Norges innskrifter med de yngre runer

                                             N B203  - N B300

 

  

 

 

                                                       N B203 Bryggen, Bergen

+ bothaf Þu + uillkomm--

 Bothoff du (er) velkomm[en]

 

 

 

                                                       N B205 Bryggen, Bergen

A   ala=rÞr : a=f brimum : fo=lkuarÞr : af : a=kap ma=rkua=rÞr : a=f bauaf

B   ahe a=f a=l=labog o=k : I

A Allard fra Brimum, Folkvard fra Akap, Markvard fra Bauuf

B   Age fra Allabog og I

 

 

 

                                                      N B206 Bryggen, Bergen

Þar : er runar * r

der er runer R

  (5 stykker)

 

 

 

                                                       N B208 Bryggen, Bergen

A   a-sk-----s

B   k-sl

C   ---------------as-blmy

A   <a-sk--s>

B   <k-sl>

C   [fuÞorkhni]as[t]blmy

 

 

 

                                                        N B211 Bryggen, Bergen

A    hamar kunkalu

B   kun---

A   <hamar><kunkalu>

B   <kun--->

 

 

 

                                                       N B214 Bryggen, Bergen

A   y

B   ÞÞiÞiÞiiÞiknikinikinink-b

C   a=nihi

A   <y>

B   <ÞÞiÞiÞiiÞi><knikinikinink-b>

C   <anihi>

 

 

 

                                                       N B215 Bryggen, Bergen

A   heÞen : ræit : runa : Þorbiorh : Þorir :

B   Þoralte

A   Hedin ristede runer, Thorbjørg, Thorir

B   Thorald

 

 

 

                                                       N B217 Bryggen, Bergen

 ----ra

<---ra>

 

 

 

 

                                                       N B218 Bryggen, Bergen

: Þus : ris : t --ka--ro=u-Þr-as a=b-o=Þ-o-

 <Þus><ris><t--ka--rou-Þras><ab-oÞ-o->

 

 

 

                                                      N B219 Bryggen, Bergen

botofar : seh : mer

 Boto[l]f sige mere

 

 

 

                                                        N B221 Bryggen, Bergen

asa

Ása

 

 

 

                                                      N B223 Bryggen, Bergen

a=ust=r

   øst

 

 

 

                                                       N B224 Bryggen, Bergen

  I I

<-->

 

 

 

                                                      N B225 Bryggen, Bergen

 lt=Þosr

<ltÞosr>

 

 

 

                                                        N B226 Bryggen, Bergen

 o=n

<on>

 

 

 

                                                      N B227 Bryggen, Bergen

  -nnnlnnnnn

<-nnnlnnnnn>

 

 

 

                                                        N B228 Bryggen, Bergen

  a=lÞi

  <alÞi>

 

 

 

                                                       N B229 Bryggen, Bergen

  b

<b>

 

 

 

                                                       N B330 Bryggen, Bergen

  olol

<olol>

 

 

 

                                                       N B235 Bryggen, Bergen

 ra=bt

<rabt>,  anden rune er en binde rune a=b,  sidste rune er en lønrune 1/1 = t

 

 

 

                                                       N B237 Bryggen, Bergen

 --u :-: -ar --a- -sro--

<--u><:><-ar--a--sro-->                                                         N B239 Nordre Gullskoen, Bryggen

   isæi

 <isæi>

 

  

                                                       N B240 Bryggen, Bergen

  b

<b>

 

 

 

 

                                                       N B241 Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   ek sørø Þik o=Þen mæÞ hiÞuto mæstr fiata i

B   ata Þuæi cæh mær namn Þæs mas æir ctal

C   fir kiristini ih mer nu Þæin otaÞ

D   æit niÞik aÞa=lrr niÞik iehh mær oÞen

E   nu er cørÞo=k karafa=r maÞ ôlu hiÞum

F    t=u Þu nu òÞilck mær namn Þec ær ctal a

Jeg beder dig, Odin, med hedendom, den største blandt djævlene, går med på det. Sig mig navnet af manden, som har stålet.

For kristendom, sig mig nu din udåd. Et håner jeg, det andre håner jeg. Sig mig Odin, nu er mængden af djævlene manet frem med all hedendom. Du skal nu skaffe mig navnet af manden, som har stålet.

