Runeindskrifter fra Uppland

                                                   U 1001 - U 1100

 

 

                                                       U 1001 Rasbo kyrka  

rent ornamental

 

                                                      U 1002 Rasbo kyrka  

 

---sbi---

(E)sbj(ørn)? 

 

                                                      U 1003 Frötuna 

[runfast ' lit ' rita ' stin ' Þino * a]btiR r[uia faÞur sin uk hilÞintis at buanta sin hon uarÞ tau]Þr i hu[l(m)karÞi kuÞ hialbi ant * suni kuÞilfa]

Runfast lod rejse denne sten efter sin fader Ruie og Hedintis efter sin ægtemand, han blev død i Novgorod, Gud hjælpe Gudelf søns ånd

 

                                                       U 1004 Frötuna  

rent ornamental 

 

                                                       U 1005 Hov   

kisl * lit *[risa * stin * at * toli * faÞur * uk * at * iufur * broÞur * uk * erfast * sun * sin] 

Gisl lod rejse sstenen efter (sin) fader Tole og efter (sin) broder Jofur og efter sin søn Ernfast

 

                                                       U 1006 Lejsta  

uikterfr auk ' iuruntr * auk * sikbiar[n * litu *] risa * stain * iftiR * suar[t]unk * faÞur * sin 

Vigdjarf og Jorund og Sigbjørn lod rejse stenen efter deres fader Svartung

 

                                                      U 1007 Visteby  

ouÞbian lit rita * stin * aftiR * faÞur * sin * sihborn * moni risti runo

Audbjørn lod rejse stenen efter sin fader Sigbjørn, Mane ristede runer 

 

                                                       U 1008 Västerberga  

[kuni lit * rasa * stain * e]ftiR ki[nla]uku * kunu [sino *] kuÞ h[ialbi ont en]or 

Gunne lod rejse stenen efter sin kone Ginnløg, Gud hjælpe hendes ånd

 

                                                      U 1009 Yrsta  

uaiÞr --- ------ litu rita stin Þino abtiR * fastbiurn * faÞur si(n)

Vaid --- ------  lod rejse denne sten efter deres fader Fastbjørn

 

                                                      U 1010 Årsta 

Þormutr * ok lukhas ok Þefa x litu rita stin etiR ' faÞur sn * Þiumunti

Thormund og Lucas og Deva lod rejse stenen efter deres fader Gudmund 

 

 

                                                      U 1011 Örby  

A) uihmuntr * lit * agua * stain * at * sig * selfon * slyiastr * mono * guÞ * ialbi sial * uihmuntar * styrimons

B) uihmuntr * auk * afiriÞ : eku merki * at kuikuan * sik *

A) Vigmund lod hugge stenen efter sig selv, kloger mand, Gud hjælpe stymand Vigmunds sjæl 

B) Vigmund og Afrid huggede mærke efter sig , imens de lever

 

                                                       U 1012 Rasbokils kyrka  

sbraki * uk Þurbiurn * uk uÞuhin * ukI Ikinlauh * uk (a)friÞr * Þaun litu rita * aftiR biurn faÞ(u)[r] (s)in 

Spake og Thorbjørn og Otvagin og Ginnløg og Afrid de lod rejse (stenen) efter deres fader Bjørn

 

                                                      U 1013 Ärentuna kyrka  

[ansuar : rais]ti : stain[a : Þisa : Þrea : ------------in : hia--- ---ot : a--]

Andsvar rejste disse tre sten-----------------(Gud) herren, hjælpe hans ånd 

                                                      U 1014 Ärentuna kyrka  

iolmkeR * lit * raisa * stain * iftiR * iulfast * uk * suartufÞa * suni * sina * 

Holmgeir lod rejse stenen efter sine sønner Igulfast og Svarthöfde

 

 

 

                                                      U 1015 Ärentuna kyrka

iofur * lit * rita * sten [* yftiR * sun sin * y](r)in(k) [*] (u)k * iofastu kunu * sinn   

