Norges innskrifter med de yngre runer

                                                 N 201 - N 300

 

 

 

 

 

                                                         N 201Storhedder

fuÞorkhniastblmøæ hi

fuÞorkhniastblmøæ <hi>

 

 

 

                                                       N 202 Storhedder

fuÞorkhniastbm----

fuÞorkhniastbm[øæ]

 

 

 

                                                       N 203 Storhedder

fuÞorkhniastblmæø

fuÞorkhniastblmæø

 

 

 

                                                        N 204 Storhedder

fuÞor

fuÞor[k]

 

 

 

 

                                                       N 205 Storhedder

fuÞ

fuÞ[ork]

 

 

 

                                                       N 206 Storhedder

------or----

[fuÞ]or[k]

 

 

 

                                                        N 207 Storhedder

 fuÞ(o)rkhn

fuÞorkhn[ias]

 

 

 

                                                      N 208 Ryen

(Þ)---ar---n:---s---Þ: :itak-rtu : in kunar : ra[isti] : s[t]a[in] : Þono (b)ru(Þ)ur sin

<Þ---ae--n><---s--Þ><Þitak-rtu> en Gunnar rejste denne sten (efter) sin broder

 

 

 

                                                      N 209 Oddernes

a(f)t Þuri niriÞsI Isun isI Istain sa

efter Thore Neridsson er denne sten

 

 

 

                                                       N 210 Oddernes

a ayintr x karÞi x kirkiu x Þesa x kosunr x olafs x hins x hala x a oÞali x sinu x

  Eyvind gjorde denne kirke, Olafs gudsøn sin hellige, på sin ejendom

 

 

                                                       

                                                       N 211 Søgne

auintr : risti : stin : Þina 

aftir : kunuat : sun sn

Eyvind rejste denne sten

efter sin søn Gunnhvat

 

 

 

                                                       N 212 Huseby

her skiptir : mørkone

her skifter markering

"grænsesten" mellem Huseby og Lunde                                                    

 

 

 

                                                       N 213 Skollevoll

ranuauk : raisti : stain : aftir : akmunt 

hrabisun : uar sin : skokr : b[riuÞi]

Rannveig rejste stenen efter sin mand Ogmund

Hreppsson, Skog huggede (runer)

 

 

 

                                                       N 214 Framvaren

rist : (a)inriÞi : at : u(s)tæn :

ristede Einride efter Eysten

 

 

 

                                                       N 215 Flekkefjord (nes) kirke

[gunr : bioas:sun : ligr : hr]

 Gunnar Bjørnsson ligger her

 

 

 

                                                       N 216 Tonstad kirke

A  [pkrus : paullus : an(t)ræas markus : maria :

    matjius uukis : iohannisi t(æ)tra:krama:ton: ag(l)a

    : akios : annail : missæai ; iesuk : gristi : gu(Þ)]

B  [maria s m * hila : iesus : krists : tit(r) hakon ]

A  Petrus, Paulus, Andreas, Marcus, Maria,

    Mattheus, Lucas, Johannes, Tetragrammaton, Agla,

    Agios, <annail> Messias, Jesus, Kristus, Gud,

B  Maria, salige hellige mø, Jesus, Kristus, Tetragrammaton, Hakon

 

 

 

 

                                                       N 217 Ålgård

risti stin Þina

rejste denne sten

 

 

 

                                                       N 218 Lund kirke

[ra=ngn(e) (s)]

Ragner <s--->

 

 

 

                                                        N 219 Lund kirke

[ranu=æig]

Rannveig

 

 

 

                                                       N 220 Lund kirke

 [ilÞa]

<ilÞa>

 

 

 

                                                       N 221 Orrestad

l(i)k(i) (m)unu l(i)fa hn(t)a

  længe skal leve <hnta>

 

 

 

                                                       N 222 Eigersund

--i : staina : Þis(a)

 --- haftir : (e)---

(rejst)e denne sten

 efter <e---->

 

 

 

                                                       N 223 Njærheim I

kautr : r(a)[isti : stain : Þa=na :  II  srkÞukrk----]

+ aft : staina(r)[: bruÞur : sin x  II in : ulfrikr :---]

Gaut rejste denne sten efter sin broder Stainar,

en Ulfrek sorgtung gjorde (korset)

 

 

 

                                                       N 224 Njærheim II

--biorn : kla---

----ruÞur : sin +

--bjørn <kla--->

-- sin broder

 

 

 

