DR 83 Sønder Vinge (2)- stenen

Ligesom DR 81 Skjern (2)-, DR 209 Glavendrup- og DR 230 Tryggevælde-stenen indholder DR 83 Sønder Vinge (2) stenen ingen forbandelse.

Kun ordvalg er forskelligt, men rummer ikke mere end de normale fraser.

 

Den gamle tolkning af den afsluttende del lyder således:

>>gid han må regnes for at være en pervers mand og en sejdroldmand, den mand, som øder dette minde<<

Hvordan er sådan muligt, at man som "veluddannet runolog" tager så mange gang fejl. Man gjorde ud af verbet AUDI et præs.konj. 3 ps. sg. "ødi" og man henviste til Glavendrup-indskriftens RITA.

AT RITA SA betyder "det ristede" og er ingen forbandelse.

 

På DR 83 Sønder Vinge (2) stenen står:

 

UÞIBRUTI RISÞI STIN ÞENSI--------------------Udebryde rejste denne sten

UFTIR URUKU AUK KAÞU------------------------efter Uruke og Kade

BRUÞR SINÆ TUÆ----------------------------------sine to brødre

SARÞI AUK SIÞRATI--------------------------------Sarde og Sidrate

SAR MÆNR---------------------------------------------var mændene

IAS AUÞI MINI ÞUI-----------------------------------som huggede dette minde

 

 

SARÞI og SIÞRATI er to mændsnavne

AUÞI er et oldnedertysk ord, der mangler runen H foran audi = haudi = haute = huggede.

Oldnedertysk/ tysk: hauen, haute, gehauen, gehaut 

 

På DR 110 Virring-stenen står ordet MINI

KARÞI MINI ÞA----------------------------------------------gjorde dette minde

og på Ög 136 Rökstenen står flere gange ordet MINI

SAKUM UK MINI ÞAT-------------------------------------sagen og minde det

SAGUM OG MINI ÞAÞ------------------------------------sagen og minde det

SAKUM UK MINI---------------------------------------------sagen og minde