N KJ50 Strømstenen

                                   

VATE HALI HINA HORNA--------------vand hælde over (brynestenen), horn

HAHA SKAÞI HAÞU LIGI---------------ikke skade har du ligge    

 

 

                                    HAHA SKAÞI HAÞU LIGI

 

Disse 4 ord fra den anden del af Strøm-indskriften er ellers kendte ord fra andre runeindskrifter.

 

HAHA står på Møjbro-stenen:

Ottar Grønvik skrev i bogen: "Fra Ågedal til Setra" om Ågedalsbrakteatens HAHA.

Han kommer til konklusionen, at HAHA er dat. sg. mask. af det gammel germanske ord "hanhan". >hest< (den raske) og han henviser til Møjbrostenen.

 

SKADI er identificeret som substantiv "skade"

 

HADU findes i sammensatte navne:

HADULAIKAR fra Kjølvik-indskriften

HADUVOLAFR fra Stentoften-indskriften

HADUVULAFR fra Istaby-indskriften

HADUVOLAFA fra Gummarp-indskriften

HADUGOTA, HADULOHA, HADULAUN, HADUBRAND, HADUWIG

Man mente HADU stammer fra germansk "haduz" og skulle betyde "kamp".

 

LIGI betyder "liggja" og findes i nogle runeindskrifter som "likia og "likr"

 

Hvis dem så være, at disse 4 ord betyder det som runologerne siger, ville den tolkning af dem anden del af Strømindskriften ikke være så vanskeligt.

HAHA----------hest

SKAÞI---------skade

HAÞU----------kamp

LIGI-------------ligge

 

Til at forstå problematikken bedre med disse 4 ord,

burde vi først se på  runologenes tolkningerne.

De mente, at den anden del af Strøm-indskriften har følgende betydning:

 

Eggen ska skøre, det skörade lägge sig

Måtte håen bli skadd. Måtte slätten ligge

Ljåen kunne bli skarpere og bedre skade håen

Schädige das Grummet. Es liegt die Mahd

Sichel, schädige, Gehauenes (gras) liege.

 

Eggen, Sichel, Grummet,

Runologerne har tolket noget helt andet, end vi kunne forvente.

 

Hvordan har runologerne egentlig tolket Møjbro-indskriften.

 

ANA HAHA ISLAGINAR FRAVARADAR

 

Ottar Grønvik tolkede således:

"Fravadar (ligger her begravet) över (den døde) er hesten (den raske) slaktet

Elmer H. Antonsen tolkede således:

auf dem Ross (hest) erschlagen, Fravaradar

Wolfgang Krause mente at indskriften betyder:

Fravaradar, auf dem Renner (hest) erschlagen

 

Ottar Grønvik, Wolfgang Krause og Elmar H. Antonsen tolkede HAHA som "hest"

Her er man enig med den betydning om HAHA.

Men, hvorfor tolkede man HAHA fra Strøm-indskirften ikke som "hest"?

 

Har HAHA en dobbeltbetydning?

Skulle HAHA betyde "hest" på Møjbro-stenen?

Skulle HAHA betyde "Sichel, Eggen, Grummet i Strøm-indskriften?

Ottar Grønvik henviser ikke til Strøm-indskriften

Man kan ikke læse noget om en dobbeltbetydning hverken hos Wolfgang Krause, Elmar H. Antonsen eller hos andre runologer.

Prof. Henrik Williams skrev på internetsiden: UU/Nordiska/Runologi af Uppsala Universitet følgende bemærkning:

Runologi består af texttolkning, det vill säga försöket att sätta inskrifterna i ett språkligt och samhälleligt sammenhang. I bäste fall får man insikter i forntidens sätt att tänka og formulera sig. Ved sägs om den dikt eller arbetsvisa som nedtecknadas på et bryne från 400-talets Norge: wate hali hina horna, haha skadi hadu ligi vilket betyder: "Horn, vät denne sten! Eggen ska skäa, det skörade lägga sig".  

