Runeindskrifter fra Småland

                                               Sm 1 - Sm 100 

 

 

 

 

                                                       Sm 1 Aringsås kyrkogård

[uih]i[k]utr : risti : sten : eftr : ru[mu]nt : faÞ[ur : sin] : 

(k)uÞ : hialbi : selu : bunta : uirskum : hiuk : askutr : [(r)uni]

Viggaut rejste stenen efter sin fader Hrodmund,

Gud hjælp den värendske bondens sjæl

Asgaut ristede runer

 

 

 

 

                                                        Sm 2 Aringsås kyrkogård

[abiori : lit * risa : stin ** eftir : toki * uniÞint]

Abjørn lod rejse stenen efter Toke, unike dreng 

 

                                                        Sm 3 Aringsås kyrkogård

                                                                                      SENTIDA

* i : Ku=uÞ : i x ufi : bruM : iei x i : KusÞ=Þ : u=uitk : h x i *

  b H : Þ=b Þ

nonsenindskrift 

 

 

 

 

                                                        Sm 4 Blädinge kyrka

finuiÞir hiog Þæta kar a diura biarg

Finvid huggende dette kar på Djurabjerg

 

 

 

                                                       Sm 5 Transjö

A) kotr : sati : sten : Þana : iftiR : kitil :

B) sun : sin : han : faR :

C) mana : mesro : niÞikR : eR a : eklati : ali : tyndi :

   Gaut satte denne sten efter sin søn Ketil.

   Han var mandens mest unike dreng.

   Han i England aldrig flygtede  

 

 

 

                                                       Sm 6 Skatelövs gamla kyrka

bosi : t[a]lh[Þ]i

kirki

bosi : ta=lhÞi sten

til skatma

kirkiu

Bose formede kirken

Bose formede sten til Skatelövs kirken

Sml: U 219 Vallentuna kyrka: andur :(t)elht(i) Þinna fakra sten: host

Sml: U 220 Vallentuna kyrka: [dafiÞ] tælgdi

Sml: DRMS1995;322 Skovgårde/ Sj79: lamo talgida

Sml: DREM85;129 Nøvling/ Njy48: bidavarijaR talgida

 

 

 

                                                        Sm 7 Enet

ÞeriÞr * ak * Þunaki : sati * eftr * rumar *

kuÞ * ialbi at * as

Dorid og Dunåke satte (stenen) efter Hrodmar

Gud hjælp hans ånd

 

 

 

                                                       Sm 8 Rävagården, Dänningelanda by 

[Þiu]Þki[R] * auk * roÞ[ein * lit(u) * raisa * s]tein * e[ftiR * heÞin * sun * sin * 

Gudgeir og Rodein lod rejse stenen efter deres søn Hedin

 

                                                        Sm 9 Lunnagården i Nöbbele by

[----irl-......----knut- eftir uekra : uei-si- : -----]

<---irl-...>. ... Knud efter Vakra? < uei-si->

 

                                                        Sm 10 Växjö domkyrka

(t)uki : reisti : stein : eftir : kunar : sun : kirims x

kuÞ healbi sel hans

tyki

uikikr                      

Toke rejste stenen efter Grims søn Gunnar,

Gud hjælp hans sjæl,

Toke viking

 

                                                       Sm 11 Kårestad

klaka x suniR x letu x hakua * stein * eftiR : [f]aÞur * sin :

auk : eftiR : kala : auk : uikik : brydr : sina

Klaks sønner lod hugge stenen efter deres fader

og efter deres brødre Kalle og Viking

 

 

 

                                                       Sm 12 Källehult

fuÞoRkhmi

 

                                                        Sm 13 Högnalöv

(sbak)R : let : kera : kuml : eftiR : suni : sina : suen : auk : rymik

Spak lod gøre kuml efter sine sønner Sven og Rømming

 

 

 

 

                                                      Sm 14 Trottagården, Väckelsångs by

fuÞorkhf

Þorkhf

 

 

                                                       Sm 15 Kåragården

----ti : lit : kirua : bru : eftiR * suar[t]

