Norges innskrifter med de yngre runer

                                                 N B601 - N B672

 

 

 

                                                        N B601 Søndre Bugården, Bryggen, Bergen

gl(o)ria in eksælsis deo

    Gud i det højeste

 

 

 

                                                       N B603 Bryggen, Bergen

haldor   h    fuÞorkhnias

Halldor <h> fuÞorkhnias[tbmly]

 

 

 

                                                       N B604 Bryggen, Bergen

A   ar sol maÞr ur nauÞ tur ræiÞ

B   gleme : æie : keiner : beime=r * god

A   År, sol, mand, urokse, nød, TYr, ridning

B   glemme ej keiner beimer god

 

 

 

                                                     N B605 Bryggen, Bergen

A   imulil amo=r u II

B   isiÞ omnia oÞ --

A   umulig kærlighed

B   overvinder alt og--

 

 

 

                                                     N B606 Bryggen, Bergen

mka=nÞkkÞnkl

<mkanÞkkÞnkl>

 

 

 

                                                        N B607 Bryggen, Bergen

----r-rfirÞet=reroruerrerruyermruunruiouÞiur---

  <---r-rfirÞetreroruerrerruyermruunruiouÞiur--->

 

 

 

                                                        N B608 Bryggen, Bergen

simun

Simon

 

 

 

                                                       N B609 Bryggen, Bergen

A   ætÞraralartbarrararalralh

B   hliÞlilialanialniÞuiÞihnlilni

C   hlÞanlralararararaÞrr

D   hllaualuailÞllualalralolai

E   aralrau=utÞaialuhlonlaaualutla

F   huaaÞouiÞihraraullhll

A   ---

B   ---

C   ---

D   ---

E   ---

F   ---

 

 

 

                                                        N B610 Bryggen, Bergen

-nnam=m sek

<-nnamm> sæk

 

 

 

                                                      N B611 Bryggen, Bergen

aue ma---

Ave Ma[ria]

 

 

 

                                                      N B612 Bryggen, Bergen

A   hasiin

B   fui

A   <hasiin>

B   <fui> 

 

 

 

 

                                                       N B613 Bryggen, Bergen

--- a mik

--- har mig

 

 

 

                               

                                                       N B614 Bryggen, Bergen

----i : Þi - rm - o=btuliimi

 <--i><Þi - rm - obtuliimi>

 

 

 

 

                                                       N B615 Bryggen, Bergen

 frÞokbhniasl{B}-my

<frÞokbhniasl{B}my

 

 

 

                                                        N B616 Rosenkrantzgaten 4, Bryggen, Bergen

A   fak : me--tu : perare te

B   non : ue:re --

A   lad mig <-tu>,  du kan ikke

B    rigtig vinde

 

 

 

                                                       N B617 Bryggen, Bergen

A   uat-l---l--asiksasairisasa

B   ekuaitu

A   <uat-l---l--asiksasairisasa>

B   <ekuaitu>

 

 

 

                                                       N B619 Finnegården 3A, Bryggen, Bergen

A   : o domine iesu c(r)[s]t[e] kui a=p(e)ruit oculosc(e)ci salus oculos

B    istius hom[inis] [c]um tua mis(e)ricordia : m(e)ssias sot=(e)r

C   emanuel sa=baot ado=(n)(a)i : fo=ns e=t igo=bo=nis pa=raclitus ac

      media=to=r

D   inmensus pater [i]nmensus fiulus inmensus

E   spiritus sanc[t]us

O. Herr Jesus Christus, som åbnede øjnene for det barn født blind; bevare øjnene af manden som har din nåde. Messias, Soter [=Frelser], Emanuel, Sabaoth, Adonai [Herre] kilde og oprindelse af godhed. Trøster og mægler. Vældig fader, vældig søn, vældig hellig ånd.

