Runeindskrifter fra Uppland

                                                      U 1  -  U 100

 

 

 

 

 

                                                         U 1 Adelsö kyrka

[as]kil : lit : rita : stin : Þa[na * -f-- : un]-- : faÞur : [si]n [-u-]a : kuÞ[an]

Æskil lod rejse denne sten (efter) sin fader Un---, gode (bonde)

 

 

 

 

 

 

                                                        U 2 Adelsö kyrka 

yfaigr * auk ---Þborn Þair litu * rai(s)a * staina * Þisa  at * ernbiorn * faÞur * sen * kuÞ * hielbi sil hans *

Ofeig og (Gu)dbjørn de lod rejse denne sten efter deres fader Ærnbjørn,

Gud hjælpe hans sjæl 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 3 Alsnö hus  

---asluaaa-------   -- ulbi---- 

 

 

 

 

 

 

                                                         U 4 Björkö  

 tutiR * baÞ karua kubl : : Þita aft iuta 

 Datter bad gøre dette kubl efter Jutta

 

 

 

 

 

 

                                                        U 5 Björkö 

 sni(r)iR : (u)s----

 Snerrir,  Os(paki)? 

 

 

 

 

 

 

                                                    U 6 Björkö  

                                                     referens:  + U 7 + U 8  + U Fv1993;230 

x Þorst... ... ...stain x rais --- -- -str--- ... ---  uk x eftiR x ---..

tunba... x ---- x --- xa... ---R... ...ain x ----  

  Thorsten (og) ----sten rejste ----- <---str>   --- og efter

< tunba---> ----x---x--<---R>--(Øyst)en x ----                                                             

 

 

 

 

                                                        U 9 Björkö 

A) (f)aÞu=r --- --

B) --uasa

E) ---as / sa

A) fader

B) ----

E) -----

8 fragments af runsten, kun 3 har passning, og alle hører knappest til samme sten.

Læg mærk til at runen s på B) er en kortkvistrune, derimod er runen s på E) en langkvistrune

 

 

 

 

 

                                                        U 11 Dalby  

aft ybi sonti st(a)(i)n saR ak lki kaRÞi f----

efter Øpi stand stenen her og Lokke gjorde ----- 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 11 Hovgården  

raÞu : runaR : ret : lit : rista :

toliR : bry(t)i : i roÞ : kunuki :

toliR : a(u)k : gyla : litu : ris----..-- :

Þaun : hion : eftiR ---k : merki -----

hakun * baÞ rista -----      srni 

tyde runer ret lod riste

Tolir bryde i rod konge

Tolir og Gyle lod riste---

de makkere, efter (si)g, mærke

Hagon bad riste             <srni>

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 12 Bona 

--uikriÞ x lit x rista x unaR * at x

 ------tiR inst faur  

"vikriÞ" lod riste runer efter--

-------efter (sin fader)?

 

 

 

 

 

 

                                                        U 13 Husby 

-(k)atu * ok * u[ikbiorn * ok * Þur]kutr * ÞaiR * [litu]

"-katu" og V(igbjørn og Thor)got, de (lod) 

 

 

 

 

 

                                                        U 14 Österås, Munkudden  

: tuki : ok : Þorker : Þau * li---- ----------------at : forkun : sun : sin :

 Toke og Thorgerd de lod (rejse sten) efter deres søn Forgunn 

 

 

 

 

 

                                                        U 15 Ekerö kyrka  

+ iggeborg : filia : ermundi : iacet : hic :

   Ingeborg, Ermunds datter ligger her 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 16 Nibble   

[kuni * auk : karl : raiÞu * stin * efiR ---r :

han : uas : buta : bastr : i ruÞi : hakunar]

Gunne og Kare rejste sten efter----------

han var bondenes bedster (hos) røde Hagon

 

 

 

 

 

                                                        U 17 Skytteholm 

: Þuruti * auk * asi * raisa * stin * aftR * auÞkiR * [broÞur * sin *]

 kuÞ * hialbi * at * hns :

