Norges innskrifter med de yngre runer

                                                N 401  - N 500

 

 

 

 

 

                                                        N 401 Hopperstad kirke

sol(i) si(t)---

soli deo gloria

alene Gud ære

 

 

 

                                                        N 402 Hopperstad kirke

 au-   --r--

Av(e) (Ma)r(ia)

 

 

 

                                                        N 403 Hopperstad kirke

styllauk

Styrløg

 

 

 

                                                        N 404 Hopperstad kirke

sa=n=ta=mic

Sankt Mik[ael]

 

 

 

                                                        N 405 Hopperstad kirke

m(a=)rtiri(b)us : l=eti(m)ini * e{X}ult=ent * iusti * mirabilis (a)

martyrer, glæder jer, de retfærdige fryde sig, vidunderlig

 

 

 

                                                        N 406 Hopperstad kirke

A   a : ra=n

B   mac

A   < a : ran >

B   < mag >

 

 

 

                                                       N 407 Hopperstad kirke

synri

synder

 

 

 

                                                        N 408 Hopperstad kirke

r=rra=r

r[ad] r[et] r[un]er

tyde rigtig runer

 

 

 

                                                       N 409 Hopperstad kirke

(m)(i)(t)--(l)(i)(k)(h)-(d)---(i)(k)

------------------------------------

 

 

                                                       N 410 Hopperstad kirke

fu

fu[Þork]

 

 

 

                                                       N 411 Hopperstad kirke

guÞ hia=lpe Þæim er mik ræist in dat ua haukr

Gud hjælpe den som ristede mig, den (som) det var (er) Hauk

 

 

 

                                                       N 412 Hopperstad kirke

ma=ria

  Maria

 

 

 

                                                        N 413 Kvamme

[ + krur : buria : suar : risti : stin : Þinat : nu---....]

[ katils : sunar : is : nir : uas : naukuin : is : itin : sia : stinr + ]

Grim Bersason rejste denne sten efter (Thor---)?

Ketilsson som blev hugget her hvor denne sten står

 

 

 

 

                                                        N 414 Kinn kirke

: --n : (s)(s)(r) (a)(a)=(r)(b) 

--------------------------------------

 

 

 

                                                       N 415 Kinn kirke

---(r) rist

<---r> ristede

 

 

 

                                                        N 416 Kinn kirke

eirikr

Erik

 

 

 

                                                        N 417  Svanøy kirke

: Þur--- lit raisa krus Þina aft----

Tor(e)  lod rejse dette kors eft(er)

 

 

 

                                                       N 418 Selje kirke

---r * uaskor * s(o)nr * Þores * a---

<---r> Vaskor, Tores son a----

 

 

 

                                                        N 419 Sejle kloster

kristr : hialbi : os : uæl

   Krist, hjælpe os vel

 

 

 

                                                        N 420 Hennøy

Þo=rÞr

Tord

på stenblokken findes 9 runeindskrifter N 420 - N 428

 

 

                                                      

                                                        N 421 Hennøy

  atres

A(n)drés

 

 

 

                                                        N 422 Hennøy

her : lago Þeir men er kommo af

risalade meÞ lo=Þnu skipi af (g)ulli

o=k Þet er i Þesum steini

her ligger de mænd som kommer fra

Risaland, med skippet lastet med guld,

og dette guld er i denne sten

 

 

 

                                                        N 423 Hennøy

---- Þe runa=r Þæ---

(riste)de di(sse) runer

 

 

 

                                                        N 424 Hennøy

ai(k)---...* -(o)=rtir : ra(-)......

