Runeindskrifter fra Södernmanland 

                                                  Sö 101 - Sö 200

 

 

 

 

                                                 Sö 101 Ramsundberget - Mora

siriÞr : kiarÞi : bur : Þosi : muÞiR : alriks : titiR : urms :

fur * salu : hulmkirs : faÞur : sukruÞar buata * sis *

Sigrid gjorde denne bro, Alriks moder, Orms datter,  

for Holmgeirs sjæl, Sigruds fader, hendes ægtemand

 

 

 

 

                                                  Sö 102 Vävle

amuÞa * lit * raisa * stain * Þinsa * eftir * ku[na] * sun * sin *

kuÞ * ialbi * ans * salu 

Amoda lod rejse denne sten efter sin søn Gunne

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 103 Vävle

: biurn * kirÞi * kuml * Þisa * at * hulfast * faÞur * sin * auk ** iarl * broÞur * sin *

Bjørn gjorde dette kuml efter sin fader Holmfast og (efter) sin broder Jarl

 

 

 

 

                                                  Sö 104 Berga

frkstin : riti : tsin : Þina : at heÞinfastÞ : faÞur : sin :

ulfr : o : hiku : alir : sii :

Frøysten rejste denne sten efter sin fader Hedinfast

Ulv  < o > huggede  <alir> <sii> 

 

 

 

 

                                                  Sö 105 Högstena

A) : hulmuiÞr : ---------Þi-s------------R---ur----r---sun: han : uar : farin : miÞ :

B) x ikuari x

A) Holmvid ........<----Þi-s ----- R --- ur --- r--->  søn, han var sejlet med

B) Ingvar

 

 

 

 

 

                                                  Sö 106 Kungshället

alrikR x raisti x stain x sun x siriÞar x at x sin faÞur x sbiut x

saR x uisitaula x um uaRit :

hafÞi x burg x um brutna : i x

auk x um barÞa x firÞ x

han x karsaR + kuni + alaR x 

Alrik, Sigrids søn, rejste stenen efter sin fader Spjut,

han har været vesterud,

han havde brudt burg og besejret,

befæstningskonsten han kunne alle. 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 107 Balsta

: rulifR : raisti : stein : Þnsi : at : faÞur : sin : skarf :

han : uar : farin : miÞ : ikuari 

Rodlev rejste denne sten efter sin fader Skarf

han var sejlet med Ingvar

 

 

 

 

                                                  Sö 108 Gredby

kunulfR :  raisti : stain : Þansi : at : ulf : faÞur : sin :

han uaRi : faru : miÞ : ikuari : 

Gunulv rejste denne sten efter sin fader Ulv,

han var sejlet med Ingvar

 

 

                                                  Sö 109 Gredby bro

ormar auk x uifriÞ x auk x hulmriÞ x auk x kal x auk x Þolfr x auk (s)krim(i) x

 Þu hui x [sy](s)keni x litu (r)[ai](s)(a) x stin x aftir Þolf x 

Ormar og Vifrid og Holmfrid og Karl og Tolf og Skrime,

det ægtepar og søskende lod rejse stenen efter Tolv

 

                                                 Sö 110 Grönsta

[sin faÞur : raisti : stain : Þansi : at Þurstain : fauRi : maisi : ]

sin fader rejste denne sten efter Thorsten  <fauRi> <maisi>

 

 

 

 

                                                  Sö 111 Stenkvista kyrkogård

* helki * auk * fraykaiR * auk * Þorkautr * raistu * merki * sirun * at ÞiuÞmunt * faÞur * sin

Helge og Frøygeir og Thorgaut rejste mærke, med sejresruner, efter deres fader Gudmund

 

 

 

 

                                                  Sö 112 Kolunda

: u(i)[k]tirfR : auk : tiarfR : raistu : stain : Þans[i : ]at : Þurkil : faÞur : sin :

ÞrutaR Þiakn *

Vigdjarv og Djarv rejste denne sten efter deres fader Thorkil,  

kraftens dreng

 

 

 

 

 

