DR BR 55 Lellinge/ Sjælland (I) B - brakteat (IK 105)

Guldbrakteater er en slags efterligning af romerske guldmønter.

Dermed brugte man også dette ordet SALUS på Lellinge (I) B brakteaten.

Indskriften lyder således:

SALUS ALU-------------------------------------- "sundhed nær"

                                                     

ALU er afledt af latin ÁLO.

ALU befinder sig på mange guldbrakteater, runesten, pile og en ring.

 

At skrive nogle ord på romerske guldmønter var skik som skal symbolisere kejserens regeringsprogram.

Fred gennem sejr fulgt af lykke og sundhed med uden overmod.

Mange indskrifter indeholder et fleretal af forkortelser.

Dele af ord er skrevet med mellemrum.

Runeindskrifter indeholder også forkortelser og deling af ord, men ikke indskriften på Lellinge brakteaten. Derfor lyder den gamle tolkning således:

SALU SALU og man kaldte det et magisk formelindskrift.

 

Ordet SALU er ikke brugt i urnordisk tid,

men i mange runeindskrifter fra oldnordisk tid med betydning "sjæl".  

Derimod er ordet ALU kun brugt i urnordisk tid.

Derfor er delingen af Lellinge (I) B brakteat-indskriften mere meningsfuld som SALUS ALU.

 

Også står den anden rune S spejlevendt. Det betyder, at den anden rune S skal læses sammen med de første 4 runer SALU som SALUS.

 

Samme spejlevendt rune S står i DR 12 Gallehus-indskriften i navnet HLEVAGASTIR. Det betyder, at runen S skal læses sammen med HLEVAGA som HLEVAGAS.

 

Samme spejlevendt rune S står i Sö 24 Berga-indskriften i navnet SALIGASTIR. Det betyder, at runen S skal læses sammen med SALIGA som SALIGAS

 

TIR er et suffiks med betydning: slægtsidentitet for feminin.

Hlevagastir er et kvindenavn.

Saligastir er et kvindenavn.

 

Kristendommens udbredelse har bevirket, at man har brugt ordene

SALUS = sundhed i en indskrift og

LAUKAR = helbredelse

i flere runeindskrifterne i urnordisk tid.

 

På flere romerske guldmønter står ordet SALUS.

SALVS AVG

SALVSREI PVBLICAE

SALVSRE IPV BLICAE

SALVSR EIP VBLICAE

SALVSETCL ORIA ROMANO RVM

SALVS

SALVSREI PVBLICIAE

SALVS AUGVSTA

SALVS HEIP

SALVSR EIPVBLICAE

SALVS ANTONINIAVG

SALVS P SVLAS

SALVS AVGVS

SALVS AVGG

SALVS DD NN AVG

SALVS RE IPVBLICAE