<----te> lod gør broen efter Svart

 

                                                        Sm 16 Nöbbele

A) rostein * auk * eilifR * aki * auk hakun : reisÞu * ÞeiR * sueinaR ' eftiR sin * II  faÞur * kubl II keni * likt *

B) ftiR * kala * tauÞan : Þy : mun * ko[Þan mana]m kitit * uerÞa * meÞ * sin * lifiR * auk * stafiR * run

Hrodsten og Eileif, Åke og Hakon, de svendene rejste (et stort) mærke efter deres døde fader Kalle. Du må, gode mand, ej blive glemt, så længe stenen står og runestaver

 

 

 

 

                                                      Sm 17 Kråketorp 

[suei]n : let : [ki]ru[a : br]u : Þasi : [auk : reisa : ] s[tein : eftiR : Þurste]n : br[uÞur : s[in : han : uar : tauÞr : uti : k]uÞ[ : hialbi : se]lu[ : hans :] 

Sven lod rejse denne sten efter sin broder Thorsten, han blev død ude, Gud hjælpe hans sjæl

I alt er der 8 fragmenter, 1 fragment er forsvundet. Indskriften er inddelt i A - H.

 

 

 

 

 

                                                       Sm 18 Gårdsby kyrka

irolios uari min smi

(Þ)r  firiÞ e miltanta

< irolios>  var min smed

< firiÞ> e(r) mildest

 

                                                        Sm 19 Stojby

Þurluf * raisÞi * stain * Þana * eftiT * ala * auk * etu *

hialbi * kuÞ * aut * ÞaiRa

Thorlof rejste denne sten efter alle og enhver

Gud hjælpe deres ånd

 

 

 

 

 

                                                        Sm 20 Rottnekvarn

A) [--r-uf--u ÞaiR iRu ---Þ--u-u--nb

    efr--ai uarin iR uku butr Þiu(Þ)]

B) [---------------------------------------------- ]

A)-------------- de er ------------------- 

    evig være Varin, han også bøndernes Gud

B) -----------------------------------------------

 

 

 

 

                                                        Sm 21 Lidekvarn

...nu-* (s)------ : .----:(k)...: e...i * ha....a....--* ... : -----u-

...............................................................................

 

                                                       Sm 22 Drevs kyrka

afe maria : gracia broÞir s=æbbi : gesus kristus

Ave Maria, gratia broder Sibbi, Jesus Kristus

 

 

 

 

 

                                                       Sm 23 Dädesjö gamla kyrka

gabreæl

Gabriel

 

 

 

 

                                                        Sm 23 B Dädesjö gamla kyrka

h--art(u)---(s)----- II sihmunder : skÞe fus

-------------------------II Sigmund sk[reve]de os

 

 

 

 

                                                        Sm 24 Skårtaryd

brubao

----------

 

                                                        Sm 25 Älghults kyrka

el[ghults] kirk[a] Þu[r]s[tei]n

i hak RuÞ trn

Älghults kyrka, Thorsten

i Hagryd < trn >

 

                                                        Sm 26 Angelstads kyrka

mahnus Þeheus kiorÞe mek kuÞ shni Þen

Magnus, drengen gjorde mig, Gud velsigne ham

Diakon var ikke kendt i Norden før 1400-tallet

 

 

 

                                                       Sm 27 Berga kyrkogård

[Þo]rÞr * ris[ti] * kuml * Þe[ta ------ ------ han * ent]aÞis * o * eklanti

Thord rejste dette kuml  ----- ------ ----- -----han død i England

 

 

 

                                                        Sm 28 Berga kyrkogård

[ste](i)(n) : (Þ)ana : eftiR : oitr*---------t[au]Þr:

  denne (ste)n efter Øynd---------------------død

 

                                                         Sm 29 Ingelstad

----(i)r r[i]sÞi * stin * iftiR * Þur[ki](R) * fu(Þ)ur * sin * saR * etaÞis * o * eklanti

