Runeindskrifter fra Södermanland

                                                 Sö AA29;8 - Sö Sb 1965;22

 

                                                   

 

 

 

                                                       Sö AA29;8 Nyköping, kv. Rådhuset

A) maria ma=ÞÞie ma=rce filii bene ma=ria

B) ma=ria ma=g x iaxko=b o=la=vr la=urencius xx ma=ria x 

ba=rÞo=lomei x egidi x maria x ko=rs x ma=ÞÞei xx mikael x

A) Maria, Mathie, Marce, Fillip, Bene(dict), Maria

B) Maria, Mag(dalena) Jakob, Olav, Laurensius, Maria, Bartholomei, Egide, Maria, kors, Mathei, Mikael 

 

 

 

 

 

 

                                                        Sö ATA1918/43 Ramsundsbron

ioi sin

<ioi> sin

 

 

 

                                                        Sö ATA550;52 Vadsbro kyrka

[s]al[u]

  sjæl 

 

 

 

 

                                                        Sö ATA6058;54 Stäringe gamla smedja

--- -tr * uilal : tum : k---

<---tr> <uilal> <tum> <k(a)-->

 

 

 

 

                                                        Sö ATA5165;58 Tumbo kyrka

rent ornamental

 

 

 

 

                                                        Sö ATA6294;59 Rällinge

rent ornamental, kors 

 

 

 

 

                                                         Sö ATA6491;60 Rällinge

--x r(i)(t)(a) x stain x Þina x at x runul[f]------

-----rejste denne sten efter Runulv --- 

 

 

 

 

                                                        Sö ATA6163;61 Sörby

: ui---- -- - : at : sin : faÞu- : ---......al : akut- -- -* ------- --ti :

uaRÞis trab- ---au------ia-------------an

 <ui-----> efter sin fader-----<---al> Agute <----------------ti>

<uaRÞis> dræbt <au-----> <----ia---an>

 

 

 

 

 

                                                        Sö ATA6447;61 Edeby (Vällinge)

[h]ulmstains x ----

   Holmstens

 

 

 

                                                        Sö ATA4202;63 Toresunds kyrkogård

----nu-----

<---nu--->

 

 

 

 

                                                         Sö ATA4207;71 Tyttinge gård

---- [s](t)ain : at---

--    sten efter 

 

 

 

 

                                                        Sö ATA7551;92 Örleds såg

---..* lit * [r]aisa * stain * Þinsa * iftir ' tu[s]ta * s[un * sin]

------------lod rejse denne sten efter sin søn Toste 

 

 

 

 

 

                                                         Sö ATA323-3863-1999 Ludgo kyrka

----u------- 

<------u---->

 

 

 

 

                                                       Sö ATA323-4044-2009 ?????

A) kruhs markus (s)u--io-b--(u)(h)(s) (m)aÞ(e)(u)s

B) (k)ruhs iohanæs (k)ruhs (l)(u)(k)

A) kors Markus <su--io-b--uhs> Matheus

B) kors Johannes kors Luk(as)

 

 

 

 

                                                      Sö ATA322-1467-2011 Vitsand, Bornhuvud

hul[fastr x l](i)(t) x hak(u)a x (m)arki x Þasi x (e)(f)(t)(i)r x m[a]k x sin manI Inutan x auk x hulmuiÞr x fulki x iafni x eftiR x br[u]Þur x sin x kuÞ x hial(b)i [x ant x hans x au]stain x risti

Holmfast lod hugge dette mærke efter sin makker, nydelig mand og Holmvid (og) Folke (og) Jafne efter deres broder, Gud hjælpe hans ånd, Øysten ristede (runer)

 

 

 

 

 

 

                                                           Sö ATA322-4237-2011  Småhamra

: kunar : auk : ulfr : auk : sighialnmR : litu : risa : stin : atn : halftan : faÞur : sin :

kuÞ : hialbi : ant : hans

Gunnar og Ulf og Sighialm lod rejse stenen efter deres fader Halvdan.