<aik--....->.<-ortir>.<ra---->

 

 

 

                                                       N 425 Hennøy

ræist : ramr : iotun * ru=n(a)=r

 ristede dygtig kæmpe runer

 

 

 

                                                        N 426 Hennøy

ok hænta--

og <hænta-->

 

 

 

                                                       N 427 Hennøy

ømotr (:) ræst * Þæir (:) ---Þo : sa---

Ógmund ristede de <.---Þo> <sa--->

 

 

 

                                                        N 428 Hennøy

sa ma=Þr : resti : runar : Þesar : er uas : utanb[ygdar]

    den mand som ristede disse runer var udenb(ys)

 

 

 

                                                       N 429 Eid kapell (?)

kliÞi(s) æi a : mik : gose

Gledis ej har mig, Gåse

 

 

 

                                                        N 430 Hjelmeset, Anda

h(e)(r) (e)r gull o=k uilur un(d)ir

   her er guld og hviler under

 

 

 

                                                       N 431 Hjelmeset, Anda

Þair luÞin auk Þ(u)---

  de Lodin og To[r---]

 

 

 

                                                       N 432 Hjelmeset, Anda

   (e)(m)(h)r

  < e m h r>

 

 

 

                                                       N 433 Sætre

ury(l)(l)ais

<uryllais>

 

 

 

                                                      N 434 Hjørundfjord præstegård

  [ko=r r mik]

Kår r(istede) mig

 

 

 

                                                       N 435 Borgund

r r r  s s i

r(ad) r(uner) r(et) <ssi>

 

 

 

                                                       N 436 Borgund

hantria

handrja

 

 

 

                                                        N 437 Borgund

---a : yfir : leh : Þo=ro : ko=no : sin---

t(o)masmesso=Þ-----

lagde (denn)e (sten) over sin kone Tora

Thomasmessed(agen) (21. december)

 

 

 

                                                       N 438 Borgund

io=n gaf hæinnr--

  Jón gav Heinrik

 

 

 

                                                       N 439 Borgund

Þo=rotr risti r(u)(n)(a)r Þesar

Torod ristede disse runer

 

 

 

                                                      N 440 Giske kirke

Þo=lsæo=kæ=t-msor---r-----

----------------------------------------

 

 

 

                                                        N 441 Giske

stenkors

[------] 

--------

 

 

 

                                                       N 442 Lærheim

[------r : r-------]

--------------------

 

 

 

                                                        N 443 Rødven kirke

øst <ain> : <ra>i<st> :

     Øysten rejste

 

 

 

                                                       N 444 Rødven kirke

< r >

------

 

 

 

                                                        N 445 Rødven kirke

lit guÞ=rs uit * ek *

    til Gud vil jeg

 

 

 

 

                                                        N 446 Tingvoll kirke

+ ek : biÞ : firi : guÞrs : sakar : yÞr : lær=Þa : men=n : er

uarÞuæita : staÞ : Þæn=na : ok : al=la : Þa : er : raÞa : ku=n=n=u 

bøn : mina : min=nick : sa=lo : min=na=r : i hælgum : bønom : en

ek : et : gun=na=r : ok : gærÞi : ek : hus : Þæt=ta + ua=lete

jeg beder for Guds skyld jer lærde mænd som

forestår dette (hellige) sted, og alle dem som kan tyde

min bøn, mindes min sjæl i hellige bønner, end

jeg hedder Gunnar og jeg gjorde dette hus, være hilset

 

 

 

                                                       N 447 Sunndal kirke

+ iuar * (e)(f)--r : ke=rÞe * mik * en * maria * a * mic

     Ivar <ef---r> gjorde mig, en Maria har mig

 

 

 

                                                       N 448 Løykja kirke

[biorg simunar(d)oter : (i)----]

  Bjørg Simonsdatter <i--->

 

 

 

                                                       N 449 Kuli

Þurir : auk : hal(u)arÞr : rai(s)(t)(u) * stain : Þin(s)i * aft u(l)f(l)iut ---

tualf * uintr * ha(f)(Þ)i : (k)ri()(s)(t)(i)(n) * (t)umr : (u)iri(t) * (i) n(u)riki ---