Jofur lod rejse stenen efter sin søn Æring og sin kone Jofasta

 

                                                      U 1016 Fjuckby

* liutr : sturimaÞr * riti : stain : Þinsa : aftir : sunu * sina : sa hit : aki : sims uti furs : sturÞi * knari * kuam *: hn krik : hafnir : haima tu : ----mu ----- (kar)---(i)uk (ru[n]a)

Ljut styrmand rejste denne sten efter sin søn, han hedder Åke, som for ude (og) styrede skibet, han kom (til) Grækenlands havner, (han) død hjemme,----<mu>-------<kar>------huggede runer

 

  

                                                    U 1017 Fjuckby 

[fastulfr * lit * rita * stin * iftiR * hulf]ast [runiriÞ lit * iftiR * osihik * faÞur sin uk * bru] * kra a(t) asliks --

Fastulv lod rejse stenen efter Holmfast, Runfrid lod (rejse stenen) og gøre broen efter sin fader Asleik 

 

                                                       U 1018 Kolje 

agotihi * ok * sarthuÞ[ihi * litu * reta * sten * yftiR * fuÞu[r] * s[i]n * hialmger 

Ågude og Svarthöfde lod rejse stenen efter deres fader Hjalmgeir

 

                                                      U 1019 Kyrsta 

ro[l](a)[n]tr * ok himikr * li(t)(u) * rita * stain * etifR * faÞur * s[(i)n [*] ih]ulfast 

Roland og Hemming lod rejse stenen efter deres fader Igulfast

 

 

                                                      U 1020 Kyrsta  

[ku](Þ)fast[r] * li[t] * [raisa] * stin * [at] * fastulfr ** rui--- --sti-...bru * asuhk 

Gudfast lod rejse stenen efter Fastulv -----------------..--<rui--sti>  bro  <asuhk> 

 

                                                       U 1021 Nederbacka (Rosta bro)

[uihbirn * l]it * r(a)i[sa stain * if(ti)R ----k----]

Vigbjørn lod rejse stenen efter ----<---k--->

 

                                                       U 1022 Storvreta 

[ui]kn[i * a]uk * althrn * uk ailifr * akhun * runfriÞ * litu * rita * stain * if(t)iR * ilhu[tfa k]aÞur sin ub(i)(R) [* risti *] ru(a)[aR]

Vige og Halvdan og Aileif (og) Hakon (og) Runfrid lod rejse stenen efter deres fader Jlluge. Øpir ristede runer 

 

                                                       U 1023 Vallby 

[kiatilborn * ok * fasta * litu * rita * stainn * etiR * faÞur sn irnfatr] 

Ketilbjørn og Fasta lod rejse stenen efter deres fader Arnfast

                                                      U 1024 Vaxmyra  

semuntr * li[t * rita * s](t)en * yftiR * stenkisl [*] mah [*] sin 

Sæmund lod rejse stenen efter sin makker Stengisl

                                                      U 1025 Vaxmyra  

[anuntr * uk * Þorbiarn * litu * rita * sitn yftiR * katelmunt * bruÞur]

Anund og Thorbjørn lod rejse stenen efter (deres) broder Ketilmund 

                                                      U 1026 Lena kyrka   

brantr * uk * sihuiÞr * litu * risa * stin * at * munta * broÞur

Brand og Sigvid lod rejse stenen efter (deres) broder Munde 

 

                                                      U 1027 Lena kyrka  

[(n) *] uk * ihul * uk * gisl * uitr * li[tu] 

----------------og Igul og Gislvid lod----

 

                                                      U 1028 Lena kyrka 

---asbiurn * (a)uk i[n]---[k](u)r(u) --- --- -na ---anti

kuÞ suiki * Þa iR ha suiku  

---Asbjørn og <in---kuru> ---------<na>-----land?