 

 

 

                                                       N B242 Bryggen, Bergen

o=ruæria=rg

<oruæriarg>

 

 

 

                                                        N B243 Bryggen, Bergen

A   --(n)ar a

B   gunar

A   [Gun]nar har

B   Gunnar

 

 

 

                                                        N B244 Bryggen, Bergen

A   + f

B   if

C   guÞrs sakar

A   <f>

B   <if>

C   Guds sager

 

 

 

                                                      N B245 Bryggen, Bergen

æinar * sikr * a mek ainar sikr * e mak

Einar Sink har mig, Einar Sink har mig

 

 

 

                                                      N B246 Bryggen, Bergen

erlinkr * ra=uÞr * a=b kareh

   Erling Rød       <ab><kareh>

 

 

 

                                                       N B249 Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   sæint er Þat er suæin fan dynta silfrberh : i : mol d=uærga Þat sæg=hir hær meÞ harra hæiÞmil=lc : i : giof ræiÞa ++ ha=u sa er la=uh at lòÞe lohryranda dyrum Þes uitis biÞ ek Þriote ÞægnlæiÞum guc ræiÞi

B   siggurÞr : amunda:son : a mik

Seint er, det er Svein fann dynta Sølvberg, i mòl dværgene, dat segir Herr med harra, heidmilds i giòf reida. Hafi sá er laug at logis logryanda dyrum, dess vitis bid ek drjòti degnleidum, Guds reidi.

Sigurd Amundsson har mig

 

 

 

 

                                                      N B250 Bryggen, Bergen

fuÞ

fuÞ[orkhniastbmly]

 

 

 

                                                       N B252 Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen

imi stæin hæitti a=ldri røykr riuki : a=ldri sæyÞir soÞni : ut yl : in=n kyl imi stæin hæitti :

<imi> stein <hæitti> aldrig <røykr><riuki> aldrig <sæyÞir> soÞni> ud <yl> in <kyl> <imi> stein <hæitti>

 

 

 

 

                                                       N B253 Bryggen, Bergen

suæin

Sven

 

 

 

 

                                                       N B254 Bryggen, Bergen

fuÞorkhniastbm:ly . : arne

fuÞorkhniastbmly,     Arne

 

 

 

                                                       N B255 Gullsko-passasjen, Bryggen, Bergen

A   + myttar bol=la katr haluan=n bol=la auÞr hal=luin an=nan bo tast hal=l

B   a=uan b holmr hal=luan b

C   uar ken=nir4  uira uitr ugllaÞan sitita

D   air nemr opt ok storom alun=ns grun=ntar mik blun=nti

A   Myttar bolla, Katr halfan bolla, Aud halfan annan bolla, Tast halfan

B   b[olla], Holmr halfan b[olla].

C   Vár kennir [mer] vira vitr ugladan sitja

D   Eir nemr opt ok stórum òluns grundar mik blundi

 

 

 

 

                                                       N B257 Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen

A    rist e=k : bot:runa=r : rist : e=k biabh:runa=r : eæin:fa=l uiÞ : a=luom : 

       tuiua=lt  uiÞ : t=rolom : Þreua=lt : uiÞ : Þu----

B    uiÞ e=nne : skøÞo : skah : ua=lkyrriu : sua:at eæi mehi : Þo:at æ uili :

       læuis : kona : liui : Þinu g------

C    e=k sende=r : Þer : ek se a Þe=r : ylhia=r : e=rhi o=k oÞola : a Þe=r :

       rini : iÞole : a=uk : ialuns : moÞ : sittu : ald=ri : sop Þu : ald=ri -------

D    a=nt : mer : sem : sialpre : Þer : beirist : rubus : rabus : eÞ :

       arantabus : laus : abus : rosa : ga=ua ----

A    jeg rister hjælperuner, jeg rister bjærge runer, engang ved elver, togange

       ved trolddom, tregange ved lynild -----

B    ----ved harmfuld skarn valkyrie, så at hun ikke mere, denne onde kvinde,

       vil harm dit liv -----

C    jeg sender dig, jeg se at dig <ylgiar> <ergi> og <uÞola> <a Þer hrini

       uÞoli> og <ioluns mod>

D     elsker mig som dig selv <beirist rubus rabus> og < arantabus><laus abus

         rosa gaua--->

 

 

 

                                                      N B259 Bryggen, Bergen

A   *

B   +  l l n n Þ  i f N : n : * : n : n s : i

C    l u r + n t {P} * + n e s s k : * *

A   *

B   <llnnÞifN n n ns i>

C   <lur><ntP><nessk>  

 

 

 

                                                       N B260 Bryggen, Bergen

  l   bery : rnir

<l><bery><rnir>

 

 

 

                                                       N B262 Bryggen, Bergen

østin a mik : iloa=rken

Øystein har mig <iloarken>

 

 

 

                                                     N B263 Bryggen, Bergen

A   seuuruiriarÞuimerkatkatgrisa

B   -Þi

A   <seuuruiriarÞuimerkatkatgrisa>

B   <-Þi>

 

 

 

                                                      N B264 Bryggen, Bergen

  ir

<ir>

 

 

 

 

                                                       N B265 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   -asigæiÞiaÞre : til fio=rs * + sæl * e=k Þa Þottomk * er uit satomk * i hia

