DR 202 Rønninge-stenen

SUTI SATI STAIN ÞANSI AFT--------------------------Sote satte denne sten efter 

AILAIF BRUÞUR SIN SUN ASKAUS-----------------Elef sin broder, Asgots søn

RAUÞUM SKIALTA------------------------------------------røde digter

 

Der gøres i DR sp. 240 opmærksom på, at det formelt er muligt, at vi har omramning, således at Asgot kun er fader til Sote. Dette ville altså forudsætte, af de to brødre ikke har haft samme far.

 

Sådan bemærkning er meget spekulativ. Indskriften taler om to brødre, deres far Asgot er den røde digter. Sotes navm står også på Glavendrup- og Tryggevælde-stenen.

 

RAUÞUM SKIALTA betegnes af DR sp. 703 som m. eller adj. "røde skjold".

Kan man uindskrænket stole på sådan forklaring?

Blev datidens personer virkelig betegnet som "skjold"?.

Eller har man hos DR sp. tænkt for meget på Loters søn Skjold eller på de sagnomspundne "sjoldungerne"?

 

Saxo Grammaticus brugte ordet SKIALÞE for "digter".

Egil Skallagrimson (født 910) var god til skaldekunsten = digterkunsten.

Olaf Thordarson (1240-tallet) kaldes HVITASKALÞ = vita skalden = "hvide digter".

 

Ole Worms oversatte indskriften efter 1627 til latin:

suto lapdem hunc posuit fratri

suo Tanleifo, filio Askavonis

rubicundi scaldri

 

rubicundi scaldri betyder "røde digter".

 

Den tolkning "røde skjold", som blev fremlagt af Ludwig F.A.Wimmer, Erik Moltke, Niels Åge Nielsen og andre "runologer", er ikke baseret på datidens benævnelse af personer. De nævnede "runologer" har bare skrivet af fra hinanden.

 

Der findes mange runeindskrifter med ordet SKIALTAR, SKIALT, SKIALTI, SKIALÞ, SKALT og SKALÞ, som virkelig betyder "digter"

 

På G 156 Gothemskyrka-stenen står:

SKIALTAR (genitiv) "digter"

På Vg 219 Tibro-kyrka-stenen står:

SKIALÞ (nominativ) "digter"

På A 325 Øya-fragment, Stvanger står:

SKALTI (nominativ) "digter". 

På U 29 Hillersjö-runhällen står:

ÞURBIURN SKALT RISTI RUNAR-------Thorbjørn, digter, ristede runer

På U 532 Roslags bro-stenen står:

ÞURBIURN SKALT------------------------------Thorbjørn digter

På N 239 Slangeland-stenen står:

ÞORBIORN SKALÞ-----------------------------Thorbjørn digter

På U 951 Säby-stenen står:

KRIMR SKALT HIU-------------------------------Grim, digter, huggede

På Vg 4 Stora Ek-stenen står:

UTR SKALT------------------------------------------Ottar, digter

På Ög 136 Rökstenen står:

SKIALTI UB FATLAÞR---------------------------kalder om forladelse

Man bruger digte (bønner), når man beder

 

På Vg 15 Lilla Kyringe-stenen står:

BALI HIN RAUÞI----------------------------------------------------------Balle den røde 

 

Vistnok kendes navnet Tordenskjold, men sådan henvisning beviser overhoved ikke noget. RAUÞUM SKIALTA er ikke et navn, men en titel med betydning røde digter 

 

 

                                                        U 29 Hillersjö

raÞu

kaiRmuntr * fik * kaiRlauk * mautumi : Þa * finku * Þau sun * aÞ han truknaÞi * in sun to : siÞan : Þa + fik hun ((gu)Þrik ha(n raisti stain) dinsa Þa finku Þau barn--------------in mar ain lifÞi hun hit (in)ga ha----- fik raknfastr i snutastaÞum Þa uarÞ han tauÞr auk sun siÞan i moÞir kuam at sunar arfi Þa fik hun airik Þar uarÞ hun tauÞ Þar kuam gairlauk at arfi inku tutur sinar Þurbiurn skalt risti runar

 

tyde (runerne)

Geirmund fik Geirløgs mødom, da fik de søn, efter det druknede han (Geirmund) og sønnen død siden, da fik hun Gundrik, han (rejste) denne (sten), da fik de børn kun en mø overlevede, hun hedder Inga, hun fik Ragnfast i Snottsta, da blev han (Ragnfast)  død og sønnen siden, og moder (Inga) kom at arve efter sønnen, da fik hun Erik, da blev hun død, da kom Geirløg at arve efter sin datter Inga.

Thorbjørn, digter, ristede runer

 

Med denne indskrift beviser Thorbjørn, at han er digter.

Hele indskrift kan betragtes som en digt og ikke som en livsberetning om kvinden Geirløg.

I Upplands Runinskrifter af Elias Wessén og Sven B.F. Jansson står på side 37 Joh. Hardorphs tolkning: "Torbiörn runediktare utritade runerne" 

                                        Thorbjørn, runedigter, ristede runerne