Norges innskrifter med de yngre runer

                                               N 601 - N 700

 

 

 

 

 

                                                            N 601 mønt

aslak

Aslak

 

 

 

                                                             N 602  mønt

   kunar a mot Þita

Gunnar har denne mønt

 

 

 

                                                          N 603 Nordre Gullskoven, Bryggen, Bergen

A  -- g(r)(e):gie : igni:bus : ka=l(e)sko : æius : koti;die : in am=ore : græs:ko---

B   ... ..(s) : agam : teneri : uirgo : sik * agamus : ambos : (s)umus...

C   --- n--a : lusis : agone : Yilum*ena : kuøruli : tæria (r) .... ......

 

 

 

                                                             N 604 Søre Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   d=ucite : disskrete : uita=m : ku=e : --(n)

B   uæst=ra : salus : mete : siÞ : næcia

føre et diskret liv, og dit helbred kender ingen grænser

 

 

 

                                                             N 605 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

amor uin[cit]

kærligheden vinder

 

 

 

                                                          N 606 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

A : ----

B   x  al=len uar ek

C  (a)l

D  dekor : amenita : flos : amoris

A   <---- >

B   Allen var jeg

C   <al--- >

D   skønhed og tiltrækningskraft af kærlighedens blomst

 

 

 

                                                             N 607 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

A   ru*ma * kaput * mundi

B   ut : uar : i kær

A   Rom verdens hovedstad

B   jeg var ude i går

 

 

 

                                                          N 608 Søre Søstergården, Bryggen, Bergen

A   midet : h(u)c

B   (i)on :

A   <midet> her

B    Jón

 

 

 

                                                           N 609 Gullskoen, Bryggen, Bergen

: [h]on=n(o)=(r) deo (u)en[i]aÞ meo

  jeg kommer til at ære Gud

 

 

 

                                                            N 610 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

fæsu misi

<fesu> <misi>

 

 

 

                                                      N 611 Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen

+ furin=ns uita=lis paritir

 <furinns> livgivende <paritir>

  

 

                                                     N 612 Gullskoen, Bryggen, Bergen

uenit

 venit

 

 

 

                                                       N 613 Søre Engelgården; Bryggen, Bergen

ole æ

Ole <æ>

 

 

 

                                                        N 614 Søre Søstergården, Bryggen, Bergen

A   ari : a

B   santi : ula=b

A   Are har

B   Sankt Olaf

 


                                                    

                        

                                                        N 615 Søre Søstergården; Bryggen; Bergen

pater : noster : kuiI Iis in selo : santa fisetur : nomen tum : aÞfenia reno---

pater noster qui es in caelis, sancta ficetur nomen tuum, adveniat regum

Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit  rige.                             

 

 

 

 

                                                        N 616 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

A + Þo=rgisl : utøa=ubr : ma=nus : sihurÞr ha=ro=ld=r :

B   --a-rnuÞr : sihurÞr : iøn : sihurÞr : klumr :

C   b  batær : nøstær

A   Torgisl, Uthlaup, Magnus, Sigurd, Harald

B    Arnvid, Sigurd, Jön, Sigurd, Glum

C    Fader vor

 

 

 

                                                       N 617 Gullskoen; Bryggen, Bergen

A   a(u)e (m)aria gracia (p)lena tominus tekom

B   benetikta t=u in mulieribus æÞ benetikt=us

C   fruktus uentris tui amen

A   ave maria, gratia plena dominus tecum,

B   benedicta tu in mulieribus et benedictus

C   fructus ventris tui amen

 Hil dig Maria, fuld af nåde!

 Herren er med dig!

 Velsignet er du iblandr kvinder og velsignet

 er dit livs frugt, Amen

 

 

 

                                                      N 618 Søre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   -----s : æt : benediktus : fruktus :

B   ---(k)us : uilelmus

(iblandt kvinder) og velsignet (er dit) livs frugt

(Mar)kusw, Vilhelmus

 

 

 

                                                       N 619 Gullskoen(?), Bryggen, Bergen

aue maria kracia blena

Ave Maria, gratia plena

Hil dig Maria, fuld af nåde!

