Runeindskrifter fra Uppland

                                                   U 101 - U 200

 

 

                                                      U 101 Södra Sätra

x henmikr x auk iarlabaki x ÞaiR x litu x braut x ryÞia x auk broaR x kiara x eftiR x faÞur x sin x auk x estriÞ x eftiR suni x sina x inkifast x auk x inkuar + kuÞ x hialbi x ant x ÞaiRa x

Hemming og Jarlabank de lod rydde vejen og gøre broen efter deres fader og Estrid efter sine sønner Ingefast og Ingvar, Gud hjælpe deres ånd

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 102 Viby 

ka lit hkua heli Þisa iftiR * suni sina toa * auk Þau ikiÞora * bro aina kiarÞu mukit mirki furiR arkum mani

Ka og Ingedora de lod hugge denne helle og gøre en bro efter deres to sønner, stort mærke for arge mænd

sml: U 60 Ki, U 79 Ky, U 100 Kui,

 

 

 

 

 

 

                                                      U 103 Ytterby   

* suin * uk * kitilmutr * uk * irinmutr * ÞiR * litu * risa * stin * Þina * eftiR * tiÞkuma * faÞur sin

Sven og Ketilmund og Arinmund, de lod rejse denne sten efter deres fader Tidkume 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 104 Eds kyrka 

* Þorstin * lit * kera * merki * ftiR * suin * faÞur * sin * uk * ftiR * Þori * broÞur * sin * ÞiR * huaru * hut * til * kirika * uk * iftiR * inkiÞuru * moÞur * sin * ybiR risti *

Thorsten lod gøre mærke efter sin fader Sven og efter sin broder Dore og efter sin moder Ingedore, de var god til kirken, Ypir ristede runer

  h i hut skal læses som et g; på U 109 står sihtirf som læses som Sigdjarf

  kirika aldrig betyder Grækenland, Grækenland staves krikum, sml: Sö 165

 

 

 

 

 

 

                                                      U 105 Eds kyrka  

--ati * huni * i---

(s)atte Hune e(fter) 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 106 Prästgården 

-unar x auk x auain x raistu x st=ain x at x tonu moÞur-----

(G)unnar og Sven rejste stenen efter (deres) moder Tona 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 107 Antuna  

A) ke-lak- * l-t --- --tiR -emik * -un sin * auk * iri-muntr 

B) ifte x hulmf-iÞi x kunu x sina + auk x ifte x unu x totur

A) Geirlak lod (rejse sten) efter sin søn Hemming, og Arinmund

B) efter sin kone Holmfrid og efter (sin) datter Unna

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 108 Bisslinge

* (i)ki au(k) * ikik(e)r * u(k) k-rÞiR * Þu * litu * raisa * stain  * iftiR * iu--- faÞur sin * kuÞ elbi ons ot uk salu

Inge og Ingegerd og Gerder de lod rejse stenen efter deres fader Jurunn,

Gud hjælpe hans ånd og sjæl

 

 

 

 

 

 

                                                      U 109 Bisslinge  

biarn auk suin litu rasa--------------

---st faÞur sin auk afti * sihtirf broÞur sin

Bjørn og Sven lod rejse (stenen efter) deres fader  ----(fa)st  

og efter deres broder Sigdjarv

 

                                                      U 110 Bisslinge 

----tan x ift------ 

----sten efter----

 

                                                      U 111 Hjältarängen, Ed   

inku-- ---k--  ----u rista * runaR * iftiR * suain * auk ba... --------------moÞur 

Ingvar og ---------- lod riste runer efter Sven og Ba---------------------------moder

 

                                                      U 112 Kyrkstigen, Ed   

A) * rahnualtr * lit * rista * runar * efR * fastui * moÞur * sina * omens * totR * to I aiÞi * kuÞ hialbi * ant * hena *

B) runa * rista * lit * rahnualtr * huar a * griklanti * uas * lis * forunki *

A) Ragnvald lod riste runer efter sin moder Fastvi, Omens datter, død i Ed, Gud hjælpe hendes ånd

B) Ragnvald lod riste runer, (han) var i Grækeland, (han) var ledets formand

 

                                                      U 113 Stenbron, Ed  

x ra-----... stain x eftir x halft(a)----

     rejste stenen efter Halvdan 

 