 

 

 

                                                      N B620 Bryggen, Bergen

  Þo

<Þo>

 

 

 

                                                      N B621 Bryggen, Bergen

  ipikia

<ipikia>

 

 

 

                                                       N B622 Bryggen, Bergen

fan ek bæin : a that

jeg fandt ben, har det

 

 

 

                                                      N B623 Finnegården 3A, Bryggen, Bergen

A   ---: dominus : te[um]

B   -- benedictus : ----

A      Herren er med dig

B      velsignet

 

 

 

                                                      N B624 Bryggen, Bergen

ø

ø

 

 

 

                                                        N B625 Bryggen, Bergen

A   : guÞ * signi * yÞr * sira * pro=fast=r * oddr * kom * til * min * o=k *

      mærkti *

      ek * yÞr * seks * la=upa

B    salls * sua * at * firi * uinnr * um * t=uau * (p)u(n)d * (o)=(k) * (a) * Þorer *

      sa=ltet * o=f ha=rÞr * engi * ua=r * sa=lt*punda=ren * hæima

C   * o=k * lita * matt * Þu * dessa=ri * lykt * at * m(i)nn(i) * (u)(i)(t)end * en

      Þa=r * liggr * at Þæi(r)(r)(a) * (s)a)l(e)(t) * (o)(k) (*) (s)(k)(a)=(l) * (e)(k) *

      (Þ)   ---

D    sem fyrst * fæ * ek * pundara * o=k * Þat * til * ia=rÞtegna * at * ek *

      ga=f yÞrI IÞriu * skinn * a=f * bo=kfælli * o=k riÞ * til * min * huæso Þer 

Gud velsigne dig, præst Profast. Odd kom til mig og jeg markerede for dig seks æsker salt, sådan at det er tilstrækkelig for to pund. Og hos Tore Ovhard var ingen saltvægt hjemme. Og du kan stole på denne betaling; betalingen ligger hos dem, og jeg skal sende det, så snart jeg får en vægt. Og der (skal være) til tegn (garanti) at jeg gav dig tre skind pergament. Og skriv til mig hvordan De---

 

 

 

 

                                                      N B626 Bryggen, Bergen

A   --riÞ : a mik

B    m

A   [Do]rid har mig

B   <m>

 

 

 

 

                                                       N B627 Finnegården 3 A, Bryggen, Bergen

Þo(r)ib(a)--

<Þoriba-->

 

 

 

 

                                                      N B628 Bryggen, Bergen

A   rannuæih : rauÞu skaltI Itu : st=erÞ

B   Þat : se : mæira : in : man=ns : røÞr : ok : min=na : en

C   hæstræÞr

D   a

A   Rannveig Røde skal du pule

B   det giver mændene en stor en og mindre end

C   hesten

D   har

 

 

 

 

                                                       N B629 Bryggen, Bergen

asgri    mr a

Asgrim har

 

 

 

                                                       N B630 Bryggen, Bergen

  Þ   ÞÞ----

<Þ   ÞÞ--->

 

 

 

 

                                                       N B632 Bryggen, Bergen

  ium

<ium>

 

 

 

                                                      N B633 Bryggen, Bergen

  k

<k>

 

 

 

 

                                                       N B634 Bryggen, Bergen

  snrynniis

<snrynniis>

 

 

 

                                                       N B635 Bryggen, Bergen

  roi

<roi>

 

 

 

 

                                                       N B637 Bryggen, Bergen

  ku

<ku>

 

 

 

                                                       N B638 Bryggen, Bergen

  sæ

<sæ>

 

 

 

                                                       N B639 Bryggen, Bergen

  --nfiÞr a

[Ar]nfinn har

 

 

 

                                                      N B640 Bryggen, Bergen

siguÞrr

Sigurd

 

 

 

                                                        N B641 Bryggen, Bergen

  Þos

<Þos>

 

 

 

                                                       N B642 Bryggen, Bergen

  f  ir

<f  ir>

 

 

 

                                                      N B643 Bryggen, Bergen

  ikiii--

<ikiii..>

 

 

 

                                                 N B644 Søndrer Søstergården, Bryggen, Bergen

A   a=n ek sua : kono mans at mer : Þyki kaltr æltr :

      en ek em uinr : uifs Þæsu=a

B   asa

C   {PPS}

D    ir

A   Jeg elsker mandens kone så meget, at ilden synes mig kold,

      end jeg er denne kvindes elsker

B    Ása

C    <PPS>

D   <ir>

 

