Vg 67 Saleby

Runeindskriften på VG 67 Saleby er stærk medført af regn og frost, der mangler allerede et styk af den højre side af stenen.  Stenen kendes så tidligt som 1700-tallet. I bogen: Västergötlands Runindskrifter av Hugo Jungner og Elisabeth Svärdström, står på side 108 følgende bemærkning:

Norr on kyrkan fans en runsten som har legat tillgrund af gamla sacrestian, men lå så djupt med inskriftion i jorden att den nu icke kunde afritas.  Ordet afritas er afledt af rita, som betyder "tegne" på svensk. Er det ikke mærkeligt, at man ikke kunne erkende betydning af ordet RITA i Glavendrup- og Tryggevældeindskriften. Sote brugte to gange ord, de ellers var brugt i sammenhæng med rejse stenen.

 

Der findes tegningerne fra C G Hilfeling i 1798, Säve, E. Martin og Bolm.

Der findes flere forskellige læsninger af runeindskriften. 

 

FRAUSTIN KARÞI KUBL ÞAUSI------------------------Frøysten gjorde dette kubl

AFTIR ÞURU KUNU SINO----------------------------------efter sin kone Thora,

SU UAR BRUNIULFS TUTIR------------------------------hun var Brunulvs datter

 

BAST MIÞ ALTUM--------------------------------------------bedst med alder

>>Thora var i sin bedste alder, da hun død<<

ALTUM findes også på Rökstenen: HUAR FUR NIU ALTUM-----------var for ny alder

 

UARÞI AT RATA AIKI-----------------------------------------bevaret efter råd ikke

>>hun fik en forkert råd)

UARÞI står på Glavendrup-og Tryggevælde-stenen som "bevare".

RATA står også på DR 338 Glemminge-stenen.

AIKI blev læst af nogle runologer som auki, fordi runen A og K rører hinanden ved toppen og det kunne læses som binderune U.

Men et auki "auk" = "og" passer ikke ind i indskriftens kontekst.

På DR 216 Tirsted-stenen står runen K i navnet HILTUIKR = Hidvig  i en til venstre bøjende streg. Runer I og K rører hinanden ved toppen. Også navnet Hildvig blev læst af nogle kloge runologer som Hildvug.

 

AT ARRKIO KUNU-----------------------------------------------efter arge kone

>>Thore fik en forkert råd af en krydderkone<<

En arge kone er en krydderkone eller spåkone.

Idag ville man kalde hende "hekse".

 

SAR IAS HAUK---------------------------------------------------det var hendes død

>>det var hendes grav<<

HAUK er en gravhøj

 

UI KRUS ÞINA AUK BRIUTI--------------------------------(Gud) vie dine kors og opbrudte

>>Frøysten taler til Vorherr - han bedes om at vie korse og runerne på runestenen<<  Korse er brugt som skilletegn mellem de enkelte ord.

BRIUTI er en direkt henvisning til runerne. Når man hugger runerne opbryder man overfladen af stenen. Dermed er runerne det opbrudte

 

Også i denne runeindskrift findes ingen forbandelse.

De gamle runologer kunne ikke finde frem til den korrekte betydning af indskriften, fordi runeristeren brugte nogle andre ord end sædvanligt.

Den tolkning: "til en ræte og til en pervers eller kønsligt forvriden trollkarl"

er tegn på, at man har total misforstået indskriftens kontekst.