Norges innskrifter med de yngre runer

                                            N B501 - N B600

 

 

 

                                                      N B501 Gullskoen, Bryggen, Bergen

samsun

Samson

 

 

 

                                                      N B502 Bryggen, Bergen

(a)=(u)(a)=(b)

   <auab>

 

 

 

 

                                                       N B503 Bryggen, Bergen

  r(o)(u)Þ(a)

   <rauÞa>

 

 

 

                                                       N B504 Bryggen, Bergen

Þ=n Þ=n Þ=n Þ=n Þ=n Þ=n Þ=n Þ=n Þ=n

     <Þn Þn Þn Þn Þn Þn Þn Þn Þn>

 

 

 

                                                      N B505 Bryggen, Bergen

 hi--uso=umu-u-

<hi--usoumu-u->

 

 

 

 

                                                      N B508 Bryggen, Bergen

fuÞorkhniastbmly

 fuÞorkhniastbmly

 

 

 

 

                                                       N B509 Bryggen, Bergen

A    -ririaoio

B    --Þam(a)l

A    <ririaoio>

B    <Þamal>

 

 

 

                                                       B N510 Bryggen, Bergen

  ---rn a sæk

[Bjø]rn har sækken

 

 

 

 

                                                      N B511 Bryggen, Bergen

  bø

<bø>

 

 

 

 

                                                      N B512 Bryggen, Bergen

  --mb- :  rmb- :  Þ=Þbr

<--mb-> <rmb-> <ÞÞbr>

 

 

 

 

                                                      N B515 Bryggen, Bergen

[s]kurr a mik

Skurr har mig

 

 

 

 

                                                       N B516 Bryggen, Bergen

A    her skal san (o)a k(e)r(m)(e)t til Þes er Þu læter i(s)(u)t

B   utaflarmersut--

C   si--

D   er Þ--

A    her skal  <san oa> Kermet til <Þes> er Þu læter <isut>

B    <utaflarmersut-->

C     <si-->

D    er <Þ-->

 

 

 

                                                      N B518 Bryggen, Bergen

   g--t a mik

<g--t> har mig

 

 

 

                                                      N B520 Bryggen, Bergen

 +  ikibiorh

    Ingebjorg

 

 

 

 

                                                      N B521 Bryggen, Bergen

 fuÞ

 fuÞ[orkhniastbmly]

 

 

 

                                                      N B524 Bryggen, Bergen

A   : hæilagr : andreas : bostole : foru-

B   and : at : boda : ord guds : auk : gærdi : han : m(a)[gar]

C   : iartæknir : i : nafne : drotens : ukytreuk--

D    se se sæsse se kono uena : se Þu : huar : sitter :

A   Hellige Apostel Andreas føre os---

B   ånd at forkynde Guds ord og han gjorde mange

C   ophøjte tegn i Herrens navn <ukytreuk-->

D   Se, se, Sesse, se konens ven, se hvor du sidder.

 

 

 

 

                                                     N B525 Bryggen, Bergen

A   :pendihta : a bosa : Þena : han : gerÞe : goÞ : m(a)---

B   af : af:skurÞum : Þæim : ær æ go urøo nyti[r]

A    Benedikta har denne pose. Han gjorde god ma[---]

B    af de afskurder, som ikke var dugende

 

 

 

 

                                                      N B526 Bryggen, Bergen

 : otar :

  Ottar

 

 

 

 

                                                     N B529 Bryggen, Bergen

A   fræsstatt : æin=nuit : e=l)s)s-a : tæ-na * øter : fe=k : sin=nas--

B   e=(u)ifdahr : --or : (k)ahrra : -o(k)(s)(e)t=um : s-in=na : sno-(a)(s)(t)

C   + o--e=la : e-nda : laten=n : ea(t)(k)al=la : -atale- : aeten=nekæi-a

D   ta=l(s)ha : oteer : en(Þ)(e)(æ) : l- : -(g)l=l-(o)ssei : fat : e=r(h)ae=r * (m)(a)(æ)t

A    ---------- --------------- ----------------- ----------------- -------------- ----------------

B    ---------- ------------- ------------- ------------------ ------------------- ----------------

C    ------------ ------------- -------------------- ------------------- ----------------- --------

D    ------ ------------- --------------- -------------------- ------------------ ----------------- 

 