Thorude og Åse rejste sten efter (deres broder) Audgeir

Gud hjælpe hans ånd

  

 

 

 

 

 

                                                        U 18 Stavsund   

(f)a(Þ)ur * auk ul.... * ristu : tin [:] (Þ)ina * [efti(R) * -au-altar * mak *] sin * kuÞan * [i * uiki :]

Fader og Ulf rejste denne sten efter deres gode makker Haugalder i Vikby

 

 

 

 

 

                                                        U 19 Älby 

: freystin : reisti : stein : Þensa : eftiR : haÞska : faÞur sin :

   Frøysten rejste denne sten efter sin fader Hadske

 

 

 

 

 

                                                        U 20 + U 21 Färentuna kyrka  

---k * bunta sin --- auk k ----- (u)Þrik * faÞur sin * gu ------ --b--- - -n ---*

---sin ægtemand ------og  --------sin fader (G)udrik,     (Gud hjælpe hans ånd)

 

 

 

 

 

                                                        U 22 Kungsberga  

ulfr * uk uikil + uk syrkil * Þa---------stain * Þina iftiR ayt--u faÞur sin

ku*Þ (h)ia(lbi) a-t 

Ulf og Vikell og Sørkell de -------denne sten efter deres fader Aud----,

Gud hjælpe (hans) ånd

 

 

 

 

 

 

                                                        U 23 Hilleshögs kyrka 

suain * lit ---ais- * staina --f--- ---ah * faÞur sin * ybiR * risti

Sven lod (rejse) sten (efter) sin fader ---ag, Øpir ristede runer 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 24 Hilleshögs kyrka  

---faÞur sin kuÞ hialbi [ant] han[s] 

--sin fader, Gud hjælpe hans ånd 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 25 Hilleshögs kyrka 

* humfriÞr * lit x ris- * stn * Þinsa * ifa-- * haur * bunta * sin *

  kuÞ hialbi ot hans

Holmfrid lod rejse denne sten efter sin ægtemand Haur,

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

                                                        U 26 Hilleshögs kyrka  

rent ornamental, kors og ørn

 

 

 

 

 

                                                        U 27 Hilleshögs kyrka  

rent ornamental, kors 

 

 

 

 

 

 

                                                       U 28 Hilleshögs kyrka  

--smn---  ---s---- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 29 Hillersjö   

raÞu

kaiRmuntr (f)ik * kaiRlauk * maytumi *

Þa * finku * Þau sun *

aÞ han * truknaÞi * in sun * to : siÞan :

Þa + fik hun (gu)Þrik * han (lit kira stin) Þinsa *

Þa * finku Þa(u) (bar)n----------- (in) maR ain lifÞi *

hun hit ---g(a) * h(u). fik raknfastr * i * snutastaÞum *

Þa uarÞ han tauÞr * auk * sun * siÞan *

in * moÞir kuam + at sunar * arfi *

Þa * fik hun * airik * Þar * uarÞ hun tauÞ *

Þar kuam * gaiRlauk at arfi * inku tutur sinar

Þurbiurn * skalt * risti runar

tyde (runerne)

Geirmund fik Geirløgs mødom

da fik de søn,

efter det druknede Geirmund, og sønnen død siden,

da fik Geirløg Gudrik, han (lod gøre) denne (sten),

da fik de børn...------------kun en mø levede,

hun hedder Inga, hun fik Ragnfast i Snottsta,

da blev Ragnfast død og sønnen siden,

da kom Inga at arve efter sønnen,

da fik Inga Erik, da blev hun død,

da kom Geirløg at arve efter sin datter Inga,

Thorbjørn, digter, ristede runer

 

 

 

 

 

                                                         U 30 Kvarsta 

stainulfr lit raisa * stain Þinsa ebtiR * sikfast * faÞur sin auk hulmkirÞr at bunta sin kuÞ ---b- sal hans

Stenulf lod rejse denne sten efter sin fader Sigfast og Holmgerd efter sin ægtemand, Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

 

