Norges innskrifter med de yngre runer

                                            N B1 - N B100

 

 

 

 

                                                       N B1 Bryggen, Bergen

A   øystein : a mi

B   hærmaÞr

C   haæÞrmÞr

D   Maria

E   hærmaÞr

A   Øystein har mig

B   hærmand

C   hærmand

D   Maria

E   hærmand 

 

 

 

                                                       N B3 Søndre Bugården, Bryggen, Bergen 

 + a=u   II   + ma

     Ave          Maria

 

 

                                                       N B4 Bryggen, Bergen

  ioa=n a

Johan har

 

 

 

                                                       N B8 Bryggen, Bergen

--nma=nÞkalm=næruÞkat---

<-n> mand kalm nær ud <kat--->

 

 

 

                                                      N B9 Bryggen, Bergen

A   fuÞor

B   Þbiss

A   fuÞor[k]

B   <Þbiss>

 

 

 

                                                       N B10 Bryggen, Bergen

  tar

<tar>

 

 

 

                                                       N B11 Bryggen, Bergen

A   X felleg : er : fuÞ : sin : bylli

B   X fuÞorg   lbasm

A   felleg er sin fuÞ bylli

B   fuÞork[hni]astblm

 

 

 

                                                      N B12 Bryggen, Bergen

  inra

<inra>

 

 

 

                                                      N B13 Bryggen, Bergen

A   mikæl * petr * ioanes * andres * lafranc * tomas * olafr * klemet * nikulas * aller  

      hælger

B   men giæte min * not ouk dah lfs mins ouk salo kuÞ se mik ok sihni

C   kuÞ  kifi os byr ok kafo mar i a

D   hi[a]lbi mer klim et hialbe me=r alle gc hlker hia

Michael, Peter, Johannes, Andreas, Lafrans, Thomas, Olaf, Klement; Nikulas. Må alle hellige mænd beskytte mig nat og dag, min krop og sjæl. Må Gud se og velsigne mig. Må Gud give os god vind og Maria god lykke. Hjælpe mig Klement, hjælpe mig, alle af Guds hellige mænd.

 

 

 

                                                       N B15 Bryggen, Bergen

iuair fuÞo

to fuÞo(rk)

 

 

 

                                                      N B17 Bryggen, Bergen

A   fuÞork : hnias * tbmly

B   ost : min : kis : mik

C   -ki

A   fuÞorkhniastbmly

B   min elskede, kyss mig

C   <-ki>

 

 

 

                                                       N B18 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

A   --kl : kolota : ko=lahbohaso=lar : fiartar : tahsa---

B   nuka : ælderiÞsua=nahiÞa=r : sa=udælakumlynhuita=n : ha----

C   ---Þr : inliossa : log : rostirriÞ : atbiÞa : a=ÞyÞenÞuæt---

D   ---kuiÞi-----------Þækanukabækiiar

A   ---------------------------------------------------------------

B   -------en af de mange norske graffiti------------------------------

C   -----------------------------------------------------------------------

D   ------------------------------------------------

 

 

 

                                                       N B19 Bryggen, Bergen

  ---y : a=kæyrfi : ar----

<---y > <akæyrfi><ar--->

 

 

 

                                                       N B20 Bryggen, Bergen

A   fuÞorhniastb-m--

B   f---orkhn-as-blm-

A   fuÞorkhniastblmy

B   fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B22 Bryggen, Bergen

A   ykmartm-lf--munm---

B   f----

A   <ykmart m-lf -- munm.--->

B   <f--->

 

 

 

                                                      N B24 Bryggen, Bergen

 iækkkkimmkk*

<iækkkkimmkk>

 

 

 

                                                        N B25 Bryggen, Bergen

A   okui---

B   srÞlt=rssÞ : smnmuursmnmuh

A   <okui--->

B   <srÞltrssÞ><smnmuursmnmuh>

 

 

 

                                                        N B26 Bryggen, Bergen

A   frÞoræsamær

B   fuÞorkhn

C   fuÞorkhniasæitbmly

A   <frÞoræsamær>

B   fuÞorkhn[iastbmly

C   fuÞorkhnias <æi> tbmly

 

 

 

                                                       N B27 Bryggen, Bergen

A   i + a + ss + tbm + ly + s- +

B   +              +                    +

A    <i  ass  tbm  ly  s>

B   -----------------------------

 

 

 

                                                       N B28 Bryggen, Bergen

fuÞorkhniastbmly

 fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B29 Bryggen, Bergen

A   foro=ÞlameuÞarunka=ratsyriaÞun---

B   + foro=ÞlameuÞarunkratspyriiarunkruro--------r--r-ru---

A   <foroÞlameuÞarunkaratsyriaÞun---->

B   <foroÞlameuÞarunkratspyriiarunkruro----------r--r-ru---->

 

 

 

                                                         N B30 Bryggen, Bergen

---l---t : ---hrar : a a=la * luti

<---l---t> <---hrar> har alle dele

 

 

 

                                                       N B32 Bryggen, Bergen

r---æihi* ----a---s * af * Þæri * hirÞ ilom * Þoa * ek * som ----

<r--->ikke <---a---s> fra de hird <ilom> <Þoa> jeg som ----

 

 

 

                                                        N B34 Bryggen, Bergen

salt

salt

 

 

 

                                                        N B35 Bergen

A   aba

B   fuÞorthniaslbtmyiæ

C   fuÞorkhniastblmeycoæø

A   <aba>

B   fuÞorthniaslbtmyiæ

C   fuÞorkhniastblmeycoæø

 

 

 