 

 

                                                      N B530 Bryggen, Bergen

  æsÞrÞ : nsrlrlrrr-r

<æsÞrÞ> <nsrlrlrrr-r>

 

 

 

 

                                                       N B532 Bryggen, Bergen

  fuÞairkhnios

 <fuÞairkhnios>

 

 

 

 

                                                      N B533 Bryggen, Bergen

A   ------------(h)niastbmly  c

B   ---------------(æ)dpc + halle + ma=rga=reta

A      [fuÞork]hniastbmly   <c>

B   [-----------] <ædpc>  Halle, Margareta

 

 

 

                                                      N B534 Bryggen, Bergen

A     ---r

B     --(r) * (i)(r) * Þø(Þ)

A   <---r>

B   <--r> <ir> <ÞøÞ>

 

 

 

 

                                                      N B535 Gullskoen, Bryggen, Bergen

----(o) ka=n ek : sæhia : Þer : sem Þu ma=nt : röyna : af : mer : at  ek : skal : una : er : ænku : uær en mer : u[na]

Jeg kan sige dig, som du vil prøve med mig, at jeg skal elske dig ikke mindre end jeg elske mig selv

 

 

 

                                                       N B536 Bryggen, Bergen

-uaria    II   -uaria

<-uaria  II <-uaria>

 

 

 

 

                                                     N B539 Bryggen, Bergen

 ær-a--rr--r--nar-

<ær-a--rr--r--nar->

 

 

 

                                                       N B540 Bryggen, Bergen

 kis du mik

 kys du mig

 

 

 

 

                                                      N B542 Bryggen, Bergen

 :: i  : i : meir o=kar * o=k * fle

    <i><i> meir okar> og <fle>

 

 

 

 

                                                     N B546 Bryggen, Bergen

A  : da du do di de dy dæ dø : ga gu go gi ge gy gæ gø : ca cu co ci ce cy cæ cø

B   ia ia io ii ie iæ iø   ha hu ho hi he hy hæ hø   sa su so si se sy sæ sø 

A   --------------------------------   ------------------------------   ------------------------

B   --------------------------------  -------------------------------  -------------------------

 

 

 

 

                                                      N B547 Bryggen, Bergen

: nn(a)ne--(r) * (Þ)sssssh   lel=niiiii(r) * (r) * (Þ) * mÞ(r)

  ----------------    -------------   -------------  ---   ----  ----------

 

 

 

 

                                                      N B548 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   : o=l ber * ek * ypisæliu * a=rmg(l)(a)---

B   sek færÞ a=Þ=u(s)u ærÞa ygi(r)---

C   : uil=lda e=k : grimnis : gil=ldi : (f)(a)=r(u)n=n-

D   n=u ha=ua ska=ld af stælda=r (s)---

A   Jeg bærer frem et digt

B   jer ser Åses færd vokse

C   jeg ville digte (drikke-laget) til Grimner/ Odin

D   nu har digteren stedsatt [sig]

 

 

 

 

                                                       N B549 Bryggen, Bergen

A    -sta=Þ  Þor(k)(e)Þr : na=rfas=u=n :

B    - (Þ)(s)u=n : (æ)læ(n)(d)=r : b--r(k)(i)sun : sih=urÞr : hælhas=un :

C    ki

A    <-stad>  Thorgerd, Narfason

B    <---Þson> Erlend, Birgeson, Sigurd, Helgason

C   <ki>

 

 

 

 

                                                       N B550 Bryggen, Bergen

  ------øs(i)asris

 <-------øsiasris>

 

 

 

 

                                                       N B551 Bryggen, Bergen

sigurÞrI Irib(e) ræist runar

Sigurd Ribbe ristede runer

 

 

 

 

                                                       N B552 Bryggen, Bergen

ila hefer sa maÞr er [h]e[f]er sliga gona (s)ein (i)uer

Ilde har manden det, som har sådan en kone <sein> <iuer>

 

 

 

 

                                                      N B554 Bryggen, Bergen

-----(n)(l)(s)tmila=nuhaÞ---

       <--nlstmilanuhaÞ--->

 