                                                       N 225 Klepp I

A   Þurir ; harÞar : sunr : raisti : stain : Þina :

     aft : oskarÞi : kuon : sina : (t)u(t)ur : kunars :

B   bruÞur : halka : o : klabi +

A   Thore Hordsson rejste denne sten

     efter sin kone Åsgerd, Gunnars datter, 

B   Helges broder på Klepp

 

 

 

                                                        N 226 Klepp II

---hiÞin : ---

---bau(Þ)[uar]--

  Hedin

  Botvar

 

 

 

 

                                                       N 227 Klepp kirke

[artiÞ : er : ikibrha=r : kara : totr : Þru : nom :

æpter : krosmesst : um * uarst

+ huær : sa : maÞ(e)r : runar : Þec : sar : Þa : sy[ng]e :

bater : noster : fyrer : søl : heÞnar :

haalbe : kuÞ : Þæim : er : suæ : kerer ]

Årtiden er Ingebjærg Kåredatter sjælemessedag, tre nætter

efter krossmesse om forår. (6. mai)

Hver mand, som ser disse runer, synger

Paternoster for hendes sjæl.

Gud hjælpe den, som det gør.

 

 

 

                                                       N 228 Tu

hailki : raisti : stain : Þon : aft kaitik bruÞur sin

 Helge rejste denne sten efter sin broder Ketil

 

 

 

 

                                                       N 229 Erga

fuÞorkhniast[bmly]

  fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                      N 230 Reve

auktktil kkka=r : iito runa[r]

arnktil : kita : rit : runar

<aukt> Ketil <kkkar> <iito> runer

Arnketil, Ketta ristede runer

 

 

 

                                                        N 231 Bore kirke

+ artiÞa : tahr : stæins ---

+ suains : er : siøu notom æft[ir : høl----]

Årtidsdags Steins--    (sjælemessedagen 8. november)

Svens er syv nætter efter allehelgensdag (1. november)

 

 

 

                                                       N 232 Bore kirke

[ + kyÞa : a=ntaÞish : tu]æm natum [fyrir: kakntah a*rlo : ahmutr]

[ + st-------n : antaÞesk : æi]ni : not : æftir [+ bønetiktus:mæsu]

[Þo------io-----htaiask: tio Þiom * farir ol=u x]

Gyde døde to nætter før gangdag (25.april) Arlo Ogmund.

St(einunn) døde en nat efter Benediktusmesse (21. marts)

<Þo---><io---> døde ti nætter før Olafsmesse (29. juli)

 

 

 

                                                       N 233 Bore kirke

A    ---ina : ok (l)-------(Þ)ena--

B    (t) : ker(a)---

A    (st)en og <l---> denne

B    (lo)d gøre

 

 

 

                                                      N 234 Bore kirke

+ a(r)(t)iÞ : (a)nbiarnar :---

  Årtid Arnbjørns  (Arnbjørns sjælemessedag)

 

 

 

                                                      N 235 Bore kirke

sikriÞ : antaÞisk fim notom fyrir botolf-------

Sigrid døde fem nætter før Botulfsmesse  (13. juni)

 

 

 

                                                       N 236 Sele

A  (m)a(l)(i) : es : a : s(t)ain(i) : Þessu(m) : a--------

     uorb : likia : hols : til---

B   : at : aign : auk : at : oÞli : e ---:---

A    Aftalen er skrevet på denne sten

       skæve linier holder til

B     at eje og at arve <e--->

 

 

 

 

                                                        N 237 Seler

A  [u(n) ri(s)(t)i : s(t)in Þinsi : iftir : al : b----- ma : sin : ulf(r)k(r) : (h)iu(k)]

B   [+ (h)ialbl : kuÞ : sal : Þ(i)---- ra(Þ) rt------------]

A   Unn rejste denne sten efter <al><b---> sin makker, Ulfrik huggede (runer)

B   Gud hjælpe denne sjæl,------------- tyde ret

 

 

 

                                                      N 238 Skjæveland

[----i(s)t runar Þisar * u(n)* -----su(n) (a)(f)t-----]

-ristede disse runer Unn-------søn efter-----

 

 

 

 

                                                       N 239 Stangeland

Þur(b)(i)(u)(r)(n) : skalt : ra(i)sti s(t)n (Þ)(e)n(a) aft :

s(o)(u) : Þuri : sun : sin : is o : (t)on(m)arku (f)il

Thorbjørn Skalt rejste denne sten efter

<sou> Thore sin søn, han fald i Danmark

 

 

 