                                                  Sö 113 Kolunda

ÞaiR : situ : stin : suniR : Þurkitils : auk : fulku :

hiar : faÞur : auk : muÞur : iftiR : kiarÞu : trikila

Thorketils og Folkas sønner, de satte her stenen

efter deres fader og moder, gjorde drengene  

 

 

 

 

                                                  Sö 114 Kolunda

rent ornamental

 

 

 

 

 

                                                  Sö 115 Kolunda

[uiulfr :] auk : Þu[alfti[s[ : auk :]  Þuoti : li[tu : rais(a) : at h]ultiui [:] foÞur : [sin]

Viulv og Dvalfdis og Drotte, de lod rejse (stenen) efter deres fader Holmdjarv

 

 

 

 

 

                                                  Sö 116 Sundby kyrka

x hani : auk : siguiÞr : letu : karua : kumbl : Þisa : eftiR : hulmuiÞ : faÞur : sen : auk kuriÞr : eftiR : hulmuiÞ : buita : sin :

Hane og Sigvid lod gøre dette mindesmærke efter deres fader Holmvid og Gyrid efter sin ægtemand Holmvid 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 117 Sundby kyrka

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                        Sö 118 Ostra

uitr : lit : raisi : merki : at : biorn : in : kuÞ : hialbi : ant :

Øyvind lod rejse mærke efter Bjørn, en Gud hjælpe ånd

 

 

 

                                                        Sö 119 Gundband SENTIDA

mal : auk : iul : auk : kRk : raisti

M      og     J       og    K       ristede

A               O              Ø

L                L               K

 

 

 

 

                                                  Sö 120 Skogshall

+ fastulfR + sun + uiulfs + lit + hagua + stain + at + hulmkaiR + broÞur + sin + auk + Þoruar + moÞur sina +

guÞ + healbi + ant + ÞaiRa + 

Fastulv, Viulvs søn, lod hugge stenen efter sin broder Holmger og sin moder Thorvar,

Gud hjælpe deres ånder

 

 

                                                  Sö 121 Bönestad

[sumur : hauka : stan :

sumiR : tuÞ : austR : i : tuna : asu]

Somar huggede stenen

Somir død østerud ved Dünas udløb (Letland)

 

 

 

                                                  Sö 122 Skresta

: stain : stanr : (a)t : h(a)stain : raisÞi s(i)alfR : faÞiR : at :

sun tauÞan oskutr : kiarÞi : tre  

Stenen står efter Hasten rejste fader selv efter

(sin) døde søn, Asgot gjorde <tre>

 

 

 

                                                  Sö 123 Skresta

A) oskutr : rsÞi stan

B) Þansi : at : hastin :

A) Asgot rejste sten

B) denne  efter Hasten  

 

 

 

 

 

                                                  Sö 124 Bogsta kyrka

hulmstain * auk * sihuiÞr * ÞaiR [* r]aistu * at * Þo[r]krim * faÞur * sin * auk * at * hakstain

Holmsten og Sigvid , de rejste (stenen) efter deres fader Thorgrim og efter Hagsten 

 

 

 

 

                                                  Sö 125 Bogsta

[ketilfas(t) x let * reisa x] tsein x eftiR x bryniulf x f[aÞur x sin x guÞan

hialmbi * i]n heilhi x kristr x h[ansI Isal]

Ketilfast lod rejse stenen efter sin gode fader Brynulv,

en hellig krist hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

 

                                                  Sö 126 Fagerlöt

hu(l)(m)(f)riÞ * ilin--r * [Þ]aR * litu * hakua * stain * eftiR eskil * faÞur * sin *

han * trauh orustu * i austruihi aÞaa * fulks*krimR * fala * orÞi 

Holmfrid (og) < ilin--r> , de lod hugge stenen efter deres fader Eskil,

han drag i strid i østervej, til hövding falde måtte

 

 

 

 

                                                  Sö 127 Rössbäcks rännil

[---rk x bro x Þisi-------suen x br(uÞur x si)n]

  <.---rk> denne bro (efter) sin broder Sven 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 128 Lids kyrka

ÞoruÞr : auk : stainbog : ÞaR : rasa : stan : at : moÞur : sina * stanfriÞi

ak : kar : at : kuna sina 

Thorud og Stenborg, de rejste stenen efter deres moder Stenfrid

og Karr efter sin kone

 