--- <-ir> rejste stenen efter sin fader Thorgeir, han død i England

 

 

 

 

                                                       Sm 30 Trotteslöv

----[fas]tulf : sun : sin : mana[: mestan : uniÞik]

-- sin søn Fastulv, mandens mest unike dreng 

 

                                                        Sm 31 Toftaholm

[ul]f * sati * stan * aftiR * bruÞur * sin * faua * kuÞ * habi * aut *

 Ulv satte stenen efter sin broder Fave, Gud hjælp (hans) ånt

 

                                                        Sm 32 Hamneda gamla kyrka

-- [ku]bl : Þasi : eftiR : sui[n] : faÞur : sin

    dette kubl efter sin fader Sven

 

 

 

  

                                                       Sm 33 Hamneda gamla kyrka

......[rist]i : stina : Þasi : (i)(f)(t)(i)R : Þurmar : bruÞur : sin : h[an : ua]R : man[a . mestr : uniÞikr] 

--- rejste denne sten efter sin broder Thormar, han var mandens mest unike dreng 

 

 

                                                        Sm 34 Sunnan Liungby kyrkja

-k---------------sati * stin : eftiR ka----------ri sin t.....

--< k >--------satte stenen efter < ka---ri > -----sin < t >

 

 

 

 

                                                       Sm 35 Replösa

kutraÞr : karÞi : kubl : Þisi : iftiR : astraÞ : faÞur : sin :

Þan : frita ak : Þih:na : bistan : iR a : f-n:iÞ- : forÞum : uf faRi :

Gautrad gjorde dette kubl efter sin fader Astrad

den frændens og drengens bedster, han levede før i Finnveden

 

 

 

                                                        Sm 36 Bolmaryd

: uintR : auk : [su]in : sat : ku[b]l : [Þ]usi : iftiR : osm[a]r :

  Øynd og Sven satte dette kubl efter Osmar

 

                                                        Sm 37 Rörbo

: asur * karÞi : kubl : Þesi : eftiR : uit : faÞur : sin : han : uar : mana : mestr : uniÞikR : uar : intr : matar : uku mun hats : kuÞr * Þi(k)[n :] kus tru : kuÞa : hafÞdi

Asur gjorde dette kubl efter sin fader Øynd, han var mændens mest unike dreng, var god med mad og meget hjælpfull, Guds dreng, han havde god tro på Gud.

 

                                                        Sm 38 Pjätteryds kyrka

[a=v=e : ma=ria : kra=kia :] plæna : Þominus : t=æ=kum : bænæÞ[ikta : tu] : in muliæribus [: et : bænæÞiktus : fruktu=s : uænt=ris tui]

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui

  Hil dig Maria, fuld af nåde. Herren er med dig.

  Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt.

     Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee,

     blessed are thou among women, and blessed is the fruit of your womb.

         Gegrüsset seiest du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir,

         Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes.

 

 

 

 

 

                                                       Sm 39 Ryssby kyrka

A) : kuni : sati : stin : Þana : iftiR :

B) suna : faÞr : sin : milan: u[rda uk] mataR kuÞa[n]:

A) Gunne satte denne sten efter

B) sin fader Sune, han var mild i ord og gav god mad

 

 

 

                                                       Sm 40 + 41  Ryssby kyrkogård

[---r + karÞi + kuml + Þasi +]

(i)ftiR + kum[a + faÞur + sin ]

[ helbi + kuÞ + silu hans ] 

---- <---r>  gjorde dette kuml ---

--efter sin fader Gumme

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

 

                                                          Sm 42 Tuna

tumi x risti : stin : Þansi : iftiR x asur : II bruÞur x sin x Þan : aR : uaR : s=kibari : hrhls : ku II nuks

Tome rejste denne sten efter sin broder Asur, han var kong Haralds skipper

 

 

 

 

                                                        Sm 43 Södra Ljunga kyrka

A) anut- ----- II   -----n * sin * uk iftiR ---  II ----Þa * 

B)  ----r * s--

A) Anunt     sin (sø)n og efter ------- <-----Þa>    

B)  <----r> s(in)