                                                        U 31 Väntholmen 

A) : stainfatstr :  li(t : raisa : sta)in : at : biarn : (br)uÞ(u)r : (s)in  

B) ---at : biarn auk arnfast

A)  Stenfast lod rejse sten efter sin broder Bjørn

B) --efter Bjørn og Arnfast

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 32 Stockby   

+ unfaikr + auk + krukr + auk x stain + auk + halki x litu + raisa + stain x Þana + aftir x suain + foÞur sin x auk + at + butna + bruÞur sin auk x ika + kuÞ x hialbi + ont Þaira 

Ofeig og Krog og Sten og Helge og Inga lod rejse denne sten efter deres fader Sven og deres broder Botne, Gud hjælpe deres ånd

 

 

 

 

 

                                                        U 33 Stockby  

---on : (h)u(l)mfast---- 

  ----søn Holmfast

 

 

 

 

 

 

                                                        U 34 Sundby  

suain x auk x halftan x auk x Þora x litu x raisa x stain -ina x aftir x uikik x foÞur sin x auk x at x Þagn x bruÞur x sin x kuÞ x hialbi at Þaira

Sven og Halvdan og Thora lod rejse denne sten efter deres fader Viking og efter deres broder Degn/ Dreng, Gud hjælpe deres ånd 

 

 

 

 

 

                                                        U 35 Svartsjö   

aÞisl : auk : ays(l) : auk : (ula)fr : ÞaiR : litu : raisa : stain : Þinsa : at : uikisl : faÞur  : sin : boanta : irfriÞaR

Adisl og Oisl og Olaf, de lod rejse denne sten efter deres fader Vigisl, Ærnfrids ægtemand

 

 

 

 

 

 

                                                        U 36 Svartsjö djurgård 

inkimoÞ * lit * raisa * staina * uk * bro * eftiR * karl boanta sin

ybiR risti

Ingemod lod rejse stenen og (gøre) bro efter sin ægtemand Karl

Øpir ristede runer  

 

 

 

 

 

 

                                                        U 37 Säby, Galgbacken 

+ utrykr + auk + buanti + auk + alfrikr + raistu + stain + Þinsa + eftiR + kara + faÞur + sin + auk + guneÞr + at + buanta + sin *

 guÞ hialbi a(nt h)ans + Þurbiurn + hiuk * runaR 

Otrygg og Bonde og Alfirk rejste denne sten efter deres fader Kåre og Gunnheid efter sin ægtemand

Gud hjælpe hans ånd, Thorbjørn huggede runer

 

 

 

 

 

 

                                                        U 38 Säby, Galgbacken   

* likuiÞr * auk * knu(tr) (li)tu r(a)isa (stai)n * at ---------------------------- si(n) * bu(an)ta * (gai)rlaugar kuÞ hielbli * sal * ha-s

Liknvid og Knud lod rejse stenen efter deres--------------------------, Geirløgs ægtemand,

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

 

                                                       U 39 Torslunda 

halki : lit hakua : s(t)ain : Þisa * at * salmut : sun * sin *

kuÞ : hialbi : ot : hans x

Helge lod hugge denne sten efter sin søn Salmund,

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

 

                                                        U 40 Eneby  

: asbiarn --- Þo(nnstr--------------------kuilfr l)itu : at : asulf * faÞur sen

Asbjørn (og) Tho(----------------------------------) lod efter deres fader Asulf

 

 

 

 

 

 

                                                        U 41 Kumla  

: forkuÞr : auk : fuluki : litu : rista : runa : iftir * hiluka : faÞur * isin :

kristr hialbin * irinfastr risti

Forgud og Fullhuge lod riste runer efter deres fader Illhuge,

Krist hjælpe, Ærinfast ristede (runer)

 

 

 

 

 

                                                        U 42 Troxhammar 

kiulakr x lit x raisa istai(n) x iftir x kuih sua(un) sin x ku(Þ)an x

 Kjulak lod rejse stenen efter sin gode søn Kvig 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 43 Törnby 

