Runeindskrifter fra Södermanland

                                                   Sö 301 - Sö 383 

 

                                                  

 

                                                     Sö 301 Ågesta bro

* Þur(i)[R : auk : s]ui[n : litu raisa : (s)]tean[ : Þinsa : i]f(t)(R) : o[----](i)a : faÞr : [sin]

Thorir og Sven lod rejse denne sten efter deres fader <o---ia>

 

 

 

 

 

                                                 Sö 302 Bergaholm

a:ustain * lit * raisa * stain * at * ÞurkirÞi * sistur * sina *

hilbiarn * at * moÞur * sina

Øysten lod rejse stenen efter sin søster Thorgerd,

Hallbjørn efter sin moder 

 

 

 

 

                                                  Sö 303 Bornö

kuÞlauh : [l]et : raisa : [stain eft](i)R : ÞurhaR : uk : frusta : su(n)[a] : (s)ina : uk : ainiutr : at : stiub : sin 

Gudløg lod rejse stenen efter sine sønner Thorger og Froste,

og Einjut efter sine stedsønner

 

 

                                                  Sö 304 Oxelby

x kuti x lit x raisa + [st]ain + Þinsa x eftiR + urukiu + sun + sin +

Gode lod rejse denne sten efter sin søn Orokjo 

 

 

 

                                                  Sö 305 Söderby (nu Lindhov) el. Tumba

x sibi x auk x tiarui x litu x raisa x stain x Þinsa x iftiR x Þorkil x faÞur x sin

Sibbe og Djarvi lod rejse denne sten efter deres fader Thorkil

 

 

 

 

 

                                                  Sö 306 Söderby Krog

[biorn :] auk * fasti : raist=u * stain * at * k[it](i)(l)beaurn : faÞ(u)r : si(n) :

[buata : Þo]r*[kiai]rÞ[i **] 

Bjørnrn og Faste rejste stenen efter deres fader Ketilbjørn,

Thorgerds ægtemand

 

 

 

 

                                                  Sö 307 Igelsta Kvarn

ul(f)hiÞin * auk : au[ ........... Þ]aiR : raistu : stai(n) : Þinsa : at : Þurstin : faÞur : sin :

Ulvhedin og <au---->, de rejste denne sten efter deres fader Thorsten 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 308 Vid Järnavägen

hulmfastr * roÞelfr * [lit]u * rista * runa[R] * a[t] ----------- ikifast * suni * sina

[* Þa]iR ua(R)u * hua=str * i(n) * ybir risti

Holmfast og Rodelf lod riste runer efter deres sønner (N.N. og) Ingefast,

de var vesterud, en Øpir ristede (runer)

 

 

 

 

                                                        Sö 309 Södertälje kyrkogården

--- [stai]n + Þis=a + iftiR + bleik +[ --- --- ]* ak * [----------------]

     --denne (ste)n efter Bleik ---------------- og ----------------

 

                                                  Sö 310 Södertälje

[---hulfastr x l(i)(t)------  --------- ------R x klefa x faÞu(r)]

Holmfast lod (rejse denne sten efte)r (sin) fader Kleve 

 

 

 

 

 

                                                        Sö 311 Ved Gamla Turingevägen I

hulfastr + lit + braut + ruÞia + aftR + ik[ikir]Þi + mu(Þ)[u]r + sina + ku[Þa] + -r-a--- + sina +

Holmfast lod vejen ryde efter sin gode moder Ingegerd, <-r-a--> sine 

 

 

                                                        Sö 312 Ved Gamla Turingevägen II

hulfastr lit x braut x ryÞia x auk x bro kiara iftiR gam[al] faÞur x sin x

sum bykiI Ii : nesby x kuÞ x hialbi ant hans aystain

Holmfast lod vejen ryde og gjorde bro efter sin gamle fader, som byggede i Næsby, Gud hjælpe hans ånd, Øysten (ristede runer)

 

 

                                                        Sö 313 Ved Gamla Turingevägen III

rent ornamental

 

 

 

 

 

                                                  Sö 314 Torshälla kyrka

--- : raisa : at : kakr : boana : nytan

(N.N lod) rejse (stenen) efter (sin) nydelig ægtemand Gang 

 

 

 

 

                                                 Sö 315 Sundby

beiliR : auk -----------------------[ku]Þ : hialb --- ---- auk : gus : moÞur *

Bæjler og --------------------------- Gud og Guds moder hjælpe (hans ånd)

 

                                                   Sö 316 Vadsbro

[---auk * suain * auk * iak---- ----------sun * Þurbiu-- * kul--- ]