 

 

 

                                                       N 620 Gullskoen, Bryggen, Bergen

aue maria

Ave Maria

Hil dig, Maria

 

 

 

                                                      N 621 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

aue maria

Ave Maria

Hil dig, Maria

 

 

 

                                                        N 622 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

aue ma=ria

Ave Maria

Hil dig Maria

 

 

 

                                                       N 623 Gullskoen; Bryggen, Bergen

A   a=ue ma=ria

B    K b

A   Ave Maria

B   <K><b>

 

 

 

                                                        N 624 Søre Engelgården; Bryggen, Bergen

a=u=e ma[ria]

Ave Mara

 

 

 

                                                        N 625 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

aue

Ave

 

 

 

 

                                                        N 626 Søre Bugården, Bryggen, Bergen

ma=ria

Maria

 

 

 

                                                       N 627 Gullskoen, Bryggen, Bergen

kiri alæisun : krist alæison

kyrie eleison, Krist eleison

Herre forbarme dig, Krist forbarme dig

 

 

 

                                                        N 628 Gullskoen; Bryggen, Bergen

A  sisesisisesilsisiÞaniralat

B  dihsee dominos domios sede a dæhstris m(e)oe

A   sis esi sis esil sis i dani ralat

B   Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis ralat

A   være væsen, være æsel dig, jeg dansker <ralat>

B   Herren sagde til Herren, sæt dig ved min højre hånd

 

 

 

                                                       N 629 Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen

A  + ka=ute : tie * kinit=r * suermo : in *mokulata * ga=ute

B   ---k--

C   ga=ute : kue : genuist : eterni * lumi(n)----

D    k(l)------

A   Gaude, Dei genetix, virgo immaculate, Gaude,

B    q[uae]

C    Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is]

D    cl[aritatem] 

A    Glæde dig, Guds mor, ubesmitted jomfru, glæde dig,

B    quae

C    som fødte kærlighedens evige lys,

D    velgørenhed

 

 

 

                                                       N 630 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

rec iudeorum in nomini patris nacarenus

Rex Judæorum, in nomine patris, Nazarenus

Jødernes konge, i faderens navn, Nazareth

 

 

 

 

                                                      N 631 Søre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   maria : peperit : cristum : elisabet : peperit :

      iohan=nem : baptistam : in : illarum

B    u=(e)nerac(i)a[](e) : sis : absoluta :: æcsi :

       inkalue : dominus te : uacat : ad : lu[sem]

A    Maria peperit Christum, Elisabeth peperit

       Johannem Baptristam. In illarum

B     veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve,

        Dominus te vocat ad lucem

Maria fødte Kristus, Elisabeth fødte Johannes Baptist, du er i

deres absolutte ærbødighed, går ud, Herren kalder dig til lyset

 

 

 

                                                         N 632 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   : in nomine (p)at=ric æ=Þ fi(l)i æ=Þ cpirit=ucI Ica=nti am=en : surraa

B    pia sruc æ=Þ pasio sricte [ku]i m(a) pacmauit æ=Þ casrobat

C    ---(a)=l(r) -i -(e) (d)(e)i cin medisina cin medisina mii o----

D    cagine la=uit febrac (a)(d)(i)(k)oui(a)(d) fu(i) (m)(a) uecca=re lr

A     In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen, currat

B     pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat

C     Vulnera quionque Dei sint medicina. Sint medicina mei---

D     sangvine lavit. Febres depellat que me vexare laborant

A     i navnet Faderens og Sønnens og Helligåndens, Amen, køre---

B     korset og den lidende Kristus, som dannede mig taknemmelig og kærlig

C     fem sår, Gud er medicin,   de er min medicin----

D     koagulation vaskes, feber, kørsel og arbejde hårdt for at irritere mig

 

 

 

                                                        N 633 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A     ----- uiÞ auhum : to=bias : sannat : okulus : istas omnnis f(a)---fau --- fao----

B      sidra=k : missa=k : æ=Þ og : benagog myl o=gum : eomos uiÞb(l)o=Þ

A    --- vid augum, Tobias sanat oculus istius hominis fa---fau---fao---

B     sidrak, misak et abdenago myl ogum eomos vid bloÞ

A     ved øjnene. Tobias helbreder mændens øjne <fa---fau--fao--->

B      Shadrach, Meschach, Abdenago, min sted <eomos> ved blod

 

 

 

                                                       N 634 Søre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   o a=lfa krist=us et a=lfa   II  ie

B    sus et ma=ria ma=rcus

C    mateus lucas

D    iohannes mateus lucas

A     o begyndelse, Kristus og begyndelse

B     Jesus og Maria, Markus

C      Matheus, Lukas

D      Johannes, Matheus, Lukas

 

 

 

                                                         N 635 Gullskoen, Bryggen, Bergen

{M}a{THEU}c {M}a{RCUS LU[SAS IOH]a{NNE}c

    Matheus, Markus, Lukas, Johannes

 

 

 