A) : olaikr : ok : sikmar : ok : fraibiarn : ÞiR : raistu : at : iarut : faÞr : sin :

 bota : gunu(R) :

B) : irnfast : iuk : runaR : Þasi :

A) Ofeig og Sigmar og Frøibjørn, de rejste (stenen) efter deres fader Jorund,

Gunnes ægtemand

B) Arnfast huggede disse runer 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 44 Törnby  

A) aystin : ok : fraystin : ra----iftiR : aista : faÞur * sin : ok :

B) asker : -- buia : --- : en : snari : iak

A) Øysten og Frøysten rejste sten efter deres fader Aiste og 

B) Asgerd efter sin ægtemand, en Snare huggede runer 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 45 Törnby  

sahsi * lit * stain * hakua * ok * bro * kiara eft-- ---(r)Þi * moÞor * sina

suain iak

Saxe lod hugge stenen og bro gøre efter sin moder --gerd,

Sven huggede runer 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 46 Lovö kyrka  

hulmk(a)iR * auk * umrfi * litu * st(a)in ----- aftiR * muÞu- ...-nuk-(il) ----u * siua 

Holmgeir og "umrfi" lod sten -------------------------efter ----- moder ------------

 

 

 

 

 

 

                                                        U 47 Lovö kyrka  

: Þorkisl : auk : sikniutr : ÞiR : raistu : stain : at : uik : faÞur : sin :

   Thorgisl og Signjut, de rejste stenen efter deres fader Vig 

 

 

 

 

 

                                                        U 48 Lovö kyrka 

* iluhi * lit raisa * stain x eftiR x Þikfast  x sun x sin -----

----ulfastr * at * broÞur * s--

  Illuge lod rejse stenen efter sin søn Thingfast 

   Julfast efter sin broder

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 49 + U 50  Lovö kyrka 

U 49) + siR + hulmstain + ketilfastr + laÞia 

U 50) + iuan stretn merki ok rahnuor eftiri boanta

(Sigrød)? (og) Holmsten (og) Ketilfast lagde mærke (efter)

Johann (og) Streitinn og Ragnvor efter ægtemand

 Begge indskrifter skal læses og tolkes sammen

 

 

 

 

 

                                                        U 51 Drottningholm  

ikulbiarn : ok * uibiarn : ok : hukbiarn : raistu : stain : at : guba : faÞur : sin * onr +

Igulbjørn og Vibjørn og Hugbjørn rejste stenen efter deres fader Gubba  "<onr>"

 

 

 

 

 

                                                        U 52 Edeby   

afriÞ : lit : at : suartau(a) : auk : at : iulfast : suni : sina : ok : at : askaut *

Asfrid lod (rejse sten) efter sine sønner Svarthaufda og Igulfast og Asgaut 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 53 Kåkbringen 

Þor--ain * auk * fraykun * Þau --------- * stain * iftiR ------- sun sin  

Thorsten og Frøygunn, de (lod rejse) stenen efter deres søn -------

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 54 Riddarholms kyrka 

--ir x auk x aystain x auk + soti + ---n * raistu x stain Þinsa efti.-- -------ur x si-- -

-uÞ ialbi x an- ----  

-----------ir og Øysten og Sote (de) rejste denne sten efter deres fader------------, 

Gud hjælpe hans ånd

 

  

 

 

 

                                                      U 55 Ekeby, Bromma församling  

---sun * sin ---

--sin søn -- 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 56 Glia, Bromma församling  

x kamal ak x Þialfi x ÞiR x litu x risa x stain x Þinsa x ------------------------------

faÞur x sin x man nutan x

ialbin kuÞ x sial an 

Gamall og Djalfe, de lod rejse denne sten efter deres fader ---------------dygtig mand,

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 57 Riksby, Bromma församling

: sinar : auk : Þork--- : auk : uifast- : litu : risa : stin : eftiR : biarn : faÞur : sin : boti : kuÞr : byki : ulsunti

Sinar og Thorkil og Vifast lod rejse sten efter deres fader Bjørn, gode bonde byggede Ulfsunda

 

 

 

 

 

