur] --n x 

Holmløg lod rejse stene efter sin søn Oleif og efter sin broder Ketilmund

 

                                                       U 286 Tryninge 

x hu[ulmkiR x uk x] kiluk x litu x raisa x stain x eftiR x o(l)[aif sun sin] 

Holmgeir og Gilløg lod rejse stenen efter deres søn Oleif 

 

                                                      U 287 Vik  

giulakr lit raisa stain eftiR sun ' sin ' ingifast ' auk ' inguaR ' (u)(k) ' at ' broÞur ' sin ' in ' ybiR [ri]sti ' runa

Kjullak lod rejse stenen efter sin søn Ingefast og Ingvar efter sin broder, og Øpir ristede runer

 

                                                      U 288 Vik  

olafr ' uk ' kunilr ' litu ' raisa ' stain ' eftR ' kuna ' sun ' sin ' uk ' ketil ' lit ' eftiR ' broÞur ' sin ' ybir ' risti ' runa

Olav og Gunnhild lod rejse stenen efter deres søn Gunne og Ketil lod efter sin broder, Øpir ristede runer 

 

                                                      U 289 Vik  

---r x auk hulm[astr x litu x risa stina x iftiR x] (h)ulmkiR x faÞur x sin trink hifan

-- og Holmfast lod rejse stenen efter deres fader Holmgeir, dygtig dreng 

 

                                                      U 290 Vik   

[--uk x k(i). .... ....f---]

---og--- 

 

                                                      U 291 Vik  

--r(asa)----

    rejse

 

                                                      U 292 Store Vilunda  

....kaÞfari ' litu ' rai-- ... .-------------. ..luha ' faÞur ----- 

[N.N. og ---]kadfari lod rejse (stenen efter deres) fader (Ful)luge

 

                                                      U 293 Lilla Vilunda 

' forkuÞr x auk ' Þurir x lata ' reisa ' steina ' Þisa ' eftR ' faÞur sn ketil '

koÞ hi-lbi + ant ' hns ' 

Forgud og Dorir lod rejse denne sten efter deres fader Ketil,

Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 294 Lilla Vilunda 

kuÞrlauk * lit * stain * hkua iftiR ' forkun bonta '* sin auk kitelfR

Gudløg lod hugge stenen efter sin ægtemand Forgunn og Ketilelv 

 

                                                      U 295 Skånela kyrka 

u(i)faiR * li[t] * stain * h[u](a) -f---- ---su sun sin

fa--lauk lit stain hkua ift(R) b-o(Þ)ur sin fuluka 

Vigeir lod hugge stenen efter sin søn Birtsa,

Fastløg lod hugge stenen efter sin broder Fulluge

 

                                                      U 296 Skånela kyrka 

inkiualtr ' ok ' kislauh ' litu ' hkua ' staina ' eftr ' inkimunt ' sun sin

Ingevald og Gisløg lod hugge stene efter deres søn Ingemund 

 

                                                      U 297 Skånela kyrka  

x iubiarn x raisti x staina x eftiR x sybiarn * faÞur sin x

       Jobjørn rejste stene efter sin fader Søybjørn 

 

                                                      U 298 Skånela kyrka  

rihi sastnfmraRÞmiourisnai 

 

                                                      U 299 Skånela kyrka 

rent ornamental 

 

                                                      U 300 Skånela kyrka  

[Þurui + lit + raisa + stain x eftiR + halftan + merki + mukit + eftiR x man kuÞan]

Thorvi lod rejse stenen efter Halvdan, stort mærke efter (sin) gode mand

 

                                                      U 303 er del af U 300

[(k)uÞan]

gode