Runeindskrifter fra Södermanland

                                                Sö 201 - Sö 300 

                                                 

 

 

                                                  Sö 201 Älby 

 rent ornamental 

 

 

 

 

                                                  Sö 202 Östa

Þurbyrna : resti : stain : Þina : yti : usbaka : faÞur : sen 

ai x ati kulhui

Thorbjørn rejste denne sten efter sin fader Ospake,

han havde Gyllavi

 

 

 

                                                  Sö 203 Östa

* byorn * auk * kerÞar * litu * rasa * stan * Þina * at * bryÞr * sena * uikik * auk * sigfast *

bali * risti * 

Bjørn og Gerdar lod rejse denne sten efter deres brødre Viking og Sigfast,

Balle ristede (runer)

 

 

 

 

                                                  Sö 204 Överselö kyrka

: hier : skal : stenta : stein : [at : in]kia(l)t : run(u)[m : ruÞnir

: raisti : ] (u)arfaitr : iftiR : faÞursbroÞur * sen *

her skal stå stenen efter Ingkjald, (med) røde runer,

rejste Varfeit efter sin farbror

 

 

 

 

                                                  Sö 205 Överselö kyrka

[ikialr : auk : uisti * stainulfr : ÞaiR * raistu * s]tain * at * karl * faÞ[ur * sin * auk kilaum * at boan]ta * sin * auk * ika * at * sun * s[in *] auk irnkaiR * at b[roÞur * sin * esbern * auk * tiÞkuni * hiuku * runiR * arikaa : stkink * ]

Ingjald og Vesete (og) Stenulv, de rejste stenen efter deres fader Karl,

og Gilløg efter sin ægtemand, og Inga efter sin søn, og Arngeir efter sin broder,

Æsbjørn og Tidkume huggede runerne,  Orøkie steende (farvede runer rød)

 

 

 

 

                                                  Sö 206 Överselö kyrkogården

: hir : skal : stenta : staena : ÞisiR : runum : ru-niR : 

raisti : k---auk : at : syni : sina : auk : hielmlauk : at bryÞr : sina *

her skal stå disse sten, (med) runer rød,

rejste Gudløg efter sine sønner og Holmløg efter sin brødre.

>fortsættelse på Sö 208<

 

 

 

 

                                                  Sö 207 Överselö kyrka

kuÞr[---------------------------------------------]faÞur sin * fur * hfila * hn * til * iklans *

kuÞ halbi * sil hns 

Gud(run rejste denne sten efter sin fader (N.N.), han for mandeligt til England,

Gud hjælpe hans sjæl  

 

                                                  Sö 208 Överselö kyrka

: kuÞlauk * auk : hielmlauk : ÞaR : ---(u) : raistu :--------------------ern :

auk : at Þorstain : boanta : koÞan : buki : i faryslutum :

arfi : ful  --------- sum iR : sustursun inibrataR

Gudløg og Hjalmløg, de <-----u> rejste <-----------------------------------ern>

og efter sin gode ægtemand Thorsten, (han) byggede i Frøyslunda,

Full(uges) arvinge, som er Ænnebrands søstersøn

>Parsten til Sö 206<

 

 

 

 

                                                  Sö 209 Fröberga

* uikhiulmbR * auk * auÞmuntr * ÞaiR * litu * raisa * sten * at * serkiR * broÞur * sen * koÞna *

Vighjalm og Audmund, de lod rejse stenen efter deres gode broder Sværger

 

 

 

 

                                                  Sö 210 Klippinge

* varasi * lit * risa * stan * Þina * at * [ulmk]a[R * brÞur * ]sen *

kuÞ (h)[ialbi * sal * ha]ns * betr * Þan han * kuni * til * kerua *

bali * risti * runiR * ÞisaR x

Varåse lod rejse denne sten efter sin broder Holmger,

Gud hjælpe hans sjæl, bedre end han gjorde til

Balle ristede disse runer

 