...og Sven og Jakob? ---------------------Thorbjørns søn,  <kul---> 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 317 Öja backe

[: sikeuatr : r(aisti : sta)in : at : sun : sin : olaf]

   Sigvad rejste stenen efter sin søn Olav 

 

 

 

 

                                                  Sö 318 Sund

A) + ku[fi]nkR [+ au]k + hulmkaiR + litu + raisa + stain + at [+ ur]aiÞ + faÞur + sin [+ a]uk + [at] + uiborg + sy(s)[tu](r) [+ sin](a) * han

B) turuk(n)[a]Þi + i + bagi + harmtauÞ + [mukin + guÞ + hial](b)(i) [+] (a)(n)[t] + ÞaiRa + auk + gus + moÞiR

Kylfing oh Holmgeir lod rejse stenen efter deres fader Vreid og efter deres søster Viborg, han druknede i bækken en meget sørgelig død, Gud og Guds moder hjælpe deres ånd

 

 

 

 

 

                                                  Sö 319 Sannerby (nu Stäringe)

: fin[u]iÞr : kiarÞi : kuml : Þaisi : eftiR : kaiRbiurn : faÞur sin : han uarÞ tauÞr uestr 

Finnvid gjorde dette kuml efter sin fader Gerbjørn, han blev død vesterud

 

 

 

 

 

                                                  Sö 320 Stäringe

: kaiRuatr : auk : anuntr : auk : utamr : rita : stain : at : byrstain * bruÞur : sin : saR uaR : austr * miÞ ikuari : trik : snialan : sun : lifayaR 

Geirvat og Anund og Otam lod rejse stenen efter deres broder Byrsten,

han var østerud med Ingvar,  dygtige dreng, Lifays søn

 

 

 

 

 

                                                  Sö 321 Kråktorp

(u)fik(R) : auk -----------rn * litu * ris[a * stain *]---

--------------------------------------------* an * hafÞi * til * kart 

Ofeg og <---rn> lod rejse stenen (efter deres broder

(Gud hjælpe hans ånd bedre end) han gjort sig fortjent

 

 

 

 

                                                  Sö 322 Stora Väsby

 rent ornamental 

 

 

 

                                                 Sö 323 Åsby

[---anti x auk iskutr x (Þai)R raistu x stain x Þinsa at x Þuri- --- ---

+ sknkals x raist x runaR x ]

<---anti> og Asgaut, de rejste denne sten efter Thore --- ---

Skammhals ristede runer

 

 

 

 

                                                  Sö 324 Åsby

: umal´* auk : hiraRnla : raiste : stain Þans : at aurmRusa : fauÞra :

stuol : auk kul : rbkas tin hs=bt : abka : sin :

Omal og Harald rejste denne sten efter deres fader Harmruse

Stol og Kol rejste stenen efter Abges søn

 

 

 

 

 

                                                  Sö 325 Härads kyrka

: kaubi : resti : stin : eftiR :* su(i)ni : faÞur : sin :

   Kaupe rejste stenen efter sin fader Sven 

gotisk: kaupan; estisk: kauba; latin: caupere; finsk: kaupan

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Sö 326 Härads kyrka

 [rais]tu : stain : Þinsa [: at]------

   --rejste denne sten efter ---

 

 

 

 

 

                                                  Sö 327 Göksten

[----------------](i)uraRi : kaum : isaio : raisti : stai: ain : Þansi : at : ÞuaR : fauÞr : sloÞn : kbrat : sin faÞu[r : k]uli * hano : msi +

-----------------<iurar> <kaum> <isaio> rejste denne sten efter <ÞuaR> fader Slode, <kbrat> sin fader, guld han <msi>.

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 328 Tynäs

ÞurulfR x auk x untrlauh : Þau : raistu x stina x Þasi auk x bru x kiarÞu -at kuÞui[r] x faÞur : sin buanta x asu x

Thorulv og Undløg, de rejste denne sten efter deres fader Gudvir, Asas ægtemand

 

 

 

 

                                                 Sö 329 Åkers kyrka

aimuntr : let ---------------------------------------------------------kuÞ salu ha---

Eimund lod (rejse) ----------------------------------------------Gud (hjælpe) hans sjæl 

 

 

                                                   Sö 330 Bråtorp

mun=dløg

mundløg/ handfat

 

 

 

 

                                                    Sö 331 Skämby

bir[k]iR * auk * [h](u)(l)ma * litu * kera * mari * Þisa * at * hulma * sun * sin * kuÞan * hulmnui * tutr sia * kuÞ * hialbi * s(i)(l)u * ÞaiRa