                                                       N 240 Tjora kirke

+ artiÞa : thr : biarnar : ulfkøis : sunar : 

er : tuæim notom : fyrer : mario : [messu :]

stæin---

Årtidsdagen (for Biarne Ulfgeirsson

er to nætter før Mariamesse (25. marts)

stenen (rejste -------)

 

 

 

                                                       N 241 Sola

[---Þur sin----]

<---Þur> sin

fader / broder

 

 

 

                                                       N 242 Mælhaug

inskriften er ulæserlig

 

 

 

                                                       N 243 Helland

[ ---- ]

<----->

 

 

 

                                                       N 244 Helland

  x skarÞi : risti : stin : Þana : iftir :

: biafa : sun : sin : harÞa : kuÞan : man :

Skarde rejste denne sten efter

sin søn Bjalfe, har det godt mand

 

 

 

                                                       N 245 Helland

ÞurmuÞr * risti : stin : Þono aft : Þrunt : sun sin

Thormod rejste denne sten efter sin søn Trond

 

 

 

                                                       N 246 Byberg

hans

hans

 

 

 

                                                        N 247 Skadberg

[a](l)(h)usmin ræisto stæin Þana æftirskarÞ=a (æ)(n) Þæir tr(u)(k)(a)

[e]rfi hans

Ølhudmænd rejste denne sten efter Skarde, da de drak 

hans arveøl

 

 

 

 

                                                        N 248 Madla kirke

A  + esse krucem tomini fugite pa=rtes atue=rs :uicit leo* de tribu iuta ratiks ta=uit

B   kuatuo=r grana : inpenta=lum : kuo fon[te tul]it aa=ro=n * iessus * kristus

C   ma=rikus ma=Þeus lukas ioh---hannes

D   tetragramaton : at pha e=t o :

latin:

A   Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo tribu Juda, radix David.

B   Quatuar grammis i petalon quo fronte tulit Aaron, Jesus, Christus.

C   Marcus, Mattheus, Lucas, Johannes

D   Tetragrammaton, Alpha et O[menga]

dansk:

A    Se ! Herrens kors, flygte, I fjendelige magter, Sejret har løven af Judastamme,                     Davids rødder.

B     Firebokstavtegnet (Jhvh) som Aarons sønner bar på panden. Jesus Kristus

C     Marcus, Mattheus, Lucas, Johannes,

D     Tetragrammaton, begyndelse og ende

 

 

 

                                                        N 249 Bø

ko=lbiørn : het ma=Þr : er bioke : her

Kolbjørn hedder manden, han byggede her

norsk-dansk ordbog, side 21:  bjoge = arbejde af alle kræfter

 

 

 

                                                       N 250 Stavanger, domkirken

[ø=yulfr(eist) r(una)r]

Øyulf ristede runer

 

 

 

                                                       N 251 Stavanger, Mariakirken

x katil : raisti : stain : Þina : haftir : iuruni : kunu : sina : tutur : uÞurm

     Ketil rejste denne sten efter sin kone Jorunn, Udorms datter

 

 

 

                                                       N 252 Stavanger

+ alf(k)(a)ir : bristr : raist : stain : Þina _ aft : arlik

trotin : sin : is æin uas : urarni ; uiltr : is han :bariÞisk :uiÞ olaif

Alfgeir, præst, rejste denne sten efter

Erling sin herre, er allene var <urarni><uioltr> er, han kæmpede med Olav

 

 

 

                                                       N 253 Årdal kirke

[artiÞ : ha]luarc : er : æine : not ::æftir :

[alra : hæl]hra : mæso : tah : bruse : ræist :

Årtid Hallvards er en nat efter

allehelgensmessedag, Bruse ristede (1. november)

 

 

 

                                                       N 254 Fister kirke

[s]imun : prester : læt : re-----------------------------------------------sso

Simon præst lod ri(ste runer) --------------------------------------(me)sse

 

 

 

 

                                                       N 255 Fister

 ayt

<ayt>

 

 

 

                                                       N 256 Hesby kirke

+ : eua : kaim : aÞÞam : be : gus :

   + Eva, Kain, Adam, bede (til) Gud

 

 

 

                                                        N 257 Talgje kirke

A ---uiÞ : a=nlat : sit : ----

B  ---es : kirkio : Þæsse * til : ke=rÞa=r

C  ---te : til : uista=r : ua=ln ----

D    --l : dyrÞa=r : o=uk : ga=f : til : segs ------

A   ---ved sin død---

B   ---til bygning af denne kirke

C   --til ophold (med hus og kost)

D   --til ære, og gave til seks (mænd)

 