Gud svigte dem, som svigte ham

                                                      U 1029 Lena kyrka 

[itln * outl * nf : kt / li * i-] 

-------------------------------------

 

                                                      U 1030 Björnhammar  

[-ami-turu * lit kira markaI Iat * irmunt sun sin kaeri] 

<-ami-turu> lod gøre mærke efter sin kære søn Arnmund

 

                                                       U 1031 Hånsta  

[sihtia]rf * auk humbiurn * [auk Þur]biurn * ÞiR lit[u] r[i]ta stin Þino auk b[ru * kira at iu]n faÞur [sin]

Sigdjærv og Holmbjørn og Thorbjørn de lod rejse denne sten og gøre broen efter deres fader Jon 

 

                                                      U 1032 Ånge  

[suth]i auk * iki[fastr * litu] rita [stai]n * iftiR x ikalt * uk (f)[tiR ikhu]ar * fe[Þr si]na * kuÞa* (n)

Sote og Ingefast lod rejse stenen efter deres gode fætter Ingjald og Ingvar

 

                                                      U 1033 Årby  

A nasi x auk : Þair  bruÞr : raistu : stain : Þisa x

B) aftir : iarl : faÞur : sin : kuÞan : auk : bru : kus : Þaka x kiarÞu

A) Nase og hans brødre rejste denne sten og gjorde broen efter deres gode fader Jarl, (til) Guds tak

 

                                                      U 1034 Tensta kyrka 

Þorbiarn * auk * Þorstain * uk * styrbiarn * litu raisa stain * eftiR Þorfast * faÞur sin ybir risti

Thorbjørn og Thorsten og Styrbjørn lod rejse stenen efter deres fader Thorfast. Øpir ristede (runer) 

 

                                                      U 1035 Tensta kyrka 

---kiat auk ------- [lit]u rita stin ÞinaI IaftiR kuih faÞur sin si[kr]iÞr at buanta sin 

<--kiat> og ----- lod rejse denne sten efter deres fader Kvig, Sigrid efter sin ægtemand

 

                                                      U 1036 Tensta kyrka 

sihuastr * uk * bratr * uk * uikitil * elha * litu * rita * stin * iftiR * anhuit * sun * sin * sum * tauÞr i huita *  huaÞum * kristr * ialbi * sial * antuita

Sigfast og Brand og Vigketil og Helga lod rejse stenen efter deres søn Andvett, som død i hvide døbeklæder, Krist hjælpe Andvetts sjøl 

 

                                                      U 1037 Tensta kyrka   

[-----------------lit hakua------ ------fast * faÞur * sin * noa.... ...  usturn * ...aka...] 

-----lod hugge (stenen efter) sin fader ----fast     <noa>.....<usturn>...<aka>--

 

                                                      U 1038 Altomta  

[hiÞibiarn * lit * raisa * stain * at alah broÞur sin l--kiri...rn hia]

Hedinbjørn lod rejse stenen efter sin broder Oleg    <l--kiri--rn hia> 

 

 

                                                      U 1039 Bräcksta  

A sthotbiarn * auk * istain * ritu s(t)in * yfiR fnÞur sin kula * mesku giristr litin sahlu hos

B) kiulin * ristiR * runo * Þas * kitiluha * hit * kuino * has * auk * uielf

A) Stodbjørn og Øysten rejste stenen efter deres fader Gulle Myskju, Krist lede hans sjæl,

B) Gjulle ristede disse runer, Ketilløg hedder hans kvinde, og Viælf 

 

                                                      U 1040 Fasma  

futan * lit risa * stin yftiR * sikI Ikouikon -------------osn---kitilmuntr * kiuli risti

Funndin lod rejse stenen efter sig, imens han lever, <osn>--- Ketilmund, Gjulle ristede (runer) 

 

