Norges innskrifter med de yngre runer

                                             N B101 - N B200

 

 

 

 

                                                      N B101 Bryggen, Bergen

A   -------------------------

B   Þuicm

C   -a-onÞ-at-eta--r---

A   ------------------------

B   <Þuicm>

C   <-a-onÞ-at-eta--r-->

 

 

 

                                                      N B102 Bryggen, Bergen

 ---- * - kista : eu---

<---> <-kista><eu--->

 

 

 

                                                      N B103 Bryggen, Bergen

  iÞr

<iÞr>

 

 

 

                                                      N B104 Bryggen, Bergen

A   ---------------------------

B   *:* bot : ildr : halkala : igb *:* iorh :

C   ------teu-a---n---n---

D   ioron=n

A   -------------------------

B   Bothild, Hallkatla, Ingebjørg

C   <---teu-a--n--n>

D   Jorunn

 

 

 

                                                        N B107 Bryggen, Bergen

A   -------------

B   IIII

C   fuÞha

D   fk

A   -----------------

B   <IIII>

C   <fuÞha>

D   <fk>

 

 

 

                                                      N B108 Bryggen, Bergen

  ul

<ul>

 

 

 

                                                       N B109 Bryggen, Bergen

  iufar

<iufar>

 

 

 

                                                       N B110 Bryggen, Bergen

 -a--*sa-na--æ-ts-rar=rmaÞ-

<-a--><sa-na--æts-rar-rmaÞ->

 

 

 

                                                     N B111 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   snot gat : la=ussa=n lata lingunir fyrir ur

B   ----om : æ- -r ho - mær fyrir mo=nnom

C   ia=kkuma=fikikpa-

den kloge kvinde må give slipp på sin mand, fordi hun er kun en møy for mænd

<iak kumb af iki pka>

 

 

 

                                                       N B112 Bryggen, Bergen

yuÞorkhniactbmly

(f)uÞorkhnia(s)tbmly

 

 

 

                                                       N B113 Bryggen, Bergen

A   b--

B   -h--

A   <b-->

B   <-h->

 

 

 

                                                        N B115 Bryggen, Bergen

A  I

B   Þorfinr     II     fuÞorkhniastbml

A   <I>>

B   Thorfinn,   II    fuÞorkhniastbml[y]

 

 

 

                                                       N B116 Bryggen, Bergen

Þora : sæh : mer

  Tora sige mere

 

 

 

                                                       N B118 Søndre Bugården, Bryggen, Bergen

A   u=n Þ * mær * a=n e=k Þær * gunnild=r * kys mik

B   kan ek Þik

A   elsker du mig, elsker jeg dig, Gunnhild, kys mig

B   jeg kender dig

 

 

 

                                                         N B119 Bryggen, Bergen

fuÞorkhnias

fuÞorkhnias[tbmly]

 

 

 

                                                        N B122 Bryggen, Bergen

ingiriÞ * iengoo=m

Ingrid, Inge

 

 

 

                                                       N B123 Bryggen, Bergen

A   Þat er mælt aÞ-------sbÞ---

B   ---Þæn es -b--æno---ræ=Þn-k--

A   det er meldt, at----<sbÞ--->

B   <--Þæn><es-b-><æno-><ræÞn-k-->

 

 

 

                                                       N B124 Bryggen, Bergen

A   fuÞorkhniastbmly

B   -bÞ---Þ----

A   fuÞorkhniastbmly

B   <--bÞ--Þ--->

 

 

 

                                                         N B126 Bryggen, Bergen

  br

<br>

 

 

 

                                                         N B127 Bryggen, Bergen

æieiæiniiirÞa=nÞ*am=unda*ha=ra=l(Þ)

<æieiæiniiirÞanÞ> Amunde, Harald

 

 

 

 

                                                        N B128 Bryggen, Bergen

ha=lua=rÞr haua=r

Hallvard, Hávar[d]

 

 

 

