Runeindskrifter fra Sjælland

                                                 DR DK Sj61  -  DR DK Sj107

.

.

.

.

.

.

                                                                      DR DK Sj61  Fjenneslev,  Sjælland

+  sassur : ris----

  Sasser ristede

.

.

.

.

.

.

.

                                                            DR DK Sj62 Garbølle, Stenmagle, Sjælland

                                                                                              Referens: DR EM85;88

hagiradaR tavide

Hagirad stavede

.

.

.

.

.

.

.

                                                                      DR DK Sj63  Allindemagle,  Sjælland

                                                                                     Referens: DR AUD1993;263

A   ---(m)(k)(I)t=n(f) : (t)g--on(-)o--(-)-mh-

     ...o :  pat=r(I)s ---...

     ----(r)-grammato=n : krist----

B   -------

      ------

     ----kr---r-

.

.

.

.

.

.

.

                                                                 DR DK Sj64  Boeslunde,  Sjælland

                                                                                              Referens: DR 234

[ : frater : (t)oso : æfsa : kør(I) : mik :

   fratr : inkæma(-)(-)s : srips in : sampan :]

     broder Toke Efse gjorde mig

     broder Ingmar skrev på klokken

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                     DR DK Sj65 Ottestrup, Annexgården, Sjælland

                                                                                  Referens:  DR Aarb1987;202

A   ...-æsusiæn-...

     ..-(I)smut(u)-(b)-..

      ---utu-(Þ)mutusy-...

      ...ftuukiÞukni(u)...

       ...--kurui.....

B    ..kunkr-...

       ...-(h)mæ(i)usm(æ)--...

       ...(u)s * luki-aiuh...

       ...nis * untun(Þ) * (s)-..

       ..--t(u)us---...

.

.

.

.

.

.

.

                                                                           DR DK Sj66  Tårnborg,  Sjælland

                                                                                                   Referens:  DR 235

(k)(u)Þ --- fori:si

-brit : sial (*) ha=n (:) ga=rÞi st(i)(n)(a)

... (k)iÞuin : bu(r)- :

Gud   --- føre <si--->

<-brit> sjæl han gjorde sten

Gidvin <bur->

.

.

.

.

.

.

.

                                                               DR DK Sj67  Tårnborg 2, Sjælland

                                                                                         Referens: DR 236

  kltiiæntn

  ---------m

  <kltiiæntn>

<---------m>

.

.

.

.

.

.

.

                                                  DR DK Sj68  Tårnborg, Tårnborggård, Sjælland

                                                                                  Referens: DR Aarb1987;203

  --------------------

  akla + kala + laka +

  alo--miklii

<--------------------->

  agla gala laga

<alo--imiklii>

.

.

.

.

.

.

.

                                                   DR DK Sj69  Tårnborg, Tårnborggård, Sjælland

                                                                                Referens: DR AUD1988;205A

A   æ-Rmhohtlanæ

     moutÞfhlaro--

B   ki-fiaRmRlah

     laou-ÞRmosif

A   <æ-Rmhohtlanæ  moutÞfhlaro-->

B   <ki-fiaRmRlah   laou-ÞRmosif>

.

.

.

.

.

.

.

                                                   DR DK Sj70  Tårnborg, Tårnborggård, Sjælland

                                                                                 Referens: DR AUD1988;205B

A   andreas-ba : akalaba

      abakala-rrarius

B   libera -afa + alfa +

     andres o +

A    Andreas abracadabra(?)

      abracadabra(?)

B    libera [l]afa alfa

      Andreas o[mega]

.

.

.

.

.

.

.

                                                  DR DK Sk71 Tårnborg, Tårnborggård, Sjælland  

                                                                                  Referens: DR AUD1993;268

  ruÞ

<ruÞ>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                DR DK Sj72  Eggeslevmagle, Sjælland

                                                                                                 Referens:  DR 233

 ulnoÞ +

 Ulnod / Ulfnod

.

.

.

.

.

.

.