(Brynstena fövarades i ett kohorn med vatten vid bältet och användes för att vässa lien med)

 

Den første del af Strøm-indskriften er tolket korrekt:

VATE HALI HINA HORNA------ vand hælde over (brydestenen), horn

 

Betyder den anden del af Strøm-indskriften virkelig det Prof. Henrik Williams skriver der?  Han mener, at den betyder: 

HAHA SKAÞI HAÞU LIGI---------------Eggen ska skära, det skörade lägga sig.

 

Hvilket ord står for HAHA - er det eggen eller hest?

Hvilket ord står for SKAÞI - er det skäre eller skörade?

Hvilket ord står for HAÞU - er det ska, det eller sig?

Hvilket ord står for ligi - er det lägga?

 

Men:

SKAÞI betyder uden tvivl skade

HAÞU er egentlig to ord og betyder ha du = har du

LIGI betyder ligge

 

At forstå det første ord af den anden del af Strøm-indskriften burde man vide, at manden der bruger brynestenen, skal holde brynestenen våd, at undgå skade på brynestenen, når han væser lien med.

 

HAHA betyder uden tvivl ingen og ikke      

Anden del af Strøm-indskriftenbetyder: ingen skade har du ligge    

 

Begge dele af runeindskriften giver en god råd til dem, der arbejder med lien og brynestenen.

dansk: vand hælde over (brynestenen), horn, ingen skade har du ligge

svensk: vatten hälle hän över (brynstenar), horn, intet skada ha du ligga

tysk: Wasser giesse über den (Wetzstein), Horn, keinen Schaden hast du liegen

engelsk: water pour over the (whetstone), no damage you have laying

 

Idag vil man sige:

holde brynestenen våd, når du væser lien, så undgår du skader på brynestenen. 

 

På Strømstenen (hvæssestenen, Brynstenar, Wetzstein, whetstone) står en arbejdssang, hvordan man skal behandle stenen.

Hvis du væser med en tør hvæssesten, sliber (skraber) du overfladen af stenen unødvendig meget. Du ødelægger hvæssenstenen.

 

Alt snakken og skriveri om at eggen skal skære eller ljåen kunne bli skarpere og bedre "skade" håen,  er gjort uden viden om, hvordan man behandler en hvæssesten.

   

                         Møjbro-stenens runeindskrift skal tolkes således:

 

                              ANA HAHA ISI ISLAGINAR FRA VARADAR

                               dansk: jeg er ikke besejret af Varadar

                             svensk: jag är ikke besegrat av Varadar

                              tysk: ich bin nicht besiegt von Varadar

                               engelsk: I am not defeated of Varadar

 

Med denne tolkning får Møjbro-indskriften en gennemgående syntaks, ingen ord står isoleret.

Manden på Møjbro-hesten løfter begge arm i sejresglæde.

Varadar er et mandsnavn i samme stil som Hagiradar på Stenmagle-æsken og Hradar på Rö-stenen.

 

Ottar Grønvik skrev om ANA i Møjbro-indskriften:

Her står ANA verbielt (som absolutt brukt preposisjon) 

Men ANA findes også på IK 131 Norge-B brakteaten: ANO ANA----Arno jeg

ANA betyder jeg, jag, ich , I og er et pers. pronomen

ANO er højstsandsynligt en ristefejl for Arno, som er afledt af ara, ligesom Arn og Arno. Ara betyder ørn, Adler, Agila, Ekil og er Odins binavne

 

                                              

 

                                      U 877 Møjbro-stenen

                       ANA HAHA ISI ISLAGINAR FRA VARADAR                             

                                        jeg er ikke besejret af Varadar

 

   

 

 

                                       IK 131 Norge -B brakteaten

 

                                      ANO ANA-----------------------Arno jeg

 

På et 7 cm lang træstyk fra Oslo Universitete Oldsagsamling No. 23924, 20 Oslo VI, står med 7 runer: ANFINIR,

dette er det almindelige mandsnavn Arnfin.

Også i denne runeindskrift mangler runen R, ligesom på IK 131 Norge -B brakteaten.