 

                                                        U 58 Riksby, Bromma församling 

x sihuiÞr x auk x sihrai(-)r x litu x rista x stain

x Þinsa x eftiR x sinar x faÞur x sin x 

 Sigvid og Sigreif lod riste denne sten efter deres fader Sinar

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 59 Riksby, Bromma församling 

neistr : lit : rista : runaR : Þisa : ebti * faÞur sein : fasta : olf : (h)ik 

Næst lod riste disse runer efter sin fader Faste, Ulf huggede runer

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 60 Ängby, Bromma församling 

ki rRÞu ÞRir utr x lRt + rnesn x s=tnea + iftRr + bira fnÞur + RkRkriÞnr x hna x ohr x irfRkR uRÞa x h........Þ

læsning:

ki raÞu Þair, utr let raisa stain iftir bira faÞur ikikriÞar han uar irfiki uiÞa

Ky tyde runerne), Uddr lod rejse sten efter Ingrids fader Bjørn, han var Vidas arving,  h---------Þ

 

 

 

 

 

 

                                                        U 61 Spånga kyrka  

hialmuiÞ(r) : auk : Þurbiarn : kunbiarn : auk halftan : Þais : raistu : stin : Þina : eftiR : bruÞur : sin : ulf : auk : faÞur : sen biarn : auk : bruÞur : sen : blakari

Hjalmvid og Thorbjørn og Gunnbjørn og Halvdan, de rejste denne sten efter deres broder Ulf og efter deres fader Bjørn og efter deres broder Blåkåre 

 

 

 

 

 

                                                        U 62 Spånga kyrka  

x anu(n)tr x lit x raisa x staina * -----------ra x faÞur x sin

x auk x katilxui x a(fti)(R) b(o)nta * sin * 

Anund lod rejse stenen (efter) sin fader -----ra)

og Ketilvi efter sin ægtemand

 

 

 

 

 

                                                        U 63 Spånga kyrka

   ---ke---  [ --stain x if ---- bia---  ....-] 

   -------- sten efter Bjørn -----------------fragment är försvunna

   -- ett runlöst fragment återfunnet

  -- ke ----(har haft signum U ATA4027/61)

 
                                                         U 64 Spånga kyrka 

-----u------k ulfr Þon litu kiar mirki iftir ar----------tur---- : ----- 

------------og Ulf, de lod gøre mærke efter -------------

 

 

 

 

 

 

                                                        U 65 Spånga kyrka    

betær * li(t)----- 

Peter lod

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 66 Spånga kyrka  

 ---r x au(k) ---

 ----------og               

 

 

 

 

 

                                                        U 67 Spånga kyrka  

--- * sihatr : litu * r(a)----

------ Sigvat lod rejse 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 68 Spånga prästgård  

--- reisa + ste---

-----rejse sten 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 69 Eggeby  

 raknilfR x lit x kirua x bru x Þasi x iftiR x anunt + sun + sin  x kuÞan

x kuÞ ----bi x ons x ant x uk x salu x bitr x Þan x on krÞi x til

x munu x iki x mirki x miRi x uirÞa

x muÞiR x karÞi x i(f)tiR x sun x sin x ainika

 Ragnelf lod gøre denne bro efter sin søn Anund,

 Gud hjælpe hans ånd og sjæl, bedre end han gjorde til 

 mon mærke ikke bliver mere

 moder gjorde allene efter sin søn

         et kors findes på bagsiden af stenen

 

  

 

 

 

 

                                                      U 70 Flysta 

 x tiarfr ... ---------- ....sa + iftir x aist x sun sin + Þurbirn x hiuk 

Djarf rejste denne sten efter sin søn Aist, Thorbjørn huggede runer

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 71 Granby 

   --- : rita :

---------uasu : s----- 

---------rejste (denne sten efter)

--------Vaso (sin søn)

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 72 Hansta, (nu Hägerstalund)  

 * kiarÞar + auk * ioruntr * lata * reisa * Þisa * steina * eftir * systur*suni * sina * irnmunt : auk ikiunt *