                                                      U 1041 Golvasta   

iahbaÞr * ok * inkikierÞr * litu * rita sena iftR faÞur sin * runfastr * ok * iftR * runu * moÞur sena * ikulfr * risti runi ahbaÞr kiaÞi bro *

Hagbard og ingegerd lod rejse stenen efter deres fader Runfast og efter deres moder Runa, Ingulv ristede runer, Hagbard gjorde broen

 

 

                                                      U 1042 Källbo, Lugnet  

rikatr * lit resa * sten yftR * biur * fadu sn ouk mÞur sifriÞ * usnikin * kuli risti * run

Righvat lod rejse stenen efter sin fader Bjørn og (efter sin) moder Sigrid Osnikin, Gjulle ristede runer 

 

 

 

                                                     U 1043 Onslunda  

u[lfr *] auk * kuÞfastr * aukI IkuÞmuntr * Þ[eiR * lit]u rita stin Þino * aftiR ufih * faÞur s(i)n * kuÞ hinlbi ont (h)[a]ns

Ulv og Gudfast og Gudmund de lod rejse denne sten efter deres fader Ofeig, Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

                                                     U 1044 Onslunda  

[kitil * lit raisa st(ain at -------- )fa]Þur sin ku[lhaI Iat bonta sin] 

Ketil lod rejse stenen efter sin fader ....... Gulla efter sin ægtemand

 

 

 

 

                                                      U 1045 Björklinge kyrka  

* biarnaffÞi * lit * hakua * stain * at * biarnafÞa * faÞur * sin * -ak--* s ---  -* at *

Bjørnhövde lod hugge stenen efter sin fader Bjørnhövde <-ak-  s---at>

 

 

 

                                                       U 1046 Björklinge kyrka   

---ikaiR lit resa sten auk * kera * buro * eftiR * siiterf * buroÞur * sin 

(Ing)egeir lod rejse stenen og gøre broen efter sin broder Sigdjærv

 

                                                      U 1047 Björklinge kyrka  

aykaiR * auk kitilbiarn * auk * keisl * auk * ihul * litu * rita sten * eftiR hybiarn faÞ * sin *

Øygeir og Ketilbjørn og Gisl og Igul lod rejse stenen efter deres fader Øybjørn 

 

 

 

                                                      U 1048 Björklinge kyrka 

kilauk * lit * hakua * at * i(o)rut * sun sin * (t)o i haiÞaby

Gilløg lod hugge (stenen) efter sin søn Jorund, (han) død i Hedeby 

 

                                                      U 1049 Björklinge kyrka  

[ ....i * lit * rita * ....]   

      ---lod rejse......

 

                                                      U 1050 Björklinge kyrka  

hulmkair * ---- --------- litu hakua at * aist faÞur sin 

Holmgeir (og) ........ lod hugge (stenen) efter deres fader Eist

 

 

 

                                                      U 1051 Prästgården  

fastulfr * lit * rita stan etR * suar sin * ok * iofast * eftR * uihmt * faÞu sen

Fastulv lod rejse stenen efter sin svigerfar og Jofast efter sin fader Vigmund 

 

                                                      U 1052 Axlunda 

kefialtr * ok + borfastr * ok * anituitr x ok + Þelfi + ÞaR * litu + rita + stin + etiR + ion + freta + sin ikulfr * iok * stin * Þelfi + iok sten

Gefjald og Borgfast og Andvett og Djælve de lod rejse stenen efter deres kammerat Jon, Ingulv huggede stenen, Djælve huggede stenen  

 

                                                      U 1053 Hammarby  

kat[i]l * ok ikulef Þaon l[i]tu ke[r]a m[e]rki ift[i]R kul sun sin ok ketilmun[tr]

Ketil og Ingeleif de lod gøre mærke efter deres sønner Gjulle og Ketilmund

 

                                                      U 1054 Lund 

..... oias.. ... [gu]Þfastr hi[ok]----------------------[skatnik * faÞur (sin)]  

<...ioas..> --- Gudfast huggede (stenen efter) deres fader <skatnik>

 

                                                      U 1055 Ramsjö   

[rent ornamental

 

                                                      U 1056 Ramsjö 

uiseti * auk * iufur * litu * raisa * stain eftiR ofahi * faÞur * sai

Visete og Jofur lod rejse stenen efter deres fader Ofeig 

 

                                                      U 1057 Sandbro  

si(b)... ........[rai]sa * stino yftiR * sen ..........