 

 

                                                       Sö 129 Lids kyrkogårdsport  

biurn : rais=Þi : stain : Þansi : iftiR : hailka : bruÞur +

    Bjørn rejste denne sten efter (sin) broder Helge

 

 

 

 

 

                                                  Sö 130 Hagstugan

A) fiuriR : kirÞu : at faÞur : kuÞan : tyrÞ : trikela : at tumara : miltan : urÞa uk : mataR kuÞan : Þat * u-h---u--ukÞ 

B) h=a l=f kirÞu o

A) Fire gode og dyre drenge gjorde (stenen) efter (deres) fader Domare,  (han var) mild i ord og god til mad. Det <-u--h-u--u-kÞ>

B) halv gjorde <o>

 

 

 

 

                                                  Sö 131 Lundby

: sbiuti : halftan : ÞaiR : raisÞdu : stain : Þansi : eftiR : skarÞa : bruÞur : sin : fur : austr : hiÞan : miÞ ikuari : o sirklanti : likr : sunR iuintaR 

Spjute (og) Halvdan, de rejste denne sten efter deres broder Skarde.

(han) for østerud med Ingvar, i Særkland ligger Øyvinds søn

 

 

 

 

                                                        Sö 132 Sanda

ÞruÞrun : iraati : stain at faÞur sin * biarn * i snat-m

Drudrun rejste stenen efter sin fader Bjørn i Sande

ÞruÞ betyder kraft

 

                                                  Sö 133 Väringe

 x aiti x ris x isn : a=Þis iR a=ta isbiun x hiu

Aite rejste denne sten efter Atte, Esbjørn huggede (runer)

 

 

 

                                                  Sö 134 Ludgo kyrka

---  auk : staina raisa : eftiR ofaih : sun sin hialbi : kristr : ant : hans : auk : selu : hans 

--- og rejse stenen efter deres søn Ofeig, Krist hjælpe hans ånd og hans sjæl

parsten til Sö Fv1948;282

 

 

 

 

                                                  Sö 135 Ludgo prästgård

[---ialbi * kuÞ as ant--]

Gud hjælpe hans ånd 

 

 

 

                                                  Sö 136 Aspa

[: suain : (a)uk : sluia * ÞaiR : raisÞu : (stain)----------inu *at : faÞur : sin :

hirsi * uk sniauin  ian uas : unt hifni bistr]

Sven og <sluia>, de rejste (denne sten efter) deres fader---<hirsi> og <sniauin>, han var under himlen bedster

 

 

 

 

                                                  Sö 137 Aspa

A) Þura : raisÞi  : stin : Þ[an]si : at : ubi : buanti : sin

B) stain : saR:si : stanr : at ybi : o Þik*staÞi : at

: Þuru : var :  han uestarla : uakti : karla :

[sarÞar]* sunr ÞaÞ trak nasuatau(k)i(f)maR[sua]

A) Thora rejste denne sten efter sin ægtemand Øpir,

B) denne sten stå efter Øpir på dingsted, efter Thoras mand,

han vesterud vagte kerle

<sarÞar> søn det, dreng <nasuataukifmaR< <sua>

 

 

 

 

                                                  Sö 138 Aspa

: hiar : stainr : stin : at kuÞan : ybis : arfa : ak ÞurunaR kylu : broÞurs :

kuÞ hialbin : at :

her står stenen efter Øpirs gode arve og Thorunn, Gyllas broder,  

Gud hjælpe (hans) ånd

 

                                                  Sö 139 Korpbron

stain : lit x raisa  stain x Þansi x esiÞi x frinkunu x sina x

kristr : liti : anta + [hen]aR : kunaR koÞraR

k-...-...--*auk : fiÞr * ÞiR + ristu x ru

Sten lod rejse denne sten (efter) sin frændekone Æshed

Krist lede hendes ånd, gode kone, 

<k----> og Fide, de ristede runer

 

 

 

                                                  Sö 140 Kropbron, Jursta

: santar : raisÞi : stain : eftiR : iuar : franta sin :

inki : fuÞiR : sun * snialiRa  siÞi Þur

Sander rejste stenen efter sin frænde Ivar,

ingen føder (en) sødere søn i sveÞiuÞu = Sverige

 