 

 

 

                                                      N B556 Bryggen, Bergen

A   1/2 -------------  ÞÞÞ----------- i 4/5 3/-

B  ------- -u mik man ek Þik

A   <b>   <ÞÞÞ>  <i> <--->

B [elsker d]u mig, elsker jeg dig

 

 

 

 

                                                      N B557 Bryggen, Bergen

 skeke

<skeke>

 

 

 

                                                       N B559 Bryggen, Bergen

 ga=r

<gar>

 

 

 

                                                      N B560 Bryggen, Bergen

  ri

<ri>

 

 

 

 

                                                       N B561 Bryggen, Bergen

A   --tul=lotansna--

B   -ætiumartah : traum : runar : afa : t=ua=u--

A   <--tulælotansna-->

B   <-ætiumartah> <traum> runer <afa> <tuau>

 

 

 

 

                                                       N B562 Bryggen, Bergen

A    (s)(n)ar(o)(Þ) m(e)Þ ikar (i)(s)o (s)ar nauÞ

B    ilot=nliomra=rr(e)sit=nrco=ntsegha=Þr

A    <snaroÞ> med <ikar> <iso> var nød

B    <ilotnlio><mrarraesitnr><contseghaÞr>

 

 

 

 

                                                      N B565 Bryggen, Bergen

iokair

Jógeir

 

 

 

 

                                                        N B566 Bryggen, Bergen

A   huat sa sa er i sa sa sik sa sa er i sa sa : sisi ---

B   ek aÞer æimer an mer=umorran---

A   hvad så så, er i så så, sig så så, er i så så  <sisi-->

B   jeg <aÞer> <æimer> <an> <mærumorran-->

 

 

 

 

                                                      N B568 Bryggen, Bergen

----h---s

<---h---s>

 

 

 

                                                      N B569 Bryggen, Bergen

-akboi * hæYirat anilan skiæik suirki nisgra usuariohs-

--------- --------- --------- --------- ------- --------- -------------

 

 

 

 

                                                       N B570 Bryggen, Bergen

hn for at fruÞum

h[a]n fór at frodum

 

 

 

 

                                                       N B571 Bryggen, Bergen

----m(Þ)-n--(r)(o=u)---æ---hlah(a=n=n)(s)(t=r)a=umdaensf=ha=ri(a)=n : asgæ-n=n-

------------- ------------- ----------------- ------------------ ---------------- --------------------------

 

 

 

 

                                                       N B572 Bryggen, Bergen

A   Þeta : ræist æirrikr : baki : um : not  f

B   Þeta : ræist a=rne (t)-(Þ)(r)

A   dette ristede Eirik bag om <not> <f>

B   dette ristede Arne <t-Þr>

 

 

 

 

                                                       N B574 Bryggen, Bergen

  ------

ulæselige indskrift

 

 

 

 

                                                      N B576 Bryggen, Bergen

  bia

<bia>

 

 

 

                                                      N B578 Bryggen, Bergen

A   b

B   hi

A   <b>

B   <hi>

 

 

 

 

                                                       N B579 Bryggen, Bergen

 ha=lfor

<halfor>

 

 

 

 

                                                  N B581 Dreggsallmenningen; Bryggen, Bergen

ui

vi

 

 

 

 

                                                N B582 Dreggsallmenningen, Bryggen, Bergen

abcdefghiklmnopqrstuxy

 abcdefghiklmnopqrstuxy

 

 

 

 

                                               N B583 Dreggsallmenningen, Bryggen, Bergen

A   sator * arepo * teneÞ * opera * rotos

B   pags * po=rtan=ntibus * salus aben=ntibus : a : g :

C   : l : a : iohan=nes * lukas * maÞeus * markus

D   sua erom II mit skyld til sl

A   sator, arepo, tenet, opera, rotas

B   fred Bjørn, have sikkerhed, du er stærk

C   i Evigheden, Herre. Johannes, Lucas, Mattheus, Marcus

D   Så er vi med skyld til <sl--->

 

 

 

 

                                                      N B584 Dreggen, Bryggen, Bergen

sæst : niÞær : o=k * rat : runar : ris : up * o=k * fis : uit :

     sidde ned og tyde runer, rejse op og fis af

 

