U 280 Smedby-stenen

Runeindskriften starter ved hoved af det oldnordiske udyr.

 

UIBIURN LIT HKUA STAIN---------------------------------Vibjørn lod hugge stenen

IFTIR KUNATOTUR KUNU SINA-------------------------efter Gunnesdatter, sin kone

 

Vibjørns kone hedder Gunnesdatter.

 

I bogen: Upplands Runinskrifter av Elias Wessén och Sven B.F.Jansson

står følgende tolkning:

Vibjørn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin kone"

"Anmärkningsvärt är, att hustruns namn ej omtalas i inskriften"

 

Men sandheden er, at U 280 Smedby runeindskriften omtaler Vibjørns kone Gunnesdatter,

  

Vistnok er Vibjørns kone Gunnes datter, men hendes navn Gunnesdatter er ligesom på islandsk, sat sammen med faderens fornavn i genitiv og ordet "dottir".

 

Problemet ligger i den gamle tolkning. Man henviser til grammatiske reglerne, de kun forklarer ordstillingen i sætningen. Men at kalde et ord genitiv beviser ikke, at  tolkningen er korrekt.

Derfor kan man ikke stole på den gamle tolkning.

 

Michael Lerche Nielsen skrev den 14. juni 2005 følgende bemærkning:

>>Ved GUNNADÓTTUR venter man mandsnavn i genitiv i forbindelse med datter.

Da endelsen -a IKKE kan være et feminumsord UNDERSTØTTER det vi på forhånd forventer<<

Kære Michael Lerche Nielsen, er forhåndsforventningerne vigtiger end selveste indskrift?

 

Det drejer det sig i begge tilfælde om en genitiv endelse:

Om man siger Gunnesdatter eller Gunnes datter

Selveste runeindskrift er den vigtige del for en korrekt tolkning.

 

Der befinder sig ingen skilletegn mellem KUNA og TOTUR.

Ordet KUNATOTUR står i den højre runebånd og starter ved den lille slangens hoved. De første 5 runer KUNAT står til venstre af slangens krop, de resterende runer OTUR står til højre af slangens krop.

Jeg er sikker på, at runeristeren ville riste kun ordet KUNA til venstre af slangen og TOTUR til højre af slangen, hvis han mente Gunnes datter.

 

Man skal ikke tro, at de gamle runeristere har kendskab til

grammatiske regler, som bruges i dag.

Runeristerne fra datiden havde deres egne grammatiske regler.

 

Runeristeren var heller ikke fri af ristefejl,

sikker har han glemt at riste runen R efter KUNA = KUNAR 

 

Genitiv endelse -AR er  brugt i mange runeindskrifter.

DANMARKAR BUT------------------------------------Danmarks bud

HULMLAUKAR------------------------------------------Holmlaugs

SUKRUDAR----------------------------------------------Sugruds

DURDAR---------------------------------------------------Thords

USBIARNAR----------------------------------------------Osbjørns

HRAIDULFAR---------------------------------------------Raidulvs

KUNMUNTAR---------------------------------------------Gunmunds

 

Også skal vi lægge mærk til ordet HKUA.

Mellem den første rune H og den anden rune K mangler runen A.

HAKUA findes i flere andre runeindskrifter.

 

Runeristerne var ikke god at stave.

 

På U 171 Söderby-stenen står

LIT AKUA STAIN---------------------------------------lod hugge stenen 

 

På U 37 Säby-stenen står:

DURBIURN HIUK RUNAR---------------------------Thorbjørn huggede runer

 

På DR 264 Hyby-stenen står:

DURDR HU RUNAR DASI---------------------------Thord huggede disse runer