Tore og Hallvard rejste denne sten efter Ulfljod

tolv vinter havde kristendom været i Norge

 

 

 

                                                        N 450 Strand

siklisI IsnAhli

siglisI IsnAgli 

Sigles spænde

 

 

 

                                                       N 451 Rømmen

kætil a

Ketil a

 

 

 

                                                       N 452 Vågan

snalt=r

snelde(hjul)

 

 

 

                                                        N 453 Hårberg

utar raisti stain aftir aurn fauÞur sin

Ottar rejste stenen efter sin fader Ørn

 

 

 

                                                        N 454 Grefstad

: eirikur : Þossteis:son

      Eirik Torsteinsson

 

 

 

                                                       N 455 Herrem

A  inga

B  ---s : asmunda=r : so=n : a mik

A  Inga

B  Asmundsson har mig

 

 

 

                                                        N 456 Ålen kirke

i=o=n

  Jón

 

 

 

                                                         N 457 Skålvoll

+ {HER : HVILIR * BRYNILDR : ENDRIDA : (D) P(R)EST : EN -...[RI]DI PRET : GEIRALDA : SUN : BAS : FA}Þer : henær ger[Þe : mik]---- : h[ue]=r (e)r (m)ik : ser : sy[n]ggi firir * henæ[r] sal

her hviler Brynhild, Eindride præsts datter, Eindride præst, Geiralds søn båt, hendes fader gjorde mig, dem som ser mig synger (Fader Noster) for hendes sjæl

 

 

 

                                                        N 458 Gravråk

u=al

 vel

 

 

 

                                                         N 459 Furen

Þu

du

 

 

 

                                                        N 460 Selbu kirke

Þtæ : ska=rfa=Þi : ulæf : fa=rby=nsun

     dette skrev Olev Farbjørnsson

 

 

 

                                                        N 461 Trondheim

unak mæy(i)u [ek ui]l at reo

ælens fulk uif æsta ha(f)Þe

jeg elskede møen, jeg vil ikke plage,

Erlands afskedige hustru, som enke ville hun være tilpas

 

 

 

                                                        N 462 Trondheim

liut---(r) : ouk : iohan : erI Irusk : uinir

Ljot(gei)r og Johann er raske venner

 

 

 

                                                       N 463 Trondheim

fuÞorkhniastbml[y]

  fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                        N 464 Trondheim

krimr a

Grim a

 

 

 

                                                       N 465 Trondheim

birn

Bjørn

 

 

 

                                                        N 466 Trondheim

fuÞorkhniastbm[ly]

fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N 467 Trondheim

ik * fan * knif p

jeg fandt kniven <p>

 

 

 

                                                        N 468 Trondheim

asa

Åsa

 

 

 

                                                        N 469 Nidaros

sakum r

sagen <r>

 

 

 

                                                       N 470 Nidaros domkirke, Trondheim

lafra=ns a

Lavrens a

 

 

 

                                                        N 471 Nidaros domkirke, Trondheim

[Þorualr : sigurÞr : ristit runor Þesa :]

Torvald og Sigurd ristede disse runer

 

 

 

                                                        N 472 Nidaros domkirke, Trondheim

[Þ--æ---Þæ(u)ru---r---]

-------------------------------

 

 

 

                                                       N 473 Nidaros domkirke, Trondheim

ion : (o)[k] * [iu](a)(r) (:) uata (o)la(s)(u)[ak](u)[n(o)[t] h(e)r : r sim[o]n : ame(n)

Jón og Ivar vagte her Olavsnatten (Olavsmessene er 29. juli og 3. august) <r> Simon, Amen

 

 

 

                                                        N 474 Nidaros domkirke, Trondheim

ifiu(m)

<ifium>

 

 

 

                                                        N 475 Nidaros domkirke, Trondheim

guÞ a mik

Gud har mig

 

 

 

                                                       N 476 Nidaros domkirke, Trondheim

  tr---

<tr--->

 