 

 

 

                                                  Sö 211 Ljunga

stinulfR + auk x hak(k)[i x auk] x ÞurRikR + auk x aubiarn x auk Uflati x ÞaiR : raistu x sta[in x] Þasi : at x ulf x faÞur + sin 

Stenulv og Hake og Tryrik og Audbjørn og Oflate, de raiste denne sten efter deres fader Ulv

 

 

 

                                                  Sö 212 Lilla Lundby

* suain * let * ra[isa * s]t[ai]n * Þina * at * fasta * brouÞur * sen *

kuÞ * hielbi * sal * hans * betr * Þan * han * kunni * til * kerua

Sven lod rejse denne sten efter sin broder Faste

Gud hjælpe hans sjæl bedre end han kunne gør det til  

 

 

 

                                                  Sö 213 Nybble

s=tain : hiuk : esbbern : stintn : at uitum : bat : miÞ : runum :

raiste : kyla : at gaiRbern : boanta : sin * auk * kofriÞ : at : faÞur : sin :

han : uaR : boanti : bestr i : kill : raÞi : saR : kuni :

Esbjørn huggede stenen, farvede runerne med hvide farve,

Gylla rejste (stenen) efter sin ægtemand Gerbjørn og Gudfrid efter sin fader,

han var bedster bonde i kilden, tyde som kan/ rate wer kann

 

 

 

                                                  Sö 214 Årby

* suen * let * raisa * stain * Þina * at * uikaiR * faÞur * sin * koÞan *

bykiI Ii * arby * bali * risti *

Sven lod rejse denne sten efter sin gode fader Vigær

(han) byggede i Årby Balle ristede (runer)

 

 

 

 

                                                  Sö 215 Sorunda kyrka

[+ rolfr : auk : auain : raistu : st(a)in : at : fraustain(: faÞur : sin :)

auk : at : kunulf : bruÞur : sin : amuti : hiuk :runa(r)]

Rolf og Sven rejste stenen efter deres fader Frøsten

og efter deres broder Gunulv, Amund huggede runer

 

 

 

                                                  Sö 216 Aska

A) [ik------(k)  ---utar : auk : i -----

B) -----Þis : a=ustr x -----uk-ma]

A) <ik---(k)>  -- Ottar og-- <i--->

B)  ----død østerud <---uk-mu> 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 217 Berga

+ suertikr : nuk + kari : auk : kuÞutr : auk : skari : auk : knutr :

raistu : stain : Þena : aftiR : utruk * faÞur : sin :

is fel * i liÞi * kuÞuis 

Sværding og Kare og Gudmund og Skare og Knud

rejste denne sten efter deres fader Otryg

han faldt i Gudvis led / er fiel in Gudvis Geleit

 

 

 

 

 

                                                  Sö 218 Billsta

x hulmkaiR x auk x s(t)ainbiar[n x Þ]ai[R xlit]u x h[ak]ua x iftiR x kuÞlif x fa[Þ]u[r x sin] 

Holmger og Stenbjørn, de lod hugge (runer) efter deres fader Gudlev 

 

 

 

 

                                                        Sö 219 Blista I

x ak(u)ti x lit x hkua merki x Þisa x iftiR x furusta + broÞur x sin x

hikuiÞr + kiarÞi stain

Agute lod hugge dette mærke efter sin broder Froste

Higvid gjorde stenen

 

 

                                                         Sö 220 Blista II

x kuikR x auk x ailaifR x ÞaiR x litu x [a]hkua x mirki + iftiR x roÞkaiR x faÞur x sin x ku[Þan]

Kvik og Ailev de lod hugge mærke efter deres gode fader Rodgeir

 

 

                                                         Sö 221 Blista III

x st-infastr x lit x hakua x mirki x Þita x eftiR x saimut x faÞur sin

ku- hialbi

Stenfast lod hugge dette mærke efter sin fader Sæmund,

Gud hjælpe

 

