DR 81 Skjern (2)-stenen

Runestenen er rejst for Odinkar, biskop i Ribe i 1020-tallet.

En biskop er fast i troen.

 

SÆSKIRIÞR RISÞI STIN---------------------------------Sasgerd rejste stenen

FINULFS TUTIR----------------------------------------------Finulvs datter

AT UÞINKAUR------------------------------------------------efter Odinkar

OSBIARNAR SUN-------------------------------------------Osbjørns søn

ÞÆH TURA UK HIN TURUTIN FASTA---------------den dyre og den troens faste

 

SIÞI SA MÆNR-----------------------------------------------Side var manden

IS ÞUSI KUBL UBBIRUTI----------------------------------som dette kubl opbrudte

Når man hugger runer, opbryder man overfladen af stenen

>>Side var manden, der ristede runer<<

 

I ordet UBBIRUTI er den første rune I mellem B og R fejlplaceret, den skulle riste mellem runen R og runen U = UBBRIUTI, så som det står på DR 338 Glemminge-stenen.

 

Knud den Store var kongen af England og Danmark.

Knud måtte sig rette efter pavens opfordring om at regere "kristeligt", fremme Guds ære, retfærdighed og fred. Kongen var kirkens beskytter. I 1027 foretog Knud den Store da en rejse til Rom.

 

I denne runeindskrift blev brugt  den korrekte genitive ordstilling med endelse -S og med endelse -AR.

FINULFS TUTIR--------------Finulvs datter

USBIARNAR SUN----------Osbjørns søn