Sigbjørn? ....(lod) rejse stenen efter sin .......... 

                                                      U 1058 Sandbro   

[kahu okI Ikuhi * ristu runa[r] --- --] 

   Kago og Kuge ristede runer

 

                                                       U 1059 Såpebo, Möboda  

-----[l]it * r[ita]----- ---- [siÞ]mi------ 

---lod rejse (stenen) ---<siÞmi..>

 

                                                      U 1060 Tibble 

hulmkair [* ok *] karl * litu * hakua [* at] * aist * faÞur * sin

Holmgeir og Karl lod hugge (stenen) efter deres fader Eist 

 

                                                      U 1061 Viksta kyrka   

* mÞaisia + a + uisn * ki + mki * Þkhis ** ksk * kRiis **ulatisi * ÞuRnisi * thÞraisiauniikki **

                                     >nonsensindskrift< 

 

 

 

                                                      U 1062 Dalboda, Heden   

Kakulfr * ok benuiÞr * litu * rita * sten * iftR ooÞbiarn * sun [s]in

Gangulv og Benvid lod rejse stenen efter deres søn Audbjørn  

 

 

 

 

                                                      U 1063 Källslätt  

stu(n)friÞ * auk * hulmfriÞ : litu : raisa : stain : eftiR : Þ------- [f]aÞur * sin ------- ---------- [iuruntr] ybiR risti runa[R]

Stenfrid og Holmfrid lod rejse stenen efter deres fader Th-------- -- ------ Jorund,

Øpir ristede runer

 

                                                     

                                                      U 1064 Nyvalla   

[bia(rn + lit + )raisa + sten ---------------------------(kuÞ + hial)bi + ant +

 .......... risti runaR Þisr]

Bjørn lod rejse stenen----------------------------------Gud hjælpe (hans) ånd

--------------ristede disse runer

 

                                                      U 1065 Rångsta  

A) runuiÞr * lit risa stin yftR * suain * faÞur sin    inklsu

B) iufur * ok * fuks * litu risa stin * yftiR faÞur sin kara

A) Runvid lod rejse stenen efter sin fader Sven    <inklsu>

B) Jofur og Fuks lod rejse stenen efter deres fader Kåre

 

 

 

 

                                                      U 1066 Åkerby kyrka 

: biurn : auk ::Þurkil : ÞiR : ristu + kumbl : Þisi : a(t) : iRu :: kiÞbin : a :

  Bjørn og Thorkel de rejste dette kuml efter herren Kidbina 

 

                                                      U 1067 Åkerby kyrka  

: (u)talfriÞR : raisti * staina + Þisa a[f]tR * styr * faÞur : sin * (k)[u]Þ hilbi * ant Þira bratr hiuk runaR 

Odalfrid rejste disse sten efter sin fader Styr, Gud hjælpe deres ånd, Brand huggede runer

 

                                                      U 1068 Åkerby kyrka

--- * hagua * stain * at * inkuar * faÞ[ur * sin ---  --------------- at * bu]anta (s)in

------hugge stenen efter (sin) fader Ingvar----------------efter sin ægtemand    

 

                                                      U 1069 Berga 

iolfast + lit + rita + sten + yftiR + son sin + asa + auk + ersten + yftir [b]ru(Þ)ur

Igulfast lod rejse stenen efter sin søm Åse og Arnsten efter (sin) broder   

 