 

 

 

                                                  Sö 222 Frölunda

** k[ui]kr lit : hakua : sta-n * Þina : aftRr hulmfastr : sun [:sin]

     Kvik lod hugge dette mærke efter sin søn Holmfast

 

 

 

 

                                                 Sö 223 Fullbro

[---al--- * faÞiR : at * sun : runa(R)---] 

 <--al---> fader efter (sin) søn, runer

 

 

 

                                                  Sö 224 Grödby

: ragi : auk : sagsi : auk : tutr : raistu : stain : Þinsa : at : fasta : faÞur : sin

Ragge og Sakse og Dute rejste denne sten efter deres fader Faste

 

 

 

 

                                                 Sö 225 Grödby M?

o=akl----t : nkn * fs-ik sikhu * lafin * nolÞnRnmu *

 nonsenindskrift            

 

 

                                                   Sö 226 N. Stutby

+ biairn + auk + uibiarn x auk hrafni + auk ketilbiarn + r[ais](t)(u) x (s)[t]ain : at : kairbirn faÞur [sin]

Bjørn og Vibjørn og Hrafne og Ketilbjørn rejste stenen efter deres fader Geirbjørn

 

  

 

                                                Sö 227 Sundby

x rota x lit x hakua x mirki x Þisa x iftiR x kaiRfast x boroÞur x sin x  mag x aubiarnaR x II krus

Rote lod hugge dette mærke efter sin broder Geirfast, Aubjørns makker,

kors

 

 

                                                  Sö 228 Nedre Söderby

[fuluki x lit raisa + st[ain] ------------ ---burn + auk ku-- -----s * biai] 

Fulluge lod rejse stenen ---- ------ -------bjørn og <ku----s> <biai>

 

 

 

 

 

                                                        Sö 229 Torp

* katil:biarn : auk : Þorbiarn : auk : Þorkatil : auk : farmaÞr : auk : suain * raistu stain : at ikulbiaurn * faÞur : sin +

  Ketilbjørn og Thorbjørn og Thorketil og Farmand og Sven

  rejste stenen efter deres fader Igulbjørn

 

                                                  Sö 230 Torp

+ Þi x itii-lis Þriti x imlÞi x itisfi x amnfitikuki x Þtisi x itifiisitiki x ltÞfisi x itiÞifiktn x isÞlgitnt=nmasi x nkfi*t*iÞÞ x i x

nonsenruneristning er en imitation fra senere tid (1600-tallet) 

 

 

                                                        Sö 231 Trollsta

--[rist]u x [stin] x [e]ftir [-----]Þiuka * [faÞ]ur * sin * k[uÞ]an

(N.N. og N.N.) rejste stenen efter deres gode fader <----Þiuka> 

 

 

 

 

                                                  Sö 232 Trollsta

+ frau:stain : auk : ikul [: raistu stin] : at Þ[urbio]rn : faÞur * sih

au[k * ÞoriR * at broÞur sin] 

Frøysten oh Igul rejste stenen efter deres fader Thorbjørn

og Thorir efter sin broder

 

 

                                                  Sö 233 Trollsta

kuni x auk Þorfastr x raistu x stain x at Þori x faÞ[ur  sin x 

amu]ti x hiuk

Gunne og Thorfast rejste stenen efter deres fader Thore

Amund huggede (runer) 

 

 

 

 

                                                  Sö 234 Trollsta

x ormkaiR x auk x iukaiR x auk x ifr x ÞaiR raistu x stain x at *: kuna x  faÞur : sin *

Ormgeir og Jogeir og <ifr>, de rejste stenen efter deres fader Gunne 

 

 

 

 

                                                  Sö 235 Västerby

: kuÞbiurn : auk : o----[n : litu : ----- sta]in * Þin * at : uitirf : faÞur : sin *

   Gudbjørn og <o---n> lod (rejse) denne sten efter deres fader Vidjærv 

 