 

                                                       Sm 44 Ivla

A) [: uim]ut[r] : [sa]ti : sten : Þana ------

B) [b]ruÞur : s[in : suin : mil[Þan : uiÞ : sina]

A) m[a]tR : kuÞan : [i] urÞ[l]uf:i : at[ra : m....r]

A) Vimund rejste denne sten (efter)

B) sin broder Sven, god mod sit folk,

A) god med mad, af alle mennesker meget priset

 

                                                        Sm 45 Bräkentorp

uestin * kar[Þi] * [ku]bl * Þesi * efteR * esbiurn * bruÞur * sin *

 uitrik * Þesi * a * ueki * muti

Vesten gjorde dette kubl efter sin broder Esbjørn,

denne mindeskrift (står) mod vejen

 

                                                        Sm 46 Erikstad

[hiÞi]nui k[a]rÞi : kubl : Þesi : iftiR suin : sun : sin :

im + itaÞisk ou*tr i krikum

Hedinvi? gjorde dette kubl efter sin søn Sven

han død østerud i Grækenland

 

 

 

                                                        Sm 47 Håringe

baiÞ-   II  krak   II  -Rr

 ------         -----        ----

 

 

                                                        Sm 48 Torp

ufakRs x sati x stin x Þosi x eftiR x uta x sun x sin x harÞa [k]u[Þa]n trik [Þ]u [i] farÞ

Ofeig satte denne sten efter sin søn Odde, har det godt dreng, (han) død på rejsen 

 

                                                        Sm 49 Burseryds kyrka

+ annus * inkannacionis : domini : milllesimus * ducentisimus : tris=cesimus : oktauus : erat : fakta . ak kampana : bero : s=crp*sit

dansk:  År 1238 efter herrens fødsel, tilvirkedes denne klokke, Bjørn gjorde indskriften

deutsch: Im Jahr 1238, nach des Herrens Geburt, herstellte man diese Klocke, Bjørn machte die Inschrift.

english: In the year 1238, after the Lords birth, was this bell produced, Bjørn made the inscription.

svensk:    År 1238 efter Herrens födelse tillverkades denna klocka. Björn gjorde inskriften

 

                                                        Sm 50 Burseryds kyrka

: arinbiorn + gørthe + mik

 uitku=nder + prest=er skref mik

 ok + hær + skal : um + st=u=nd + stanta [mik]

 Arnbjørn gjorde mig

 Hvitgunder, præst, skrev mig,

 ok her skal nu stå mig

um stund = er et kort tidspunkt = et øjeblik = nu

>med mig er ment barnet, som skal døbes

 

 

 

 

 

                                                        Sm 51 Forsheda kyrkogård

tusti x (r)[eist](i)[x s]tin x efti(R) kuno x mag x sin x Þ[an x itati]s x uistar-x uar[Þ]

Toste rejste denne sten efter sin makker Gunne, han blev død vesterud 

 

                                                       Sm 52 Forsheda allmänning

: rhulf : auk : oskihl : riÞu : stin : Þo[nsi] : etiR : lifstin : fuÞur : sin

: es : uarÞ : tuÞr :: o : skonu : (n) : karÞ : stokum : auk : furÞu : o :: finhiÞi [:]

Rolf og Eskil rejste denne sten efter deres fader Livsten,

han blev død i Skåne ved Gårdstänga og ført til Finnheden

 

                                                        Sm 53 Brödrahalla

ru(l)f[r + rist]i + stin + Þana + eftiR + s[uin +] auk [+ iskil +] suni sina + tua

+ [kuÞ + hialbi +] silu Þ[aiRa]

Rolf satte denne sten efter sine to sønner Sven og Eskil,

Gud hjælpe deres sjæle

 

                                                       Sm 54 Södra Unnaryds kyrka

guÞ gøme * h : igibrRhtso(n) sial : a=n : knutær hiar likær

Gud bevare herrn Ingebrigts søns sjæl, Knud ligger her

 