                                                      U 114 Runby   

A) * ikriÞ ' l(i)t * laÞbo * kiara ' auk * stain * hakua eftir ikimar bota sin * auk * eftar ' tan * auk * eftir * baka * suni * sina

B) ÞaiR byku i rynby ' auk bo atu ' kristr * ialbi ' salu * Þaira * Þit skal ' at minum * mana ' miÞan * min lifa

A) Ingrid lod gøre Ladbro og hugge stenen efter sin ægtemand Ingmar og efter sine sønner Dan og Banke

B) de byggede i Runby og bosted havde, Krist hjælpe deres sjæle, dette sakl være til minde af mændene, så længe menneske lever.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 115 Runby   

A) ---finuiÞr * sun * rahnfriÞ * lit---

B) ---r * sum * hati * inkiar * uk * t----

C) --- --ir kuiks * uk * finui-----

A) Finnvid, Ragnfrids søn lod---

B) ...som havde Ingegerd---

C)  --Kviks og Finvids moder 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 116 Älvsunda   

tirui * risti * runar * auk * Þorkar * Þair * litu hkua * stain eftiR bryÞr * sina

Tyrvi og Thorgeir lod hugge stenen efter deres brødre, Tyrvi ristede runer

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 117 Älvsunda   

Þorfastr ' uk * ikiluk ' litu ' rasa ' stain ' iftiR keRbiarn sun sin

Thorfast og Ingeløg lod rejse stenen efter deres søn Geirbjørn 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 118 Älvsunda  

ragnfastr ' lit ' raisa ' stain ' uk bro ' kara ' iftiR emink ' faÞur * sin *

an uaR ' sun * ragniltaR * in * ybiR risti runaR

Ragnfast lod rejse stenen og gøre broen efter sin fader Hemming,

han var Ragnhilds søn, en Øpir ristede runer

 

 

 

 

 

 

                                                      U 119 Älvsunda 

' skagi ' lit ' raisa ' Þina ' stein ' at ' faÞur ' sin ' stin

Skage lod rejse denne sten efter sin fader Sten 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 120 Solna kyrka 

---uitr : li(t)------------------------ihiu----- 

(And)vett lod------------------hugge

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 121 Frösunda  

eubern + ok x saen + ÞaiR x raistu x stain x eftiR x ÞorfriÞ x boata x ikiÞoru *

Øybjørn og Sven de rejste stenen efter Ingedores ægtemand Thorfred 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 122 Järva krog 

---k * sirhun litu * raisa stain ---f--- ---ro ---ybiR risi ru---

 og Sirgunn lod rejse stenen efter ---------------Øpir ristede runer 

 

 

 

 

 

 

                                                     U 123 Karlberg  

: sikfastr : ok : ernfastr : ÞaiR : iuku : at : sik :

  Sigfast og Arnfast de huggede efter sig 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 124 Karlberg, Stenbrottet  

+ anutr + auk x ÞorkiRsl x ÞaiR x lRtu x rasa x stain x ifR + askaut +

        Anund og Thorgisl de lod rejse stenen efter Asgaut 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 125 Tomteboda 

A) suein x ---- R x s------

B) ---(u)ri x hiÞ(a)

A) Sven (efte)r s(in)

B) --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 126 Över-Järva  

x furkuÞr : lit : risa : (stin) : (auk) : bru : efti : Þurkar : sun : sin : auk : efti : hskis : kuÞ : hilbi (an)t : Þisa : auk kus * mas : kuÞ

Forgud lod rejse stenen og denne bro efter sin søn Thorgeir og efter Asgisl, Gud og Guds gode moder hjælpe deres ånd

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 127 Danderyd kyrka 

x iarlaxbaki x lit raisa x staina x Þasa at sik x kuikuan x auk bru karÞi x fur ont sina x auk x ain ati tabu ala(n)

Jarlabanke lod rejse denne sten efter sig selv, imens han levede, og gjorde denne bro for sin ånd og (han) havde hele Täby alene 