 

 

 

                                                  Sö 236 Alvsta

asbultr x auk + stineltr x litu x resa x stin x eftiR + stenbiarna x kuÞan

Asbold og Stenhild lod rejse stenen efter (den) gode Stenbjørn 

 

                                                  Sö 237 Fors

: ÞauriR : auk : Þiahkn : litu : raiso : stain : Þina : aftir :: fastbiaurn : faÞur : Þiahkn :

auk onut : sun : sin

Thorir og Drengen lod rejse denne sten efter Drengens fader Fastbjørn 

og sin søn Anund

 

 

 

 

                                                  Sö 238 Fors

[n----i---iukaR : auk : biorn : auk : farulfi : ÞiR : litu : risa : stan : aftiR : aka : faÞur : sin : hat : uaR : uskul*Þik : ÞRa *] 

<n-----i> Ingvar og Bjørn og Farulv, de lod rejse stenen efter deres fader Ake,  

han var uskyldig der

Runeindskriften indeholder flere ristefejl:

runer k og u i iukaR er forbyttet = ikuaR, runen a mangler i ÞiR = ÞaiR,

runen i mangler i stan = stain, runen t burde være n i hat = han,

runer R og a er forbyttet i ÞRa = ÞaR.

 

 

 

 

                                                  Sö 239 Häringe

biarn * li(t) ------ ------ * ul[f * b](o)(ro)Þur * sen *

Bjørn lod------------------------ sin broder Ulv

 

 

 

                                                  Sö 240 Ribby

* suin * lit * raisa * stain * at * roÞisl * faÞr * sia *

  Sven lod rejse stenen efter sin fader Rodgisl 

 

 

 

                                                  Sö 241 Skogs-Ekeby

uik[i]ls : a[uk] kiRhimR : litu : ris[a :] stin : iftiR : burÞur sen : kuÞbiarn :

 ----biarn : hiuk : stin

Vigils og Geirhjalm lod rejse stenen efter deres broder Gudbjørn

------bjørn huggede stenen

 

 

 

 

                                                  Sö 242 Stav

+ auÞa + raisti + stain : at : haralt * buata * sin :

auk fastlauk * at faÞur sin

Auda rejste stenen efter sin ægtemand Harald

og Fastløg efter sin fader  

 

 

 

 

                                                        Sö 243 Stav

---k------------                ---------------------------------- sin 

<---k--->                      --------------------------sin 

 

                                                  Sö 244 Tuna

+ kuÞbiarn : rest : nt ...Þ...i...u ----fi-fÞr-asi----i--na : uakskiru : rubr 

GUdbjørn rejste (stenen) efter <--Þ---i--u-> <fifÞreasi> <--is--na> <uikskr> <ru:rubr>

 

                                                  Sö 245 Tungelsta

  ul : ma-san : b---

<--ul> <ma-san> <b----> 

 

                                                  Sö 246 Vreten

 

[Þo]riR : auk auÞsta[in : --- ----- --- -anu]ntr * rnistu stai[n] -- ------ sin

Thorir og Audsten (og N.N. og) Anund rejste stenen (efter) deres ----------

 

 

 

                                                         Sö 247 Ålsta

[----------------anutr[ : r]istu : st(a)in ]

(N.N. og) Anund rejste stenen

 

                                                  Sö 248 Björsta

: an[-----  -- ---]fR * auk * Þorstain * auk un : ÞaiR * lit[u *] at * Þius[tulf * fa]Þur sin

<an----> <----fR> og Thorsten og Unn, de lod (rejse stenen) efter deres fader Djustulv 

 

                                                  Sö 249 Fors

[itka x imito + imk=iftf]

nonsensindskrift, giver ingen sproglig mening 

 

 

 

                                                  Sö 250 Jursta

kuna : raisti : stain : Þina : aftiR : sagsa : sun : hlftahaR

Gunna rejste denne sten efter Halvdans søn Saxe 

 

