Norges innskrifter med de yngre runer

                                              N B301 - N B400

 

 

 

                                                       N B301 Bryggen, Bergen

fuÞorkhniastbmly

 fuÞorkhniastbmly


 

 

                                                       

                                                        N B303 Bryggen, Bergen

A   pantalion

B   sihriÞ : æirikr : guÞrun : oi

A   <pantalion>

B   Sigrid, Eirik, Gudrun, <oi>

 

 

 

                                                       N B304 Bryggen, Bergen

  ----iær : ilta

  <--iær><ilta>

 

 

 

                                                     N B305 Bryggen, Bergen

(u)bh

<ubh>

 

 

 

                                                      N B306 Bryggen, Bergen

  aiik

<aiik>

 

 

 

                                                      N B307 Bryggen, Bergen

A   Þo=rkis

B   -----rkhniastbmly

A   Thorgisl

B   [fuÞo]rkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B308 Gullsko-passasjen, Bryggen, Bergen

myta : ek : myklu o=pda=r miõ=Þ : ra=nci koma na=la

om jeg kunne komme mjødhuset nærmere dog mere oftere

 

 

 

                                                     N B311 Bryggen, Bergen

A   x * uini o ***kea---

B   * * *

C   * * f----a----a * aima---

D   a

A   < uini o> <kea---->

B   <* * *>

C   < * * f---a----a> <aima--->

D   <a>

                              

                                                        N B313 Bryggen, Bergen

A  fuÞo

B  k

A  fuÞo[rkhniastbmly]

B <k>

 

 

 

 

                                                       N B314 Bryggen, Bergen

   a---kuntek---æ-k-u * auÞun-p*

<a----kuntek---æl-k-u><auÞun-p>

 

 

 

                                                      N B315 Bryggen, Bergen

  falt of (g)ama=l

<falt of gammal>

 

 

 

                                                      N B317 Bryggen, Bergen

sba=Þe bit=rit=liti dah

<sbaÞe><bitritliti> dag

 

 

 

                                                      N B319 Bryggen, Bergen

 -bmytu

<-bmytu>

 

 

 

                                                       N B320 Bryggen, Bergen

A   --o----r----Þ--- + ----: (k) : hæfi : oÞ[a]llast :-

B   -mm-- : til : huganna=r : en : huhsot : til fahna=(Þ)-

C   ------ : er : e=k : huhÞa : mer : til : fahna=ÞÞa=r : um : hia=(b)

D   ---Þ : boÞi : r(a=f) : skirru : o=k : sotrift : meÞ : so=rh : nu : -(a)-

A   <---o--r--Þ--> <---><k> har arvelast 

B   <-mm-> til tanken, men bekymring til glæde,

C   <---> som jeg tænkte mig til glæde,--- om hjælp,

D   med begge, <raf><skirru> og sødrift med sorg nu <-a->

 

 

 

                                                      N B323 Bryggen, Bergen

(b)(a)<t> 

  <bat>

 

 

 

                                                      N B325 Bryggen, Bergen

 -uÞor-ha--------lb    -y

[f]uÞor[k]ha[inst]lb[m]y

 

 

 

 

 

                                                       N B327 Bryggen, Bergen

-(g)uÞnrun

  Gudrun

 

 

 

                                                      N B328 Bryggen, Bergen

-u-kuÞu-----t=u

<-u-kuÞu----tu--->

 

 

 

                                                     N B329 Bryggen, Bergen

:: uin : a e(k) : uæs : (a)(t)=(l)a=una : ueret

     jeg burde belønne vennen for versene

 

 

 

                                                       N B331 Bryggen, Bergen

A   -Þu=ul=lanennkll-

B   illlnlnmm   II   l=lu=uulauit=t=ty

A   <-Þuullanennkll>

B   <illlnlnmm>       <lluuulauittty>

 

 

 

                                                      N B332 Bryggen, Bergen

  nnÞnnnÞ

<nnÞnnnÞ>

 