 

 

 

 

                                                  Sö 141 Löta

sloÞi auk * rahnfriÞ * Þau * litu * biÞi * bro * kiara a[uk] * (s)[ta]in * ra[i]s(a) * eftiR ihulbiarn * sun sin *

Slade og Ragnfrid, de lod begge gøre broen og rejse stenen efter deres søn

Ihulbjørn

 

 

 

 

 

                                                  Sö 142 Kalkbron

[si]hbinrn * auk * suain * ÞiR * bru x kiaru * iftiR --------l bruÞr sin *

Sigbjørn og Sven, de gjorde broen efter deres broder (Keti)l?

 

 

 

 

                                                  Sö 143 Runtuna kyrka

* ayar : let : kiara : kumbl : baÞi : eftiR : inkulf : sun : sin : hialbi : krist nat hans

Øyar lod gøre begge kumler efter sin søn Ingulv, Krist hjælpe hans ånd 

    

 

 

 

 

    

                                                        Sö 144 Broby

otrukr * ahmuntr : sihraifr : ÞaiR : litu : hakua : stain : at : bofa : faÞur : sin * snialan *

Otrygg og Agmund og Sigreif, de lod hugge stenen efter deres søde fader Bove

 

 

 

 

                                                  Sö 145 Eneby

A) [: tusti : austin : ÞiR : raistu : at : tuka :

sniR : kardu : at : san :: faÞur :: snialan :] 

B) [: tuki : ati : ru harfan : krimulfu :: ati : hafan : iu : ata i :: uÞuli ]

Toste (og) Øysten, de rejste stenen efter Toke

Sønnerne gjorde efter deres søde fader

Toke havde halve by, Grimulv havde halve by, de havde byen i udelt arveret

 

 

 

 

                                                     Sö 146 Eneby

                                                      rent ormanemtal

 

 

 

 

 

                                                       Sö 147 Glåttra

[: ÞuruÞr * skirlauh : raistu stain : at * faÞur : san : snialan almkaut ]

Thorud og Skerløg rejste stenen efter deres dygtigte fader Almgaut

 

 

 

 

 

                                                  Sö 148 Innberga

ÞiuÞulfR : bui : ÞaiR : raisÞu : stain : Þansi : at : farulf : faÞur : sin :

han : uas antaÞ austr i kaÞum

Gudulv og Boj, de rejste denne sten efter deres fader Farulv

han var død østerud i Gardum (Novgorod, Russland)

 

 

                                                  Sö 149 Kungberga

A) anutr : auk * kyla * Þau * letu * kiara * bro * eftiR * kunnr * sun * sin

hialbi kristr * has * ant

B) ayintr * kiarÞi bro

A) Anund og Gylla. de lod gøre broen efter deres søn Gunnar

Krist hjælpe hans ånd

B) Øyvind gjorde broen

 

 

 

                                                   Sö 150 Kungsberga

-------------------raistu : sain : at : Þu(r)----------

------------------- rejste stenen efter Thor-------

 

 

 

                                                  Sö 151 Lövsund

A) nesbiurn : sun : sbars : raiÞi (stain eftiR) : suin : bruÞur : sin : ÞrutaR : Þikn

3/2 2/3 2/2 2/3   2/2 -/- 2/3 2/2    2/2 -/- -/- 3/2    2/- -/2 -/- 2/2   -/2 -/- -/- -/5 

B) stan : iftiR : sui

A) Næsbjørn, Spars søn, rejste stenen efter sin broder Sven, kraftens dreng

<uini>  <n-in>  <n--u>  <---h>  <---->

B) sten efter Sve(n)

 

 

 

 

                                                  Sö 152 Membro

ka[ti : raiÞi : stain : Þansi : if]tiR [: ----(f) faÞu sin] 

Kate rejste denne sten efter sin fader <--------f>

 

                                                  Sö 153 Skarpåker

--------------------------ialr : ÞaiR : raistu : sa

(N.N.) og -(Ing)ald, de rejste st(enen) 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 154 Skarpåker

kunar : raisÞi : stain : Þansi : at LyÞbiurn : sun : sin :

iard sal rifna uk ubhimin 

Gunnar rejste denne sten efter sin søn Lydbjørn

jorden skal revne og op himlen

 