Birger og Holma lod gøre dette mærke efter deres gode søn Holme,

(og efter) deres datter Holmvi. Gud hjælpe deres sjæle

 

 

 

                                                   Sö 332 Skämby

[ku]Þb[i]urn * lit * kira * mirki * Þ[a]si [at * h]u[l]mlaug sun [s]in

Thorbjørn lod gøre dette mærke efter sin søn Holmløg

 

 

 

                                                  Sö 333 Arja ødekyrka

: amuit rsti * sina * Þina * yti * sunu * sina * rnulfr * aku hrenki bruÞur * sena * uarÞi * uti * terebina * i * kalmarna * sutuma * furu * afu * skani **

eski * rsti * runa * Þasi x

Amund rejste denne sten efter sin søn Runulv og sin broder Hring

blev ude dræbt i Kalmarsund, da de for fra Skåne. Eskil ristede disse runer

 

 

 

 

 

                                                  Sö 334 Ärja ødekyrka

--- - : boanta [: sin :] (k)uÞan 

         (sin) gode ægtemand

 

                                                  Sö 335 Ärja ødekyrka

u ulf=ui : raisti : stain  ÞanaI Iat bruÞur sin : u:snikin saR furs : austarla : maÞ : iknuari : ksibari hulmstains 

Ulfvi rejste denne sten efter sin broder Osnikin, han for østerud med Ingvar

Holmstens skipper

 

 

                                                  Sö 336 Kungsör

Þorkils lit * kera * merki * eftiR + askaut x auk Þorkut x bryÞr * sina *

hialbi * kuÞ x ant x

Thorgisl lod gøre mærke efter sine brødre Asgaut og Thorgaut,

Gud hjælpe (deres) ånder

 

 

 

 

 

                                                  Sö 337 Torpa kyrka

+ øÞulfær : kærÞe kirikiu

    Audulv gjorde kirken

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 338 Turinge

* ketil : auk + biorn + ÞaiR + raistu + stain + Þina + at + Þourstain : faÞur + sin +

anuntr + at + bruÞur + sin + auk : huskarlaR + hifiR +iafna +

ketilau : at + buanta : sin bruÞr : uaRu : ÞaR : bistra : mana : a : lanti : auk : i liÞi : uti : hiltu : sini : huskarla : ui- +

han + fial + i + urustu + austr + i + gardum + is + furugi + lanmana + bestr

Ketil og Bjørn, de rejste denne sten efter deres fader Thorsten.

Anund efter sin broder og Huskarlene efter den retfærdige.

Ketilløg efter sin ægtemand. De brødre var bedste mænd i landet og ude i led,

(de) holdt deres huskarlene vel, han død i kamp østerud i Gardum (Novgorod),

var forunge (ledungens høvding), landmændens bedster. 

 

 

 

                                                  Sö 339 Turinge kyrka

[kiula(i)- ------------------------------------------ ----

Þinsa + at + sturbiurn + faÞur sin] 

<kiulai> ---------------------------------

denne (sten) efter sin fader Styrbjørn

 

 

 

 

 

                                                  Sö 340 Öster Kumla

[: stin : saR:si sonr : at frusta ik]irunaR : (s)[un : aik : kuÞlifs :

uilfR : raisti aftiR bruÞur sin  II kus]

denne sten står efter Froste, Ingeruns og Gudleifs søn

Oleif rejste (stenen) efter sin broder                 kors

 

 

 

 

                                                  Sö 341 Stavsta

[Þrniutr * rasti + s---- * at * buruÞu + kaifuti + futr + un}

Thornut rejste stenen efter sin broder <kaifuti> <futi> <un> 

 

 

 

 

                                                  Sö 342 Ströpsta

[--------------------- (Þu)rkiR raistu : s[tain-------]

    (N.N. og Thor)geir rejste (denne) sten

 

 

 

 

 

                                                  Sö 343 Tveta kyrka

inkialtr [: raisti : auk Þ(u)r]stin * stain * Þina * at * arnfast : faÞur : sin :

   Ingjald og Thorsten rejste denne sten efter deres fader Arnfast 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 344 Kiholm

x auÞbiarn x auk x sigbiarn x kuÞbian x ÞaiR x byÞr x litu x hakua x stain x Þinsa x eftiR x biurn x fnÞur x sin --          ystain

Audbjørn og Sigbjørn og Gudbjørn, de brødre lod hugge denne sten efter deres fader Bjørn,          Øysten (huggede runerne)

 

 

 

 

 

                                                  Sö 345 Ytterjärna kyrka

--- [sta]in x Þinsa x at x kai(R)------n * eR * en[t]aÞr x utiI Ii x kr[kium]

