Norges innskrifter med de yngre runer

                                                      N 301 - N 400

 

 

 

 

                                                       N 301 Manger kirke

pa=l æina=rso=n : ræist : runa=r Þæs[i----]

stæin Þæna æ(f)t)ir

Pall Einarsson ristede disse runer

---denne sten efter ---

 

 

                                                      

                                                       N 302 Morken

[ba=l ræist runa=r Þesar um Þrilri]

Pall rejste denne sten ved (Trinitatistid)

 

 

 

                                                        N 303 Fortun kirke

A  {A ABCDEFGHIKLMNOPQR}

B  {STVXZ AMOR VINI OOM}

C  {CD...AB}

D  a * f

A   <abcdefghiklmnopqr

B   stvxyz> Amor <vini> <oom>

C   <cd---ab>

D   <a * f>

 

 

 

                                                       N 304 Fortun kirke

hika ihkiporh (Þ)

Helge? Ingeborg? <Þ>

 

 

 

                                                       N 305 Fortun kirke

askautr

Asgaut

 

 

 

                                                       N 306 Fortun kirke

al=fa et ---

Alpha et [Omega]

begyndelse og ende

 

 

 

                                                       N 307 Fortum kirke

aue maria gracia btena dominus lecum benedicta lu in mutie[ribus]

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.

hil dig Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder

 

 

 

                                                       N 308 Fortun kirke

kuÞ

Gud

 

 

 

                                                      N 309 Fortun kirke

(t)r(o)ten min ty mer til Þes at et fa bet=ra

Herre min, hjælpe mig til at jeg får (det) bedre

 

 

 

                                                        N 310 Dale kirke

 mai--

<mai-->

 

 

 

                                                       N 311 Dale kirke

mai H

<mai> H

 

 

 

                                                       N 312 Dale kirke

nikola=uc niy : precbiter : in : lerÞal

   Nikulas ny præst i Lerdal

 

 

 

                                                      N 313 Dale kirke

  nieu kri

<nieu><kri>

 

 

 

                                                       N 314 Dale kirke

sa=n=kte : nikula=us : kiria

   Sankt Nikulas kirke

 

 

 

                                                       N 315 Dale kirke

i : my / i : mn

<i:my/ mn>

 

 

 

                                                        N 316 Dale kirke

h----esk : dy---

datidens graffiti

 

 

 

                                                       N 317 Hafslo kirke

---her er ioron ia=rÞaÞ

her er Jorunn jordet/ begravet

 

 

 

                                                       N 318 Urnes kirke

--uk * ømr * huh-r * sendir * uin sinum astsaml(e)ha kuæÞiu

--og Orm <huh-r> sender sin ven kærlige hilsen

 

 

 

                                                       N 319 Urnes kirke

ha=ldi : hin : hæ=lhi : d=roten : ho=nd : yuir : brynio=lfs : ond:u : Þ=at : se : satt

holde den hellige Herre hånden over Brynjulfs ånd, det være sand

 

 

 

                                                        N 320 Urnes kirke

[ha=ld](i) : (h)(i)(n) : hæ=lhi : d(r)oti(n) : h----

    holde den hellige Herre h(ånden)

 

 

 

                                                       N 321 Urnes kirke

  ar

<ar>

 

 

 

                                                       N 322 Urnes kirke

hin

den

 

 

 

                                                       N 323 Urnes kirke

mag[nus] hin hilg

Magnus den hellige

 

 

 

                                                       N 324 Urnes kirke

lofaÞum

lovprise

 

 

 

                                                       N 325 Urnes kirke

blæsaÞers

velsignet s---

 

 

 

                                                       N 326 Urnes kirke

b=eine

Beine

 

 

 

                                                       N 327 Urnes kirke

maria

Maria

 

 

 

                                                        N 328 Urnes kirke

---(r)----(k)---ir

<----r-----k-----ir>

 

 

 

 

                                                        N 329 Urnes kirke

r(o)a=r ru=(e)--

Roar <rue-->

 

 

 

                                                       N 330 Urnes kirke

x a=rnfiÞr ræist mik

Arnfinn ristede mig

 

 

 

                                                       N 331 Urnes kirke

ga=ut=e

Gaute

 

 

 

                                                       N 332 Urnes kirke

  k b s

<k b s >

 

 

 

 

                                                       N 333 Urnes kirke

blæs----

velsigne

 

 

 

                                                       N 334 Urnes kirke

+ askrimr +

Ásgrim

 

 

 

                                                        N 335 Urnes kirke

or(n) -----------e------

Arn--<-----------e----->

 

 

 

                                                       N 336 Urnes kirke

A  ion

B  ion

A  Jón

B  Jón

 

 

 

                                                        N 337 Urnes kirke

a=rne prestr ui(l) hafa ig<u>

   Arne præst vil have Inga                                                   

 

 

 

                                                       N 338 Urnes kirke

A   [hn i]as[t]bm[l]y : hykm : m

B   ABCDEFGHLIKMOPQ (H)

A    hniastbmly <hykm> <m--->

B    abcdefghlikmopq (h)

 

 

 

                                                        N 339 Urnes kirke

  t mir

<t> mig            

x x x x x x x        

 x x x x x x

  x x x x x

   x x x x

    x x x

     x x

      x

                                         

 

 

 

                                                       N 340 Urnes kirke

. r . u Þ .