                                                         N 636 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A    : a : g : l : a : guÞt : sateor : are[po]

B    rafael : gabriel : m------

C    uasus krst : mariua : gæt min f-----

A     du er stærk i evigheden, Herre, Gud, Sator, Arepo,----

B     Raphael, Gabriel, M(ichael)

C     Jesus Krist, Maria vogte min <f---->

 

 

 

 

                                                      N 637 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A    teo=nesius * ioha=nes * serafiho=n

B    ---us masifia=nesus : tenisius o ---

C     sussbissusbirumæÞano=le

A     Dionysius, Johannes, Serapion

B     (Malch)us, Maximianus, Dianysius

C     <sussbissusbirumæÞanole>

 

 

 

                                                        N 638 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A    suspis suspir iure(s)(n)=oli ok a=r  II

       ton : iio[h]a=nis ma=rkus ma=Þios lukas o=ræei

B     Þ(o)(y)s(o)(i)(p)ie(æ)eÞnnkoapnac(s)ia   II

        a=ue ma=ria (t)isus kristr a=ue ma=ria

A     <suspis suspir iuresnoli> 

        og Arreton, Johannes, Markus, Mattheus, Lukas, Orate

B      <Þoysoipieæe Þnnkoapnacsia>

         Ave Maria, Jesus Krist, Ave Maria

 

 

 

                                                        N 639 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   suebsicuisubiriumeÞo=n(l)(i)um

B    agla delaon

A   <sueb sicui subirium eÞonlium>

B   atta gibbor leolam adonai,  du er stærk i evigheden, Herre  <delaon>

 

 

 

 

                                                         N 640 Søre Søstergården, Bryggen, Bergen

A    sator : arebo : teneÞ : obera : rotas

B    æekrø r:kre ærman numæn siknum tæram r

C    æekræ r:kre ærman numæn siknum æram

D    konsum matum æct     II    klas a

 

A                S A T O R

                   A R E B O

                   T E N E T

                   O B E R A

                   R O T A S

B     acre, acre, ernem numen siknum teramr

C     acre, acre, ernem, numen, siknum, teram

D     det er afsluttet,   Klas har                 

 

 

 

 

                                                        N 641 Søre Søstergården, Bryggen, Bergen

A    ----(a)---(n)pan(t)=kno : kae : amen in(q)=ninikolaia : nknaa

B    ---n --- (u)a[l]ete in domino

C    onalcuilia

A    <-a--npantkno><kae> Amen <inqni> Nikolai(?) <nkaa>

B    <--n---> farvel i Herren

C    <onalcuilia>

 

 

 

                                                        N 642 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

A   benatit +   II   + marhret    II   + a+g+l+a+l agla + (a)l=nbasti

B   + a + g + l + a +++ (b)a  * fl karel +    II    + a + g + l a     II    (b)ara=Þoles +

A   Benedit, Margret, agla, agla <alnbasti>

B    agla, <bafl> Karl agla <baraÞoles>

 

 

 

                                                      N 643 Søre Søstergården, Bryggen, Bergen

A    + a + g + l + a + a + g + l + a +

B    + a + g + l + laua : loahki

A     agla, agla (atta gibbor leolam adonai) "du er stærk i evigheden, Herre"

B     agla <laua> <loahki>

 

 

 

 

                                                          N 644 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

A   Þu irt ør

B   bobina fibo bæsha fibo

A   du er skør

B   <bobina><fibo><bæsha><fibo>

 

 

 

                                                        N 645 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A        ---(r)(o)(a)s * u * uas * r * bas : la=ua=re : ma=rius    II      na=u=Þ

B        --------------------------------

A         <-roas ><u> kar <r> <bas>  at vaske  <mariuas>      nød

B        --------------------------------

 

 

 

 

                                                         N 646 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A     amoÞ : oÞo : oÞum : roma

B     lus : rota : kyua : mus

A      <aÞom> <oÞo> <oÞum> Rom

B      <lus> <rota> <kyua> <mus> 

 

 

 

 

                                                      N 647 Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen

---o=reaa * Þni : tsemut(o) muinok : ioigannis absic(a)=misic

<--oreaa> <Þni> <tsemuto> <muiok> <ioigannis> <absicamisic>

 

 

 

                                                 N 648 Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen

A   + hau:grimi :felag : sinum : sen:dir : Þorer : fagr : kæiÞ : iu : guÞs : ok :      si:nn=a : san:na=n : flaskap : ok uinato mart skorter

B    mik felag eki : er * mun : gatet æin:ki : fis:ka=r : nir : uil : ek : at : Þu * uitir : en : ægi : kræf