                                                      U 1070 Kroksta  

tatr * auk * kamal * litu * rita * stin * iftiR * ÞorÞ * faÞur sin

Tatte og Gammal lod rejse stenen efter deres fader Thord 

 

 

 

                                                     U 1071 Sylta, Söderby  

   +  m  +  

 

                                                      U 1072 Bälinge kyrka   

Þork(a)[l * (auk) * -u-----  ] (brantr) --- --n  ybiR * risti

Thorkel og ----------------- Brand,  Øpir ristede (runer)

 

 

 

                                                      U 1073 Bälinge kyrka  

[iufur * uk stoÞbiarn * litu](* ra)isa * stain * ift(iR  in)[kifast * faÞur * sin *] 

Jofur og Stodbjørn lod (rejse stenen efter) deres fader (In)gefast

U 1078B eventuell topstykket til U 1073

 

                                                      U 1074 Bälinge kyrka  

[asfriÞ x lit x hakua x stan x at x tierf * sun * sin * nasi * at *broÞur * sin Likbiarn hiak + merki] 

Asfrid lod hugge stenen efter sin søn Djærv (og) Nase efter sin broder, Likbjørn huggede mærke

 

                                                      U 1075 Bälinge kyrka 

[ulifr x ok * Þ[or]s(t)an + litu * rita * stain * aftiR * kunar * faÞur * sin * ikulfr *]

Oleif og Thorsten lod rejse stenen efter deres fader Gunnar, Ingulv (ristede runer) 

 

                                                      U 1076 Bälinge kyrka 

[antuitr lit x hakua x stnin + Þina + at + kuti * broÞur * sin x (k)o(Þan)]  

Andvett lod hugge denne sten efter sin gode broder Gote                                                   

 

                                                      U 1077 Bälinge kyrka 

---- ---(f)tiR : ref : nha biikumr : ÞoRna

--------efter Reif, han bekymer Thorna  

 

                                                      U 1078 Bälinge kyrka   

[------s(k)ar-----] 

 

 

 

 

 

 

                                                      U 1078B Bälinge kyrka   

----[ra](i)sa x stain x ift[iR]---

------rejse stenen efter-----

eventuell topstykket til U 1073 

 


                                                     U 1079 Forkarby  

[fas](t)i * lit * h(r)[ita * stan eftiR * ](f)astuiu * kun[u si]nh

     Faste lod rejse stenen efter sin kone Fastvi 

 

 

 

 

                                                      U 1080 Forkarby 

[sihatr * auk * karl litu * raisa stain efti]R * halftan * faÞur si[n * ]

      Sighvat og Karl lod rejse stenen efter deres fader Halvdan

 

                                                      U 1081 Forkarby, Korsbacken   

(b)or[fastr * auk * Þur](f)astr * litu * hakua * at * ketil[f]ast * broÞur * sin *

Borgfast og Thorfast lod hugge (stenen) efter deres broder Ketilfast 

 

                                                      U 1082 Forkarby  

 

[---urli----] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 1083 Gysta   

[arta * lit * hakua * stain * at * faÞur * sin nefkair * ok hiÞinfast * at * bonta * sin (o)k * ystain * at broÞra sin]

Arte lod hugge stenen efter sin fader Nefgeir og Hedinfast efter sin ægtemand og Øysten efter sin broder

 

                                                      U 1084 Hämringe  

abiarn * uk * inkialtr * uk * eminkr * litu * rita * stain * iftiR * biarn * faÞ[u]r * sin *

Abjørn og Ingjald og Hemming lod rejse stenen efter deres fader Bjørn

 

                                                      U 1085 Högsta 

kulefr * u(k) * s(i)oli * litu * risa * iftiR * ikifast * sun (* i)arunta

Gulleif og Sjole lod rejse (stenen) efter Jorunds søn Ingefast  

 

                                                       U 1086 Högsta  

[iufur x lit raisa * stain at * uikbiarn faÞur] 

