Runeindskrifter fra Uppland
                                                  U 1101 - U 1181
                                                       
                                                        
                                                       U 1101 Sundbro    
[--- auk * abtir * stur -------]
   og efter Styr(bjørn)?

 

                                                       U 1102 Svista  

[rulifr x auk x gos x auk x fastlauk x litu * risa x stain * eftiR + ku(Þ)stin x faÞur x sin * stuoÞkil + baÞ * 0Þyaken akua] 

Roleif og Gås og Fastløg lod rejse stenen efter deres fader Gudsten, Stodkel bad Odvagin hugge (runer)

"Gos = Gås er et mandsnavn" 

 

                                                      U 1103 Svista  

[biarnulfr * lit * gera merki * at * Þorot * ] 

   Bjørnulv lod gøre mærke efter Thrond

 

                                                       U 1104 Tuna  

[nis]uike[r] * ok * gyriÞ * Þo * litu * rita meri * yti * si[k]is * sutu * nasi * ok * kitil * [Þ]e[iR] * ioku runira * Þisa

 Nesvigeit og Gyrid de lod rejse mærke efter Siggeir, (han død af sygdom)? Nase og Ketil huggede disse runer

 

                                                       U 1105 Åloppe 

[--- * lit + rita + stain * at * sigfast + faÞur + sin]

  --  lod rejse stenen efter sin fader Sigfast

 

                                                      U 1106 Äskelunda  

iuruntr * uk * bryniulfr * ikifastr litu risa * stin * at * asbiarn * faÞur * sin *

ybiR risti

Jorund og Brynulv (og) Ingefast lod rejse stenen efter deres fader Asbjørn,

Øpir ristede (runer)

 

                                                      U 1107 Äskelunda

gilok lit + r[it]a + sten eftiR + sun sen + fastar + skalti * lit * sysla (m)erki * uel * ok * ÞorÞr * ok * aÞis [+]   

Gilløg lod rejse stenen efter sin søn Faster, Skalde lod udføre mærke vel og Thord og Ådis

 

                                                       U 1108 Skuttunge kyrka  

[kitilmuntr * uk * un(---- * litu * k)era * bro * at * kak * sun * sin] 

   Ketilmund og Un--- lod gøre broen efter deres søn Gang

 

                                                       U 1109 Skuttunge kyrka  

----gisl * ------           ---- (u)lfs    

   Gisl                          Ulfs

 

                                                      U 1110 Broddbo  

hinuntr + lit rita + sten + eftiR + kuÞrikr + suer * sin *

Hanund lod rejse stenen efter sin svigerfader Gudrig

 

                                                       U 1111 Eke  

ansuar + auk + Þorbiarn + lito + hakua + stin + yftiR + faÞur + sen + steniltr + bunta sin tata

Ansvar og Thorbjørn lod hugge stenen efter deres fader og Stenhild (efter) sin ægtemand Tatte 

 

                                                      U 1112 Grävsta  

[rent ornamental

 

                                                      U 1113 Häggeby  

biarnhufÞi ---

Bjørnhøvde 

 

                                                       U 1114 Myrby  

[ketil lit * kera bro eftR * selfan sik ok f(a)str + iftR + i---- (-)aÞi --- runor ÞisaR] 

Ketil lod gøre broen efter sig selv og Fast efter <I---> (f)ade(r sin)-------disse runer

 

                                                      U 1115 Norrby  

[huitr okI Ikarl ouk ulf litu raisa] 

   Hvid og Karl og Ulv lod rejse

 

                                                      U 1116 Skuttunge by  

[uibiarn x auk x skutlakr + auk * rulefr * auk * netil * lito * rita * sten * nftiR faÞur * sen * nefkeÞ * auk * ifriÞ * oftiR * bona sen KuÞfastr * hiok sten] 

Vibjørn og Skuttlak og Roleif og Ketil lod rejse stenen efter deres fader Nefgeir og Afrid efter sin ægtemand, Gudfast huggede stenen

                                                      U 1117 Vigle  

biarnu[lfr u]k (b)runka [litu rita stin at fa]Þur sin kul hiuk [ru]na[R]