                                                        Sm 55 Eckersholm

: hak(R) : kulkR : aukR * kuÞkurR : riÞ : itRn : Þan : isunR : auti : Rtinf

Hag (og) Kalk og Gudgeir, sønner, rejste denne sten efter deres fader Sten 

 

                                                       Sm 56 Rydaholms kyrka

ryb * oi

-----------

 

                                                       Sm 57 Rydaholms kyrka

asti guÞ

Asa Gud

 

                                                       Sm 58 Rydaholms kyrka

b : i=søb : Þ=Þhbs : øm : a=s bf

-------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                       Sm 59 Horda

: sekmutr : kearÞ -----

----  ulf : buruÞur : sin

Sigmund gjorde (denne sten efter) sin broder ---ulv

 

                                                        Sm 60 Skaftarp

* s[t]en * uku * starki * karÞu * kubl  Þesi * efeiR * kuÞmut * fuÞur * sin *

 uitrik  * Þasi * o ueha * muti

Sten og Starke gjorde dette kubl efter deres fader Gudmund

Denne mindeskrift (står) mod vejen

 

                                                        Sm 61 Runstensholm

kuÞuar : let : resa : stein : Þana : eftR : auÞa : sun : sin :

auk * karl * eftiR : stin : sun : sin : kuÞ hialbi : sa[l]u * [ÞaiRa]

Gudvar lod rejse denne sten efter sin søn Aude

og Karl efter sin søn Sten, Gud hjælpe deres sjæle

 

                                                        Sm 62 Ed

tusti : karÞi : kubl : Þasi : efti : eta : sun s[in]

Toste gjorde dette kubl efter sin søn Ette

 

                                                        Sm 63 Värnamo kyrkogård

[---l : sati : s(t)ain : Þana : iftiR]

   <---l> satte denne sten efter

 

 

 

 

                                                        Sm 64 Västhorja

Þurun : sati : sten : eftiR : oskil : buta : sin : auk : eftiR * sunu : sina : suin : auk : tufa : kuÞ´: hialbi : selu : ÞiRa

Thorunn satte stenen efter sin ægtemand Eskil og efter sine sønner Sven og Tove, Gud hjælpe deres sjæle

 

                                                       Sm 65 Åkers prästgård

man

ur

fik

kub

l * Þi

m

mændene fik dette kubl

 

                                                        Sm 66 Almesåkra kyrka

ku[Þ] inri 

Gud,  Jesus Nazarenus

         Rex Judæorum

 

 

 

 

                                                        Sm 67 Bringetofta kyrka

kum her magnus

kom herr Magnus

 

 

 

 

                                                        Sm 68 Bringetofta kyrka

mahno  

fuÞorkhniast[b]m(l)(R) 

k(iur)kh---(i)m  

frof---------

Magnus, fuÞork hnias tbmlR,

<kiurkh-----im> <frf---->

 

 

 

 

 

                                                        Sm 69 Fröderyds kyrkogård

khiRbiarn : sati : stein : Þana : eftiR : suil : bruÞur : sin

Geirbjørn satte denne sten efter sin broder Svell

 

 

 

                                                        Sm 70 Hylletofta kyrka

[f]uÞor[kh]  [f]uÞor(bh)  fu[Þo]rk[h]  [fu]Þorkh

  fuÞorkh      fuÞorbh        fuÞorkh       fuÞorkh

 

 

 

 

 

                                                        Sm 71 Norra Sandsjö prästgård

x erinuoÞr x let x reisa x stein Þena x eftiR x heka x faÞur x sin x

auk heru x faÞur hans x auk karl x hans faÞur [x auk] x heru x hans x faÞur x auk x Þiagn x hans x faÞur x auk x eftiR x Þe x la[n]gfaÞrga x fem x

Arnvard lod rejse denne sten efter sin fader Hegge og hans fader Hero og hans fader Karl og hans fader Hero og hans fader Dreng (og) efter de fem forfædre

 

 

 