                                                                        DR DK Sj73 Himlingøje, Sjælland

                                                                                                 Referens: DR 232

hariso

Hariso

Hariso er et mandsnavn. Alle navne med -o endelse er mandsnavne

Der findes en venetisk gravindskrift: Flavius Hariso

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Sj74  Himlingøje,  Sjælland

                                                                                Referens:  DR EM85;128B

(v)iduhudaR

  Gudhudar

Viduhudar har ingenting at gøre med en skovhund.

Vidu betyder Gud

Hertug Widukind (Gudbarn) af Sachsen, døbt AD 785.

sml: Öl 1 Karlevi :: raiÞ uiÞur = rette Gud

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                      DR DK Sj75  Allerslev 1, Sjælland

                                                                                                Referens: DR 222

iordan risti runu  raÞi Þan ær kan

Jordan ristede runerne, tyde det (den) som kan

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Sj76  Allerslev 2,  Sjælland

                                                                                            Referens:  DR 223

  kRyrÞ : risti : nafn : sit

   ø ----nyr-- :  mæsu

   Gyrd ristede sit navn

   < -----      ---->-messe

.

.

.

.

.

.

.

                                                                            DR DK Sj77  Bårse,  Sjælland

                                                                                                Referens: DR 225

  Þes

<Þes>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                         DR DK Sj78  Bårse,  Sjælland

                                                                                             Referens: DR 224

+  {BONDO FRISO ME FECIT

    ESGERVS RØTH ME FECIT : FIERI}

    fuÞarkhniastblmR    a=l m=R Þ=Þ

    Bonde Fris gjorde mig

    Esger Rød lod mig gøre

    fuÞorkhniastblmR    <al mR ÞÞ>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                       DR DK Sj 79 Skovgårde,  Sjælland

                                                                                     Referens:  DR MS1995;322

  lamo : talgida

  Lamo  formed

  Lamo er et mandsnavn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Sj80  Vordingborg,  Sjælland

                                                                                                  Referens: DR 221

A    karÞi ÞiauÞuiu

B    aft aÞisl umar utrkau

A    gjorde Gudvi

B    efter Adils <umar> Odinkar

.

.

.

.

.

.

.

                                                 DR DK Sj81 Borgruinen i Vordingborg,  Sjælland

                                                                                     Referens: DR AUD1998;299

  ---yuÞ

<---yuÞ<

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                  DR DK SJ82  Tryggevælde, Faxe, Sjælland

                                                                                          Referens: DR 230

A   raknhiltr * sustiR * ulfs * sati * stain

      Þnnsi * auk * karÞi * hauk * Þonsi  auft

      auk skaiÞ * Þaisi

      kunulf * uar sin * klomulan man

      sun : nairbis : faiR * uarda * nu futir * Þoi batri

B   sa uarÞi * at * rita * is ailti stain Þonsi

C   iÞa hiÞan traki

     Ragnhild, Ulfs søster satte denne sten

     og gjorde denne høj

     og denne skipssætning

     efter Gunulv, sin højtalende mand,

     Nærbys søn.  Færre var da nu født de bedre.

     Det ristede bevare i denne sten,

     aldrig findes mindesmærke af andre drenge

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                DR DK Sj83  Karisa kirke, Faxe, Sjælland

                                                                                         Referens: DR NOR2000;6

  i-ku--ir

<i-ku--ir>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DK Sj84  Holtug, Stevn,  Sjælland

                                                                                                   Referens: DR 231

(t)irad : r(i)st

 Tirad rist[ede]

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                            DR DK Sj85  Holtug kirke, Stevn, Sjælland

                                                                                Referens: DR Aarb1987;191A   

 rist utr mi:-f

Odd ristede mig <f> 

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                          DR DK Sj86  Holtug kirke, Stevn, Sjælland

                                                                                Referens: DR Aarb1987;191B

  ru=Þsi

 <ruÞsi>

.

.

.

.

.

.

.                                                       DR DK Sj87  Lille Heddinge, Stevn, Sjælland

                                                                                     Referens: DR EM85;422B

pæter

Peter

.

.

.

.

.

.

.

                                                                   DR DK Sj88  Store Heddinge, Sjælland

                                                                                        Referens: DR EM85;422C

amen

Amen

.