                                                  Sö 155 Söderby

x (b)[r]yniulfr [* skiu * auk *] anuntr [* rais]tu * at * ulf * faÞur * sin *

 auk : ans  [....----] almgautr * ---ehs * sni[aliR : tr]ikiaR [: ]

Brynulv og Sko og Anund rejste (stenen) efter deres fader Ulv

og hans ------- Almgaud ---- <ehs>  dygtige dreng

 

 

 

 

       

                                                   Sö 156 Söderby

kaiRua[tr]

Geirvat

 

                                                  Sö 157 Ärsta-bro

[(a)uÞun : lit : rasa : stain : at guÞri::k + boanta : koÞan :

kara auk : stainbroÞ at boanti sin] 

Audun lod rejse stenen og gøre stenbroen efter sin gode ægtemand Gudrik.

 

 

 

 

                                                

                                                        Sö 158 Österberga

: baki : fulk(s)tin ÞiR : raisÞu : stin : Þan:si : at : faÞur : sin kitilhafÞa

ÞrutaR Þiakn

uit

Bagge og Folksten, de rejste denne sten efter deres fader Ketilhavde

kraftens dreng

<uit> 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 159 Österberga

: ikialtr : ak : aluiR : raisÞu : stain : Þansi : at : Þurbiurn : faÞur : sin :

han laist(?)R=t(?)R=tÞttslRahit leki

rorikR * kumytr * biu * kunlaifR hiuk ru(n)aR

Ingjald og Alvir rejste denne sten efter deres fader Thorbjørn

han <laist(?)R=t(?)R=tÞttslRahit> længe

Rørik (og) Gudmund <bui> (og)  Gunnleif huggede runer

 

 

 

                                                  Sö 160 Råby

: aybirn : raisÞi : stain : Þansi : at : KarÞi :

han uarÞ : tauÞr : o : oklati i liÞi 

Øybjørn rejste denne sten efter Skarde

han blev død i England i led (Geleit)

 

 

                                                  Sö 161 Råby kyrka

----- : risti : stin : at : Þuri : buruÞ(u)(r) sin : sturman * kuÞan

(N.N.) rejste stenen efter sin broder Thore, gode styrmand  (skibsfører)

 

 

 

 

 

                                                  Sö 162 Råby kyrka

kunlifR : sikmunt=r hiaku st(ain)

at : skar(di)

Gunnleif og Sigmund huggede stenen

efter Skarde 

 

 

 

 

                                                  Sö 163 Rycksta

ÞruRikr : stain : at : suni : sina : sniala : trakia : for : ulaifr :

i krikium : uli : sifti

Tryrik (rejste) stenen efter sin dygtige dreng Oleif,

(han) skiftede guld i Grækenland

 

 

 

                                                  Sö 164 Spånga

kuÞbirn : uti : ÞaiR raistu : stan Þansi : at KuÞmar : faÞur : sin :

stuÞ : trikila : i stafn skibi :

likR uistarla 3/2 3/1 2/1 3/2 1/4 bartu 

Gudbjørn og Ode, de rejste denne sten efter deres fader Gudmar

drengen stod i skibs stavn (styrmand)

(han) ligger vesterud efter hård kamp

 

 

 

 

                                                  Sö 165 Grinda

kuÞrun : raisti : stain : at : hiÞin : uaR : nafi suais :

uaR : han :: i : krikium iuli skifti :

kristr : hialb ant : kristunia

Gudrun rejste stenen efter Svens nevø Hedin

han var i Grækenland, at skifte guld. 