Bjørnulv og Brunke lod rejse stenen efter deres fader, Kol huggede runer 

 

                                                      U 1118 Örke  

ufrir * ok * kisl * litu * hakua * stain * at * suart * broÞur * sin

      Ofrid og Gisl lod hugge stenen efter deres broder Svart 

 

                                                      U 1119 Örke  

[rana * lit x rita x stin x] yftiR + faÞur s[in x uÞuahin] 

      Ragna lod rejse stenen efter sin fader Odvagen

 

                                                       U 1120 Örke

[------iu x lit * raisa x stain * eftiR * taist * bonta * sin sun i----------]  

 

<-----iu> lod rejse stenen efter sin ægtemand <taist>, <i-------(s)> søn

 

                                                      U 1121 Örke     

--- iufur * u- ---

   Jofur og 

 

                                                      U 1122 Stavby kyrka  

suain auk * sibi * gunar * litu * resa * sten * at hemkil faÞur sin

kirist hialbi * sial * emkels

Sven og Sibbe (og) Gunnar lod rejse stenen efter deres fader Heimkel,

 Krist hjælpe Heimkels sjæl

 

                                                       U 1123 Tuna kyrka    

--- [--(f)(u)(l)(u)]h[i] * litu * risa stain * if[t]iR [o](t)k[a]iR * faÞur sin

       (Fulluge)? lod rejse stenen efter sin fader Oddgeir

 

                                                      U 1124 Tuna kyrka  

rent ornamental 

 

                                                      U 1125 Krogsta   

A) mvs(t)eij-      B) s(t)ainaR

A) Musteijs (?)    B) stene (?)

 

                                                      U 1126 Alunda kyrka  

uluiuÞnis.... ...-Þnfa * nnu * ub * tnÞk * uÞnki

     meningsløse indskrift     

sml:   U 1128,  U 1061,  U 1179,  U 1180

 

                                                      U 1127 Alunda kyrka 

fasti * ak * iukiR * Þ[a]i[R] l[i]tu r[a]is[a] [s]tin aftiR bruÞur sin * Þurot 

   Faste og Jogeir de lod rejse stenen efter deres broder Thrond

                                                      U 1128 Alunda kyrka  

---nfÞku x --in * ban-iuu ... -nuu * kÞn * kuunÞkt- ...

        meningsløse indskrift

sml: U 1126,   U 1061,    U 1179,   U 1180 

 

                                                       U 1129 Alunda kyrka   

[Þilfr * lit * risa * stain * at * stirkarl * broÞur * sin * uk * sluÞ + iku +]

Tholf lod rejse stenen efter sin broder Styrkarl og Stod huggede (runer) 

 

 

 

 

                                                      U 1130 Klev  

[st(u)(r)(f)(a)str * auk * atiarfr * litu * rai(s)a * stain * at * br(u)(Þ)ur * sin * bra--ur

* liku * ÞaR +] 

Styrfast og Adjarf lod rejse stenen efter deres broder <bra--ur>

(han) ligger der

                                                      U 1131 Långörn  

[iufur * r(a)(i)(s)(t)(i) (*) stan * aftir * fuluka * faÞur * sin] 

     Jofur rejste stenen efter sin fader Fulluge

 

                                                       U 1132 Gimo  

: liutr * uk * Þroti * uk * oÞuiÞr * uk * ÞaiR * litu * rita * i(f)tiR x [faÞur x sin : baorn * fasti]Þi : moÞur * sin : Þmontr * risti * r[u]naR * 

Ljut og Thrott og Audvid de lod rejse (stenen) efter deres fader Bjørn (og) deres moder Fastheide, Audmund ristede runer

 

                                                      U 1133 Norrby 

[ahuiÞr * lit * kiara * bro * yftiR * karluk * ok * kuÞuaru]  

    Agvid lod gøre broen efter Karlung og Gudvar

 

                                                      U 1134 Söderby   

ahuiÞr * l[it * risa * stin * at ------lu * kunu *] sina * ok * (i)ku(l) * sun * sen

      Agvid lod rejse stenen efter sin kone <------lu> og sin søn Igull 

 

                                                      U 1135 Ackarby  

runfast---- (a) ---- - .. -(r)uast * yftr ------  

  Runfast--- <a-- ----ruast>  efter

 