 

 

 

                                                       N B333 Bryggen, Bergen

A   sira : ion sen=ndir : gun=nari : huit : kuiÞiu guÞrs o=k

B   sina hako=n=n  

Sira Jón sender Gunnar Hvite Guds og sin hilsen, Hakon

 

 

 

                                                      N B334 Bryggen, Bergen

loÞin

Lodin

 

 

 

                                                       N B335 Bryggen, Bergen

  molda æm---

<molda æm--->

 

 

 

 

                                                      N B336 Bryggen, Bergen

A   ---ric : am(e)-

B   -rikr

A   <--ric> ame[n]?

B   <-rikr>

 

 

 

 

                                                      N B338 Bryggen, Bergen

 --ÞÞÞkkk * l* l* l* u=ubbb * l l  l* sss *ttt* nnn:

<--ÞÞÞkkk>< l l l><uubbb><lll><sss><ttt><nnn>

 

 

 

 

                                                      N B342 Bryggen, Bergen

-ÞieariÞ=Þ

<-ÞieariÞÞ>

 

 

 

                                                     N B343 Bryggen, Bergen

Þure

Thore

 

 

 

 

                                                       N B346 Bryggen, Bergen

-nuÞu * æn--

<-nuÞu><æn-->

 

 

 

                                                      N B347 Bryggen, Bergen

A   inis *

B   ifar : gilk : kr=uiÞ

A   <inis>

B   <ifa><gilk><kruiÞ>

 

 

 

                                                       N B348 Bryggen, Bergen

 Þurke=l a

Thorkil har

 

 

 

                                                     N B351 Bryggen, Bergen

  f

<f>

 

 

 

 

                                                      N B352 Bryggen, Bergen

  i    inninæ

<i><inninæ>

 

 

 

 

                                                       N B354 Bryggen, Bergen

môtakma=Þi

<môtakmaÞi>

 

 

 

                                                       N B355 Bryggen, Bergen

 -(t)-uis meÞ foreleh kona

<-t-uis> med forelægg kone

 

 

 

                                                      N B361 Bryggen, Bergen

<stan>  = 2/5, 1/1, 2/4, 2/2,  a  <r> = 3/5

Steinar?

 

 

 

 

                            N B362 Den gamle kirkevejen, (Gullskoen), Bryggen, Bergen

ma

Ma[ria]?

 

 

 

 

                                                       N B364 Bryggen, Bergen

A   -anm-a

B Þostæin

C   sslt=rltsÞ

D   -(e)(s)l-(a)=(r)(e)Þ

A   <-anm-a>

B   Thorstein

C   <ssltrltsÞ>

D   <-esl-areÞ>

 

 

 

 

                                                      N B365 Bryggen, Bergen

gun=nar * a* mik * k * -

Gunnar har mig  <k> -

 

 

 

                                                      N B366 Bryggen, Bergen

(r)ara=r(a)

 <rarara>

 

 

 

                                                      N B367 Bryggen, Bergen

kuÞ

Gud

 

 

 

 

                                                       N B368 Bryggen, Bergen

A   * Þes : uil * ek * biÞin : Þik : atI It=u : fa=r *

      o=r : Þema : po=l : o=ke : sntd : rit : til : s

      yst=ur : o=l a=us : hæt=usuæins : h

      o=n : e=r : i : bia=ruin : at=n : unu : set=ri

B   o=k læita : ras : uiÞ : ha=na : o=k

      uiÞ : prønbr : Þina er Þu : uil

      dir : sætas : æki : atI It=u : sysni :

       iarls : atI It=u : kena : nu * ræt=u

A    Det vil jeg bede dig, at du

       forlader denne flok ok riste et

       runbrev til Olav Hættesvens søster,

       hun er i nonnekloster i Bergen.

B     og spørg hende og dine frænder

        til råds, om du vil indgå forlig,

        ikke at du synes om Jarls,

        at du kender nu retten.