Krist hjælpe (hans) kristelige ånd

 

 

 

 

                                                  Sö 166 Grinda

: kriutkarÞr : ainriÞi : suniR : kiarÞu : at faÞur : snialan : kuÞuiR :

uaR uastr : aklati : kialti : skifti :

burkiR : a sahks:lanti : suti : kaula 

Grytgård (og) Einrid, Gudvers sønner, gjorde (stenen) efter deres dygtige fader,

(han) var i England at skifte danagælden,

hemsøgte flere borger i Saksland (Tyskland)  

 

 

 

                                                  Sö 167 Landshammar

uiniutr : raisÞi : stain : at kuÞmunt * sun * sin * 1/1 ri 3/6 * k 3/2 3/3 an

Vinjut rejste stenen efter sin søn Gudmund, gode dreng

 

 

 

                                                  Sö 168 Landshammar

---[Þa]u raisÞ(u) [stain Þan]si at ui[niutr fa]Þu sin

---  de rejste denne sten efter deres fader Vinjut

 

 

 

 

                                                  Sö 169 Ekeby

[sta]inaR : ÞaiR : si:aR : lit : os-------------------------nunt : raisa

disse sten <si><aR> lod Os------------------------------(A)nund rejse 

 

 

 

 

                                                  Sö 170 Nälberga

: uistain : agmunr : kuÞuiR : ÞaiR : r(ei)sÞu : stain : at : baulf : faÞur : sin :

ÞrutaR Þiagn

han   m1/3 i2/3 Þ3/3 k3/6 r3/5 i2/3 k3/6 i2/3 u3/2 a2/4 r3/5 Þ3/3 t1/1 u3/2 o3/4 Þ3/3 u3/2 m1/3 Þ3/3 a2/4

Visten (og) Agmund (og) Gudvir, de rejste stenen efter deres fader Baulv

kraftens dreng

han med grækerne, blev død i <ÞumÞa>

 

 

 

 

                                                  Sö 171 Esta

(i)nk(i)fa[s]tr * l[i]t (h)(a)ku[a *] st(a)[i]n * eftiR * sihuiÞ * faÞ[u]r * si[n *

han * fial * i h]ul(m)[karÞi * skaiÞaR * uisi * mi]Þ * ski[ba]ra

Ingefast lod hugge stenen efter sin fader Sigvid,

han død i Holmgård (Novgorod), som skibsfører med sit skibsfolk

 

 

 

 

                                                  Sö 172 Tystberga kyrka

* kuÞla[uk * l]et * r[aisa : stain : ef]tiR sun sin * hialbi * kir[tr ant hans] 

Gudløg lod rejse stenen efter sin søn -------, Krist hjælpe hans ånd

 

 

 

                                                  Sö 173 Tystberga

mus:kia : a(u)[k :] (m)an(i) : litu : rasa : ku[(m)(l) : Þausi : at : b]ruÞur * (s)in : hr(u)ÞkaiR * auk : faÞur sin hulm:stain *

* han hafdi * ystarla u(m) : uaRit * lenki : tuu : a:ustarla : meÞ : inkuari

Muskja og Manne lod rejse dette kuml efter deres broder Hrodgeir

og (efter) deres fader Holmsten,

han var vesterud længe, (han) død østerud med Ingvar

 

 

 

 

                                                  Sö 174 Aspö kyrka

[ub]lubR * lit * kira : kuml : likhus : auk : bru * at sun sin : biurn :

uaR trebin : a : kutlanti : Þy : lit fiur * sit : fluÞu : kankiR :

ÞaiR uiÞ [uikual]: uiltu iki halta : guÞ : hilbi : anta : hans

Oplaub lod gøre kuml, lighuset og broen efter sin søn Bjørn, 

(han) var dræbt på Gotland, du lod dit (liv) for flodens gangere (sørøverne).

De ved vigval (vikingkampe) ikke ville holde (stoppe), Gud hjælpe hans ånd.

 

 

 

 

                                                  Sö 175 Aspö - Gislestenen

kislauk * lit * kiarua * merki * Þisa * eftiR * ÞorÞ * auk sloÞi * lit kiarua

sant iar * Þet * sum sakat uaR* nuk * sum * hukt * uar * Þet 

Gisløg og Slode lod gøre dette mærke efter Thord,

sand er det som sagen var og som det var hugget

 

 

 

 

 

                                                  Sö 176 Kärnbo ödekyrka

A) ...  ...(n) * ÞinaI Iaft * mik * sialbR * in aft kaiRulf * bruÞur min :

uarb iak * hrauR

B) hi(n)uslik(R) * hi(a)----* ana-- *

C) [u](l) * afi:raiÞu : i[n h]uariaR * aiku (l)(o)kmuÞrk(u) ÞraiR * bar(n) (s)(i)ak(s) * bas[t]

A) denne (sten) efter mig selv og efter min broder Geirulv, varp jeg gravröse?