 

 

 

                                                        N B645 Bryggen, Bergen

  --uÞs * uilak * mæ=rk * aminium

<--uÞs><uilak><mærk><aminium>

 

 

 

                                               N B646 Rosenkrantzgaten 4, Bryggen, Bergen

A   fai fao fau iksi krusim

B   tomini * aea akla

A   fai, fao, fau, ecce crucem

B   Domini, Aea, Agla

A   fai, fao, fau. Se! korset

B   af Herren, Aea, Agla

 

 

 

                                                       N B647 Bryggen, Bergen

A   fa fo -o-o--o--a---Þ---

B   fu fa fe fi fo  Þo Þa Þi Þu

C   fund : pund : rund : gund : lund : hind : sund : pond

A   <fa fo -o-o--o--a---Þ--->

B   <fu fa fe fi fo> < Þo Þa Þi Þu>

C   fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, Þond

 

 

 

                                                       N B648 Bryggen, Bergen

-(k) b-gn=nn=n

 [o]g b[e]g[y]n[de]

 

 

 

 

                                                       N B649 Bryggen, Bergen

 siggi a

Siggi har

 

 

 

                                                       N B650 Bryggen, Bergen

ha=luarÞrr : a mik

 Hallvard har mig

 

 

 

 

                                                       N B652 Bryggen, Bergen

A   kuÞion

B   pan

A   <kuÞion>

B   <pan>

 

 

 

 

                                                       N B653 Bryggen, Bergen

  lm

<lm>

 

 

 

                                                        N B654 Bryggen, Bergen

r : (i)-imrsoræar : lit

<r> <i-imrsoræar> lod

 

 

 

                                                        N B656 Bryggen, Bergen

 -mbbm

<-mbbm>

 

 

 

                                                        N B657 Bryggen, Bergen

arne

Arne

 

 

 

                                 N B658 Dreggsallmenningen 24-26, Bryggen, Bergen

A   fuÞ   (s)fb(s)(y)l(u)miÞ

B   mi(k)(s)----a-ki

A   fuÞ[ork]  <sfbsylumiÞ>

B   <miks ----a-ki>

 

 

 

 

                                 N B659 Dreggsallmenningen 24-26, Bryggen, Bergen

A   -----------

B   -----------

blandning af runelignende tegn og latinske bogstaver på begge sider

 

 

 

 

                               N B660 Dreggsallmenningen, 24-26, Bryggen, Bergen

aspiørg ; hit pæsta parn :    II   -urat=ar---ranæ

Asbjørg det bedste barn              <-uratar--ranæ>

 

 

 

                                        N B662 Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen

  f

<f>

 

 

 

                                                     N B663 Gullskoen, Bryggen, Bergen

---bmnæ  kroÞuf

  fuÞork  <ænmb--->

læses fra højre til venstre

 

 

 

                                                  N B664 Rosenkrantzgaten 4, Bryggen, Bergen

A   abra-lraba

B   ----b--r--ra

A   <abra-lraba>

B   <---b--r--ra>

 

 

 

                                                N B665 Skostredet 10, Bryggen, Bergen

(u)(r)(i)(i)(h)(r)(r)-

 <------------------->

 

 

 

                                                     N B 666 Skostredet 10, Bryggen, Bergen

a=u=Þ

<auÞ>

 

 

 

                                                      N B667 Skostredet 10, Bryggen, Bergen

 r=n

<rn>

 

 

 

                                                    N B668 Skostredet 10, Bryggen, Bergen

A   Þor

B   me=lt=n=n

A   Thor----

B   <meltnn>

 

 

 

                                                      N B669 Skostredet 10, Bryggen, Bergen

* s : ium baÞ ik

<s> <ium> bad jeg

 

 

 

                                                       N B671 Gullskoen, Bryggen, Bergen

  maen

<maen>


                                                         N B672 Gullskoen, Bryggen, Bergen

<ÞÞ>

  dd