Jofur lod rejse stenen efter (sin) fader Vigbjørn

 

                                                      U 1087 Lövsta   

[fastui * lit risa stain * iftiR * karÞar * auk * utirik suni * sino * onar uarÞ tauÞr o girkium] 

Fastvi lod rejse stenen efter sine sønner Gerdar og Otrygg, den anden blev død i Grækenland

 

                                                      U 1088 Lövsta  

[amrigar olnfuir : aok kaitluastr * aok * gatilRutr * aog * sneribiar + -Þon * litu * risa stan (at -----------  faÞ)u(r) sin] 

<amrigar olnfuir> og Ketilfast og Ketilmund og Snerribjørn de lod rejse stenen efter deres fader .........

                                                      U 1089 Marsta   

uihi * lit raisa stain eftiR inkialt * faÞur * sin iufurfas[t *] 

Vige og Jofurfast lod rejse stenen efter deres fader Ingjald

 

 

 

                                                      U 1090 Marsta  

[---------r * uk * inkimunt fit- : bryÞr * sina uk * inkifriÞ ----] 

------og Ingemund  <fit>  sine brødre og Ingefrid

 

                                                       U 1091 Målsta  

[------------- ---   ---iua--- x l(i)tu x hakua x at x kloÞa + faÞur x sen x ------------------]

<--------------iua > lod hugge (stenen) efter deres fader Glode -------------------

 

                                                      U 1092 Nyvla  

osnikin * uk * ranti * litu * risa * stin Þina * at * stora

Osnikinn og Rande lod rejse denne sten efter Store 

 

 

 

                                                      U 1093 Nyvla, Tingstukällan    

fuluhi : uk : asakun : Þaun : hion : litu : hakua : stain : eftiR : sik : kuik : baÞi kuÞ hialbi ant

Fulluge og Asgunn, de makker lod hugge stenen efter sig, imens begge lever, Gud hjælpe (deres) ånd 

 

                                                      U 1094 Rosta bro   

[brusi * ok Þorbiarn * litu * raisa * stain * eftiR * faÞur * sin b(i)urn x kuÞ hialbi ant hans] 

Bruse og Thorbjørn lod rejse stenen efter deres fader Bjørn, Gud hjælpe hans ånd

 

                                                      U 1095 Rörby 

bel + lit + hakua + at x ystain x faÞur + sin x kilauk x at x bonta sin x likbiarn x hiak x

<bel> lod hugge (stenen) efter sin fader Øysten, Gilløg efter sin ægtemand, Likbjørn huggede (runer)  

 

 

 

                                                       U 1096 Rörby   

gunilfr * lit * raisa * stain * eftiR asbiarn * uk * at * kuta * suni * sina

      Gunnelv lod rejse stenen efter sine sønner Asbjørn og Gote 

 

                                                      U 1097 Sundbro  

[h]arÞsten + ok + ikilef + ÞoruÞr + [litu x risa + stin + iftiR + ahmuntr + faÞur + sin + ]uk + ulfriÞ + iftiR + (i)hmuntr + b[onta] s[in] 

Hardsten og Ingelev (og) Thorud lod rejse stenen efter deres fader Agmund og Holmfrid efter sin ægtemand Agmund

 

                                                      U 1098 Sundbro   

A) x iafurfriÞ [x uk x ----fast x] litu x rais[a x stan x Þina x

B) iftiR x fastulf x fa]Þur x s[in x kuÞan x] 

A) Jofurfrid og ---fast lod rejse denne sten

B) efter deres gode fader Fastulv

 

 

 

 

                                                      U 1099 Sundbro  

[uibiarn uk emki(er) ------------------ --- ----------------kuna faÞ----------]

Vibjørn og Helmgeir -------------------------(efter deres) fad(er) Gunne 

 

                                                       1100 Sundbro  

---(a) Þorkir * baÞ ybiR rista r[unaR] 

  -------Thorgeir bad Øpir riste runer