Runeindskrifter fra Russland

 

 

 

 

                                                    RU Melnikova2001;181 Gorodishche, Novgorod

                                                              bronze-amulet med runelignende tegn

A   ????i?????

B   ????????????

A   <-------------->

B   <------------------>

 .

.

.

.

.

.

.

                                          RU Melnikova2001;189 Gorodishche, Novgorod

                                                             bronze amulet med runelignende tegn

???????????????

<---------------------->

.

.

.

.

.

.

.

                                                        RU Melnikova2001;196 Staraja Ladoga

                                                               kopper amulet med runer

A   ÞamuÞ runaR isomuÞalmkfa

B   unÞRuÞioÞthaÞaÞaRnakifak

A   <ÞamuÞ> runer <isomuÞalmkfa>

B   <unÞRuÞioÞthaÞaÞaRnakifak>

  

.

.

.

.

.

.

                                                          RU Melnikova2001;251  Novgorod

                                                                  fragment af ben med del af fuÞork

[fuÞor]khniastbmlR

  fuÞorkhniastbmlR

 .

.

.

.

.

.

.                                                           RU NLT2004;5 Staraja Ladoga

                                                                  AD 800

.....-(t) ufir uf uaRiÞR hali ualiR=riisf=ronmona [g]rot fi[m]bul sin[n]I ploga

---helt over, omgivet af skråninger, ned mod den frugbare eng,

   henover de tapre mænd, en vældig følge af plove

 

.

.

.

.

.

                                                Hermitage Sankt Petersborg, ukendt fundsted

                                                      arabisk goldmønt dinar med runer 701-702 AD

kut

Gud

.

.

.

.

.

.

.                                                         Bolshoe Timerevo, Yaroslavl

                                                     arabisk silvermønt, dirham, med runer 800 AD

gud

Gud

.

.

.

.

.

.

.                                                         Melikova, Novgorod (Holmgard)

                                                        fragment af ribben med runelignende tegn

  d -a=uÞÞ--lu--ho--------kufs-s-uh---

 <d   -auÞÞ--lu--ho-------kufs-s-uh--->