                                                      U 1136 Gubba, Kallviksmossen   

----(r)(s)------(a)-(s)-------

 

                                                      U 1137 Skärplinge, Sälvassen  

[---- -- -R iÞia(l)m faÞur san : asio---]

--(efte)r sin fader <iÞialm : asio>

 

                                 U 1138 Hållen, Runhällenbacken, (Storgransbotten)

....n.... rais.. ...(t).... ...insa x aftiR x uihi... .k.. ...n sin *

...aii... ...-lat x... ..aaltaiRiu x iri x a--- ... ... - el x kuitru x sryÞR x -----iu-----uru--+ marak * 

-----rejste denne sten efter sin søn---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                       

                                                      U 1139 Ängvreta   

huskarl * auk tiuRi * faÞrkaR tuaiR rastu stain ÞinaIIaftiR * t=riuRkaiR (b)ruÞur huskarlsa * auk sun tiuRa in fasÞikn raista runoR ÞisaR ÞaiR uaRu 

Huskarl og Djure, fader og søn, de rejste denne sten efter Djurgeir, Huskarls søn og Djures søn, en Fastdreng ristede disse runer, de blev....

 

 

                                                       U 1140 Burunge   

fastkaiR fastlauk at sun sin litu (h)akua at nefkair

Fastgeir (og) Fastløg lod hugge (stenen) efter deres søn Nefgeir 

 

                                                      U 1141 Gryttby    

[---l-- --eir.... ...t + kit... ...bra s... ...ni... ..an... ..ti * u... ...hli....] 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                      U 1142 Åbyggeby  

fastulfr lit rita stino * abtiR * huithaufÞa * fauÞur sin * osmuntrI Iristi * uk uihmar +

Fastulv lod rejse stenen efter sin fader Hvidhøvde, Asmund og Vigmar ristede (runer)

 

                                                      U 1143 Tierps kyrka   

[klintr auk blikr x ristu stin x Þinsi * iftiR kunu(i)Þ] x faÞur x sin + han[ x for bort miÞ (i)kuari + kuÞ trutin hialbi ont] (al)r[a] * kristn[a ÞuriR + ] stan[ x ri]s[ti +]

Klint og Bleik rejste denne sten efter deres fader Gunnvid, han for bort med Ingvar, Gud herren hjælpe alle kristnes ånd, Thorir ristede stenen

 

     

                                                       U 1144 Tierps kyrka   

* kaiRfast(r) [auk hunifraR auk hrafn] * auk * fulkbiurn * auk ÞuriR * litu rita stino * aftiR ' kaiR[a] f[a]Þur sin

* kuÞ hialbi (a)nt h(o)ns

* osmuntrI Iristi * uk hiriaR *

Geirfast og Honef og Ravn og Folkbjørn og Thorir lod rejse stenen efter deres fader Geir,

Gud hjælpe hans ånd, 

Asmund og Herjar ristede (runer)

 

                                                       U 1145 Yttrö 

: rikr * lit raisa stain Þino * abtiR fasta faÞur sin auk Þauh kunÞruÞr * kuÞ hialbi honsI IsaluI IukI IkuÞs muÞiR  

Rik (og) Gunntrud de lod rejse denne sten efter deres fader Faste, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl

 

                                                      U 1146 Gillberga  

[raÞulfr : (a)]uk : funtin : auk : a(n)untra : bruÞr : ritu : stain : Þinsa : abtir : kara : faÞur : sin : in : mal:s[b]aka : sun : uks : [i * sua]n[o]bu :  

Radulv og Funndin og Anund, brødre, rejste denne sten efter deres fader Kåre, den madmilde, Uggs søn i Svanby 

 

                                                      U 1147 Västlands kyrka   

[rent ornamental] 

 

 

                                                       U 1148 Älvkarleby kyrka    

[----ns * uha * auk arfuntr auk kuÞfastr auk + ska--- .... -nÞ(k)... sin han uas * suikn ............ans] 

<--nsi * uha> og Arnmund og Gudfast og <ska--- -nÞ(k)--> deres ---- han blev svigtet..........(h)ans