 

 

                                                         N 477 Nidaros domkirke, Trondheim

i(o)---i(s)(k)(y)---(*) ---(o)n : res  mek * ma=ria

Jón --isky...............on----ristede mig, Maria

 

 

 

                                                       N 478 Nidaros domkirke

guÞ * ok : hin : hælgi : olafr : kongr : Þæim mane er : Þesar : runar : ræist : meÞr : sinu : hæilahu : arnaÞar : orÞe

Gud og den hellige Olaf konge, hjælpe den mand som ristede disse runer med sine hellige forbønner

 

 

 

                                                         N 479 Nidaros domkirke, Trondheim

 fae

<fae>

 

 

 

                                                       N 480 Nidaros domkirke, Trondheim

ala brum

alle løvknopper

 

 

 

                                                            N 481 Nidaros domkirke, Trondheim

ivar enil(l)

Ivar <enill>

 

 

 

                                                        N 482 Nidaros domkirke, Trondheim

huriag

----------

 

 

 

                                                       N 483 Nidaros domkirke, Trondheim

pila=lit ------

<pilalit--->

 

 

 

                                                        N 484 Nidaros domkirke, Trondheim

maria

Maria

 

 

 

                                                        N 485 Nidaros domkirke, Trondheim

[---------- Þu run-..]

[(tyde)] du run(er)?

 

 

 

                                                       N 486 Nidaros domkirke, Trondheim

iak * hiæk hæl

jeg huggede (grav)helle

 

 

 

                                                       N 487 Nidaros domkirke, Trondheim

sigurÞr ar

Sigurd <ar>

 

 

 

                                                       N 488 Nidaros domkirke, Trondheim

(h)i(u)(n)sk (m)oiÞr

  himmelske moder?

 

 

 

                                                         N 489 Nidaros domkirke, Trondheim

he=r : huilir :

   her hviler                                                          

 

 

 

                                                        N 490 Nidaros domkirke, Trondheim

[-----Þo=rs :da=g æ---a-m-a--t-f----]

----- torsdag ----<æ----a-m a----t-f---->

 

 

 

                                                       N 491 Nidarosdomkirke, Trondheim

heÞen ranæih

Hedin, Ranveig

 

 

 

                                                       N 492 Nidaros domkirke, Trondheim

re ru ri ri re ræ rø ry

 re ru ri ri re ræ rø ry

 

 

 

                                                       N 493 Nidaros domkirke, Trondheim

(k)uÞ ta=ki sal ketil=ls

Gud tage Ketils sjæl

 

 

 

 

                                                        N 494 Nidaros domkirke, Trondheim

kuÞ kæti Þin ærlingr sikmuntarson nu o=k i afna=n

Gud vogte dig, Erling Sigmundsson, nu og i evighed

 

 

 

                                                       N 495 nidaros domkirke, Trondheim

am(u)(n)(t)(i)

  Amund

 

 

 

                                                       N 496 Nidaros domkirke, Trondheim

[sei kÞ a=m]

Gud se på m(ig)

 

 

 

                                                        N 497 Nidaros domkirke, Trondheim

Þess(i)r : suku i fi     ll      orÞ :

ioan øirikr                ll      lo=Þenn bkb  

ka=pa=læin              ll      p--(r) : ---a=r

disse druknede i  fjord,  Joan,  Æirik,  Lodin biskop, Kapellan,      <p---r :  ---ar>  

(biskop Lodin druknede 1316 ved et skips forlis)

 

 

 

                                                       N 498 Nidaros domkirke, Trondheim

fuirkul/ fÞirkÞl

--------------------

 

 

 

                                                       N 499 Nidaros domkirke, Trondheim

----Þkb---n---Þ---r- (t)(i)lgu(Þ)---

<---Þkb---n---Þ---r>   til Gud --

 

 

 

                                                        N 500 Nidaros domkirke, Trondheim

kætil

Ketil