Runeindskrifter fra Orkney

                                                 Or 1 - Or 23

                                                      + ny fund

 

 

 

 

                                                      Or 1  Broch of Stackrue, Sandwick

k(o)(Þ) <m> a <o=l> (n) r

<k o Þ>  < m a o l n r >

 

 

 

 

                                                       Or 2 SENTIDA  Unstan

(n) (u) (k) (f) (t) (k) (f) <i> {K}

< n  u  k  f  t  k  f  i  K >

 

 

 

 

                                                       Or 3  Stromness

--ka(u)(t)r (r)es(t) runa=r

<--> Gaut ristede runer

 

 

 

                                                       Or 4   Ring of Brogar (I)

runeindskriften læses fra højre til venstre

<n> r <o> <i> <b>

2/2  r  3/4  2/3 1/2

           Bjørn

 

 

 

 

                                                       Or 5  Ring of Brogar (II)

< o >

  3/4

    o

 

 

 

 

                                                       Or 6  Birsay (I)

 omtu(u)b ???? filibus ra=nru

<omtuub><---->Philippus <ranru>

 

 

 

 

                                                       Or 7  Brogar farm

< i m > -----

2/3 1/3 -----

< i m > ---

 

 

 

 

                                                      Or 8  Birsay (II)

x -------- x (r)(æ)i(s)(t)i -----

x <------> x ristede [runer]

 

 

 

 

                                                      Or 9  Birsay (III)

... ---- ----- ---- ...

<-------------------->

 

 

 

                                                      Or 10  Orphir (I)

ik ir girgia koÞ liuf : s[em]

kirken er ikke god som liv

 

 

 

 

                                                      Or 11 Birsay (IV)

fuÞork

fuÞork[hniastbmly]

 

 

 

 

                                                        Or 12  Westness

  aaa

<aaa>

 

 

 

 

                                                      Or 13  Skara Brae

A    <iba> = 2/3 1/2 2/4

B     r K r

A    < iba >

B    < r K r >

 

 

 

 

                                                       Or 14  Tuquoy

+ Þorstain æinars sunr : ræist : runar Þisar

    Thorsten, Einars søn ristede disse runer

 

 

 

 

                                                      Or 15  Orphir  (II)

---ta : bain : uas * i(Þ)ui---

  [det]te ben  var  <iÞui--->

 

 

 

 

                                                      Or 16  Birsay (V)

-------------------

<---------------->

 

 

 

 

                                                       Or 17 Little Isegarth

---n x in : osk(a)-- : r-----

<--n> en   Áska---   r[istede runer]

 

 

 

 

                                                       Or 18  Skaill Home Farm

A   Þurfinr : r------- : ---n---- : -----

B   ------ Þ -------r -----k--->

A    Thorfinn r[ejste denne ste]n [efter]

B     <----Þ-------r-------k--->

 

 

 

 

                                                       Or 19 Orphir (III), Earl`s Bu

A   ---ssr-

B       o

A   <---ssr>

B    <  o   >

 

 

 

 

                                                      Or 20 Breckness

---Þ--br(f)(u)-

<- Þ--b r f u ->

 

 

 

 

 

                                                      Or 21  Brough of Deerness

A   ------

B   ------

fundet 2009, endnu ikke runologisk undersøgt

 

 

 

 

                                                        Or 22  Quoys, Deerness

A   ..-rasab--..

B    ...y -iÞik-...

A    <--rasab-->

B    <--y-iÞik--->

 

 

 

 

                                                      Or 23  Naversdale

---------------------- [e](s) in silisI Isantifitsitor----------------

pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum

Fader vor, du som er i himlene. Helliget vorde dit navn

.

.

.

.

.

.

                                                                Or Cuween Hill

                                                                a modern inscription

ingibiorh

Ingeborg

.

.

.

.

.

.

.

                                                            Or Cuween Hill (II)

                                                            a modern inscription with cryptic runes

3/1= f       2/1 = h     1/4  = l    3/1  = f