Runeindskrifter fra Medelpad

 

 

 

 

                                                  M 1 Nolby

biarksuain uk sihuastr uk friÞi raistu stain dinsa aftiR buri faÞur isin in farÞaihn markaÞi

Bergsven og Sigfast og Fride rejste denne sten efter deres fader Burg, en Fardreng ristede (runer)

 

                                                  M 2 Svala

oskir barÞi 

Asgeir kæmpede

 

                                                  M 3 Berga

alruÞuÞr ak sihr(a)if ritu stin ÞinabtiT kiskik faÞur sin ak abtiR tisi muÞur sina

Altrudr og Sigreif rejste denne sten efter deres fader Gisking, og deres moder Disa

 

 

 

                                                  M 4 Attmarby

---uki raisti st[ain ---

.....]f(u)r austr miR i(k)[uari] (i)aisinsiltaikan---

-------[markaÞ]i stain Þin[a]

  <---ugi> rejste stenen -----

  -fur østerud med Ingvar <iaisin siltaikan>--

  - ristede denne sten

 

 

                                                  M 5 Attmarby

hokun lit rita stin dinoI IobtiR skukna bruÞur sin auk abti(R) alÞruÞi muÞur sino kuÞ hialbi Þira salu aukI IkuÞ muÞiR

Hagon lod rejse denne sten efter sin fader Skygne og efter sin moder Altrud, Gud og Guds moder hjælpe deres sjæle 

 

 

 

                                                  M 6 Målsta

[(a)(n)]ut riti stin Þina (a)[f]ti[R] ha[kun ]faÞ[ur sin]

Anund rejste denne sten efter sin fader Hakon 

Indskriften er næsten ulæserlig  

 

 

 

                                                  M 7 Tuna

Þ(u)rs(t)i(n) riti stin Þin[a eftiR ----------- f]aÞur : sin : hakun markaÞi 

Thorsten rejste denne sten efter sin fader ----------, Hagon ristede (runer)

 

 

 

                                                  M 8 Sköle

tulha riti stin Þi(n)(o) abtiR salua u[k at biurn s]unu si[n(a)]

Dolga rejste denne sten efter sine sønner Salve og Bjørn

 

 

 

 

                                                  M 9 Selångers kyrkogård

[siuhurÞ auk ÞuriR haÞin auk harsR raistu stain ÞinaI IabtiR ÞurÞ siarÞu faÞur sin] 

Sigurd og Thorir (og) Hedin og Hersir rejste denne sten efter deres fader Thord <siardu->

 

 

 

 

 

                                                   M 10 Selångers kyrkogård

------uniR ka[rl uk a]ni ritu stein Þino aftiR ......................sin

<----uniR> (og) Karl og Anne rejste denne sten efter deres ................

 

 

                                                  M 11 Högom

kunuÞr auk ÞurkairÞI IÞaun [l]itu raisa st(a)(i)(n) aftiR Þurstain sun sin in arn auk auntr [uaru] bruÞr hons

Gunnud og Thorgerd de lod rejse stenen efter deres søn Thorsten, en Arn og Øynd var hans brødre

 

                                                  M 12 Silje

[--litu raisa stain Þins(a)]

---lod rejse denne sten

 

 

 

 

                                                  M 13 Oxsta

(--au ---n---uissi)----------------(ru)naR 

<---au---n> <-uissi--->---------- runer

 

 

 

 

                                                  M 14 Byn

[sik]u[RÞ] suain auk hr[ÞuR ritu] stai(n) Þina abtiR [ihul] foÞur sin

Sigurd (og) Sven og Hard rejste denne sten efter deres fader Igul 

 

 

 

                                                  M 15 Sköns kyrka

biurn riti stain Þino aftiR ufriÞ auk at un sunu sin

Bjørn rejste denne sten efter sine sønner Ofred og Unn

 

 

 

 

                                                  M 16 Sköns kyrka

biurn raiti [....................]Þur sin : kuÞ hiabi [ant hans ...............]ti runaR

Bjørn rejste............sin (fa/bru)der Gud hjælpe...............(ris)te runer

 

 

 

 

                                                  M 17 Sköns kyrka

[----raisti stain Þinsa aftiR ulaif-------------------------------------i run-------] 

rejste denne sten efter Oleif----------(rist)i run(er)

 

 

 

 

                                                  M 18 Timrå kyrka

[--- Þinsa oii uar ufÞ krim stai saiu uÞ iauoatinoti] 

  denne <oii> var på Krim, står <saiu> ud <iauoatinoti>