IK 189 Trollhättan-A -brakteaten

                                                TAVOLA DOMU

 

            Sophus Bugge skrev følgende bemærkning i "Årbogen" 1905:

"Efter trækkene er det dog ikke udelukket, at næstsidste rune kunne læses M, ikke D, og han indrømmer Trollhättan-indskriften bland dem betræffende hvilke >vistnok meget i fremtiden (kan) påvises at være fejlagtig eller usikker<"

 

Hvorfor var Sophus Bugge så usikker med læsningen af den næstsidste rune?

 

På Grumpan-brakteaten befinder sig den ældre rune-fudark.

Der blev runerne M og D udført på samme måde. Begge runer ligner meget hinanden.

På Trollhättan-brakteaten er sket det samme, derfor skal den næstsidste rune læses som runen M.

 

På Trollhättan brakteaten er indskriften opdelt in to dele,

på den venstre side: TAVOL

og på højre side: ADOMU   

 

Ligesom på mange romerske mønter er indskriften fordelt over de to sider af brakteaten og runen A er skrevet på den højre side, sammen med DOMU, men skal læses sammen med TAVOL som TAVOLA    

 

TAVOLA betyder tavle, Tafel, table, toflor

DOMU betyder hus, Haus, house, sal

TAVOLA DOMU betyder tavlens hus

 

Indskriften på Trollhättan blev u. a. beskrevet i Västergötlandske Runinskrifter, femte bånd, granskede og tolkede af Hugo Jungner og Elisabeth Svärdström, Stockholm 1940-70.

Argumenterne drejer sig kun om ord: ladod og det blev sammenlignet med gotisk ladodu invitation, Einladung, Zitation

også henviste man til oldisl. lodudr og ladadsmadr     

 

Til at kunne finde frem til den virkelige betydning af indskriften er det meget vigtig at kende betydningen af ordene faihido, fahidu, fahide, fahi og fadi

Disse ord har en dobbelt betydning: "ristede, huggende, kampede" og kamp.    

>>der er en kamp, at hugge runerne<<

 

og fác betyder male og har ingenting at gøre med FAIHIDO, FAHIDU, FAHIDE, FAHI eller FADI   

Alle henvisninger til "skrive" eller "male" i sammenhæng med ordene FAIHIDO, FAHIDU, FAHIDE, FAHI og FADI  er forkert.

 

På Halsskov-Overdrev -C brakteaten står følgende runerækken:

----ETURFAHIDELADODMHLSIIAEIAUGRSDNBKEIAR          

Ud af denne runefølge læste man: FAHIDE LADOD

Man tolkede LADOD som en sprogligt yngre form af ladodu og henviste til indskriften på Trollhättan brakteaten.

Men- alle disse henvisninger til indbydelse, Einladung, Zitation er forkert.

 

Den deling af runefølgen er således: FAHI DELADO

 

FAHI betyder

dansk: kamp

svensk: kamp/ strid

tysk: Kampf 

engelsk: battle  

FAHI er et substantiv

DELADO betyder

dansk: delte

svensk: delade

tysk: teilte

engelsk: split

DELADO er et verbum i datid

Der findes også andre verber som ender på -O

tavido - stavede

satido - satte

fahido - kæmpede/ ristede

laivido = begravede 

 

 

                                     IK Trollhättan-brakteaten

                                  

Ikke så længe siden blev to brakteater fundet omkring Trollhättens kanal- og sluseområdet. En af de to brakteater har en runeindskrift. En rune er beskædigt og kan ikke læses.  Også befinder sig en skade ved øsken på toppen, lige der, hvor der står runen r. Øsken dækker den øverste del af to runer af, som er sikker nok k og e.

Der befinder sig kun et skilletegn (punkt) i indskriften, mellem runen O og runen E.

 

Jeg formoder, at indskriften begynder ved runen E, som står til venstre ved øsken.

e[k][e]rilar maridmubar haita vraita lado

jeg Erilar, hedder Maridmubar, lod skrive

 

MARIDMUBAR lyder næsten som et mandsnavn fra den Nære Orient.

 

 

På en elfenbenring for en bronzeprydskive fra kvindegraven nr. 255, ved Pforzen (II), Bayern, Tyskland, dateret til 600-tallet, står på indersiden følgende indskrift:

KE AODLID URAIT RUNA

(jeg) Aodli(n)d skriv runer

Det første ord KE kunne være en ristefejl for EK = jeg

AODLID kunne være et kvindenavn.

URAIT RUNA er de to ord man virkelig kan erkende og tolke.

 

 

 

 

 

Den nye Trollhätten-brakteat viser den øveste del af Odins hoved med hårpragt og en stor hest. Under hesten befinder sig et hagekors med kun tre vinkel.

                                 

 

                                    IK 190 Trollhättan-brakteaten

 

Brakteaten viser guden Tyr, som bliver bidt i sin venstre hånd af ulven Fenris.

Brakteaten har ingen runeindskrift.

                                          GRUMPAN -C brakteat

                                        med den urnordiske runefudark

                                 FUDARKGV HNIJËPR TBEMLngOD

 

 

                                Halsskov overdrev -C brakteat

 

xxxxxETUR FAHI DELADO DMHLSIIA EI AUGR SDNBEIAR lyder runerækken. FAHI DELADO betyder kamp delede. Hvilken betydning de efterfølgende enkelte runer DMHLSIIA har - man kan kun gætte sig til en løsning - med en solid tolkning har det ikke noget at gøre, og kan ikke bruges som bevis for andre indskrifter.

EI AUGR blev tolket som ej øje, og man talte om Odins øje. Heller ikke kendes den virkelige betydning af den rsterende runerække SDNKEIAR.

  

 

 

Der findes en sølvskål fra den "Thrakiske Sølvskat" fra Bulgarien, den viser Gudinde AUGE sammen med Herakles. Teksten står med oldgræske bogstaver:

AUGE DELADE

Hvilken betydning dette DELADE har, ved selv ikke de store forsker af der oldgræske sprog.