< r . u Þ . >

 

 

 

                                                        N 341 Urnes kirke

io=n

Jón

 

 

 

                                                       N 342 Urnes kirke

ornesi

Urnes

 

 

 

                                                       N 343 Urnes kirke

a=ue 

Ave (Maria)

 

 

 

                                                       N 344 Årdal kirke

A  lige=r : pa=le=lifr hæimsieha hin=n er bæÞ undir ser beleitir sdundum

B  Þa=r munu matka=r ma=rher ga=uga sem a duni søfe=r dote=r at=l=la

A  ligger i pallen (bænken) lever tåbelig, den som lejet under sig bløder stundom

B  Dér vil makker mange myldre, hvor på dun sover datter (til) Atle

 

 

 

                                                       N 345 Årdal kirke

A   gut=rit : in nomine : pat=ris : et fili : et spiri

B   tu : santo : amen : tominus : iesus crit=us ame

Gudrid,  in nomine patris et fili et spiritus

sanctus. Amen. Dominus Jesus Christus. Amen.

 

 

 

                                                       N 346 Årdal kirke

guÞ hia=be Þer trautto

Gud hjælpe derer <trautto>

 

 

 

                                                      N 347 Tønjun kirke

+ hafe maria krasia blena tomius stekum benatitaus in mulieribus æÞ be---

Ave Maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et be[nedictus---]

 

 

 

                                                        N 348 Borgund kirke

A   emanuel sabaoÞ aÞo II nai usion agios oÞan II naÞos ælæison II  alfa         æÞ o

B   messias soÞer

C   filæhs artifæhas  II  deus iesus saluat  II  or agios oÞonna  II Þos                  ælæison aæl  II   gaagelai agla

Emanuel Sabaoth Adonai <usion> agios athanatos eleison Alfa et O[menga]

Messias Soter

Filex artifix Deus Jesus salvator agios athanatos eleison <aæl> <gaagelai> agla

 

 

                                                       

                                                       N 349 Borgund kirke

A   + bono bena fin bone bena

B   bæiæfæ

A   bona benigna fin bona benigna

B    <bæiofæ>

 

 

 

                                                       N 350 Borgund kirke

Þettas {K}ir[K}ia=n a {K}irkiuuelle

dette er kirken på kirkevoll (græsslette)

 

 

 

                                                       N 351 Borgund kirke

Þo=rir * ræist * runa=r * Þessa=r * Þan * olaus * mess*o=æpha=n

---r han * fo=r * he=r um

: bøÞe=ge=rÞo=no=(r)ne=r * uæl * o=k * il=la * mikla * møÞe 

g skapaÞu * Þær mer

Tore ristede disse runer at Olavsmesseaften (28.juli)

da han for her forbi

både gjorde nornene vel og ille i stor møje

skapte de mig

 

 

 

                                                       N 352 Borgund kirke

raÞ ret runar

uh blint (e)s lo at

tyde rigtig du runer

<uh> blint er <lo at>

 

 

 

                                                       N 353 Borgund kirke

horio

(horrkarl)?

 

 

 

                                                       N 354 Borgund kirke

måske doppeltlønrune

3/4 + 1/4 = om

 

 

 

                                                       N 355 Borgund kirke

pati

pati

 

 

 

                                                       N 356 Borgund kirke

{K} æ * b {K}

k(yrie)? e(laison)? b(enedictus)? q(ui)?

 

 

 

                                                       N 357 Borgund kirke

kiria=n a=kirkiuuelli a mik

kirken på kirkenvoll (græsslette) har mig

 

 

 

                                                       N 358 Borgund kirke

kuÞ styÞi huæn er mik styÞer til utfærÞar

Gud understøtte alle som unterstøtter mig til udfærd

 

 

 

                                                        N 359 Borgund kirke

{K} l / pl

< K / p l>

 

 

 

                                                       N 360 Borgund kirke

r<a>n t=r<yll>

Ra[g]n[ar]? Dryll

 

 

 

                                                       N 361 Borgund kirke

kn(u)(a)(s)

<knuas>

 

 

 

                                                       N 362 Borgund kirke

m(a)tik biorn siriÞ

<matik> Bjørn, Sigrid

 

 

 

                                                      N 363 Borgund kirke

trnralaba=la=lisa=rnÞa=la=ln

meningsløse lydkombinationer

 

 

 

                                                        N 364 Borgund kirke

tistil mistil ok ønÞiriÞi Þistil

distel. mistel og øndiridi distel

 

 

 