B) <hinuslikR> <hia----> <ana--->

C) at afskrive en sandhed, de tre, mor, mormor og oldemor, ejer seks børn, 

de bedste                             aiku = pl. ejer;    atu = pl. har

 

 

 

 

                                                  Sö 177 Kärnbo ödekyrka

ragna : let x raisa x stain x Þin(a)-------x sun kuÞbirnaR x trenk x ufi(l)an 

Ragna lod rejse denne sten (efter) Gudbjørns søn, dreng Ulfila (lille Ulv)

 

 

 

 

 

                                                  Sö 178 Gripsholm

hikkulfr x auk x aulfr x ÞaiR x letu x raisa x staina  x baÞa x at x broÞur x sin x kitilmut *

auk x bro x iftiR x somu x moÞur x sina x

in x iruni x hiuk x broÞiR + hinaR 

Helgulv og Øyulv, de lod rejse begge sten efter deres broder Ketilmund

og broen efter deres moder Soma

en Brune huggede (runer), hendes broder

 

 

 

 

                                                  Sö 179 Gripsholm - Ingvarstenen

x tula : lit : raisa : stain : ÞinsaI Iat : sun : sin : haralt : bruÞur : inkuars :

ÞaiR furu : trikila : fiari : at : kuli : auk : a:ustarlaI Iarni : kafu :

tuu : sunarla : a sirklan:ti :

Tole lod rejse denne sten efter sin søn Harald, Ingvars broder.

De for (med) drengene fjernt efter guld og gav østerud ørnene føde

de døde sønderud i Særkland

 

 

 

                                                  Sö 180 Harby

A) ...r * li- -ai... ...

B) ...r *ilka * kuÞ * hialbi

A) <------r> lod re(jse denne sten)

B) efte)r Helga, Gud hjælpe 

 

 

 

                                                  Sö 181 Helanda

------(k)uÞ * helbi *------

------Gud hjælpe------- 

 

 

 

 

                                                  Sö 182 Läggesta

---------(t) : sun : sin : uikik * h(a)----------- 

<--------t> sin søn Viking, han-----------------

 

 

 

                                                  Sö 183 Viggeby

: sibi : auk : rusia : auk : krifi : ÞiR : raistu : stin : Þansi : at : sluru : faÞur : sin

Sibbe og Rysja og Greve, de rejste denne sten efter deres fader Slore

 

 

 

 

 

                                                  Sö 184 Årby

hermuÞr : lit : raisa : stain : Þinsa x at x al + bruÞur x sin : kuÞan

kuÞ hialbi anta + hans

Hermod lod rejse denne sten efter sin gode broder Hall

Gud hjælpe hans ånd

 

 

 

                                                  Sö 185 Ärnäs

[A) + ui... ...

B) ...lbi * Þaim x nahi]

A) <vi---->

B) ----(hjæ)lpe deres <nahi> 

 

 

 

 

                                                  Sö 186 Ärnäs

[---lauk * ta--]

<----løg> <ta---> 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 187 Harby

x ÞaiR ÞurÞr x auk bruni x auk tiÞkumi x letu x raisa x stin x Þensa x aftiR x syiÞbalka x faÞur x sin x

kuÞ x hialbi x isolu x hans 

Thord og Brune og Tidkume, de lod rejse denne sten efter deres fader Svidbalke,

Gud hjælpe hans sjæl

 

 

 

 

                                                  Sö 188 Åkerby

Þurui : lit : kira : mirki : Þitsa : at : morÞa :

auk : kuni : auk : halftan : auk : hilgulfr : at boÞur : sin

Thorvi lod gøre dette mærke efter Morde,

og Gunne og Halvdan og Helgulv efter deres broder

 

 

 

 

 