 

                                                  Sö 251 Klastrop

+ tisilfR x auk ika x letu x raisa x stain x Þina x eftiR x sloÞa x faÞur x sin

Diself og Inge lod rejse denne sten efter deres fader Slode 

 

                                                  Sö 252 Säby

x u --------------isa x auk x raisa x stain x iftiR x toka x broÞur x sin * ku+

<u----> (lod gøre) denne (bro) og rejse stenen efter sin gode broder Toke

 

                                                  Sö 253 Vansta

[kitilfast- x auk ranfastr x auk sigfastr xlitu x kiara x mirki x at x Þork(aiR) faÞur x sin]

Ketilfast og Ranfast og Sigfast lod gøre mærke efter deres fader Thorgeir

 

 

 

 

                                                  Sö 254 Ösmo Vanstra

* suan : auk : stain : raistu * stain : at * tos(t)a : faÞur : sin : is : uarÞ : tauÞr * i liÞi : ikuars : au(k :) at * Þo(r)stain : auk kt : aystain : alhiltar * s[uniR]

Sven og Sten rejste stenen efter deres fader Toste, han blev død i Ingvars led, og efter Thorsten og efter Øysten, Alvhilds sønner

 

 

 

                                                        Sö 255 Vidby

x ubi x li[t] x hakua x merki : Þisa : iftiR : aibiarn * broÞur : sin :

kuÞ : hilbi x

Ubbe lod hugge dette mærke efter sin broder Aibjørn,

Gud hjælpe (hans ånd)

 

                                                  Sö 256 Älby

+ suarthaufÞi + a[u]k + uifari + auk +uibiaurn + auk + onutr +

raistu + stain + Þina + faruki + faÞr + sina

Svarthøfde og Vidfare og Vibjørn og Anund

rejste denne sten (efter) deres fader Farunge

 

 

 

                                                  Sö 257 Älby

[kunuar * lit x r(i)t(a) s(tain x Þin)sa eftiR x alfkit(il x b)oru(Þ)ur * sun *(sin)] 

Gunnvar lod rejse denne sten efter sin broder Alfketil

 

 

 

 

 

 

                                                 Sö 258 Älby

x firÞkari : raisi : stan : Þinsi : iftR : k(u)(i)Þan : suni : sinum

   Færdkåre rejste denne sten efter sin søn Kuidan 

 

                                                  Sö 259 Alby

 ---kar : l-- ...---------- bruÞru :-----------------  [...Þa...] 

---geir l(od) .... ---------broder ....................<---Þa--->

 

                                                  Sö 260 Södra Betby

------- [rais]a: stin : eftiR : ierunt : sun : sia :

aR * uaR : uestÞr : meÞ ulfi : suni * hakunar * 

(N.N. lod) rejse stenen efter sin søn Jerund .

han var vesterud med Ulv, Hagons søn

 

 

 

 

                                                  Sö 261 S. Betby

+ im x i--itiki xk x ifit iai x imfiirk * ink * smia=a haik ---ii -iii - iiiitnffi x iiai ----- mif * i-siiiii 

nonsensindskrift, sml: Sö 225, Sö 230, Sö 249

 

 

 

 

                                                  Sö 262 Blista

x suain x lit x risa x stin [x Þina x iftiR x]faÞur x sin x kuÞan x auk x iftiR x kuÞfar *

Sven lod rejse denne sten efter sin gode fader (N.N.), og efter Gudfar

 

 

 

 

                                                  Sö 263 Broby

kulauk + auk + koÞlauk * raistu * stain * at * auit * faÞur s(i)n +

Gulløg og Gudløg rejste stenen efter deres fader Øyvind

 

 

 

 

                                                  Sö 264 Hässlingby

       rt:

f: II         II aÞ:

        ii

 

 

 

 

 

                                                  Sö 265 Högsta

ka[s]i * raisti * stain : at : osur : sun : sin : auk : at : ulf

Gåse rejste stenen efter sin søn Assur og efter Ulv 

Gåse er et mandsnavn, fordi Gastir er et kvindenavn.