                                                        Sm 72 Ramkvilla kyrka

--reisa x stein x auk x k[iara] ---

hialbi x ont x hans

(lod) rejse stenen og gøre (broen) --- 

(Gud) hjælpe hans ånd

 

                                                        Sm 73 Terle

: hulmi : let : ka[ra : bro : ift(i)]R : Þurkut : fnÞr : sia

      Holm lod gøre broen efter sin fader Thorgud

 

                                                        Sm 74 Stockaryds gamla kyrka

iag maÞr

jeg mand

 

 

 

 

 

                                                        Sm 75 Morarp

si[])uarÞr * (l)e(t) reisa : stein : eftiR *....---Þur sin :

at*menr ---uek sin : (b)e[t]an : kuÞ hialbi (o)nt : h(a)ns

Sigvard lod rejse stenen efter sin fader/broder-----------

Frænderne ---------- sin vej, bede Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

                                                        Sm 76 Komstad

[tufa : risti : stin : Þina : eftiR : ura : faÞur : sin : stalar]a hkunaR : [iarls]

Tove rejste denne sten efter sin fader Vrae, Hagon Jarls staldmester

sml:  Br Sc7  Holy Island: uigleikr stallare ræisst

sml: N KJ55 Valsfjord: ek hagu staldaR Þevar godagas

 

                                                        Sm 77 Sävsjö Västergård

: urai : sati : sten : Þonsi : eftiR : kuna : bruÞur : sin : han : uar tauÞr : o  iklati

 Vrae satte denne sten efter sin broder Gunne, han blev død i England

 

 

 

 

 

                                                        Sm 78 Uppåkra

ulafR : sati : stin : Þansi : eftiR : siba : sun : sin

    Olav satte denne sten efter sin søn Sibbe

 

 

 

                                                        Sm 79 Vallsjö gamla kyrkogård

[rakR : lakÞi : stin : yfiR : Þiuk : s(u)n : sin : s(ialan :)] 

Reck lagde stenen over sin dygtige søn Thjock

 

                                                        Sm 80 Vallsjö stomhemman

+ uesti : auk : iuar : auk : s(u)[lfa :] (b)ruÞr : ÞriR : karÞu : bru Þasi

(a)uk : satu : stein : Þana : eftiR : Þialfa : faÞur : [sin :]

Vest og Ivar og Sylva, de tre brødre, gjorde denne bro

og satte denne sten efter deres fader Djalve

 

 

 

 

                                                        Sm 81 Vringstads gamla kyrka

[kuÞs : srrsier : eifin : Þnita : skref : a keuk *]

Guds præst Alvin skrev dette på kalken

 

                                                        Sm 82 Vrigstads gamla kyrka

tika=nt +omaia=n a=ue maria + gracia + plena + tominus + tekum + benetikta  t=u + i mulieribus + æÞ benetikt=us fruktus + uæntris t=ui amæn +

latin: dicant omnia, Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu i mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Amen.

dansk:  Må alle sige, hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig, velsignet er du  iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt. Amen.

english:  Let everybody say, hail Mary, full of grace, our Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Amen.

deutsch: Lass alle sagen, gegråusset seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Amen.

francais: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles, est béni, Amen.

 

                                                        Sm 83 Vrigstads kyrkogård

faÞiR * ok : moÞi[R] : Þdrn Þr * nuisobr : ikiii sunar : dyÞ :

hn : ht : guÞmundr * guÞ : hialbi : sialu * anki

Fader og moder, de (lod gøre dette) <nuisobr>  (efter deres) døde sønnesøn.