                                                        N B129 Bryggen, Bergen

A   kunar

B   fuÞorkhniastblmy

A   Gunnar

B   fuÞorkhniastblmy

 

 

 

                                                        N B132 Bryggen, Bergen

A   skÞ

B   kolbein kupu læstr ko=lbein fin ao-os--

A   <skÞ>

B   Kolbein køber last, Kolbein fin opkøber

 

 

 

                                                       N B133 Bryggen, Bergen

  gutræl---

<gutræl--->

 

 

 

                                                       N B134 Bryggen, Bergen

  b

<b>

 

 

 

                                                        N B135 Bryggen, Bergen

: me=Þ : hui : gek : gasi

<meÞ><hui><gek><gasi>

 

 

 

                                                         N B136 Bryggen, Bergen

A   -kknse * tsim * h * anhola=u--

B   ærÞr : æinha=unsa=ka=nha--

A   <-kknse><tsim><h><<nholau-->

B   <ærÞr><æinhaunsakanha-->

 

 

 

                                                      N B138 Bryggen, Bergen

  a

<a>

 

 

 

                                                        N B140 Bryggen, Bergen

-sihønt=um : en=ui : Þrumue-

<-sihøntum><enui><Þrumue->

 

 

 

                                                         N B142 Bryggen, Bergen

A    ---------------------------------

B    ---------------------------------

A    ----------------------------------

B    ---------------------------------

 

 

 

                                                        N B143 Bryggen, Bergen

 ktr=am

<ktram>

 

 

 

                                                        N B144 Bryggen, Bergen

  h

<h>

 

 

 

                                               N B145 Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   fe=ll * til * friÞra=r * Þe=llu * fa=rle=gh=ra=r * me=r * a=rla * fiska=ll * festiba=la  * fo=rn * byr hama=r

B   no=r=na   II   * Þæim uihdi * he=uir ÞunÞa=r * Þo=rnluÞrs * eo=lun * buÞa=r  *  g=lo=uma=r * gyghia=rto=uma

C   ka=lt=rs falkha * haldet : omnia : uinsciÞ * amo=r * æÞ * nos * c=citamm--- *  amori *

D   ga=ld=rs fasle=gha * haldet : omnia * uinciÞ * amo=r * æÞ * nos * cedamus *  amori *

Tidligt vendte sig min kærlighed til den fagre, farlige kvinde, som fastholdt mig. <Þæim lundi hefir Þundar Þornludrs jolunbudar glauma gyggjartauma>

Kærligheden overvider alt, også jeg må give efter for kærligheden.

Kærligheden overvinder alt, også jeg må give efter for kærligheden. 

 

 

 

                                                        N B147 Bryggen, Bergen

gimui

Gimvi

 

 

 

                                                        N B149 Bryggen, Bergen

A   gy[Þ]a : sahir : at Þu : kak hæim

B   Þa=n sak : a=bakista=n : rÞis

A   Gyda siger at du gå hjem

B   <Þansak><abakistan><rÞis>

kak er imperativ, gakar er invinitiv

sml: Skåne I : laÞu laukar gakar alu  =  lad helbred går nær

 

 

 

                                                             N B150 Bryggen, Bergen

   ii : ei : gi --

<ii><ei><gi--->

 

 

 

                                                        N B 153 Bryggen, Bergen

 Þirokotoioio=r

<Þirokotoioior>

 

 

 

                                                       N B156 Bryggen, Bergen

  -sat : kut=lbænint

<-sat><kutlbæninit>

 

 

 

                                                        N B158 Bryggen, Bergen

ssiuæ : irniÞ : ana

<ssiuæ><irniÞ><ana

 

 

 

                                                       N B160 Bryggen, Bergen

--uÞrubm * ikmaek

<--uÞrubm><ikmaek>

 

 

 

                                                         N B161 Bryggen, Bergen

A   -atrum * øia=r * iÞ--

B   si * is * is * i * -------

A    -atrum><øiar><iÞ->

B    <si><is><is><i>------

 

 

 

                                                         N B163 Bryggen, Bergen

[br]uÞur

  broder

 