 

 

                                                      N 258 Talgje kirke

Þessa=r : runar : reist : eind=riÞ(i) : prest=r : i=ons:son :

o=k : b(i)(Þ)(i)t : fyr(i)r : mik

disse runer ristede Eindride Jonsson, præst,

og bede for mig

 

 

 

                                                       N 259 Sørbø

x ÞurmuÞ[r : auk] : ÞurkarÞr : ræistu : stæin : [Þina aftir kaut (faÞur sin)]

     Thormod og Thorgerd rejste denne sten efter deres fader Gaut

 

 

 

                                                       N 260 Sørbø

A   soenki x resti x sten x Þena x

B  ----Þront x boroÞur x sin z

       Sveinke rejste denne sten

       (efter) sin broder Trond

runeindskriften læses fra højre til venstre

 

 

 

                                                       N 261 Hauske kirke

[artiÞd=rtahe=r osolfs a hælhalante :

e=r feo=ro=u notu]m : æftir halua=rs:mæ[ssu]

Årtidsdagen (for) Åsolfs på Helland

er fire nætter efter Hallvardsmesse

 

 

 

                                                       N 262 Bru

A   adonai in : ici

B   k+a=n krtto   II ma=b + -- m

A Lord <in> Se!

B   <k> + <an> jeg tro <m ab> + <--m>

 

 

 

                                                      N 263 Bru

A   i-khitdiush   II  ba=kmik   II  kr{U}   II --- II ----

B   serbensa=r a=ri(e)s leo   II  ue=rmis   II  a=reto=n

A  <i-khitdiush>  <bakmik>     <krU>------------------

B   slange, vædder, løve, orm, Arreton

                                     {OLAUS} {Jehovah}

 

 

 

                                                      N 264 Utstein kloster

A  biÞer : firir

B   + biÞir firir * sial * [ransuala=u]

A beder for

B  beder for Ragnvalds sjæl

 

 

 

                                                       N 265 Utstein kloster

fr[ater] * gregorius

  pater Gregorius

 

 

 

                                                      N 266 Avaldsnes kirke

[mikial mariu nistr]

Mikael (er) nærmest Maria

 

 

 

                                                       N 267 Avalsnes kirke

--: (t) ---f---k--(u)a=k(a)(l)---(a)u(a)

        datidens graffiti

 

 

 

                                                       N 268 Sandeid kirke

suæin {P}res{T} : {LET} b[e]r[ja] mik

    Svein, præst, lod slå mig

 

 

 

                                                       N 269 ukendt ???

A ---gr : erlin---  II   ---e hans

B   ---ghr : e----  II  ----on : kue----

A   (Årtidsda)gs Erlings <--e> hans

B   (Årtidsda)gs E(rlings) <--on> <kue--->

 

 

 

                                                       N 270 ukendt ???

ha=ra=lr

ko=n=u=nkr leifr

ur

Harald

kongen Leif

<ur>

 

 

 

                                                       N 271 Gjerde kirke

A   + arlantr : rist : runar : Þisa(r)

B    + aftir : alui : faÞur +

A   Erlend ristede disse runer

B   efter (sin) fader Ôlve

 

 

 

                                                       N 272 Gjerde kirke

ketil : seti : stein : Þena : eptir : fin : mak : sin

Ketil sætte denne sten efter sin makker Finn

 

 

 

 

                                                       N 273 Grindheim kirke

x ÞormoÞr : raisti : stain : Þana x aftir : ÞormoÞ : suiÞanta : foÞur sin x

     Thormod rejste denne sten efter sin fader Thormod Svidande

 

 

 

                                                       N 274 Nerheim kirke

ormo=r gun:ilta=rsun gærÞi mæk

   Orm Gunhildsson gjorde mig

 

 

 

                                                      N 275 Strandebarm kirke

[a=f * uilirr : ka=rtur : o=mmunt---r:s]

      her hviler Gærd Ogmundsson

 

 

 

                                                       N 276 Strandebarm kirke

østæin baÞ Þæs at Þæna stæin sky=lti læ[gia]

   Eystein bad om at denne sten skulle lægges

 

 

 

                                                       N 277 Odda kirke

[+tn : artiÞ:æikikiarkrar : ir : Þrimr : iattim      II     firæ : mariu:messo : i : kostu]

   den årtidsdag Ingebjørgs er tre nætter før Mariamesse i fasten (22. marts)

 

 

 

                                                       N 278 Jåstad

ma(r)(k)(u)s markÞi

Markus markerede/ ristede

 

 