Han hed Gudmund. Gud hjælpe barnebarns sjæl

ikiii / anki = E(n)k(e)(l) = barnebarn, sønnesøn

 

 

 

 

                                                       Sm 84 Biskopsbo

----- ---(s)la : bruÞur sina

------  < sla>  sine brødre

 

                                                        Sm 85 Alseda kyrkogård

ku(l)kiR auk ÞiR bruÞr ristu s[tin Þansi ef]tiR [ma]R(t)in sin faÞur sun hurstins 

Kulgeir og de brødre rejste denne sten efter deres fader Martin, Thorstens søn

 

                                                        Sm 86 Holsby

[su(i)n-----------------------iftiR bruÞur : ÞiR (la)ÞkÞu han---]

Sv(e)n-----------------------efter broder, de lagde han

 

 

 

 

 

                                                        Sm 87 + 88 Repperda

: haral[t(R)]-------------fti(R): ----------[br](u)Þur  sin

   Harald ------------------efter -----------sin broder

 

                                                        Sm 89 Repperda Skattgård

: bui : sati : stin : Þana : eftiR : Þurkut : bruÞur [sin]

    Bue satte denne sten efter sin broder Thorgud

 

                                                        Sm 90 Torshag (Reppekäll)

--- (k)arR * st------- (u)(r)---

Karr ----    <st--->     fader/broder

 

 

 

                                                        Sm 91 Slättåkra

heli risti s[t]in Þesi eftiR ausr sun sin

Helge rejste denne sten efter sin søn Assur

 

 

 

 

                                                        Sm 92 Björkö kyrkogård

---ui : kuÞfastr * seti * stia * ha.. ... .... ...il * faÞu sin * suikui * kuÞ : Þn * iR -- -- : uk : at fiarui : astn :

<-ui> Gudfast satte stenen efter  <ha--> --- <-il> sin fader,  svigtede Gud, da han (var)-------- og i favør af aserne

 

 

 

 

 

                                                        Sm 93 Nömme

: rufRa : risti : stin : Þansi : aftiR

isuni : sina : sin : auk : Þurstin :

: tirika : kuÞa :  faÞura : 

: auk at : sam : uubiR : at : sin :

: rufRa : risti : stin : Þansi : aftiR isuni : sina : sin : auk : Þurstin : : auk : at : sam : tirika : kuÞa : uubiR : at : sin : faÞura :

Rolf rejste denne sten efter sine sønner Sven og Thorsten og Sam, gode drenge, Øpir efter sin fader

 

 

 

 

                                                        Sm 94 Lannaskede kyrka

kinfastr (l)et lekia [sten dana ybir] totur sina

Ginnfast lod lægge denne sten over sin datter

 

 

 

 

 

                                                        Sm 95 Lannaskede kyrka

u---(u)k...Þe=r * (l)(e)tu leka * ufi(R)...--o-o * -ans ...Þ(e) --e * ...ok

---  og ----de lod lægge over ----- ----------------- ---hans

 

 

 

 

                                                        Sm 96 Brobyholm (Lillemark) 

A) Þurstin : rist : stin : Þnia : aftR : kuÞa : sun : sin :

Thorsten rejste denne sten efter sin søn Gode

B) Þurstin : karÞi : bu(u) [*ef]tiR : kunuar : [b](r)uÞur : sila : ok : hftR : asboÞ : kunu : sila

Thorsten gjorde broen efter Gunvar, Sillas broder, og efter Asbods kone Silla.

 

 

 

 

 

                                                        Sm 97 Myresjö gamla kyrka

---n--r-sati stin Þa[na eftiR --------- f](a)Þur sin

 <--n-r> satte denne sten efter sin fader ----------

 

 

 

 

                                                        Sm 98 Myresjö gamla kyrka

---seti : stin : Þansi : eftiR : tuta : su[n : sin ]----------------------------bruÞur : kaus :

---satte dennne sten efter sin søn Tote ------------------------------------------ Gauts broder

 

 

 

 

                                                        Sm 99 Nederby

: ÞurÞR * auk * Þurbiourn * karÞu [b](r)(u) [Þas]i [ef]tiR : uersku(l)f * faÞur * sin

   Tord og Torbjørn gjorde denne bro efter deres fader Verskulv

 

 

 

 

                                                        Sm 100 Glömsjö

x Þormar x let x kiara x bro Þesi x eftiR x sagsa x sun x sin s kuÞ x hialbi x ont  hans x uel

Thormar lod gøre denne bro efter sin søn Saxe, Gud hjælpe vel hans ånd