                                                       N 365 Borgund kirke                                    tistil smiso ønÞr le--

   distel smiso øndr le--

 

 

 

                                                       N 366 Borgund kirke

 tilsbnr

<tilsbnr>                                                      

 

 

 

                                                        N 367 Borgund kirke

 tis

<tis>

 

 

 

                                                        N 368 Borgund kirke

klemetr * ræist ru(=n)ar Þesar sunutah Þan er nestr e=r æftt(e)r iol guÞgæte (h)ans o=k in hælka m(æ)r

Klemet ristede disse runer søndag den er nærmest efter jul. Gud vogte ham og den hellige Maria

 

 

 

                                                       N 369 Borgund kirke

  -(u)(Þ) fani sal Þira bæikia

(G)ud modtage begge deres sjæle

 

 

 

                                                        N 370 Borgund kirke

  c l , i

<c l , i>

 

 

 

                                                      N 371 Borgund kirke

  dbc

<dbc>

 

 

 

                                                       N 372 Borgund kirke

 ----t-----a-----

<---t-----a--->

 

 

 

                                                       N 373 Borgund kirke

m=a=ria

  Maria

 

 

 

                                                        N 374 Borgund kirke

f=f

<ff>

 

 

 

                                                       N 375 Borgund kirke

mnri

Mari(a)

 

 

 

                                                       N 376 Borgund kirke

  n : iÞ : rh : i

< n : iÞ : rh : i >

 

 

 

                                                        N 377 Borgund kirke

ka=nuli

  Knud

 

 

 

                                                       N 378 Borgund kirke

kirkia : sa=nkus : kalikr

  kirke sanctus kalk

 

 

 

                                                       N 379 Borgund kirke

fuÞorkh

fuÞorkh[nias]

 

 

 

                                                       N 380 Borgund kirke

  kir

<kir>

 

 

 

                                                       N 381 Borgund kirke

   hi ban a Þo

 den barn er død

 

 

 

                                                       N 382 Borgund kirke

besse

 Bessi

 

 

 

                                                        N 383 Borgund kirke

a=u=e m=a

Ave Ma[ria]

 

 

 

                                                        N 384 Stedje kirke

Þe=nna (:) sta=(f) :(g)a=f : siÞhriÞ : a hu[a=le f]irir si=olo a=r=ndo=rs o=k se=r til misku=na=r

denne staf gav Sigrid på Kvåle for Arndors sjæl og sig til (Herrens) nåde

 

 

 

                                                       N 385 Stedje kirke

 asuin

<asuin>

 

 

 

                                                       N 386 Stedje

olafs kunukr skaut mili stæina Þe(s)a

  kong Olav skød mellem disse sten

 

 

 

                                                       N 387 Kaupanger kirke

ionsmæsodahr er nu

Jonsmessedag er nu

 

 

 

                                                       N 388 Kaupanger kirke

ek t=rui a guÞ

jeg tro på Gud

 

 

 

                                                        N 389 Kaupanger kirke

petronile

Petronilla

 

 

 

                                                       N 390 Hopperstad kirke

[ + koÞ trotin hialpi (s)a(l)o + k(æ)til(s) ]

    Gud Herre hjælpe Ketils sjæl

 

 

 

                                                       N 391 Hopperstad kirke

[ + hær huilir : unÞir : a=rn  II  finÞr : iaua=r(t)c : son ]

     her under hviler Arnfinn, Håvards søn

 

 

 

                                                       N 392 Hopperstad kirke

loka=r fa=l loka=r sin i loka=rpo=nom

  Høvel skjulte sin høvl i høvlspåner

 

 

 

                                                      N 393 Hopperstad kirke

nu * er * ba=lm * sunua=fta=n

troten * hia=be * ÞæimI Ima=ne *

er * Þesa=r * runa=r * ræist * sua Þæim *

er * Þær * ræÞr +

dansk:

nu er palmsøndags-aften.

Herren hjælper den mand

som ristede disse runer, også den

(mand) som tyder (runerne)

deutsch:

jetzt ist Palmsonntag abend

Herr, helfe dem Mann

der diese Runen ritzte, auch den

(Mann) der (diese Runen) deutet.

 

 

 

                                                       N 394 Hopperstad kirke

fuÞorkhnias

fuÞorkhnias[tbmly]

 

 

 

                                                       N 395 Hopperstad kirke

a=ue ma

Ave Ma[ria]

 

 

 

                                                       N 396 Hopperstad kirke

kuÞ min ok hi ælak ma=ria

min Gud og den hellige Maria

 

 

 

                                                       N 397 Hopperstad kirke

kirkiu

 kirke

 

 

 

                                                        N 398 Hopperstad kirke

su=nr

 søn

 

 

 

                                                        N 399 Hopperstad kirke

glo=ri(a)

gloria/ære sml: Lukas2, 14

 

 

 

                                                        N 400 Hopperstad kirke

hælh(e)

  Helge