 

                                                       N 279 Opedal kapell

[+ ar]tiÞ æiriks er * Þa : er fim no[tom] ----------------er-------

 Årtid Eiriks er når det er fem nætter (før eller efter) --------messe

 

 

 

                                                        N 280 Kinsarvik kirke

[+ (h)er hui(lir) ma=rkuæia]

    her hviler Margareta

 

 

 

                                                       N 281 Kinsarvil kirke

[+------riahp * ioru----r----m----k noiam æptir brÞt-----*--]

 (Årtids)dagen Joru(nds) er (fire) nætter efter Bartol(omeusmesse) (24. august)

 

 

 

                                                       N 282 Trå I

  --l x i(u)

<--l><iu--->

 

 

 

                                                       N 283 Trå II

t ou=arkar x karÞir x is x kuinn x k----

<t> voldsværk beklages, er kvinde <k--->

 

 

 

                                                       N 284 Trå III

sikat---------------ni x uritar x uritar x uilki x -----------------

jeg ikke ser (runer) og ikke urette (runer) urette slet ikke

 

 

 

                                                       N 285 Mølster

datidens graffiti

 

 

 

                                                       N 286 Os kirke

aka=lit

påkaldelse

 

 

 

                                                       N 287 Bergen

A + : Þo=rberker : erlenssun     ------------            B   -nuo=ru : ko=no : sna---

       : Þri:m nottom : æftir : bo---------------                 ---rar : en fiÞr gerÞi +

         Torberg Erlendsson (lod rejse denne sten) efter sin kone (Gun)nvor,

         tre nætter efter Bo(tulfsmesse) (17. juni) ----Gunnv)or, en Finn gjorde (stenen)   

 

 

 

                                                        N 288 Bryggen, Bergen

uikigr--

Viking

 

 

 

                                                      N 289 Bryggen, Bergen

A   trotin=n : um a=lla : fram : o=k Þu sturk : mit : til a=l=lra go=Þra : lut----

B  trotin=n : iis :us krist=ur :sair bæÞe :er guÞ o=k maÞa=r :høyr :a=kal=l mit:-

C   Þik o=k ma=riu : mo=[Þor]

A   Herre fremfor alle og styrke du mig til alle gode ting ---

B   Herre Jesus Kristus som både er Gud og menneske hør min bøn---

C   dig og bede for mig, barmhjertighed fra dig og moder Maria

 

 

 

                                                       N 290 Bryggen, Bergen

A    x rani x

B    fuÞorkhniast[bmly]

A    Rane

B    fuÞorkhniastbmly

 

 

 

                                                       N 291 Bryggen, Bergen

A  hagon raist mig o=g en suæinen a mig

B  ba=rÞamæg x marta fa=nn Þææm er ræist mig

A Hakon ristede mig og en Svein har mig

B  Kampmakker Marte fandt denne, han ristede mig

 

 

 

                                                      N 292 Bryggen, Bergen

fuÞo[rk---]

fuÞork---

 

 

 

                                                       N 293 Bryggen, Bergen

A   isakr Þor(e)-r a mik i ro=ni      B -------

C   isakr

D   fuÞorkhnisa

A   Isak Thore har mig i "Ronni"        B -------

C   Isak

D   fuÞorkhnisa

 

 

 

 

                                                       B 294 Bryggen, Bergen

fuÞor[k---]

  fuÞork

 

 

 

                                                      N 295 Bryggen, Bergen

 

iikimaæfii

<iikimaæfii>

 

 

 

                                                       N 296 Haus kirke

[orm : iati : iÞ : k(l)Þri : Þisu : Þah : Þorra : k---]

  Orm lade <iÞ> <klÞri> disse dage Dorra <k--->

 

 

 

                                                      N 297 Hamra kirke

her : nid=ri : firir5 : huilir : iumfru : ma=rgretta :

biÞir : pate=r:nost=e=r : firir : henna)r : saal :

her nedenfor hviler jomfru Margreta,

bede Fadervor for hendes sjæl

 

 

 

 

                                                       N 298 Hamra kirke

ilo u(e)r:r tuan Þr hulf oisk :

ok fukl Þr t(e) Þo(g)u

mod ondt vinner duen der hvor den frygter himlen vælter

og fuglen der ikke tager tilflugt

 

 

                                                       

 

 

 

                                                      N 299 Hamre kirke

  hip

<hip>

 

 

 

                                                       N 300 Eikeland

[r](a)isti : kumlu : Þita : af(t)[ir----]

     rejste dette kuml efter----