 

 

 

                                                       N B585 Bryggen, Bergen

A   na=u(Þ)

B   na=u[Þ]

A   nød

B   nød

 

 

 

 

                                                      N B586 Bryggen, Bergen

æirikr

 Eirik

 

 

 

 

                                                       N B587 Bryggen, Bergen

a=nne

Anne/ Anna

 

 

 

 

                                                      N B588 Bryggen, Bergen

 oiai

<oiai>

 

 

 

 

 

                                                        N B589 Bryggen, Bergen

  ir

<ir>

 

 

 

 

                                                       N B590 Bryggen, Bergen

 brirsr

<brirsr>

 

 

 

 

                                                       N B591 Bryggen, Bergen

kuÞmriusua

<kuÞmriusua>

 

 

 

 

                                                      N B592 Bryggen, Bergen

A   : fuÞorkhniastbmly  fuÞorkhnia   f

B    fuÞobkhniarmly  fuÞorkhnisabmly

A     fuÞorkhniastbmly  fuÞorkhnia[tbmly]   <f>

B     fuÞobkhniarmly  fuÞorkhnisabmly

 

 

 

 

                                             N B593 Rosenkrantzgaten 4, Bryggen, Bergen

A    uiÞælkinenealmateæssi

B    + gessukamtsogessukae

C    sunaifanuuiifY +

D    pagissunarnuii +

A    -----------------------------------

B    ------------------------------------

C   ----------------------------

D   ----------------------------

 

 

 

 

                                              N B594 Rosenkrantzgaten 4, Bryggen Bergen

A   + gorÞin : korÞan : inkorÞar

B    uælkakr

A    gordin, kordan, inkordar

B    <uælkakr>

 

 

 

 

                                              N B596 Rosenkrantzgaten 4, Bryggen, Bergen

A   Þisielapriudt=ro(t) * eslæmæ dux : ixtlutrÞi : naAl

B   maukrs : kkmaæsamianus : man martiliitnnus muintttloilusi

C   ok(c)(A)a(æ)=l(a)=kÞe? dtroke (t)omane deoi meos konsomatm æst naA(l)

D   tiu netr eeero fra e(o)hnesikuatoeh markus tlh=fas oa=fanss

E   naal

F   naAl

A   <Þisielapriudtrot> <eslæmæ> <dux> <ixtlutrÞi> <naal>

B   <maukrs> Maximianus, Malchus(?), Martinianus <muintttloilusi>

C   <okcaaælakÞe> <dtroke> Domine; Deus meus, Consummatum est <naal>

D   ti nætter er fra <eohnesikuatoeh> Marcus <tlhfas> <oafanss>

E   <naal>

F   <naal>

 

 

 

 

                                                       N B597 Bryggen, Bergen

riste

riste[de]

 

 

 

 

                                            N B598 Søndre Engelgårtden, Bryggen, Bergen

A    d=um * das * ka=rus * e=ris : da=re : des[ine]

B    [---------------------------------------------despicie]ris

A     så længe du giver, vil du værer sød,

B     hvis du opgiver at give, vil du være foragted

 

 

 

 

                                                       N B599 Bryggen, Bergen

A  styrkar : iua=r : io=n : Þo=re=r : ha=ua=rÞr : finÞr : sikkurÞr : io=n :

     a=rnne : ---

B  Þo=rmo=Þr m: baa=rÞ=r : o=la=lfr : ko=lbio=rn : asla=kr : ællænt=r :

     ko=lbæin :  sikkurÞr : --r ---

C  rolfr : æina=r : Þo=rÞr : ha=lkæl : o=lo=fr : ællænt=r : bia=rnni : Þorr :

     sikkurÞr

A  styrkar, Ivar, Jón, Torir, Havard, Finn, Siguird, Jón, Arne

B  Thormod, Bard, Olaf, Kolbjørn, Aslak. Erlend, Kolbein, Sigurd.  <.---r--->

C  Rolf, Einar, Thord, Hallkel, Olaf, Einar, Bjarne, Thor, Sigurd.

 

 

 

 

                                                       N B600 Bryggen, Bergen

 fuu

<fuu>