 

 

 

 

                                                  Sö 266 Sanda

+ iaurunn : lit : raisa : stain : at : ontuit : sun : sin :

auk * at * onunt*ar + osbiarn

Jaurun lod rejse stenen efter sin søn Andvit

og efter Anunds (søn) Asbjørn

 

 

 

 

                                                  Sö 267 Småhamra

[hulfa--]

Hol(m)fa(st

 

 

 

 

 

                                                  Sö 268 Söderby

+ hialmuiÞr + raisti + stain + at + Þorkut + sun sn +

amuti + risti + runar +

Hjalmvid rejste stenen efter sin søn Thorgaut,

Amunde ristede runer

 

 

 

 

 

                                                  Sö 269 Söderby malm

+ out[r + auk + kut]r + raiistu + [s]tin + Þina + at + uikika + faÞur + sin +

sun + stura +

Anund og  Gaut rejste denne sten efter deres fader Viking,

Stores søn

 

 

 

 

 

                                                  Sö 270 Tyresta

far(e)biarn : lit : hagua : stain : et : haulf : sun : si[n] :

hal(t)an : hiak : runa[r] 

Farbjørn lod hugge stenen efter sin søn Haulv,

Halvdan huggede runer

 

 

 

 

                                                  Sö 271 Täckeråker

[x halstain + raisti + stain + at + Þialfa + faÞur + sin +

amuti + hiok +]

Hallsten rejste stenen efter sin fader Djalve,

Amunde huggede (runer)

 

 

 

                                                  Sö 272 Upp-Norrby

* Þurfa(s)tr * let * rai[sa] * s[t]aen * Þena * aftiR * halftan * suna * s[i]n *

     Thorfast lod rejse denne sten efter sin søn Halvdan 

 

 

 

 

                                                 Sö 273 Valsta

+ sikni(u)[tr] + raisti + stai[n + a]t + siR=uÞr + faÞur + sin +

siba [br]oÞur

Signjut rejste stenen efter sin fader Sigrød,

Sibbes broder

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 274 Södersluss

+ karl [+] au[k +] oÞ[is]la + litu + rai(s)[a + stain + at] + aurnisl + faÞur + (s)[in]

Karl og Adisla lod rejse stenen efter deres fader Arnisl

 

 

 

                                                  Sö 275 Nabbhagen

[han * ma]na * bist * mat[r*] (h)i*a[imi * uar] 

 han bedster mand med mad hjemme var

 

 

 

 

                                                  Sö 276 Strängnäs domkyrka

sihuiÞr : auk : suain : auk uihielbr : auk : kyla : Þaun : litu : raisa : stain : eftiR * olaif

Sigvid og Sven og Vighjalm og Gylla, de lod rejse stenen efter Olev

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 277 Strängnäs domkyrka

u--r : auk : inki:burk : litu : ra[isa :-------  :----]a-at * uerÞr * iki: inkuars : ma[na] 

<u--r> og Ingeborg lod rejse stenen --------- -- <a---at> blev ikke Ingvars mænd  

 

 

 

                                                  Sö 278 Strängnäs domkyrka 

k(u)nbiurn lit raisa : st[ain iftiR ------- sun ku]Þan aimuntiR

Gunnbjørn lod rejse stenen efter Aimunds gode søn (N.N.)