Det er en overfortolkning, når man tolker ati som ejede, ägde, owned, besass

ati betyder havde, hade, had, hatte,

sml: U 164 og U 165

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 128 Danderyds kyrka  

friÞi ' uk ' ka--------------- (k) ' sihatr ' ---- --aÞur ' sin ...(n) sniris

Fride og Ka--- ---------------og Sigvat---- ---------sin fader, Snerris søn 

 

 

 

 

 

                                                      U 129 Daneryds kyrka 

---laks ' lit ' rita ' stain ' aftiR ' k---- ----------------bi sial  

(?)laks lod rejse stenen efter K---------(hjæl)be (hans) sjæl 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 130 Nora  

biurn ' finuiÞaR sun lit ' haukua ' hili Þisa ' aftiR ulaif bruÞur sin ' hon uarÞ suikuin o finaiÞi ' kuÞhialbi on hons ' iR Þisi biR ' ÞaiRa uÞal uk atrfi ' finuÞaR suno i ilhiastaÞum

Bjørn, Finvids søn  lod hugge denne helle efter sin broder Oleif, han blev svigted af Finnheid, Gud hjælpe hans ånd, denne by er deres odal og arve, Finnvids søn fra Älgesta

 

 

 

 

 

 

                                                      U 131 Rinkeby

x Þiakn x auk x tan x litu x raisa x stain x aftiR x Þorstain x faÞur x sin x auk x kunuar aftiR x bonta x sin x

Dreng og Dan lod rejse stenen efter deres fader Thorsten

og Gunnvar efter sin ægtemand

 

 

 

 

 

 

                                                     U 132 Rinkeby 

--- at : inkifast  arf-----------------------------------li : risti :    

---efter Ingefast arving---------------------------ristede (runer)

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 133 Täby kyrka  

+ kuÞluk * lit [raisa * stain * at * hulm]a * sun * sin * auk * at * sik * sialfa

* han * to * a lank'barÞa*l(an)ti *

Gudløg lod (rejse stenen efter) sin søn (Holme) og efter sig selv,

han død i Langbardaland

sml: U 141

 

 

 

 

 

 

                                                      U 134 Öster Arninge 

A) x kunar x---     ---------sti r-------

B)  aisa 

A)   Gunnar ------   ------(ri)ste r(uner)

B)   (r)ejse

 

 

 

 

 

 

                                                      U 135 Broby 

x ikifastr x auk x austain x auk x suain x litu x raisa + staina Þasa * at * austain faÞur x sin x auk x bru x Þasa karÞu x auk x hauk Þana x 

Ingefast og Øysten og Sven lod rejse denne sten og gøre denne bro og denne høj efter deres fader Øysten 

 

 

 

 

 

                                                      U 136 Broby  

x astriÞr x lat + raisa x staina x Þasa x at austain x buta sin

is x suti x iursalir auk antaÞis ub i x kirikum

Astrid lod rejse denne sten efter sin ægtemand Øysten,

han besøgte Jerusalem og død i Grækenland

 

 

 

 

 

 

                                                      U 137 Broby  

* aystin * auk * astriÞr * raistu * stina * aftir * kak * sun * sin *

    Øysten og Astrid rejste stenen efter deres søn Gang

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 138 Broby  

-- ---sa * stain * ift.. ........ ...k * ika * iftiR ....

(rej)se stenen efter---------------og Inga efter----- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 139 Broby 

---sti ' ru-----    * hial---------------hans

riste runer --hjælpe ----hans (ånd) 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 140 Broby 

x ---laxba-------------------------------han : entaÞis * i kirikium

(Jar)laba(nke)---------------------------han død i Grækenland   

 

 

 

 

 

 

                                                      U 141 Fittja  

kuÞluk x lit * raisa * staina * at * hulma * sun * sin *

han * to * a * lank*barÞa*lanti x

Gudløg lod rejse stenen efter sin søn Holme

han død i Langbardaland

sml: U 133

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 142 Fällbro   

ikifastr ' lit ' raisa ' stain * uk ' bro ' kera ' eftiR ' iarlabaka ' faÞur ' sin ' uk ' sun ' ioruna ' uk ' ketilau ' lit ' at ' bonta ' sin ybir risti

Ingefast lod rejse stenen og gøre broen efter sin fader Jarlabanke og Jorunns søn og Ketiløy lod efter sin ægtemand, Øpir ristede (runer) 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 143 Hagby    

x iurun x lit x kiara x broaR x iftiR x boanta x sen x auk x henminkr x auk x iarlabanki  x eftiR x inkifast x estriÞ x iftR x inkuar x alkoÞan x trenk