 

 

 

 

 

                                                      N B369 Bryggen, Bergen

Þirbio=rn

Thorbjørn

 

 

 

 

                                                     N B371 Bryggen, Bergen

A   fuÞorkhni--------

B   olafr * kyst * (t)(d)(k)

A   fuÞorkhni[astbmly]

B   Olaf kyst <tdk>

 

 

 

                                                       N B373 Bryggen, Bergen

 r-ÞuminaemÞumatfinamysmisnæsimalirunum

<r-ÞuminaemÞumatfinamysmisnæsimalirunum>

 

 

 

 

                                                      N B378 Bryggen, Bergen

A   -ra=ur ra=fr * asa * on (:)

B   fuÞorkhniast--------

A   <raur> <rafr> Àsa <on>

B   fuÞorkhniast[bmly]

 

 

 

 

                                                      N B379 Bryggen, Bergen

  kyrÞir a lykil

Gyrdir har nøglen

 

 

 

                                                N B380 Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen

A   hæil : se Þ : ok : i  huhum : goÞom

B   Þor : Þik : Þig:gi : oÞen : Þik : æihi :

A   heil til dig og i god hukommelse

B   Thor tager dig, Odin ejer dig

 

 

 

 

                                                       N B381 Bryggen, Bergen

  -ø    r

<-ø    r>

 

 

 

                                                      N B382 Bryggen, Bergen

* ka=ntuÞett-

 <kantuÞett.>

 

 

 

                                                      N B383 Bryggen, Bergen

A   fuÞorkhniastbmly

B   fuÞorkhniastbmly

A   fuÞorkhniastbmly

B   fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B384 Bryggen, Bergen

<o> :    <sim>              <libi>                   <sinu>

3/4 :    2/5 2/3 1/3    1/4 2/3 1/2 2/3       2/5 2/3 2/2 3/2

<o>      som sit liv

 

 

 

 

                                                        N B385 Bryggen, Bergen

sigriÞ a mek

Sigrid har mig

 

 

 

                                                      N B386 Bryggen, Bergen

----r---:  -d--l--: - --imÞ--r :   d-r:  u-:   l---

<---r---> <--d-l-> <--imÞ--r> <d-r> <u-> <l--->

 

 

 

                                                      N B387 Bryggen, Bergen

onun-----

Onun[d]

 

 

 

                                                      N B390 Bryggen, Bergen

inkebiørk uni mer Þ er ek uar i sÞafa=kri

Ingeborg elsket mig, da jeg var i Stavanger

 

 

 

 

                                                       N B391 Bryggen, Bergen

mtpkrgb * iiiiiiissssssstttttttiiiiiiilllllll

mistil/ tistil/ pistil/ kistil/ ristil/ gistil/ bistil

sml: DR 239 Gørlev, Ög 132 Nore, Ög 181 Ledberg,

Galder-diktet, Bulas forbandelse

 

 

 

                                                      N B392 Bryggen, Bergen

A   ls(u)lrsr :

B   sihurÞr ko=Þ(e)(k)

A   <lsulrsr>

B    Sigurd <koÞek>

 

 

 

                                                      N B395 Bryggen, Bergen

ion

Jón

 

 

 

 

                                                       N B396 Bryggen, Bergen

  fuuki

<fuuki>

 

 

 

                                                        N B398 Bryggen, Bergen

t=rut   II    hgggua=na=ra   II   aÞ : ann

<trut>     <hggguanara       <aÞ>  <ann>

 

 

 

                                                       N B399 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   ---(r)-- : (a)(Þ)--- : (a)(r)(a)(N) (:) (s)(ø)------

B    (a)=(g)t=um : rataba=rum : rat : aft()o)-

C    (o)ld(r)(i)hg(i)

A   <...r..> <aÞ---> <aran> <sø--->

B   handling <ratabarum> <rat><afto->

C   <oldrihgi>

 

 

 

 

                                                     N B400 Bryggen, Bergen

Þorir

Thorir