      * o=k komat o=kka=r : m * a meÞa=l * iuir ne * undir : saka=Þaa=te=k *

      um o=kat

B    M--- -k- k--mlt fuÞ bla- gu---

C   --ø-------os-ar--entomntom gaÞan-tæ-g---ængg-tf-Þ- ÞaktÞ-temf--

      ht=laÞ-f---------tam-ko=k---gÞ--mt-Þæ-d-----

A   <.asigæiÞiare> til livet, skal jeg synes, da vi sat sammen, og ikke et

      menneske kom mellem os, ikke nogen sted, hverken over eller under

      os <sakaÞa> at jeg om <okat>

B    <m--k-k-mlt fuÞ bla-gu-->

C   <-ø--os-ar-entomntomgaÞan-tæ-g--ængg-><tf-Þ-ÞaktÞtemf-htlaÞ-f>

      <--Þtam-kok-gÞmtÞæd--->

 

 

 

 

                                

                                                      N B266 Bryggen, Bergen

ÞorÞr  fuÞorkhniastblmy 3/3 3/4 3/5 3/3 3/5

Tord, fuÞorkhniastblmy Tord

 

 

 

                                                      N B267 Bryggen, Bergen

  nub

<nub>

 

 

 

                                                      N B268 Bryggen, Bergen

  ul

<ul>

 

 

 

                                                       N B271 Bryggen, Bergen

A   ---------r

B    fÞye

C    urfl : næiÞu

A   <-----r>

B   <fÞye>

C   <urfl><næiÞu>

 

 

 

                                                       N B273 Bryggen, Bergen

A   ohmuntr-----

B   ------------b--y

A   Ogmund

B [fuÞorkhniast]b[ml]y

 

 

 

 

                                                       N B274 Bryggen, Bergen

A   mrÞa=ris

B   mrai

A   <mrÞaris>

B   <mrai>

sml: N B295

 

 

 

                                                       N B275 Bryggen, Bergen

--uu-fo=k-a=Þfs-r-a=Þin--em

  <--uu-fok-aÞfs-r-aÞin--em>

 

 

 

                                                        N B276 Bryggen, Bergen

  imul

<imul>

 

 

 

 

                                                        N B277 Bryggen, Bergen

A   on a=rramr  

B   at

A   <on><arramr>

B  <at>

 

 

 

                                                       N B278 Bryggen, Bergen

    *

 < * >

 

 

 

                                                       N B280 Bryggen, Bergen

A   fuÞorkhniastblmy

B   uk

A   fuÞorkhniastblmy

B   <uk>

 

 

 

                                                       N B281 Bryggen, Bergen

A   simun keuk

B   --æ

A   <simun> <keuk>

B   <---æ>

 

 

                                                      N B282 Bryggen, Bergen

  f

<f>

 

 

 

                                                      N B286 Bryggen, Bergen

   f

<f>

 

 

 

                                                      N B287 Bryggen, Bergen

æ t Þ f f s s a n t æ t Þ f f      II     grÞÞ    II    rauiia=lk      II      2/4 3/5 2/4 2/3    II

   a=n=i=r   II    o=b=Þ=i=r     II      o=r=Þ=i=r

 

e(inn)  t(veir)  Þ(rir)   f(jorir)  f(imm) s(ex) s(jau) a(tta) n(iu) t(iu) e(llifu) t(olf) Þ(rettan)

f(jortan) f(imtan)   <grÞÞ>  <rauuuaalg>   <arai>   <anir> <abÞir> <orÞir>

 

 

 

                                                       N B288 Bryggen, Bergen

-eta * Þo=rlæif isopr

<-eta> Thorleif <isopr>

 

 

 

                                                       N B289 Bryggen, Bergen 

* oriÞbna :tel : ek : ioÞrnu : -lit : uat--

<oriÞbna><tel><ek><ioÞrnu><-lit><uat-->

 

 

 

                                                       N B290 Bryggen, Bergen

  iiiiiiæu uieii i knt=uk

<iiiiiiæu><uieii i><kntuk>

 

 

 

                                             N B291 Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen

A   subær

B   sbakr sbte mik sb---

A   <subær>

B   <sbakr><sbte> mig <sb>

 

 

 

                                                        N B292 Bryggen, Bergen

g : e : u : o : Þ : n

< g e u o Þ n >

 

 

 

                                                       N B293 Bryggen, Bergen

Þ=rlabn

<Þrlabn>

 

 

 

                                                       N B294 Bryggen, Bergen

 eonuisimerriÞrÞni

<eonuisimerriÞrÞni>

 

 

 

                                                     N B295 Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen

  mrai +

<mrai>   

sml: NB274

 

 

 

                                                      N B298 Bryggen, Bergen

 fiiuk    II     uik

<fiiuk>   II   <uik>

 

 

 

                                                      N B300 Bryggen, Bergen

A   bæÞora ælikr a {PAPI}

B   hiuÞih   hiu

A   <bæÞora>  Erling har PAPI

B   <hiuÞih> <hiu>