Gerdar og Jorund lod rejse denne sten efter deres søstersønner Ærnmund og Ingemund

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 73 Hansta (nu Hägerstalund) 

* Þisum * merki * iru * gar * eftR * suni * ikur *

hon kam * Þeira x at arfi * in Þeir x brÞr * kamu hnaa : at * arfi x kiaÞar b*reÞr * Þir to i kirikium

dette mærke er gjort efter Ingas sønner,

hun kom at arve de brødre

hun kom at arve Gerdars brødre,

de død i Grækenland

 

 

 

 

 

 

                                                        U 74 Husby 

+ biorn + let + rasa + stein + Þisa + iftR + be[rÞur sin + ---]stein

+ koÞ hialbi * ant hans + auk + kos moÞiR

uisti x risti

Bjørn lod rejse denne sten efter sin broder ------sten,

Gud og Guds moder hjhælpe hans ånd,

Viseti ristede (runer) 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 75 Kista  

: sihuiÞr : lit : reisa : Þina stein : eftR : faÞur * sin * ehuiÞ auk * moÞu : sna * hulmfriÞi : auk : iyfur*firÞ

Sigvid lod rejse denne sten efter sin fader Hegvid og sin moder Holmfrid

og Jofurfrid 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 76 Kista  

* (-)----bio ------           --R + broÞur ---          ---------kiÞni * a--- 

          Bjørn                       broder                    ------------------

 

 

 

 

 

 

                                                        U 77 Råsta 

hulmstin x auk x haosui x litu raisa istain x iftir x iybiurn x faÞur sin x auk kiriÞ x ifti-----

Holmsten og Hosvi lod rejse stenen efter deres fader Jobjørn og Gyrid efter----

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 78 Råsta 

[hasui * uk * siriÞ * uk * ketilui * litu * ]raisa * stain * Þina * aftiR * hulmstain *

 b[roÞur * sin]

Hosvi og Sigrid og Ketilvi lod rejse denne sten efter deres broder Holmsten

 

 

 

 

 

 

                                                        U 79 Skesta   

A) * ky : auk : suain : ÞaiR : raitu : stain : at : birsu : faÞur : sin : koÞan * 

B) : ernfastr : iuk : stain : at Bersu :

bot=ba : uikerÞaR : sun : ÞorkerÞaR : goÞ *

A) Ky og Sven de rejste stenen efter deres gode fader Bersa,

B) Ærnfast huggede stenen efter Bersa,

Vigerds ægtemand, Thorgerds gode søn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 80 Sundby  

x andvetr x auk x kerÞar + litu x rista x runar x Þisa x iftiR x suain x faÞur sin

x auk x katilui x iftiR x buanta sin + 

Andvet og Gerdar lod riste disse runer efter deres fader Sven,

og Ketilvi efter sin ægtemand 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 81 Sundby 

 + ermuntr

   Ærnmund 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 82 Järfälla kyrka  

[...-...] -it [raisa s-ain  : Þina : eftiR x hau-------- ---- --sin]---

----------lod rejse denne sten efter Hau(galder)?-----------------sin

 

 

 

 

 

                                                        U 83 Järfälla kyrka

 [....]

 

 

 

 

 

 

                                                        U 84 Egglunda  

askautr lit raisa stain ----------------

------------------buenta

Askaut lod rejse stenen----------------

---------------ægtemand 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 85 Lövsta  

biorn : auk : fuluik : ÞaiR : litu : hakua : stain *-----------------------------------------sin  

   Bjørn og Fullvig de lod hugge stenen ---------------------------------------------------------sin

 

 

 

 

 

 

                                                        U 86 Skylsta  

x suain x lit x rista x runaR x eftiR x Þorbiarn x bruÞur x sin x

    Sven lod riste runer efter sin broder Thorbjørn   

 

 

 

 

 

 

                                                        U 87 Skylsta  

...sa * stain * at * suarth .....