Jorunn lod gøre broen efter sin ægtemand og Hemming og Jarlabanke efter Ingefast, Astrid efter Ingvar, allerbedste dreng

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 144 Hagby    

+ kamal x auk x Þurstain + auk x Þurhils x litu x rista x runa x iftiR x biarn x faÞur isnn x auk + iftiR x isikat x bruÞur is- auk x hulmfriR iftiR buanta sin

Gammal og Thorsten og Thorgils lod riste runer efter deres fader Bjørn og efter deres broder Sigvat, og Holmfrid efter sin ægtemand  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 145 Hagby, Brohammaren  

Þurkel x auk x fuluhi x litu x ahkua x eli ' Þisa x auk bru kia * eftiR stain x faÞur sen x ulayifr iak

Thorkel og Fulluge lod hugge denne helle og gøre broen efter deres fader Sten, Oleif huggede runer 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 146 Hagby, Brohammaren 

inkiberh lit ' haka ' heli ' uk ' bro ' kara ' iftiR ' holmstain ' buanta ' sin ' uk ' iftiR ' Þorstain ' sun ' sin

Þustains sona sin 

Ingeborg lod hugge hellen og gøre broen efter sin ægtemand Holmsten og efter sin søn Thorsten,

Thorstens søn sin

 

 

 

 

 

 

 

                                                     U 147 Hagby, Sparingsberg  

--urun---------tr----------ÞaR xlitu x hakua x staina x --ti- x iakif--- -uk + inkuar 

Jorunn-------------------de lod hugge stenen efter Ingefast og Ingvar

 

 

 

 

 

 

                                                      U 148 Hagby, Sparingsberg  

 x inkifastr x lit x rista x runaR  ÞisaR x aftiR x rahnfridi x kuinu x sina x auk x -m-nkr x aftiR x muÞur x sina

Ingefast lod riste runer efter sin kone Ragnfrid og Hemming efter sin moder 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 149 Hagby  

iarlabaki x lit x ------ ------------ tain x at * sialfan * sik * auk * braut ruÞia

Jarabanke lod-----------------------(s)tenen efter sig self og vejen rydde

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 150 Karby 

* iarlabaki * auk * fastui * litu * raisa * stina * aftiR * suain * sun * sin

    Jarlabanke og Fastvi lod rejse stenen efter deres søn Sven 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 151 Karby 

x Þurbiarn x uk x ikiÞura x litu x raisa x istain x Þina x iftiR x ikul x faÞur sin x uk x irinui x iftiR x buanta sin x uk aftiR----

Thorbjørn og Ingetora lod rejse denne sten efter deres fader Igul og Arinvi efter sin ægtemand og efter---- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 152 Lissby  

x hulmfriR x -it --isa x istain x Þina x iftiR x biarn x buanta isin x auk x iftiR x isikat sun isin x

Holmfrid lod rejse denne sten efter sin ægtemand Bjørn og efter sin søn Sigvat 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 153 Lissby  

suain x auk x ulfr litu x raisa x staina x eftiR x hlftan * auk * eftiR x kunar x bryÞr x sina x ÞaiR * antatus x aust(r i krikium)

Sven og Ulv lod rejse stenen efter deres brødre Halvdan og Gunnar, de død østerud (i Grækenland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 154 Lissby     

Þo --r x lit x rai------ fast * auk x at x kaiRbiarn x bruÞ--- --iR * to aus---- x 

Tho-- lod rejse----- (efter) sine brødre ------fast og efter Geirbjørn, de død østerud 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 155 Lissby 

---n x auk x ulfr litu x raisa sta(in iftiR bryÞra si)na x ÞaiR x uaru x suniR x arnar x auk x raknfriÞar x   

--n og Ulv lod rejse stenen (efter deres brødre) de var Arnes og Ragnfrids sønner