C     Þu biÞ : bondan=n koma suÞr til=l uar ok sia hut os liÞr egga ha=n til en kræf Þu eiskis luta mer ok ægi la Þu

D     Þostæin lan=k uita sen mer hacka nokora eu : sigriÞ Þæru nokos ÞabioÞ henne hiit Þ mer ekki ueta hyÞ ua=laÞi

 

Til sin kammerad Havgrim sender Tore fager Guds og sin hilsen, sande kammeradskab og venskab. For mig mangler der meget i kammeradskab. Jeg ikke har fået fat i ølet, heller ikke fisk. Jeg vil, at du skal vide det og ikke kræver af mig. Bede bonden at komme syd til os og se hvordan vi har det. Opfordre ham til det, og ikke kræve fra mig nogen ting, og lad ikke Torstein Lang vide om det. Sende mig nogle hansker. Hvis Sigrid mangler noget, så bede hende til dig. Lover mig, at jeg ikke vil få nogen vansklighed for denne fattigdom. 

 

 

 

 

                                                        N 649 Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen

A     + lun(a)næyu huispræyiu sinni sint...---

A     guÞs og sinna ek uil at otu kapp[a]---

C     skreiÞar er Þu fær nokkora mor[enÞa uaÞ]

D     eigi er oftyr

(N.N.) sender sin hustru Lunaney  Guds og sin hilsen. Jeg vil at Otto Kappe får udleveret hundred torsk, som du får nogle brunstripet vadmel for, hvis de ikke er for dyrt

 

 

 

 

                                                       N 650 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A     + æin=nriÞi : Þeta : a tu mer at gia=l=lda : tua mæla ok : Þriu sa=lld :     en  ahngarstihi : sihta=n mæla

B      en Þu ska=l=lt : æin=ndriÞi : taka : Þat ko=nn : sem : berÞor : a mer at luka : eihi min=na : en sehsta=n mæla

C   ska=l=I tu ta=ka : eÞa : el=lihar : tak Þu ehi : en fa=Þur min=n : biÞ ek : a(t)  ha=n=n  kil=lti : mer : Þriu sa=l=ld : i  

Eindride, dette skylder du mig, at levere som betaling; to mål og tre tønder <en ahngarstihi> seksten tønder. Og du Einride, skal tage imod det korn som Bergtot er skyldig at betale mig. Ikke mindre end seksten tønder skal du tage imod,  men ellers skal du ikke tage imod nogen. Og min fader beder jeg om, at han leverer mig tre tønder som betaling.

 

 

 

 

                                                      N 651 Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen

Þo=rkæll myntære senter Þer pipar

Torkell, møntmesteren, sender dig pepper

 

 

 

 

                                                         N 652 Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen

: sikurÞr ha=lfan ask : æirikr

  Sigurd, en halv skål, Eirik

 

 

 

 

                                                        N 653 Gullskoen, Bryggen, Bergen

A   helga * aon---æke----

B   (f)(o)(l)(t)(a)=(l ) ---- : gu=nna=r : pa=rfæ -- : pu=nd : ogmundr * ----oæ 

A Helge <aon> <--æke-->

B <foltæl> Gunnar <parfæ---> pund, Ogmund <..oæ-->

 

 

 

                                                         N 654 Sønder Bugården, Btyggen, Bergen

A    bet=r letI It=uær mærkr * o=la=fr : Þreta=n bu=(n)[d]

B    suærÞo=lfr ---enku lo[kit]

A   Peter lod to marks, Olaf tretten pund

B    Sverdolf ------ ikke betale

 

 

 

                                                       N 655 Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   * (k) * barÞr * t=ra=uan : ha=luan : a=nan : øyri : hein:rekr : tuær : ærtogar : brek * i   II  uihi

B    ingimundr : sauÞr : ha=lfa : ÞriÞiu : ærtog    II    uihi

C    h-    II    (h)

D    uihi

A   <k>  Bard blotter sig for halvanden øre, Henrik to ertoger, dårlig i,     Viggo

B    Ingemund zsauÞr> to og en halv ertoger,     Viggo

C    <h->      <h>

D    Viggo

 

 

 

                                                       N 656 Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen

A     ---halluarÞe sloÞa Þrim (p)---

B      loÞne faus haluan niunnda æyri ok h ----

A    (til) Hallvard Slode tre p(und)

B    (til) Lodin Faus otte og en halv øre, og  <h-->

 

 

 

 