(lod rej)se sten efter Svarth(aufda)                                                  sml: U 52

 

 

 

 

 

 

                                                        U 88 Skälby     

s(b)ialbuÞi : ok : uni : li(t)u : raistu : stain : at * (t)iÞkuma : ikiÞoru ------

Spjalbode og Unne lod rejse stenen efter Tidkume, Ingedoras (ægtemand)   

 

 

 

 

 

                                                        U 89 Skälby 

 * helka * ok * ulmfris * l--u * raisa * st--- * Þi--- -- * ulfast * faÞur * sen *

     Helge og Holmfrid lod rejse denne sten efter deres fader Holmfast

 

 

 

 

 

 

                                                        U 90 Säby 

x uifiriR x lit x hkua x ili x Þisa x eftiR x brÞur x sin x Þerf

x auk x munti x at x mah x sin x  

Vifrid lod hugge denne helle efter sin broder Derf

og Munde efter sin makker

 

 

 

 

 

 

                                                        U 91 Vible  

(f)unun(r) ok : kit:ilf(riÞ) -i-u : rnisn : stnia : hlmstain : auk hulmi : i snistu : (st)in : a- frustin : [km]uai n iubn(r)t

Gunnvar og Ketilfrid lod rejse stenen (efter) Holmsten og Holmi rejste stenen efter Frøysten  <kmuai n iubnrt>

 

 

 

 

 

 

                                                        U 92 Vible   

knutr * i uik*hsum * lit * itain * rita * uk * bro * kira * iftiR * faÞur  uk moÞor * uk bryÞr * sina * uk * sustur 

Knud i Vikhusum lod riste sten og gøre bro efter fader og moder og sine brødre og søster

Vighusum = Viksjö i dag

 

 

 

 

 

 

                                                        U 93 Väddesta (nu Veddesta)  

--sRkuastr x auk x tasR x a-- a.utr + Þair x ltu + if-R ÞouR+staih

        Sigfast og Tassi og Anund de lod efter Thorsten 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 94 Sollentuna kyrka 

--(l)ugi + ok kunar + litu + risa : stin + Þina + iftiR + kiru + faÞur -----

------ hialbi : hans ant 

(Fu)llugi og Gunnar lod rejse denne sten efter deres fader Geiro, 

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

 

                                                        U 95 Sollentuna kyrka 

A) --- .. --in + Þinsa + ifti(R) ---------------ant hans 

B)    (Þ)artunki

A) denne (st)en efter ..............hans ånd

B) --- <Þartunki>

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 96 Edsberg 

x hulms[tain x auk x forku-r x------------- --ast x faÞur x sin x]

kuÞ hialbi x ant x hans x 

Holmsten og Forgud (rejste stenen efter deres fader Holm)fast,

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 97 Rotebro 

[hulmfriÞ * lit * kara * mirki * iftiR --- -------o(k) * kuihulfr * iftR * faÞur * sin

katil * iak * runaR *] 

Holmfrid lod gøre mærke efter  ------- ------og Kvigulf efter sin fader

Ketil huggede runer

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 98 Rotsunda  

[igiÞur- : lit : raisa : stain : Þina : eftiR : faÞur : sin : syktrykR : auk : ragnfastr : sun : henaR : ragnar : hit : bruÞiR : henaR :]

Ingedora lod rejse denne sten efter sin fader Sigtryg og hendes søn Ragnfast,

Ragnar hedder hendes broder 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 99 Skillinge  

afari x auk x Þurkisl x litu x rista x runa x iftir x aursa x faÞur sin x auk x iftir x uifara x bruÞur sin

Atfare og Thorgisl lod riste runer efter deres fader  Horse og efter deres broder Vidfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        U 100 Skälby  

x guriÞ x lit x raisa x stain x at * ulfkel x sun x sin x auk * kui * (a)----- broÞur * sin x auk x at x hulmtisi * sustur * sina x

Gyrid lod rejse sten efter sin søn Ulfkel og Ky (efter) sin broder og efter sin søster Holmtis 

sml: U 60 ki, U 79 ky U 100 kui er højstsandsynligt det samme mandsnavn