.

.

.

.

.

.

                                                             DR DK Sj89 Strøby kirke, Stevn, Sjælland

                                                                                    Referens: DR Aarb1987;192

fuÞo---

fuÞo[rkhniastblmR]

.

.

.

.

.

.

.

                                                             DR DK Sj90  Glumsø, Næstved, Sjælland

                                                                                                   Referens: DR 226

  ---rati :---

   --at : mai---

  --u : nafa : --

  ---k :  Þika ---

<---rati>

<--at : mai-->

<---u> Nefa

<--k> <Þika-->

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                          DR DK SJ91 Sandby 1, Næstved, Sjælland

                                                                                                  Referens: DR 227

[---ik * iin * sun * suta * iii---

---- aft : ÞurÞ : bruÞur ---]

<---ik ' iin> Sotes søn <iii-->

 efter [sin] broder Tord

.

.

.

.

.

.

.

                                                           DR DK Sj92 Sandby 2, Næstved, Sjælland

                                                                                                  Referens: DR 228

A   askl : sati : st[en] 

     ---asi : at : tufa : --

     -ruÞr : sin : h[an]

B   : in : kru---

 Eskil satte denne sten efter sin broder Tove, han   in <kru--->

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                            DR DK Sj93  Sandby 3, Næstved, Sjælland

                                                                                                     Referens: DR 229

A   sylfa : rest[i : sten : iR at]i : sbalklusu : eyfti : susur : faÞur : [sin : ka]rÞi :bru :     

      Þisi : iki : Þurils : brÞur : sin :

B   imun * uitrik * susi * eR * uan * sil[fa]

Silva rejste denne) sten i Spalkløse, efter sin fader Suser og gjorde denne bro efter sin broder Torkil. Evig star med sten i livet, mindeskrift, som Silva self har udført.

.

.

.

.

.

.

.

                                                    DR DK Sj94 Sigersted kirke, Ringsted, Sjælland

----uÞiu--uos-------tna----

<---uÞiu--uos------tna--->

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                          DR DK Sj95 Jørlunde Øst, Egedal, Sjælland

---kr--

<--kr-->

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                      DR DK Sj96  Selsø,  Frederikssund, Sjælland

 --æ---      --ho--

 <--æ-->  <--ho-->

.

.

.

.

.

.

.

                                                             DR DK Sj97  Lejre, Sjælland

  lt : ii-uti-

<lt . ii-uti->

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                          DR DK Sj98  Trelleborg,  Slagelse, Sjælland

  ak

<ak>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                           DR DK Sj99  Borren, Odsherred, Sjælland

A  --øÞær ----- rÞaøu--

    ---k au=æ ma-----m +

B   -----khu---tÞh------

     --nk---u---sfÞm---

A  <--øbør----rÞaøu--> 

    <--k>  Ave Ma[ria]  <-m -->

B  <...khu----tÞh--->

     <---nk---u--sfÞm--->

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                       DR DK SJ100 Vrangstrup, Næstved, Sjælland

A  ++++

B   +++

     mphs

A  ++++

B   +++

   <msphs>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                      DR DK Sj101 Vrangstrup, Næstved, Sjælland

   sanfis-Þk

   nrÞisÞuÞ-

<sanfis-Þk->

<nrÞisÞuÞ>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                      DR DK Sj102 Vrangstrup, Næstved, Sjælland

  ænhilali-is-

  t-r---Þ--a---

<ænhilali-is->

<t-r---Þ--a-->

.

.

.

.

.

.

.

.

                                             DR DK Sj103  Vester Egesberg, Næstved, Sjælland

  iusR Þ

<iusR Þ>

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                 DR DK Sj104  Konventhuset, Roskilde, Sjælland

  bio  riÞ

<bio   riÞ>

.

.

.

.

.

.

.

                                                           DR DK Sj 105

            findes ikke endnu

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                      DR DK Sj106  Vrangstrup, Næstved, Sjælland

en læsning af runerne er ikke mulig

.

.

.

.

.

.

.

                                                      DR DK Sj107  Vrangstrup, Næstved, Sjælland

 ingen runer på ydersiden