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

 

 

 

                                                     Sö ATA322-4394-2011  Strängnäs, kv. Klostret 26

a=b=r rb m=n=R t=u=l=t

 

 

 

 

 

 

                                                      Sö ATA423-1431-2012:1  Nyköping, kv. Åkroken

A   agla ga=la  laga ga=la laga teus meus

     a=gla ga=la la=ga a=gla t=e a=mu---

B   ---Þ----Þ --ÞyÞ---bh  a--n ------ÞÞ--Þ--ÞinÞ

agla = atta gibbor leolam adonai = du er srærk i evigheden, Herr

 

 

 

 

 

 

                                                      Sö ATA423-1431-2012:2  Nyköping, kv. Åkroken

 ak=ab      ru

<akab>    <ru>

 

 

 

 

 

 

                                                    Sö ATA423-1431-2012:3  Nyköping, kv. Åkroken

  ionl * ik=nbi

<ionl><iknbi>

 

 

 

 

                                                      Sö EMÅ1960;5 Fors kyrka

rent ornamental

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1948;282 Ludgo kyrka

: kuÞmuntr : auk : kisla : Þaun : litu : kiara : bro

Gudmund og Gisla, de lod gøre broen 

parsten til Sö 134

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1948;2890 Aspo bro, Löten

ostriÞ : lit : [k]ira : kum[bl : Þ]usi : at : anunt + auk : raknualt : sun : sin +:

urÞu : ta[uÞ]R : tan[mar](k)u : ua[r]u : rikiR : o rauniki : a[u]k : snialastiR : i : suiÞiuÞu

Astrid lod gøre dette kuml efter sine sønner Anund og Ragnvald, 

de blev død i Danmark, de var mægtige i Rauning og dygtigste i Svedjod

 

 

 

                                                        Sö Fv1948;291 Giberga

------* kiarÞu * skibuarÞ * a- ------ -------------------------trbnfr 

(N.N. og N.N.) gjorde skibvard efter---- --------------------dræbt----

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1948;293 Lunda kyrka

--[sta](i)n : ra[isa] ---

  : sin : a[uk] 

  rejse stenen

   sin og

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1948;295 Prästegården

: halftan : raisti : st(a)[in : Þan]si : at : raknualt : faÞur : sin : ouk : tan * bruÞur sin * ÞrutaR Þiakna 

Halvdan rejste denne sten efter sin fader Ragnvald og sin broder Dan

kraftens drenge

 

 

 

                                                        Sö Fv1948;298 Ådala

: biarni : auk : [k]ai(R) : litu : [r]aisa : stin : at : nikbiurn : faÞur : sin :

bu[ki :] a : [----]ui   bruÞur kuÞfins :

Bjørn og Geir lod rejse stenen efter deres fader Nefbjørn

(han) byggede i <----ui>,  Gudfinns broder

 

                                                        Sö Fv1948;301 Kjula kyrka

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                         Sö Fv1948;314 Toresunds kyrka

---: sun : s[in] ---

----  sin søn

 

 

 

                                                        Sö Fv1954;19 Vrena Kyrka

 krist x biÞia  -- (a)(i) * (m)    ---faÞur sin----      ---a x sin x hinha

   krist bede       <-ai * m-->      --sin fader ----- <---a>  sin, <hinha>

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1954;20 Nolinge

biurn : lit : risa : stin : if[tiR-----------ÞauÞ]r : austr : i krikium :

biurn hik 

Bjørn lod rejse stenen efter (N.N., han) død østerud i Grækenland,

Bjørn huggede (runer)

 

                                                        Sö Fv1954;22 Lagnö

A) ---i : risti : -

B) ---- in--- ----

C) ----- --- sin : han : iR : entaÞr : i : austruiki : ut : o : la------- 

A) <---i> rejste---

B) ---<in-->---

C) -----sin, han er død østerud i La(ngbardaland) 

 

                                                        Sö Fv1958;242 Tumbo kyrka

* anuntr * auk * bruni * raistu * at * kulbain * Þina * stain *

Anund  og Brune rejste denne sten efter Kolben 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1958;247A  Hammarby kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1958;247B  Hammarby kyrka 

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1958;247 C Hammarby kyrka 

rent ornamental

I kyrkans södra mur, 1,5 m från långhusets sydvästra hörn och 1,9 m ovan markytan påträffades en sten, ristad på två sidor.