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 156 Lissby  

x (h)-lmi x lit x ----

  Holm lod -- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 157 Lissby  

rent ornamental

del af et kors  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 158 Löttinge 

kalukR lit x risa x stn x Þina x iftR x siba boanta sn x

koes faÞur * sin han fal    -------------keÞfr

(Kaløg)? lod rejse denne sten efter sin ægtemand Sibbe, 

Koes sin fader, han fald   ----------->keÞfr<

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 159 Löttinge   

x kismuntr * uk * himikr * [litu risa * ]stain  aftiR x faÞur sin x hlftan

    Gismund og Hemming lod rejse stenen efter deres fader Halvdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     U 160 Risbyle      

ulfkitil * uk * kui uk + uni + ÞiR x litu * rhisa x stin Þina * iftiR * ulf * faÞur * sin * kuÞan on * buki * i skulabri * kuÞ * ilbi * ons * at * uk * salu * uk kusÞ muÞiR * li anum lus * uk baratis

dansk:

Ulvketil og Gye og Unne, de lod rejse denne sten efter deres gode fader Ulv, han byggede i Skålhamra, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd og sjæl, lede ham i lys og paradis

svensk:

Ulvkätil och Gye och Unne, de läto resa denna sten efter deras gode fader Ulv, han byggde i Skålhamra, Gud og Guds moder hjälpe hans and och själ, leda honam i ljus och paradis

deutsch:

Ulfketil und Gye und Unne, sie liessen diesen Stein errichten für ihren guten Vater Ulf, er baute in Skålhamra, Gott und Gottes Mutter helfe seinem Geist und seiner Seele, führe ihn ins Licht und Paradis 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 161 Risbyle  

ulfR * iuk i barstam * iftiR * ulf * i skulobri * mak * sin * kuÞan *

ulfkil lit akua 

Ulv i Bårresta huggede efter sin gode makker Ulv i Skålhamra,

Ulvkil lod hugge (runer)

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 162 Skogberga 

krimbr * lit * ahka * stain  uftiR * faÞur * sin * uistain ulaifr * hok

Grim lod hugge stenen efter sin fader Vesten, Oleif huggede (runer) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 163 Såsta   

k=lamal as=auk=a n=sa=u=kain=fa auk + farulfr + litu + rista x ili tfs=l'fR + Þuri + R=ufa=kÞ=au=mr=a s=lin x auk a kamal x iftiR x fusra sin fstr x iaRk

Gammal og Sven og Farulv lod riste hellen efter deres fader Thore,

 og Gammal efter sin fosterfader, Fast huggede (runer)

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 164 Täby tä 

x iarlabaki x lit x raisa x stain x Þisa x at sik x kuikuan x auk bru x Þisa x karÞi x fur ont x sina x auk ain ati x alan x tabu x kuÞ hialbi ont hans

dansk:

Jarlabanke lod rejse denne sten efter sig, imens han levede, og gjorde denne bro for sin ånd og (han) havde hele Täby alene, Gud hjælpe hans ånd 

svensk:

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han ännu levde, och han gjorde denne bro för sin ande, och ensom hade (han) hele Täby, Gud hjälpe hans and.

deutsch:

Jarlabanke liess diesen Stein errichten für sich selbst, als er noch lebte, und machte diese Brücke für seinen Geist, und alleine hatte (er) ganz Täby, Gott helfe seinem Geist. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 165 Täby tä 

iarlabaki x l[it x rai]sa x staina x Þisa x at sik x kuikuan x auk x bru Þisa [x karÞi fur ont x sina auk] x ati + alan x tabu

Jarabanke lod rejse denne sten efter sig, imens han levede, og gjorde denne bro for sin ånd, og (han) havde hele Täby alene

 

 

 

 

 

 

                                                      U 166 Östra Ryds kyrka    

ku lit * rasa * kuÞlauh * iftiR * sun * miuk * nutan * trik * mirki * Þisa *

an it * sihuatsr * 

Gye og Gudløg lod rejse dette mærke efter deres søn, meget dygtig dreng,

han hed Sigfast

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 167 Östra Ryds kyrka 

x asur x lit x raisa x stain x at x kuna x mak * sin x han x uas x broÞiR x kuÞlaukaR x fotr x risti x runaR x Þasi x 

Assur lod rejse stenen efter sin makker Gunne, han var Gudløgs broder, Fot ristede disse runer

 

 

 

 

 

 