                                                        N 657 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

A    ---mankerÞ : t=ueir : øurær

B    --[ma]nkerÞ : tueir : øura=r

A   <--mankerÞ> to øre

B   <--mankerÞ> to øre

 

 

 

                                                        N 658 Gullskoen, Bryggen, Bergen

gus      amur seætr kuæÞiu

Guds amor (sendir) kvedju

Guds kærlighed, sender hilsen

 

 

 

                                                      N 659 Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen

A     ----(r) : Þe=r : (g(e)=uæÞiu=(a)

B     ---(k) : hene : klofa

A         [sendi]r Þer kvedju

B         [o] henni glofa

A     sender dig hilsen

B     og hende hansker

 

 

 

                                                        N 660 Gullskoen, Bryggen, Bergen

arni

Arne

 

 

 

                                                        N 661 Gullskoen, Bryggen, Bergen

arne a

Arne har

 

 

 

                                                         N 662 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

a=rni a

Arne har

 

 

 

                                                      N 663 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

a=rni

Arne

 

 

 

                                                        N 664 Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen

A    arni

B     an

A     Arne

B     Ann

 

 

 

                                                        N 665 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

askær a

Asgeir har

 

 
 

                                                        N 666 Nordre Gullsdkoen, Bryggen, Bergen

 æuÞ---

<æuÞ--->

 

 
 

                                                        N 667 Gullsakoen, Bryggen, Bergen

 binitikt a

Benedikt har

 

 

 

                                                        N 668 Gullskoen, Bryggen, Bergen

be=rgs[u]æin

  Bergsvein

 

 

 

                                                        N 669 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

  biani a

Bjarne har

 

 

 

                                                       N 670 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

botlæifr æ

Botleif har

 

 

 

                                                       N 671 Gullskoen, Bryggen, Bergen

br[an]tr a

Brand har

 

 

 

                                                       N 672 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

burarmar : a

Burarmar har

 

 

 

                                                        N 673 Engelgården, Bryggen, Bergen

ÞiÞrik

Didrik

 

 

 

                                                        N 674 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

æinar a

Einar har

 

 

 

                                                      N 675 Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen

æinar a mik

Einar har mig

 

 

 

                                                      N 676 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

æinriÞi

Eindrid

 

 

 

 

 

                                                         N 677 Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen

æinriÞi

Eindrid

 
 

 

                                                         N 678 Engelgården, Bryggen, Bergen

ænri[Þi] a sek Þena

Eindrid har denne sæk

 

 

 

                                                        N 679 Buaallmenningen, Bryggen, Bergen

æirikr a

Eirik har

 

 

 

                                                 N 680 Engelgården/ Bugården, Bryggen, Bergen

æirekr a

Eirik har

 

 

 

                                                       N 681 Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen

æirike a

Eirik har

 

 

 

                                                        N 682 Gullskoen, Bryggen, Bergen

æirikr

Eirik

 

 

 

                                                        N 683 Gullskoen, Bryggen, Bergen

ærikr a

Eirik har

 

 

 

                                                       N 684 Gullskoen, Bryggen, Bergen

æirikr a

Eirik har

 

 

 

                                                         N 685 Gullskoen, Bryggen, Bergen

æltia=rn * a

Eldjarn har

 

 

 

                                                         N 686 Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen

ællendr

Erlend

 

 
 

                                                        N 687 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

øiulfr a sek Þena

Eyulf har denne sæk

 
 

 

                                                        N 688 Nordre Bugården, Bryggen, Bergen

(Þ)o=lfr a [m]ik

  Dolf har mig

 

 

 

                                                      N 689 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

æstæin a

Eystein har

 

 

 

                                                        N 690 Gullskoen, Bryggen, Bergen

æyuintr

Eyvind

 

 

 

                                                      N 691 Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen

fiÞr a

Finn har

 

 

 

                                                       N 692 Gullskoen, Bryggen, Bergen

fiÞ=r

Finn

 

 

 

                                                        N 693 Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen

fÞr æ

Finn har

 

 

 

                                                       N 694 Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen

fitr : a : tæta tre

Finn har dette træ

 

 

 

                                                       N 695 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

kisl

Gisl

 

 

 

                                                        N 696 Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen

guÞmunr : a

Gudmund har

 

 

 

                                                        N 697 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

kuÞmutr a

Gudmund har

 

 

 

                                                       N 698 Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen

A   kunar a

B   Þ   u

A   Gunnar har

B  <Þ>  <u>

 

 

 

                                                      N 699 Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen

A    kuna=r a

B   a

A   Gunnar har

B   <a>

 

 

 

                                                       N 700 Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen

guna=r a

Gunnar har