 

                                                      U 1149 Fleräng  

Þurbiurn * aukI Iknutr * ÞaiR litu rita stain ÞinoI IoftiR * kaiRmunta faÞur sin kuÞ hialbi honsI IsaluI IukI IkuÞs muÞiR * suain ouk osmunrt markadu stin Þino 

Thorbjørn og Knud de lod rejse denne sten efter deres fader Geirmund, Gud og Guds moder hjælpe hans sjæl, Sven og Asmund ristede denne sten

 

 

                                                       U 1150 Gårdskär, Västerboda 

rent ornamental

 

 

 

                                                      U 1151 Brunnby   

x haÞintis x lat resa x stain x Þana x aftir x hulmfast x buta x sin x auk x at x akla x sun sin x kuÞ+ hialbi x ot x Þaira x

Hedindis lod rejse denne sten efter sin ægtemand Holmfast og efter sin søn Ængle, Gud hjælpe deres ånde

 

 

 

                                                      U 1152 Brunnby   

+ erlyg + let akua + sten + Rfti Þursten + buonta sen + lifsten +---

Arnløg lod hugge stenen efter sin ægtemand Thorsten, Livsten (ristede runer) 

 

 

 

                                                       

                                                       U 1153 Bärby   

[unu(lf)r + raisti + stin + Þina + aftiR + kamal + buruÞur + sin]

      Unnulv rejste denne sten efter sin broder Gamal 

 

                                                      U 1154 Forsby 

frukaÞr x raisti x stin + Þina + aftir + ihul + buata sin

    Frøygerd rejste denne sten efter sin ægtemand Igul  

 

                                                      U 1155 Hjälteberga   

hurulfr + auk + bahrtr + raistu + stain + aftir + raskulf + kuÞ hilbi + ant + hans

Rolf og Bart rejste stenen efter Raskulv, Gud hjælpe hans ånd 

 

 

                                                       U 1156 Hjälteberga  

snor[i]r + auk + kurukr x raistu + stain + Þin[a]

+ aftir + hariulf x aftir x faÞur + si(n) 

Snorre og Krok rejste denne sten efter deres fader Hårulv

 

 

 

                                                      U 1157 Isby   

Þurstain + raisti + stain + Þina + aftir + halftan x kuÞ halbi + ant x hans 

Thorsten rejste denne sten efter Halvdan, Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

                                                       U 1158 Stora Salfors  

: kuisÞen : yg : estr : yg : uin..... : yk : aki : litu : risa : stn : fryke : faÞur se : lfsten : iuk : runi : Þsa :

Gudsten og Est og <uin-----> og Ake lod rejse stenen (efter) deres fader Frøygeir, Lifsten huggede disse runer   

 

                                                      U 1159 Skensta, Marstallen  

lafsi auk * .... uk * Þorbiorn * uk * ulf----- og fastbiarn * ÞiR * litu * akua* ----faÞur * sin * in ybiR --------------

Lafse og --------- og Thorbjørn og Ulv----- og Fastbjørn de lod hugge (stenen efter) deres fader ------------, en Øpir (ristede runer)  

 

                                                      U 1160 Ändersta   

liÞsmoÞr + lit + akua + sten + Rfti + iylburn + faÞ[ur + sin] 

 Lidsmand lod hugge stenen efter sin fader Igulbjørn

 

                                                       U 1161 Altuna kyrka  

A) uifasÞtr + fulkahÞr + kuÞar + litu + resa + sÞten + rÞti + sen + faÞur + ulfasÞ + arfast beÞi + feÞrkag + burnu + en 

B) + [Þai](R) Bali  + fresÞen + liÞ + lifsÞen [ristu]

A) Vifast (og) Folkad (og) Gudvar lod rejse stenen efter deres fader Holmfast (og efter deres broder) Arnfast, begge fader og søn indebrænde,

B) Balle (og) Frøysten (og) Livsten lids(drenge) de ristede (runer)

 

                                                      U 1162 Buska  

biarn + uk * haltin * litu [* ra]isa * stin * at * asur * faÞur * uk * Þorun * bont[a * sin] 

Bjørn og Halvdan lod rejse stenen efter deres fader Assur og Thorunn (efter) sin ægtemand

