Norges innskrifter med de yngre runer

                                               N A301 - N A373

 

 

 

                                                      N A301 Baglergaten 2/4, Tønsberg

A   ki

B   k i

A   < ki >

B   < k i >

 

 

 

                                                       N A302 Folkebibliotekstomta, Trondheim

  a=gætir

beskyttend

 

 

 

                                                      N A303 Folkebibliotekstomta, Trondheim

-uÞork

[f]uÞork

 

 

 

                                                      N A304 Folkebibliotekstomta, Trondheim

iiii iii ii i kkk kkkkkkkk kkk k

<---------------------------------->

 

 

 

                                                      N A305 Sumtangen

aslakr

Aslak

 

 

                                                    

 

 

 

                                                      N A306 Sumtangen

A   ottar a

B   klokær m=a=Þ=r

A   Ottar har

B   kloger mand

 

 

 

                                                       N A307 Borgund stavkirke

ion : ihu

Jón <ihu>

 

 

 

                                                      N A308 Borgund stavkirke

  Þm-Þih---

<Þm-Þih--->

 

 

 

 

                                                       N A309 Borgund stavkirke

   anml / anku

<anml> / <anku>

 

 

 

                                                       N A310 Nordre felt II, Gamlebyen, Oslo

fuÞo

fuÞo[rk]

 

 

 

                                                      N A311 Nordre felt II, Gamlebyen, Oslo

fragment af trækors med ulæserlige tegn

 

 

 

                                                      N A312 Nordre felt II, Gamlebyen, Oslo

 karl ricti

Karl ristede

 

 

 

                                                      N A313 Nordre felt II, Gamlebyen, Oslo +

 [nis]

<nis>

 

 

 

                                                       N A314 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

iiii i np--np-p

<iiii i np--np-p>

 

 

 

                                                        N A315 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

---------------

<------------->

 

 

 

                                                        N A316 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

--------------

<------------->

 

 

 

                                                      N A317 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

 ufr

U(l)f

 

 

 

                                                      N A318 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

  Þut

<Þut>

 

 

 

                                                       N A319 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

sigrit : htha

Sigrid <htha>

 

 

                                                      N A320 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

+ gunar * nem * Þa ' ---u ---hæ-o--

  Gunnar, tag da <-u--hæ-o-->

 

 

 

                                                       N A321 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

A   kales : fales : akla

B   h akla

A <kales><fales agla

B   <h< agla

 

 

 

                                                      N A322 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

A   huæsso : for * ma=l : Þet * er Þu * reist : i kroskirkiu væl es Þa

B   o=le er oskø=aynt=r a=uk st=roÞen i racen Þor : uæl : fo=r : Þet

A   hvad  for et mål er det, det du ristede i Krosskirken, forklar det.

B   Ole er <oskæayntr> og <stroÞen> i <racen> <Þor>, forklar det

 

 

 

                                                      N A323 Oslogate 6, Gamlebyen, Oslo

A   kuÞ : giti

B   Þæs er mik

C   p-r  ouk iu---

D   Þæs ær Þik

A   Gud vogte

B   det er mig

CF   <p-r> og <iu-->

D   det er dig

 

 

 

                                                        N A324 Tingvoll kirke

 Þæta risti 

dette ristede

 

 

 

                                                       N A325 Bru

 ckalti * racti kriÞinsa *

Skald rejste denne sten

 

 

 

                                                      N A326 Vik i Sogn

+ stain x i----

  sten e(fter)

 

 

 

                                                       N A327 Kjøpmannsgaten, Trondheim

A   kank : hrapn * nar h---

B   m--- : noÞ : matit

A    <kank><hrapn><nar   h>

B    <m---><noÞ><matit>

 

 

 

                                                       N A328 Folkebibliotekstomta, Trondheim

kristr hio

Krist <hio>

 

 

 

                                                         N A329 Nidaros domkirke

birdor

Berdor

 

 

 

                                                      N A330 Heistad

A   ---u---h----------

B   --ruu----rrf----urf-Þ-----hu

A    <----u----h--->

B    <--ruu---rrf-><-urf-Þ---hu--->

 

 

 

                                                       N A331 Selje

[guna]r : a : mot ---

Gunnar har mønt

 

 

 

                                                       N A332 Kinsarvik kirke

 oktalamei--

<oktalamei--->

 

 

 

                                                      N A333 Kjøpmannsgaten, Trondheim

A   kloba

B   bræstI Itotir bylar Þer

C   ---æÞs---

A   Gloppa

B   præst datter (til)byder dig

C   <---æÞs--->

 

 

 

                                                       N A334 Kjøpmannsgaten, Trondheim

bæÞi ----

begge ---

 

 

 

                                                        N A335 Selje kloster

----r Þessom : ---

<---r> disse ----

 

 

 

                                                       N A336 Trondheim

 uininiu

<uininiu>

 

 

 

                                                       N A337 Nidaros domkirke

  i(r)

<ir>

 

 

 

                                                      N A338 Erkebispegården

  f-bo--

<f-bo-->

 