                                                      U 168 Björkeby  

hu=lmstin ' ranfastr ' aystin * litu akua ' stain * at * fasta ' lusa * sin * uk Þoru ybiR * iak 

Holmsten og Ragnfast og Øysten lod hugge stenen efter deres frigivne Faste og Thore

 

 

 

 

 

 

                                                      U 169 Björkeby

ulmstin x i ruÞi x urm-- -- stin x Þina x iftiR x frustin x sun sin x auk + iftiR x uku + my sina x

Holmsten i Ryd og Ormhild rejste denne sten efter deres søn Frøysten og efter sin mø Uka  

 

 

 

 

 

 

                                                      U 170 Bogesund  

: kuni * auk * asa * litu * raisa * stain * Þina * auk * hualf * iftiR * akn- sun sin an uarÞ ÞauÞr * i akru * an iR krafin * i * kirikiu *karÞi * fastulfR * risti * runaR * kuin * raisti * stainhal Þisa *

Gunne og Åse lod rejse denne sten og hvalv efter deres søn Agn-, han var død i Ekerö, han er begraved på kirkegården, Fastulv ristede runer, Gunne rejste denne stenhelle

 

 

 

 

 

 

                                                      U 171 Söderby     

kuni * lit * akua * stain * Þina * iftiR * aunt * sun * sin * kuÞan * auk * iftiR * sik * sialfan * fasti risti runaR

Gunne lod hugge denne sten efter sin gode søn Anund og efter sig selv, Faste ristede runer 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 172 Islinge    

x kori x auk x inkaltr x auk --------------

-----tiR * biern : faÞur x sin * kuÞ ia----

Kåre og Ingvald og -------------

----efter deres fader Bjørn, Gud hjælpe----- 

 

 

 

 

 

 

                                                     U 173 Väsby   

skali ' auk ' sibi ' uk ' lifstain ' litu ' raisa ' stain ' iftiR 'anuit ' faÞur ' sin ' in kilauk ' at ' bonta ' sin

Skalle og Sibbe og Livsten lod rejse stenen efter deres fader Andvet og Gilløg efter sin ægtemand 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 174 Österåkers kyrka 

oka * uk * suin + auk sifstain x litu x stain [x raisa x] iftiR x kuik bruÞur sin * an uar * bruÞru faÞur kauk i kauÞu(m)

(Oke) og Sven og Sigsten lod rejse stenen efter deres broder Kvik, han var broder fader Kauk i KauÞum

 

                                                     U 175 Österåkers kyrka 

 x asu -------stain x iftiR x uikink x faÞur sin x auk x iftiR x toku m(o)Þur sina x 

 Assur------ rejste denne sten efter sin fader Viking og efter sin moder Toka

 

 

 

 

 

 

                                                      U 176 Berga  

x kaiRtiarfr ' auk ' Þorbiarn ' auk ' Þurmuntr * raistu * stin * at * aebiarn * faÞur sin   

Geirdjarf og Thorbjørn og Thormund rejste stenen efter deres fader Ejbjørn

 

 

 

 

 

 

                                                      U 177 Stav 

x inkiui x lit x raisa x stain x at x kerÞar x f---- ------------------------

---------sin x ÞaiR x tan x uaRu x suniR x kuls(u)--ns x fotr x risti x runaR x

Ingevi lod rejse stenen efter (sin) f(ader) Gerder, ---------------------------

 -------------sin, Dan (og de brødre) var Kolsvens sønner, Fot ristede runer

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 178 Stav  

---R ' iun---- 

 

                                                      U 179 Riala kyrka 

ioan ' uk lifstain ' litu ' raisa ' sta-- ---a- ' h-.. (f)aÞur ' sin

ybir ' rist

Johan og Livsten lod rejse stenen ------------ deres fader------ 

 Øpir ristede (runer)

 

 

 

 

 

 

                                                     U 180 Össeby-Garns kyrka 

+ sihatr * uk + Þurbiorn + uk * Þurkrim + uk erinmontr x litu x reisn + stein + aftiR + broÞur + sin + sikstnin + hn to i uiburkum

Sigvat og Thorbjørn og Thorgrim og Arinmund lod rejse stenen efter deres broder Sigsten, han død i Viborg.