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 279 Strängnäs domkyrka 

ai[rikr * lit * hak]ua : [st]a[in : Þina : at : inkuar : auk haralt : s]uni + aimunt[aR: ÞaiR tuu :) sunarla : a : serkl[anti]

Ærik lod hugge denne sten efter Aimunds sønner Ingvar og Harald, de død østerud i Særkland 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 280 Strängnäs domkyrka 

[ar]nbiur * auk Þau * ut[rla]uk * muÞkni * litu * aukua * stin * Þna * iftiR * ulfrik

 * auk * Þa* Þ-----a faÞka auk (k)ara * sun * utrlaukar 

Arnbjørn og Undløg, de mor og søn, lod hugge denne sten efter Ulvrik

og <Þ----a>, de far og søn, og (efter) Undløgs søn Kare

 

 

 

 

                                                  Sö 281 Strängnäs domkyrka

---(a)lui : lit : kira : kubl : ifti[R ----.....] burÞur : ulfs * ÞiR * a(u)[starla tuu :]miÞ * ikuari : o : sirkla(t)[i] 

<--alvi> lod gøre kubl efter (N.N. og N.N.) Ulfs brødre, de (død) østerud med Ingvar i Særkland

 

 

 

 

 

                                                        Sö 282 Botkyrka kyrka

[uifastr x auk hauk x raistu x stain x eftiR x naus x fa(Þur x sin x auk x eftiR) uaka x broÞur x ÞaiRa]

Vifast og Hauge rejste stenen efter deres fader <naus> og (efter) deres broder <--uaka>

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 283 Botkyrka kyrka 

------------  [au]k tufi : ÞaiR : litu rais[a : stain : Þinsa : -ftiR : ka---]

(N.N.) og Tove, de lod rejse denne sten efter <ka---- >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 284 Botkyrka kyrka

----(u)ta + bruÞu : ii

<---uta> (sin) broder

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 285 Botkyrka kyrka 

x uikautrr * auk * ---funi * risÞu * sten * i[----- ------ --- -------- --]ni * sina * 

Vigaut og <--funi> rejste stenen e(fter) deres (sønner N.N. og N. N.)

 

 

 

 

 

                                                  Sö 286 Botkyrka kyrka

A) + QI * LEGET * ET * NESCIT * VIR * NOBILIS * HIC * REQIESCIT *+

SIT MVNDVS * SORDE * BIORN : DIC TV XPE PRE[C]OR TE +

B) [k]ar[l + ](k)[æ](r)(Þ)(i) + stin + i(f)[(t)]iR + biorn + fren[t]a + sæn + su[en]s + sun + [au]k + [be](n)k(f)ri[Þa] + i ha[im]a[rbu] +

C) -----(u)bu (+) hans + ha(r) + [lik](r) [+] han + yn[t]i + s[t]eni + Þei[m]i + bank(f)riÞ [l]a[t] (+) [k]a(r)[a] h[(fti)][r + su]n sin +

A) Dem som læser og er ukyndig (må ved, at) en fornem mand hviler under denne gravsten: Jeg beder dig, Kristus, at du må sige: "Han, Bjørn, må være ren fra (syndens) urenhed".

B) Karl gjorde stenen efter Bjørn, sin frænde, Svens og Bænkfrids søn i Hammarby,

C) hans <---ubu>, her ligger han under denne sten; Bænkfrid lod gøre efter sin søn

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 287 Hunhammar (nu Norsborg)

[antuitR : reisti : stin : iftiR : huka : bruÞur : sin : eR : uar : tauÞer : miÞ : ink(uar : au)k : iftir : Þurkisls bruÞur : kuÞan : biarlaukr : irfi : lit : resa : iftir : biaÞr : sin] 

Andvid rejste stenen efter sin broder Huge, han var død med Ingvar og efter Thorgisls gode broder, Bjørnløgs arving lod rejse efter sin broder

 

 

 

 

 

                                                  Sö 288 Hågelby

sibi * auk * iurun * auk * Þurkun * auk * inkikirÞr * Þau * sustkyn * ([lit](u) raisa * stain * Þinsa * ibtiR * tia * faÞur * sin * aukI IkuÞ(m)uÞ * at * bunta * sin * kuÞ hialbi sial hans

Sibbe og Jorunn og Thorgunn og Ingegerd, de søskende, lod rejse denne sten efter deres fader Dja(rv) og Gudmud efter sin ægtemand, Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