---denne (ste)in efter (si)n --------Geir------, han død ude i Grækenland

 

 

 

 

 

                                                   Sö 345B Ytterjärna kyrka

A) [----raisa:-------]

B) -------roÞur x---

A) (lod) rejse

B) --- broder

 

 

                                                  Sö 346 Gersta (nu Gerstaberg)

x slakui x auk * san + Þirsi * rs[tu x stahin x it boata x auk at bruÞ]ur sin

Slagvi rejste denne sten efter (sin) ægtemand (N.N.) og Sven efter sin broder

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 347 Gersta (nu Gerstaberg)

: ikiÞora : auk : aystain : auk : hastain : hulmstain : Þaun : litu : raisa : stain : eftiR : frokn : auk : at : biurstain : sin : froknaR : auk ikiÞoruR :

kuÞ : helbi : ant : ÞaiRa : feÞrka : auk :kus : muÞiR 

esbirn * risti * auk ulfr * stainti

Ingethora og Øysten og Hasten (og) Holmsten, de lod rejste stenen efter Frøgn og efter Bjursten, Frøgners og Ingethors søn

Gud og Guds moder hjælpe deres ånder, faderens og sønnens.

Esbjørn ristede og Ulv malede (runer)

 

 

 

 

                                                  Sö 348 Kjulsta

[Þaik --------------------------------]-sin han uarÞ trib[in]

dreng --------------------------------sin, han blev dræbt

 

 

 

 

 

                                                  Sö 439 Lideby

i(n)ki * auk * kati --- ----- ----- stain * at * Þtgn * [f]aÞur * sin * kuÞan *

kuÞ * ialbi ----

Inge og Ketil (lod rejse denne) sten efter deres gode fader Dreng,

Gud hjælpe (hans ånd)

 

 

 

 

                                                  Sö 350 Valsta

ulfR : auk : igul : raistu : stain : Þensa : at ur[i : fa]Þur : sin : kuÞan:

kuÞ : hialbi [* ant * ] h[a]n[s]

Ulv og Igull rejste denne sten efter deres gode fader Ore,

Gud hjælpe hans ånd  

 

 

 

                                                  Sö 351 Överjärna kyrka

[----u] + raisti + stain + Þansi + at + uikaiR + faÞur + sin +

uinr[------ --]abu + h(a)n +

(N.N.) rejste denne sten efter sin fader Vigeir 

<uinr--->     dræbte han 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 352 Linga

A) : ailkufR : raisÞi : stin : Þansi : at : Þurfast : mag : sin : tisa : at : bruÞur : sin [-rÞu]

B) [tuÞr uu---]

C) tisa : kiarÞ[i]  eft[er]   -----   sina 

A)Helgulv? rejste denne sten efter sin makker Thorfast, Tisa efter sin broder <-rÞu>

B) <tuÞr uu--->

C) Tisa gjorde efter ---------- sine

 

 

 

 

 

                                                  Sö 353 Tällby

A) [sua-- ------------------------------- uf---]

B) -----kn * auk * slaguis * a--- --- uf---- ---sint

A) Sven -------------------------------<--uf-->

B) <--kn> og Slagvis og  ---------------- deres  

 

 

 

                                                  Sö 354 Dillnäs kyrka

---[biu]rn : lit : raisa : stain : i[ftiR]---

      Bjørn lod rejse stenen efter

 

 

 

 

                                                  Sö 355 Eskilstuna kyrka

[---------fin]uiÞr : letu------------Þisa : if[tiR]----

(N.N. og Finvid? lod (rejse) denne (sten) efter

 

 

 

 

                                                  Sö 356 Eskilstuna

A) + ku[Þ + hialbi] + ant + hans [+ auk+] ku[s + muÞir + a]uk + Þ(a)[iRa +] 

B) [+ mana]+ sum + kiara + litu + tofi + risti + runaR + a[uk] + nesbiurn + hiok + sta[ina]

Gud og Guds moder hjælpe hans og mændenes ånder, som lod gøre (gravhellen), Tove ristede runer, og Nesbjørn huggede sten

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 357 Slottsskolan; Eskilstuna

----at : autisi : sustur

------efter Autis`s søster 

 

 

 

 

 

                                                   Sö 358 Slottsskolan

--- [ul]f :: br[uÞur]---

   Ulv (sin) broder

 

                                                   Sö 359 Åda

* ar[n]ulfr * auk * kamal * auk * sbiuti * Þair * litu * heli * hakua * eftir * rukuat * faÞur * sin * kuÞan