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1958; 247 D Hammarby kyrka  

rent ornamental

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1958;247E Hammarby kyrka 

rent ornamental

Av stort intresse äro också de två stenar, som bära var sin lejonbild av 1100-talstyp.

De båda lejonfigurerna hör ihop, men utgår ur databasen då de inte är att betrakta som runristningar.

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1959;262 Lövhagen

* a[u]ÞkuÞr * auk * ar[n]k[e]ir * li[t]u * raisa [stain]a ai-- -------------t * b[ru]Þu[r * si]n

Audgud og Arngeir lod rejse stenen (efter) deres broder (N.N.)

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1965;133 Nyköping, kv. Rådhuset 

margareta a mik

Margarete har mig

 

 

 

 

                                                 Sö Fv1965;136 Nyköping, kv. 29 Verkstaden

A) [fuÞ(o)r(k) h(n)ias tbmlR]

B) [sial] 

A) fuÞork hnias tbmlR

B) sjæl 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1969;298 Kjula kyrka 

---: Þensa : iftir : eskil : br[u]Þ[ur :sin] 

denne (sten) efter sin broder Æskil

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1969;299 Nyköping, kv. Rådhuset 

t[o]fa * a mik

Tove har mig

 

 

 

                                                        Sö Fv1971;207 Tyresø 

kunbiarn : lit : ra[isa : stain ------kuÞ : hial](b)(i) : ant : btr * Þan ----- 

Gunnbjørn lod rejse stenen---------Gud hjælpe (hans) ånd, bedre end (han har fortjent)

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1971;208 Säby

x uihmar * raisti * sten * Þinsa * eftiR * kara * faÞur * sin * auk Þora x

Vigmar rejste denne sten efter sin fader Kare og (efter) Thore 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1972;243 Alby 

[-a---a----a---l---Rg--------a=n ---u--------------]

   < a a a l Rg a=n u------>

 

                                                        Sö Fv1973;187 Fors kyrka 

--- ulf : suni : sina : kuÞ : ih----

(efter N.N. og) Ulv sine sønner, Gud hj(ælpe)

 

                                                        Sö Fv1973;188 A Fors kyrka

rs-------------x-ma----

 

 

 

 

 

                                                         Sö Fv1073;188 B Fors kyrka

-----x aft x f----

---efter <f---->

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1973;189 Julita gård

: urmar : raisti : stin : Þisa : aftiR : Þurkil : (f)aÞur : sin :

   Ormar rejste denne sten efter sin fader Thorkel

 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1973;190 Nyköping, kv. Stallbacken

[fuÞo]rkhnialstbmR      sihfiriÞ + mi a

 fuÞorkhniastbm(l)R     Sigfrid har mi(g)

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1974;210 Nyköping, kv.Stallbacken

auæ

Ave (Maria)?  

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1979;239 Hölö kyrkoruin 

A) ---r: au[k]

B) ---gR : --

C) ---[faÞ]ur : sin : --- 

D) ---[ku]Þan : k[uÞ]

E) ---Þu----

F)  --ins---

G) ...---....

H)  --u : ---

I    --[s]uai(n)---

J) ---n : ---

K) ..-y---

L   ---(h)(i)---

M)  ...---...

N)  ...h...

O)  ... : ...

A)  <---r> og ---

B)  <---gR--->

C)   sin fader

D)   gode, Gud--

E)   <---Þu--->

F)   <--ins-->

G)   <------>

H)   <---u--->

I)     Sven

J)    <---n : i---->

K)   <----y--->

L)     <--hi--->

M)    <...---...>

N)     <...h...>

O)    <... : .....>

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1979;240 Udden

A) ---- [kuÞa]n : k[uÞ : hialbi] :

B)   an[t : hans]

A) gode, Gud hjælpe

B) hans ånd

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1981;197 Årsta

A) fuÞorkhnias

B) fuÞorkhniast--- --------hn(i)(a)stbm(l)R

A) fuÞork hnias

B) fuÞork hniast ------------hniastbmlR

 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1982;235 Viby

ayk[ai]R * auk * s[--- --- Þai]R * [l]e[t]u rais[a] stain iftiR ybi * faÞur * sin