 

 

                                                          N B165 Bryggen, Bergen

   ---mr

<----mr>

 

 

 

                                                        N B168 Bryggen, Bergen

Þorguna a=n Þeta

Torgunn elsker dette

 

 

 

                                                        N B170 Bryggen, Bergen

A   ----bmly -------------------------------

B   ruararar: arisatao arÞkkaøtototo

A   [fuÞorkhniast]bmly --------------------

B   <ruararar><aristatao><arÞkkaøtototo>

 

 

 

 

                                                        N B171 Bryggen, Bergen

A   --kminum : sot--

B   ---mn

C   --isuældr notokd-

D    okmæyiarsih--

A   <--kminum><sot-->

B   <---mn>

C   <--isuældr><notokd->

D   <okmæyiarsih-->

 

 

 

                                                        N B172 Bryggen, Bergen

  ha=nsa=rÞÞb  II   h-ua=rÞrm  II   Þnb

  <hansarÞÞb>      <h-uarÞrm>      <Þnb>

 

 

 

                                                         N B174 Bergen

  y ii

<y ii>

 

 

 

                                                        N B177 Bryggen, Bergen

A   ek Þorir

B   fuÞorkhniastb[m]ly

A   jeg Torir

B   fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                         N B178 Bryggen, Bergen

  mr

<mr>

 

 

 

                                                      N 180 Bryggen, Bergen

  mtaioi

<mtaioi>

 

 

 

                                            N B181 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   ma=dr ska=l ho=num=n hæift : nen[na : hu]at : uist ----

B   slit : uiha : ó=utomk : hio ek  gerÞ--- Ng : r-----

C   ---n : fourum : s N yra : knæfa : Þøyk--- kraka---

D   uake : hyka=Þ : fylkia : manat : hirÞum : ---

E : --

A   manden skal hende heipt nenna hvad vist------

B   slett vega latumk hjó ek gyrding r--

C   --n forum snyra knefa Þeyg[ir] --- -- kraka

D   vaki hykkat fylgna manat hirdum --

E   ---

 

 

 

                                                        N B183 Bryggen, Bergen

  hæ

<hæ>

 

 

 

                                                         N B184 Bryggen, Bergen

     fanabælti iok biacku Þina

<Fanabelte> huggede denne <biasku>

 

 

 

                                                        N B185 Bryggen, Bergen

  h

<h>

 

 

 

                                                        N B187 Bryggen, Bergen

A   iian--

B   -kalad * kunak * tsap * æinriÞi : aikui : Þr-----

A   <iian>

B   <-kalad><kunak><tsap> Einrid, Eikvi <Þr------>

 

 

 

                                                         N B188 Bryggen, Bergen

fuÞorkh

fuÞorkh[niastblmy]

 

 

 

                                                        N B189 Bryggen, Bergen

A   -kraeÞrmnÞm--

B   -knmertyoaokm---

A   <-kraeÞrmnÞm--->

B   <-knmertyoaokm-->

 

 

 

                                                         N B190 Bryggen, Bergen

n=u er skøra mykyl   kald hørÞa=r Þiri

nu er strid stor    <kald hørÞar Þiri>

 

 

 

                                                        N B191 Bryggen, Bergen

fuÞorkh

fuÞorkh[niastbmly]

 

 

 

                                                        N B192 Bryggen, Bergen

slik a=uilda * ek * mina sem Þu est

sådan en vilde, jeg mener, som du er

 

 

 

                                                        N B193 Bryggen, Bergen

n[o]koloÞ : næmÞr---

<nokoloÞ><næmÞr>

 

 

 

                                                         N B200 Bryggen, Bergen

A   Þorkæl anpiorhsta=fan

B   Þorir

C   halstæin : anpion : guna-r-

D   gu=nnar : pupahæinrækirr--run

A   Thorkil <anpiorhstafan>

B   Thorir

C   Hallstein <anpion>< Gunnar

D   Gunnar <pupahæinrækirr--run>