Runeindskrifter Berlin, Elisenhof, Lübeck,

                                                             Rügen og Stadt Oldenburg

                                                                   Schleswig-Holstein

 

 

 

 

                                                       DE DR415  vestnordisk oprindelse

                                                          tidligere signum: X BerlinDR415       

t * Þ *  i * m * n * h = boalin / Boalin   * a * l * a * s * n * o = systir / Schwester

* b * n * h  = min / meine    r=a=Þ  a=Þ = tyde det / deute das

Die Runeninschrift befindet sich an der linken Seite des Elfenbein-Bildes.

Runeindskriften befinder sig på den venstre side af elfenben-bildet.

 

 

 

 

 

                                                      DE EM85;370  Elisenhof, Schleswig-Holstein

                                                                            tidliger signum: DR EM85;370A

kobr

kam  / Kamm

 

 

 

                                                       DE EM85;534  Lübeck, Schleswig-Holstein

                                                                       tidligere signum: DR Em85;534B

pa a * knif * koÞa ...

Pa har god kniv /  Pa hat gutes Messer

 

 

 

 

                                                        DE VK;297 Ralswiek, Rügen

                                                                         tidliger signum: X PomVK297

  tu--

<tu--->

 

 

 

                                                       DE StOl1  Oldenburg,  Schleswig-Holstein

A   Þorki

B   fuÞo    II    --(s)a

A   Thorgi[ls]

B   fuÞo[rk]   <---sa>

 

 

 

 

                                                        DE StOl2 Oldenburg, Schleswig-Holstein

A    urn

B     urn           II    ???

A    ørn / Adler

B    ørn / Adler    II   ???

 

 

 

 

                                                       DE StOl3 Oldenburg, Schleswig-Holstein

faksi

faksi / hest / Pferd

 

 

 

 

                                                        DE StOl4 Oldenburg, Schleswig-Holstein

A   abi : bataba : iestaba

B   kukr : kuc kutu      II   kys

A   <abi><bataba><iestaba>

B   kok,  kys kusse   II   kys

 

 

 

 

                                                        DE StOl5 Oldenburg, Schleswig-Holstein

 sinkn :

<sinkn:>

 

 

 

 

                                                        DE StOl6 Oldenburg, Schleswig-Holstein

ber min : erinde : Þat : ik : ei : hafa : skyrte

bær min erindring, det jeg ikke har <skyrte>

ertrage meine Erinnerung, dass ich nicht habe <skyrte>

 

 

 

 

                                                       DE StOl7 Oldenburg, Schleswig-Holstein

A   --- -ak : eigi : ha : a : hafi : uti : heltr : tak : hu---

B   ----uran : marum

A   -- (t)ag ikke <ha> ud af havet, hellere tag <hu--->

B   <---uran> havet

 

 

 

 

                                                     DE StOl8 Oldenburg, Schleswig-Holstein

fuÞorkhniastbmlR

fuÞorkhniastbmlR