                                                  Sö 189 Åkerby

A) -onasi * resti * sta : at : ulef * skaka * faÞur * si akabar * biu=k 

B) is * leni * nu * byki * uhas * uniÞikR a uikir * uas * a ----ra-----*ratami

A) (J)onas rejste stenen efter sin fader Olev Skake fra Åkerby bygd

B) han nu længe byggede hus, han var en unik dreng i viking <a-.-----ra> <ratami>

 

 

 

 

 

                                                  Sö 190 Ytterenhörna kyrka

* anun-r * auk * suara--r * auk * finuuÞr * litu * raisa * stain * Þinsa * iftiR * usi * faÞur (sin) * auk * biurn * at bruÞur * sin *

guÞ hialbi * ant * hans *

Þu-biurn * risti * runaR

Anund og Svarald og Finvid lod rejse denne sten efter deres fader Osl

og Bjørn efter sin broder

Gud hjælpe hans ånd

Thorbjørn ristede runer 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 191 Ytterselö kyrka

[---n---ts---ui----] 

<-n--ts--ui-->

 

 

 

 

 

                                                  Sö 192 Berg

inka lat * rasa * miarki * ibtiR * stir---rn buana * sin * kuÞan *

ak ibtim * fara * sun sin * kuÞan *

kuÞ ulbi * aiÞaR ha * arli 

Inga lod rejse mærke efter sin gode ægtemand Styrbjørn

og efter sin gode søn Fare

Gud hjælpe deres ånd

 

                                                  Sö 193 Berg

rent ornamental 

 

 

 

 

 

                                                  Sö 194 Brössike

ekimunr * auk * Þalfi * ÞiR * ristu * stin * Þina * at * Þurktil * faÞur * sin

Ingemund og Djalve, de rejste denne sten efter deres fader Thorketil

 

                                                  Sö 195 Brössike

hulmstein * raisti : stin : eftiR : stainulf : faÞursxfaÞur : sen : bohnta ku(Þ)an bygi i -ru-aiki :

kuÞ : bergi : sel : hans betr : Þen : han : afR : til : art :

halburin : hiuk : a : runaR

Holmsten rejste stenen efter sin farfar Stenulv, gode bonde,

han byggede i Brössikke.

Gud bjærke hans sjæl bedre end han har gjort det til

Halvbjørn huggede runerne

 

 

 

 

 

                                                  Sö 196 Kolsundet

* hikifriÞr * lit * r-isa * sain * Þna * iftiR * ayulf * faÞur * sin *

auk * staf * ayulf[r] karÞi * Þat * ausÞiki *

hiuk * asur * ifnti * kina * uistr

Ingefrid lod rejse denne sten efter sin fader Øyulv

og Øyulvs staf gjorde det husding

Assur huggede (runer) <ifnti><kina> vest

 

                                                  Sö 197 Kolsundet

* byrn * auk * kerÞar * litu * hauka * stin * at brÞr * sena * uikik * auk sigfast *

kuÞ * hialbi * selu Þira * bet * Þan * til * kuni * kerua

Bjørn og Gerdar lod hugge stenen efter deres brødre Viking og Sigfast

Gud hjælpe deres sjæle, bedre end de kunne gøre

 

 

 

 

                                                  Sö 198 Mervalla

siriÞ * lit * resa * stan * [Þin](a)[ *] (a)(t )* suen * sin * bunta *

h[an] * uft * siklt * til * simkala * turum * knari * um * tumisnis

Sigrid lod rejse denne sten efter sin ægtemand Sven

han tit sejlede til Semgallen, med dyrebare skib om Domisnes (Rigabugten)  

 

 

 

 

 

                                                  Sö 199 Ullunda A

                                                  Sö 199 Ullunda B

A) ----stain --------str *

B) --Þair * litu * hakua * stin * Þina * a------

A) -----sten (og) ---st,

B) ----de lod hugge denne sten e(fter)

det er to forskellige runeindskrifter

 

 

 

 

 

                                                  Sö 200 Åsa

 [Þroti * ](a)(u)(k) * rulef * auk * ystin * auk * nasi * auk * glaki *

(Þ)iR * ristu * stin * Þtina * at * ars(t)[in * faÞur * sin]

Drotte og Rulev og Øysten og Nase og Glægge,

de rejste denne sten efter deres fader Arnsten