Hvilket Viborg er ment, Viborg i Danmark eller Viborg i Rusland, ved den finske grænse?   

 

 

 

 

 

 

                                                      U 181 Össeby-Garns kyrka 

askutr ' uk ' sain ' ikifastr uk ' ikibiarn ' uk tutr ' ---------

ain ' iftiR ' est ' faÞur ' sin ' in ubiR ' risti ' run

Asgot og Sven og Ingefast og Ingebjørn og datter-----------------

stenen efter deres fader Est, en Øpir ristede runer 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 182 Össeby-Garns kyrka 

----kuti * auk * ikifa---

-----[lit]u x raisa ' -tain iftiR---

---ir ---asntr----     -----------s----

-----gote og Ingefast---

lod rejse stenen efter

----ir--------asntr------     -----s-------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 183 Össeby ödekyrka

---rki * eftiR * inkihualt * sin * si(n) --- --------------ikun(i)--- 

----mærke efter sin søn Ingevald ----------------------ikuni----

 

 

 

 

 

 

                                                      U 184 Össeby ödekyrka 

iaR ' likr ' huskarl

her ligger Huskarl 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 185 Össeby ödekyrka 

---(u)k * runf--- --- har ' li(k)r ' as----- ----------ir' h(a)

     og Runf(ast)     her ligger As---------------ir ha-----

 

 

 

 

 

 

                                                      U 186 Gillberga   

trani x uk x osbiarn ÞiR litu risa x stin x Þina iftiR x iarkiR faÞur sin kuÞan

Trane og Åsbjørn de lod rejse denne sten efter deres gode fader Jargeir 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 187 Gillberga 

rent ornamental,

et enkelt kors 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 189 Lille Karby  

frustin x uk x kati x i kuliki x ÞiR x liti x risa x stin x Þana x uk x birsa x iftiR x kuikbiarn x faÞur sin

Frøsten og Kate og Bärsa de lod rejse denne sten efter deres fader Kvikbjørn

 

 

 

 

 

 

                                                      U 190 Kumla 

x fastbiurn x lit rita x stain x iftiR mintil x faÞurR sin

  Fastbjørn lod rejse stenen efter sin fader Myndil 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 191 Morsta 

x krukr x auk x tia--- --

----- ÞurR sin ku--------  

Krok og Djärv----------

---sin go(de) (fa)der

 

 

 

 

 

 

                                                      U 192 Sjöberg  

---uk x Þurkrimr x ----

-- og Thorgrim ----  

 

 

 

 

 

 

                                                      U 193 Svista 

kuno auk inkialtr iluhi Þoh litu ritu rita stin abtiR sihfasta buanta ku(n)u

Gunna og Ingjald og Illuge de lod rejse stenen efter Gunnas ægtemand Sigfast 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 194 Väsby   

a lit raisa stain ÞinoftiR sik sialfan ' hon tuknuts kialt anklanti '

kuÞ hialbi hons ant 

Åle lod rejse denne sten efter sig selv, han tog Knuds penge i England,

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

 

                                                      U 195 Åby  

---lit * raisa ' stain ' aftiR ' ketilmunt ' uk ' aftR ' olaf ' sun--- ---

--lod rejse stenen efter Ketilmund og efter Olav (sine) søn(ner)

 

 

 

 

 

 

                                                     U 196 Vada kyrka  

--sunaR x sihmaraR -----

---Sigmars sønner

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 197 Vada kyrka  

rent ornamental 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 198 Vada kyrka 

A) --hulmf----

B) --k ' siriÞ --- --

C) -- * fi--    -----R     -(u)n * sin * 

A) Holmfast---

B) og Sigrid----

C) ---- (efte)r sin søn-----

 

 

 

 

 

                                                      U 199, nu U 235

 

 

 

 

 

 

                                                      U 200 Stora Benhamra  

x finuiÞr x risti stin Þina x iftiR x bruÞur sin x ÞurÞr x Þialfa x sun x kuÞ halbi x at x hns x auk x kus x muÞiR x hn x kxrÞi bru x at bruÞur sin auk osa muÞiR ÞiRa

Finnvid rejste denne sten efter sin broder Thord, Djälves søn, Gud og Guds moder hjælpe hans ånd, han gjorde broen efter sin broder og deres moder Åsa