U 1 Adelsö kyrka-stenen

                                                  RITA

 

Dette uskyldige ord, som ligner et kvindenavn, findes i mange runeindskrifter ristet mellem 900- og 1200-tallet. Her er nogle eksempler med RITA.

 

På U 1 Adelsö kyrka-stenen står:

LIT RITA STIN---------------------lod rejse stenen 

På Bodilsker-stenen står:

LIT RITA STAIN-------------------lod rejse stenen

På U 240 Lingsberg-stenen står:

LITU RITA STIN-------------------lod rejse stenen

på U 241 Lingsberg-stenen står:

LITU RITA STIN-------------------lod rejse stenen

På Järvsta-stenen står:

LITU RITA STAIN-----------------lod rejse stenen

På Östsundet-stenen står:

LIT RITA STAIN-------------------lod rejse stenen

På Vidbo-stenen står:

LITU RITA STAIN-----------------lod rejse stenen

På U 129 Danderyds kyrka-stenen står:

LIT RITA STAIN-------------------lod rejse stenen

 

RITA betyder i disse runeindskrifter "rejse"

Man har bare ristet ordet uden runen S.

 

På Västra Riksbyristning, Bromme står:

LITU RISTA STAIN-------------------------------------lod rejse stenen

På U 265 Ekkeby-stenen står:

LIT RISTA HELI------------------------------------------lod rejse hellen

På U 163 Såsta-stenen står:

LITU RISTA ILI--------------------------------------------lod rejse hellen

Forskellen på RITA og RISTA er runen S, men begge ord har sammen betydning

 

På U 170 Bogesund-stenhellen står:

FASTULFR RISTI RUNAR-----------------------------Fastulv ristede runer

KUNI RAISTI STAINHAL ÞISA-----------------------Gunne rejste denne stenhelle

Forskellen på RISTI og RAISTI er runen A

 

På U 181 Össeby-stenen står:

YBIR RISTI RUN(ar)--------------------------------------Ybir ristede runer 

På U 144 Hagby-stenen står:

LITU RISTA RUNA(r)--------------------------------------lod riste runer

På U 112 Ed-flytteblocken står:

LIT RISTA RUNAR------------------------------------------lod riste runer

På U 29 Hillersjö-runhellen står:

ÞURBIURN SKALT RESTI RUNAR------------------Thorbjørn, digter, ristede runer

 

Ordene RISTA; RISTI og RESTI  bruges som ristede og riste runer, 

som er ellers brugt i sammenhæng med rejse stenen.

  

På U 276 Hammarby-stenen står:

LITU RISA STIN------------------------------------------lod rejse stenen

U 186 Gillberga-stenen står:

LITU RISA STIN-------------------------------------------lod rejse stenen

På U 159 Löttinge-stenen står:

LITU RISA STAIN-----------------------------------------lod rejse stenen

Her har man ristet ordet uden runen T.

 

På Fällbro-stenen står:

LIT RAISA STAIN--------------------------------------lod rejse stenen

På Asferg-stenen står:

ÞURKIR, TUKA SUN RISÞI STIN---------------Thorger, Tokes søn, rejste stenen

På Hørninge-stenen står:

TUKI SMIÞR RID STIN--------------------------------Toke smed, rejste stenen

På Gunderup-stenen står:

TUKI RAISÞI STINI------------------------------------Toke rejste stenen

På U 137 Broby-stenen:

RAISTU STINA-------------------------------------------rejste stenen

På Glavendrup-stenen står:

IN SUTI RAIST RUNAR ÞASI----------------------en Sote ristede disse runer

 

Sote brugte ordet RAIST som ristede,

Forskellen på RAISTU og RAIST er pl. og sgl. og er faktisk det samme ord,

men blev brugt som rejste stenen og ristede runer.

 

På U 332 Vreta-stenen står:

INKA RAISTI STAF AUK STAINA--------------------Inga ristede runer og rejste stenen

Samme ord RAISTI blev brugt for ristede og rejste

 

På U 599 Hanunda-stenen står:

ÞURFASTR HRITI RUNOR--------------------------Thorfast ristede runer 

 

Det samme gælder for ordet RITA, som blev brugt som rejste (verbum) stenen og det ristede (substantiv) runer. 

 

UARÞI IS STAIN ÞANSI-------------------------------bevare i denne sten

Hvad skal bevares?

AT RITA SA-------------------------------------------------det ristede

Det ristede er runerne 

Ordet RITA blev brugt i sammenhæng med lod rejse stein.

Sote brugte samme ord som substantiv for: det ristede.

 

Forskellen på RISTA og RITA er, at i ordet RITA mangler runen S.   

Ordet RISTA blev brugt for rejste stenen og ristede runer

 

Ordet RITA findes i det svenske sprog med betydning tegne.  

Og når man rister runer, tegner man først runerne på stenen.

 

Og hvem skal bevare runerne?

ÞUR VIKI DASI RUNAR--------------------------------Thor vie disse runer

 

AT RITA SA UARÞI IS STAIN ÞANSI------------det ristede bevare i denne sten

 

RITA har ikke noget at gøre med en "ræde", hverken på Glavendrup-stenen eller i en anden runeindskrift.