Øygeir og (s----- ), de lod rejse stenen efter deres fader Øpi(r)

 

 

 

                                                        Sö Fv1984;253 Åkra gård

-- [sta]in Þina : at : osuar : muÞ[ur  sina] 

     denne sten efter sin moder Åsvar

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1984;254 Södertälje, kv. Silen

rent ornamental

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1986;218 Harby

x kar : reÞi sin : eti : bui : uiburk uaR : muÞR : snuR : fatriÞ: iki(f)

Geir rejste stenen efter Bue, Viborg var moder, (var) Fastrids søn <ikif>

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1986;220 Igelsta

---R * eykr-- --- --im

<---R< <eykr> <im--->

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1988;34 Ekensberg

A) ---:-inm : ua--- 

B) ----alftan----

A)   <---inm>  <ua->

B)   ----(H)alvdan

 

                                                        Sö Fv1990;32 Kolunda

A)  ---r : au[k] ---- 

B)  --ra : hi--

A)   <------r> og

B)  <----ra> <hi---->

 

 

 

 

 

                                                        Sö Fv1993;229 Årby

botuiÞr * au[k] ------  --uri * rais=tu * merki [at * a]rn * broÞur * sin *

 Botvid og <---uri> rejste mærke efter deres broder Arn 

 

 

 

                                                        Sö Fv1993;230 Jägerstugan

----[sn]ialan------ -----k--- 

   dygtige           <---k ---->

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Sö Fv2011;307  Strängnäs, kv. Kungsberget

                                                            Runenindskrift læses fra højre til venstre

----[e]rila=R * vodinR

      Odins Erilar

 

 

 

 

 

                                                        Sö NOR1997;26 Edeby

A) --- [r]isÞi : s[t]a[in] --Þ -iftiR : fr---

B)   --un(u)ursb----

A)    rejste (denne) sten efter <fr----> 

B)    <unuursb->

 

                                                        Sö NOR1998;22 Kolunda

A) : kuÞ : hinlbi : ant :

B) hiRa : auk : kus : muÞiR :

Gud og Guds moder hjælpe ånd i himlen   

 

                                   

 

 

 

                     Sö NOR1998;23 Lilla Bjurstorp

--: eftiR : man : tau---

---efter (den) døde mand ---- 

 

 

 

 

 

                                                        Sö NOR2003;21 Snäckstavik

-- [let]u : br[u]---

   lod bro (gøre)

 

 

 

                                                        Sö NOR2003;22 Sörby

----- [m]uÞur---

----  [b]ru(Þ)[ur]--- 

    -- moder ---

    --(b)rod(er)--

 

 

 

 

                                                        Sö Sb1963;149 Sundby kyrka

rent ornamental, gravhelle 

 

 

 

 

 

                                                        Sö Sb1965;12 Tumbo kyrka

: ormr : auk : faskr : auk : Þora : litu : raisa : at : uifa : brour : sin :

 Orm og Fastgeir og Thore lod rejse (stenen) efter deres broder Vife

 

 

 

 

 

                                                        Sö Sb1965;19 Runmarsvreten, Berga

ku[Þbiurn auk --------------] kuna + l[it]u + hakua + stain + Þina + auk + buru + Þ[is]a + if[tiR] -----------sinn 

Gudbjørn og N.N. og) Gunne lod rejse denne sten og denne bro efter deres ---

 

 

 

 

                                                        Sö Sb1965;20 Norrga

-u--- -uk - - t-- -a-  -fÞu---kuÞ ialbi : ont *an- --uihntu-os

---------og <---t---a-----> fader, Gud hjælpe (h)ans ånd <uihntu-os>

 

                                                        Sö Sb1962;22 Stora Kölsta

----s-------n------k--------u

spor af 30 runer,  4 læsbare

 

 

 

 

                                                      Sö Nyköping, kv. Åkroken 3, fnr. 6518  

 sioi

<sioi>

 

 

 

 

 

                                                        Sö ukendt

ualhatlaR uisiR