DR EM85;151 B Ribehjerneskal

ULFUR AUK UÞIN AUK HUTIUR-------------------------Ulv og Odin og Højtyr

HIALB BUR I IS UIÞR ÞAIM--------------------------------hjalp bor i issen dette (hul) vidt     

AUIARKI AUK TUIRKINIU BUUR--------------------------øjevirke og tvirken bor

   

                         Rekonstruerede buebor og drilbor fra datiden.

I issen befinder sig et hul, som er lavet med sådan borværktøj

som kaldes tuirkiniu = tvirken, afledt af tysk: zwirre = dreje rundt.

Der findes andre ord med endelse -iu: 

MUDIU = mod (Tjurkö-brakteaten) 

KIRKIU = kirke, (Skatelövs kyrka)

DIU = de (Buch der Natur)

SINIU = sin (der wälsche Gast)

ALLIU = alle ("Renner" af Hugo von Trimberg)

NIU = ny (Rökstenen)

DRIU = tre ("Renner" af Hugo von Trimberg)

Runeindskriften er efter fundlaget at dømme - senest fra 800-tallet.

Det lille runde hul i skallen var boret, men indefra og sikker længe efter dette menneske var død. Indskriften er ristet med de yngere runer med mange overgangsruner og uden skilletegn og derfor mente nogle runologer, at indskriften er gådefuld, meget gådefuldt.

Den første linje indeholder 3 navne: ULFUR; UDIN og HUTIUR.

Erik Moltke mente 1973 i artiklen >Riberuner<: "Det synes rimeligere, at Odin her er anvendt som personnavn, skønt vi ikke kender andre eksempler. Navnet Odin kender vi som betegnelse for den øverste af aserne, men hvis det var guden, der er tale om, må Ulfur og Hutiur også være en slags guder, og det forekommer ikke særlig sandsynligt, bl.a. fordi Odin i så fald skulle står først".

 

Erik Moltke henviser til runeindskrifterne, fordi der findes ingen andre skrevet kilder fra oldtiden. Første gang navnet Odin kan læses på Gørlev-stenen, som er fra 900-tallet: UDINKAUR = Odinkar,.

 

Den anden linje tolkede Erik Moltke således:

HIALBBU RIIS UIDR-------------------------------hjalp Ris imod

Han tilstår, at formen "hjalpu" burde efter vor hidtidige viden ikke kunne optræde så tidligt som omkring 800. Men det er der. Den er ikke til at komme udenom.

 

Han burde dele det til hialb bur i is

 

Niels Åge Nielsen skrev i bogen: Danske Runeindskrifter, 1983, på side 53:

"Jeg mener i det følgende at kunne sandsynliggøre, at der står buriis

- og han tolkede det som hjalp for Buri er

N.Å.Nielsen erkender rigtig, at der står buriis

Runeindskriften er ristet på en isse, som kaldes IS i indskriften.

Runen I foran IS måtte derfor være "i" (adverbium)

hjalp bur i issen

 

Rigtig nok erkender N.Å.Nielsen at den rune, der er gengivet

som G i virkeligheden er et U, således at der står -kuniu

 

Rigtig nok står der tuirkuniu, bare det har ikke noget at gøre med dværgesværd.

tuirkuniu er betegnelse for håndværkstøjet man har lavet hullet me i issen..

2 typer af boreværktøj kendes fra datiden: drilbor og buebor

(se billede og tegning openpå)

 

Derefter mener han, at der følger UIDR DAIMA UIARKI AUK TUIRUNIU og han tolkede det som: imod disse (ting) værk (smerte) og dwærgesværd.

Han kalder Dæima dativ pl. wærki dativ sgn og dwergunniu er en sammensætning i dativ sg. af ordet oldnordisk dvergr m. dværg og et sjældent ord for sværd i oldnordisk skjaldesprog unnr m. gen. unnar, her dativ unniu (dvs. en u-stamme).

 

Men UIDR har ikke noget at gøre med imod; tysk: wider (præp.)

UIDR betyder vide/ vidt; tysk weit (adj.)

DAIM betyder dette (pron.) bøjningsform af denne

HIALB BUR I IS VIDR DAIM------------------hjalp bor i issen dette (hul) vidt

 

 

Problemet med Erik Moltke og N.Å.Nielsen er, at de har ikke læst indskriften grundigt igennem. Jo mere man læser om de herrens tolkningerne, om så synliger bliver deres mange fejl.

Delingen af ordene er hos begge runologer forkert og dermed er tolkningen af flere ord forkert.

Indskriften taler om at lave hullet i issen.

 

Aage Kabell, en tredje runolog, tolkede buur som by or ud af byen Han gengiver teksten efter Odinspåkaldelsen ved "der Bohrer ist Hilfe gegen den am Werke; schaffe den mächtigsten Erreger von Krankheit aus seinem Sitz hinaus".

N.Å.Nielsen mente, at buur må da være navnet på en mand, som har skrevet indskriften.

 

Men ordene bur og buur er verber og betyder bor.