 

 

                                                       N A339 Erkebispegården, Trondheim

  ko

<ko>

 

 

                                                       N A340 Erkebispegården

 a=ÞÞÞa

<aÞÞÞa>

 

 

 

                                                       N A341 Kjøpmannsgården, Trondheim

  y-aoa

<y-aoa>

 

 

 

                                                      N A342 Kjøpmannsgården, Trondheim

------------------------

<---------------------->

 

 

 

                                                      N A343 Skien

  kÞ

<kÞ>

 

 

 

                                                       N A344 --------------------

 

 

 

                                                       N A345 Hellaug

A   ------------------

B   ------------------

A   <---------------->

B   <---------------->

 

 

 

                                                       N A346 Øderå

kaÞ at : auri : akn ---

<kat> at øre <akn--->

 

 

 

 

                                                      N A347 Nedre Langgate 49, Tønsberg

+ sægs : o=k æyrir

seks (mark) og (en) øre

1 mark = 8 øre,          6 mark = 48 øre,             6 mark og 1 øre = 49 øre

 

 

 

                                                       N A348 -------------------------

 

 

 

                                                       N A349 ukendt ???

A   ---Þr iust ha=n a=ld=r reh---

B   iust ha=n a=l*t=Þæhu

A   <---Þr> just han aldrig

B   <--> just han ald[r]ig <u--->

 

 

 

                                                       N A350 Lauvåsen

  ---eR-----

<---eR---->

fragment af en runesten med urnordiske runer

 

 

 

                                                       N A351 ukendt ??? +

[ ---aærtaÞe + ---]

sjælemessedage/ årtid?

 

 

 

                                                       N A352 Helgum

{EIDK} ln {DK}

---------<ln>-------

 

 

 

 

                                                         N A 353 Sandakerveien

A   -------

B   -------

C   -------

D   -------

E   --------

F    -------

runelignede tegn

 

 

 

                                                       N A 354 Nedre Langgate 40, Tøndberg

a=ue ma=ria

  Ave Maria

 

 

 

                                                       N A355 Nedre Langgate 40, Tønsberg

(l) au

< l au>

 

 

 

                                                       N A356 Nedre Langgate 40, Tønsberg

(k)unu : o=rmar

  Orms kone

 

 

 

                                                       N A357 ------------------------------

 

 

 

                                                       N A358 Melhus kirke

ha=fr : prest=r

 Haff, præst

 

 

 

                                                        N A359 Mære kirke

-oras ---

[h]oras / tid

 

 

 

                                                        N A360 Mære kirke

35 - 40 staver af ulæserlige runer

 

 

 

                                                        N A361 Esøya

Þorkæir

 Torgeir

 

 

 

                                                       N A362 Sande, Skiljaberget

A   esse krusem tomi   II   ni : fugite pa=rtes   II   at=uerse uitsit leo   II   te t=ribu

      iuta ---- ... ---- --- ..--- II

      kuat=uo=r gra=na in pen   III   talum in ----- ...   II   fonte t=utit :   II   aaron :

      iesus +

B    [i]ohannes   II  ma=rkus   II   maÞeus   II   lukas

C     agla al   II  pha er   II   o  + - :

 

A     ecce crucem Domini, fugite partes adversae, Vicit leo de tribu Juda (radix 

        David) Quatuor grammis in petalon --------fronte tulit Aaron, Jesus,

B     (J)ohannes, Marcus, Metheus, Lucas,

C      Agla, Alpha et O(mega)  

 

A     Se Herrens kors;   flygte fjendelige magter !     Sejret har løven af Juda

        stammen [Davids rotskud]   Fire bogstaver på pandeplatten,   som Aaron

        bar på sin pande.  Jesus

B     Johannes, Marcus, Mattheus, Lucas,

C      Agla, Alpha og O[mega]

 

 

 

                                                       N A 363 Eidfjord gamle kirke

a=ue ma=ria

Ave Maria

 

 

 

                                                      N A364 Eidfjord gamle kirke

 Þ=Þo

<ÞÞo>

 

 

 

                                                        N A365 Eidfjord gamle kirke

 +=a=Þ

 <+ aÞ>

 

 

 

                                                       N A366 Eidfjord gamle kirke

Þo=re=r

 Torir

 

 

 

                                                       N A367 Eidfjord gamle kirke

---m----a=l---

 <-m-----al-->

 

 

 

                                                      N A368 Hamarkaupangen

  illan : lu---

<illan> <lu--->

 

 

 

 

                                                      N A370 Hamarkaupangen

A   ---spir---

B    --t=us s--   II  ---um --

A    spir[itus]

B    (spiritus sanktum -----) [spiri]tus s[anctus] 

 

 

 

                                                       N A371 Tydal kirke

  iamia=s : afyln-furrisken  ku

<iamias><afyln><furrisken><ku>

 

 

 

                                                        N A372 Horvnes

 aallu[u]

<aalluu>

 

 

 

                                                       N A373 Eidfjord gamle kirke

Þo=ra=r

  Torir