 

                                                      U 1163 Drävle 

uiÞbiurn x ok : karlunkr : ok x erinker : ok x nasi x litu x risa x sti(n) x Þina x eftir x eri(n)biu[r]n x f[aÞu]r x si(n) x snelan 

Vidbjørn og Karlung og Eringeir og Nase lod rejse denne sten efter deres fader Erinbjørn

 

 

 

 

                                                       U 1164 Stora Runhällen  

+ erlyg + lit + akua + sten + yfti + une[m + sun ]+ sen + lifsten +iyk + runi +

Arnløg lod hugge stenen efter sin søn Onem, Livsten huggede runer 

 

 

 

 

                                                       U 1165 Rotbrunna

hialmtis x auk x Þurstain x raistu x staina x Þisa x iftir x nuka +

a i r i k r hiuk 

Hjalmdis og Thorsten rejste denne sten efter Nokke, Erik huggede (runer)

 

                                                       U 1166 Prästgården   

[hu... ...lnu... ..uk... ..k......krft....] 

 

                                                      U 1167 Ekeby 

--urtr * let * r[i]ta x ----- (u)--- ... ..(k)-l(f) ----..r---- .. - * .tnR fa[Þ]u[r] *[sin *]  

run[u]m * hufen * Þaim * raÞa * kan *

<--urtr> lod rejse (stenen efter sin) fader-----

runer < hufen>  for dem som kan tyde

 

                                                      U 1168 Österunda kyrka  

[kun]u(i)tr x auk x kisl(a)uig x Þaun x l[i]t(u) [x raisa x] s[t]a[in x at] x ierunt x s(u)[n x sin] x ------------- risti  x at ----------------

Gunnvit og Gisløg de rejste stenen efter deres søn Jorund -------rejste efter ----------

 

 

                                                      U 1169 Österunda kyrka  

----aluk x ----o ---ulo

---aløg  ----<---o---------ulo--> 

 

 

                                                      U 1170 Vittinge kyrka 

nonsensindskrift  

 

                                                      U 1171 Axsjö  

rent ornamental  

 

                                                      U 1172 Holm, Sveden    

biarn + auk + Þair + biruÞr + raistu + stain x Þina x aftir + sihbiarn i humi

Bjørn og hans brødre rejste denne sten efter Sigbjørn i Holm 

 

                                                      U 1173 Lilla Ramsjö   

*ari + raisti + stain + aftir + hialm + faÞur sin + kuÞ + hialbi + ant * hans 

Åre rejste stenen efter sin fader Hjalm, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 1174 Stora Ramsjö  

kun(u)[itr]* lit * risa * stin * Þina * at *  biarnkir *

: sun * sin * a[(u)(k) * ---]b[ia]rn faÞur sin * -u -- ----- sin 

Gunnvit lod rejse denne sten efter sin søn Bjørngeir og efter sin fader ----bjørn (og) -----sin----

 

                                                      U 1175 Stora Ramsjö   

nonsenindskrift

efterligning af U 1163 

 

                                                      U 1176 Huddunge by  

kilauk * uk * funtin * litu risa * stin * at * Þori * broÞur * sin

 * uk * ilefr * uk mak

Gilløg og Funndin  lod rejse stenen efter deres broder Thore,

og efter Eileif og Magg

 

                                                       U 1177 Hässelby  

A) askiR * uk * meginbiarn * uk * litli * litu * risa * stin * at * tuba * faÞur * askiarÞ

B) ybiR risti

A) Asgeir og Meginbjørn og Little lod rejse stenen efter Asgerds fader Tobbe

B) Øpir ristede (runer)

 

                                                       U 1178 Östervåla kyrka     

 nonsensindskrift

 

                                                      U 1179 Svingbolsta  

nonsensindskrift 

 

                                                       U 1180 Åby  

nonsensindskift

 

                                                      U 1181 Lilla Runhällen, Råsbo 

--(i) x lit x (a)kua[ x sten x at xsi]k x sa(l)fan x ek[la]ns*fari * afi x kunu-s

<------i> lod hugge stenen efter sig selv, Englandfarer, Gunnes arving