                                                  Sö 289 Spåntorp, Hamra 

biurn * auk * hu[lm]* ri=sÞu * stn * Þ[in]a * iftiR * k[it]il(b)[iurn * faÞ]ur * [s]in kuÞ h-[ia]l[bi * sal]u ----

Bjørn og Holm rejste denne sten efter deres fader Ketilbjørn

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

                                                  Sö 290 Frasta

+ ÞuriR + auk + suaen + litu + raisa + stain + at + uinut + baurÞur + sen +

sun * hlku 

Thorir og Sven lod rejse stenen efter deres broder Vinjud,

Helgas søn

 

                                                  Sö 291 Grödinge kyrka

[f]ar[u]lfr * auk * ulfr : auk : sikstin : auk : [kun]ar : Þair : ristu : sain : Þinsa : iftir : ualt : faÞur : sin :

Farulv og Ulv og Sigsten og Gunnar, de rejste denne sten efter deres fader Roald

 

    

 

                                              Sö 292 Bröta

+ uihmar + (l)et + ra(i)[sa] + saen + Þina + at + iaruta + mah + auk + felha + sin + auk + buÞur + ka--a 

Vigmar lod rejste denne sten efter sin makker og frænde Jorund,

og broder <ka---a>

 

 

 

 

 

                                                        Sö 293 Eldtomta

[auintr : auk : kerÞar : auk : iki](a)ltr * auk * ti[Þkumi : auk : sikraif * ÞaiR : raistu : stain : Þin]sa : at : tu[li : faÞur : sin]

Øyvind og Gerdar og Ingvald og Tidkume og Sigreif, de rejste denne sten efter deres fader Tole

 

 

 

 

 

                                                  Sö 294 Hallsveden

[x uifastr x (auk x si)huiÞr x litu x raisa x at x ulf x faÞur x sin x]

Vifast og Sigvid lod rejse (stenen) efter deres fader Ulv 

 

 

 

 

 

                                                        Sö 295 Skälby (nu Lövstalund)

[han ua iguarsI Isun]

han var Ingvars søn

<indskriften anses for usikker>

 

 

 

 

 

                                                  Sö 296 Skälby (nu Lövstalund)

x oskautrR : raisti : stain : Þinsi : aftiR * airnfast : mu[Þurbr]uÞur sin :

sun * kuÞi(k)s : uk * iftiR : ulafu : kunu : sina : kairÞi : oskutr : kuml : Þausi + 

Asgaut rejste denne sten efter sin morbroder Arnfast Gydings søn

og efter sin kone Olov, Asgaut gjorde dette kuml

 

 

 

 

 

                                                        Sö 297 Uppinge

+ omuÞa + auk + muÞa + litu : lakia + stain + Þino + at + sirif + bunta + sin + auk + bruÞur sikstains + auk hulmstains *

Amode og Mode lod lægge denne sten efter sin ægtemand Sigreif

og Sigsteins og Holmstens broder

 

 

 

 

                                                  Sö 298 Uringe malm

+ haur + nuk + karl + auk + sihia[lm]r + auk +uihialmr + auk + kare + (l)[itu] + [r]aisa + stain + Þina + aftR + uihmar + faÞr + sin +

Haur og Karl og Sighjalm og Vighjalm og Kare lod rejse denne sten efter deres fader Vigmar 

 

 

 

 

                                                  Sö 299 Huddinge kyrka

onunr : uk : Þurfa[str : raistu : stain : Þina : at : --------- muÞu]r : sino :

ÞaiR : kirÞu : bru

Anund og Thorfast rejste denne sten efter deres moder (N.N.),

de gjorde broen  

 

 

 

 

 

                                                  Sö 300 Glömsta

suerkiR : lit : boro : kiera : eftiR * erinkuni * moÞur koÞa 

Sverger lod gøre broen efter (sin) gode moder Eringunn