                                                       N B38 Bryggen, Bergen

A   grimr--------------grimr  aia

B   fuÞorkhniastbmly

A   Grim                  Grim <aia>

B   fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B39 Bryggen, Bergen

A   smiÞur : saa=rÞ : uiktisi

B   af : snæltu : benum

A    Smed <saarÞ> Vigdis

B    fra Sneldefolket

 

 

 

                                                        N B41 Bryggen, Bergen

A   fuÞorkhniastmb---

B   lirnsÞrsr----

A   fuÞorkhniastbml(y)

B   <lirnsÞrsr---->

 

 

 

                                                       N B44 Bryggen, Bergen

A   sraan hir

B   ioan tua Þorkil æyri ana=rt=uær ÞioÞkæir

C   fuÞorkhniastbmly

A   <sraan> <hir>

B   Johan to Torkil øre, anderledes var Djodgeir

C   fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B45 Bryggen, Bergen

kuÞ

Gud

 

 

 

                                                       N B46 Bryggen, Bergen

æ  t Þ f f s s  a  n   t   æ t Þ f f s s  a  n  t     r-strt-ksehme=r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     <r-strt-ksehmer>

 

 

 

                                                       N B48 Bryggen, Bergen

* ttttt * iisiiii * llllll * rrrrr * -i-

  <ttttt> <iisiii> <llllll><-i->

 

 

 

                                                       N B49 Bryggen, Bergen

hælhi ola=fr a

hellige Olaf har

 

 

 

                                                       N B51 Bryggen, Bergen

  -sf

<-sf>

 

 

 

                                                        N B53 Bryggen, Bergen

 bæis

<bæis>

 

 

 

                                                        N B55 Bryggen, Bergen

her * færr * ha=fdiæfr

   her sejler Hafdjarf

 

 

 

                                                        N B56 Bryggen, Bergen

ra=Þ  II Þ=u fi fimbul

tyde du fe, store

 

 

 

                                                       N B57 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

eikils * yti * blôkum

   Ekils yde blok

 

 

 

                                                       N B58 Bryggen, Bergen

  --naÞr ulata

 <-naÞr><ulata>

 

 

 

                                                        N B59 Bryggen, Bergen

  æikari : ioramr : iai---

<æikari><ioramr><iai--->

 

 

 

                                                       N B60 Bryggen, Bergen

kkkrrrkkkrrrrkkkrrrr

<kkkrrrkkkrrrrkkkrrrr>

 

 

 

                                                       N B62 Bryggen, Bergen

   saÞ- + a-

<-saÞ-><a-->

 

 

 

                                                       N B64 Bryggen, Bergen

  yniltr

<yniltr>

 

 

 

                                                       N B65 Bryggen, Bergen

A   heregir

B   fuÞorkhniastbmly

A   <heregir>

B   fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B66 Bryggen, Bergen

fuÞorkhniastbmly : asa : ion : sigriÞ : Þok

fuÞorkhniastbmly,  Ása,  Jón,  Sigrid,  <Þok>

 

 

 

                                                       N B68 Bryggen, Bergen

-ukr : ilant=linui

<-ukr><ilantlinui>

 

 

 

                                                        N B74 Bryggen, Bergen

  --fÞuk * an * æimeiro : afm--

<--fÞuk><an><æimeiro><afm->

 

 

 

                                                       N B76 Bryggen, Bergen

  tmrm

<tmrm>

 

 

 

 

                                                         N B77 Bryggen, Bergen

Þorir

Torir

 

 

 

                                                      N 78 Bryggen, Bergen

A   ba

B   ba

A   >ba>

B   <ba>

 

 

 

                                                       N B79 Bryggen, Bergen

  kiiir

<kiiir>

 

 

 

                                                        N B81 Bryggen, Bergen

halle

Halle

 

 

 

                                                       N B82 Bryggen, Bergen

A    m

B    m

A   <m>

B   <m>

 

 

 

                                                       N B86 Bryggen, Bergen

 o fuÞorkhniastbmly

<o> fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N B87 Bryggen, Bergen

A   fuÞ

B   fuÞrokhlinsmyl

A   fuÞ[ork]

B   <fuÞrokhlinsmyl>

 

 

 

                                                   N B88 Engelsgård-passasjen, Bryggen, Bergen

---f siÞir : a=lin ua=r e=k Þa=r er amær uplendkær bedo nu ue=rÞ ek uÞ---

-- til sidst. Født blev jeg da uplandinger spænde buen. Nu bliver jeg <uÞ--->

 

 

 

 

                                                        N B89 Bryggen, Bergen

A   -hurÞrlslrÞsr lafra=nc rrrÞr---

B   s m t o Þ f l    æ t Þ f f s s a n t æ ---

A   <-hurÞrlslrÞsr> Lafrans r[istede] d[isse] r[une]r

B   s[øndag], m[ondag], t[irsdag], o[ndsdag], t[orsdag], f[redag], l[ørdag]

      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11--         

 

 

 

  

                                                        N B90 Bryggen, Bergen

   f

< f >

 

 

 

 

                                                        N B91 Bryggen, Bergen

goÞr uar æin lutr

  god var en del

 

 

 

 

                                                        N B92 Bryggen, Bergen

  ilohe

<ilohe>

 

 

 

                                                       N B93 Bryggen, Bergen

olafr olafr

 Olaf, Olaf

 

 

 

                                                         N B94 Bryggen, Bergen

fuÞor[k]

 fuÞork

 

 

 

                                                    N B99 Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen

at(a=r)i sk=yldi a=uÞ foltu II una Þæims lifom u[nnu]

aldrig skulle kvinden (jeg elsker, være) dem, som står imod trolldommen

 

 

 

                                                       N B100 Bryggen, Bergen

[ø]rgNiæcdpY : fu : fo : fi : fy : uf : uÞ : u---

<-ørgniæcdpy> fu. fo, fi, fy, uf, uÞ, u---