DR 280 Skårby(1)-stenen

Runestenen kendes siden 1627, iflg. Jon Skonvig lå stenen på en eng mellem Skårby sogn og byen Gusnava. Idag står Skårby(1)-stenen ved indgangen til Kulturen i Lund.

 

På DR 280 Skårby(1)-stenen står:

KAULFR AUK AUTIR--------------------------------------------------Kalv og Autir

ÞAR SAUTU STAIN ÞANSI-----------------------------------------de satte denne sten

AFTIR TUMA BRUÞUR SIA-----------------------------------------efter Tume, deres broder

IRATI KUÞIS SNABN----------------------------------------------han havde et godt mundværk

 

Der er flere ristefejl i indskriften.

Runen U i KAULFR er for meget.

Runen U i SAUTU er for meget,

samme ristefejl findes også på DR 282 Hunnestad(1)-stenen.

Der mangler runen I i ÞAR for ÞAIR = de,

samme ÞAIR står på DR 282 Hunnestad(1)-stenen.

Runen A i SIA burde være runen N for SIN = sin

Der mangler et skilletegn mellem IR og ATI = han havde

Den sidste rune N i SNABN burde være runen A for SNABA = mundværk

 

Det er meget sandsynligt, at DR 280, DR 281, DR 282 og DR 283 er lavet af den samme runerister.

 

Man mente at indskriftens to ord KUDIS SNABA er den ældeste benævnelse af byen Gusnava, men det viser sig at KUÞIS SNABA er noget andet.

GUSNAVA og KUÞIS SNABA er to forskellige sager.

GUSNAVA er en forkortelse for "Guds nadver".

Bonden som plojede marken og strø frøer, fik mad ud af jorden, som han kaldte:

Guds (aftens) mad "Guds nadver".

 

KUÞIS er genitiv for "god" (adj.)

På DR 363 Sturkö-stenen, Blekinge står:

SKIBARI KUÞIS RAISD STIN

gode skipper rejste stenen

gode skepppare reste stenen

 

SNABA betegner Tumes mund. Han var en god taler. Tume havde et godt mundværk. Han var veltalende. Datidens dyd var at være veltalende. Det er noget vi mangler i dag. Han havde en god snaber. En snaber (subst.) kaldes også en gab. Han havde en stor gab. A

 

dansk: at snappe;

svensk: att snappa,

tysk: schnappen

betyder at bide (verbum).  

 

Ordet "snabulere betegner måden at tale og spise.

 

Dyrfiguren på Skårby-stenen blev betegnet som ulv (varg)

Men det er en løve - en løve har en lang hale og en stor gab.

 

Indskriftens ord IR ATI blev betegnet som han ejede

Det er en overfortolkning, når man betegner IR ATI som han ejede.

Han havde hovedpine kan ikke blive til han ejede hovedpine.

Han havde gæld kan ikke blive til han ejede gæld.

Når du ikke har nogle penge ejer du ikke noget.

Kun i overført forstand kan man sige i nogle tilfælde: han ejede.

 

I de islandske ordbøger hedder det:

atti = 2 eiga, á, eigum = "hafa" i eigu sinni.

dansk: "have" i egentlig forstand

tysk: "haben", im eigentlichen Verstand

isl: hafa, hefdi, hebdi, hafdi, haft, hava, hövdum, havdi

 

Der findes én runeindskrift som viser ord "eje"

NlyR 512 Værnes kirke (1):
ÆIGU HÆLLUR ÞESAR

eje denne helle

 

I Völvens spådom nr. 5 står:

SOL ÞAT NE VISSI HVAR HÓN SALI ÁTTI

solen den ikke vidste, hvor hun hjemmet havde

STIORNOR ÞAT NE VISSO HVAR ÞÆR STAÞI ÁTTO

stjernene de ej vidste, hvor de stedet havde.

MANI ÞAT NE VISSI HVAT HANN MEGINS ÁTTI

månen den ej vidste, hvad magt han havde.

Solen, stjernene og månen er kun objekter og kan ikke "eje" noget.

                      

 IR ATI har den betydning:

                        dansk: han havde

                        svensk: han hade

                        norsk: han hadde

                        tysk: er hatte

                        engelsk: he had

 

I den gamle Völundarkvida står følgende ord:

                                >>hann atti tvá sono oc eina dottur<<

dansk: han havde to sønner og en datter

svensk: han hade tvá söner och en dotter

tysk: er hatte zwei Söhne und eine Tochter

engelsk: he had two suns and one daughter

 

Ordet ATI findes i mange runeindskrifter.

På U 489 Morby-stenen står:

UK SUM ATI ULFR----------------------------------------------------og som havde Ulv

På U 331 Snottsta-stenen står:

HAN ATI AIN BY ÞINA------------------------------------------------han havde denne by alene

På U 337 Granby-stenen står:

HAN ATI EIN ALT FYRST--------------------------------------------han havde alt først alene

 

På DR 293 Stora Herrestad-stenen står:

KUTILAU LAT KAURUA KUBL ÞAUSI-------------------------Gudløg lod gøre dette kubl

AFT(ir) ÞIAKN KUÞAN ÞAN---------------------------------------efter den allerbedste dreng

IS HANA ATI-------------------------------------------------------------som hun havde

 

På DR 335 Västra Strö(2)-stenen står:

IS SKIB ATI MIÞ ANUM--------------------------------------------som havde skib med ham

På DR 68 Århus(6)-stenen står:

SAR ATI SKIB MIÞ ARNA------------------------------------------han havde skib med Arne

På U 348 Näs-bjergvæg står:

AN ATI BO I ÞORSULMI---------------------------------------han havde bosted i Torsholma

På Sö 367 Släbro-stenen står:

ÞAIR ATU BY SLAIÞABRU-----------------------------------------------de havde byen Släbro

U 261 Fresta-stenen står:

AUK AIN ATI ALAN TABU-------------------------------------------og alene havde hele Täby