Arnulf og Gammal og Spjut, de lod hugge hellen efter deres gode fader Rogvat 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 360 Bjuddby

: Þurstin : reisti : stin : Þisi : iffir : bruuR : sin  Þurbn *

sun rurts:farit : uas i : far(i)nki

Thorsten rejste denne sten efter sin broder Thorbjørn,

Ruslandfarers søn,  var forunge

 

 

 

                                                  Sö 361 Vrena kyrka

A)   ---a=Þu x ----

B) ---- (u)arÞ x i --- --------------[s]ki(b)ali 

A)  <---aÞu>

B)    ---blev i ------ ----------------skibsfølge----------

 

 

 

                                                  Sö 362 Tumbo kyrka

+ kulben * auk * iuli * restu * sten * uftiR * ikuar * bruÞur * sin * 

   Kolben og Jule rejste stenen efter deres broder Ingvar

 

 

 

 

                                                  Sö 363 Tumbo kyrka

* aystin * raisti * stin * at * Þorstin * faÞur * sin **

kuÞ * hiolbi * ant : ÞorstinR

Øysten rejste stenen efter sin fader Thorsten

Gud hjælpe Thorstens ånd

 

 

 

 

 

                                                  Sö 364 Tumbo kyrka

---[a](u)k ** t -----

--- og -------<t--->

 

 

 

 

 

                                                  Sö 365 Sättersta kyrka 

aunRÞm           Þlukkuxx             indskriften læses fra højre til venstre 

 

 

 

                                                   Sö 366 Yttervalla

A) ---sa i * at --- --

B)  -- --rÞr--

A) <--sa> <i> efter

B) <---- --- -rÞr-->

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 367 Släbro

hamunr : ulfR raisÞu : stain : Þinsi : efti : hrulf : faÞur : sin : ayburg : at unir sin ÞaiR otu : by : slaiÞa:bru + fraystain : hrulfR o=Þrutor Þiakna

Hamund (og) Ulv rejste denne sten efter deres fader Rolf, (og) Øyborg efter sin mand, de havde byen Slaidabro (Släbro). Frøysten og Rolf, kraftens drenge

 

 

 

 

                                                    Sö 368 Vävelsta

---: fyrÞ---

<---fyrÞ--->

 

 

 

 

                                                  Sö 369 Sköldinge kyrkogård

    ---R : l---- koÞ

<---R><l----><koÞ>

 

 

 

 

 

                                                  Sö 370 Ludgo kyrka

- ---es---   --

-  : stain ---

-----kaR

----- kiai-----

-----a

--<---es-----> ------ sten ------ <kaR----> <--kiai---> <-------a> 

 

 

 

 

 

                                                   Sö 371 Ludgo kyrka

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                   Sö 372 Runtuna kyrka

stenen er nu forsvundet, indskriften var ulæserlig 

 

 

 

 

 

 

                                                   Sö 373 Landshammar 3. del

[riit ras Þisi : ai kitit sifr ]

rejste denne sten efter Ketil <sifr>

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 374 Tystberga

[-------] l[i]t * r[a]isa * stain * [a]ftiR mana musku [b]ruÞur *

tufialtr risti runaR[ -------]fulkoÞan fnÞ[---]

(N.N.) lod rejse stenen efter Mane, Muskjas broder,

Styfjald ristede runer------------ fuld gode fader

 

 

 

                                                  Sö 375 Lagnö

---at * a

-- efter <a------>

 

 

 

 

                                                   Sö 376 Östa

[----ft * stur--- ]

efter Styr(bjørn) 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 377 Överselö kyrka

--- [ra]isa * sti[n * a]t * su[in------]

   --(lod) rejse stenen efter Sven 

 

 

 

                                                   Sö 378 Lisma

 ---ui : karfastr

 <---ui> Geirfast ----- 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 379 Länna

[fuÞork hn] ias t[b]mlR

   fuÞork hnias tbmlR 

 

 

 

 

                                                  Sö 380 Bergaholm

[---fn----]

<---fn---> 

stenen er nu forsvundet

 

 

 

 

                                                   Sö 381 Ladvik  

---[a]t : igul : faÞu[r : sin]--- 

   -- efter sin fader Igul --

 

 

 

 

                                                  Sö 382 Åkers kyrka

[---u * ristu : stain * Þinsa x aftir x Þurkisl x fauÞur : sin x kuÞ : hialbi : sol : hans]

<---u> rejste denne sten efter sin fader Thorgisl, Gud hjælpe hans sjæl

 

                                                        Sö 383 Linga

---- --ain : ----* runo * uas x

(st)en -------------Rune var