DR DKSJy38  Maltstenen

                                       falsum eller ægte?

 

I april 1987 blev verden bekendt med en enestående fund.

En helt overvældende interesse fra pressen og offentligheden blev vist for denne runesten.

Meget stille virker sagen om Maltstenen i dag.

Runeindskriften er anbragt i lodrette og vandrette linier.

Maltstenen gengiver en fudark, som kun kendes fra Gorlevstenen, der blev fundet i 1921.

Et lille mandshoved er indridset ved siden af Gørlevs fudarken.

Vistnok står den oldnordiske fudark i den lodrette linie, men på stenen blev brugt to varianter af runen N.

Den ældre form med den til højre hældende tværstreg (bistav) og den yngere form, den såkalkdt kortkvistrune, som findes i fudarken.

Den vandrette placering af linier har parallellen med den Store Jellingsten.

Den vigtigste del af indskriften - ordvalg - viser manglende kendskab til datidens sprog. Brug af fremmed ord kan ses tydeligt.

 

Runologen Marie Stocklund mente, at det ikke er nødvendigt, at diskutere for og imod indskriftens ægthed. Hendes opfattelse af indskriften er, at indholdet er mystisk mytologisk og beslægtet med Edda sagaen.

 

Mange runeindskrifter starter ikke med det første ord i den første linie. To gode eksempler er Glavendrup-og Tryggevældestenen. Begge indskrifter, som er skrevet i lodrette linier, starter med den første ord i den tredje linie. RAKNHILTR

På Maltstenen starter indskriften med det første ord i den anden linie. UIFRÞUR

 

Siden den første analyse af runerne i april 1987 og bogen "Maltstenen" af Karin Thuesen fra 1990, blev runeindskriften revideret.

Min tolkning er bygget på disse nye oplysninger fra bogen "Runestenen fra Malt" af Sven Åage Knudsen 1991.

 

Stenens kvalitet er meget lav.

Som bygge- eller vejbelægningsmaterial ville være stenen ikke god nok. Stenen viser en lagdelt struktur.

Mange brudlinier, revner og skadede stenpartier ville give en ægte runemester grund nok ikke at bruge denne sten. Hvis man sammenligner Maltstenen med alle kendte runesten, må man konstatere, at Maltstenen er enestående med sin virkelig dårlig kvalitet. Ingen ægte runemester ville bruge sådan en dårlig sten.

 

At Maltstenen ikke er omtalt i 1600-tallets registreringer taler også for et falskeri. Området af fundstedet var ikke opdyrket før 1800-tallet. Man ville have set Maltstenen. Maltstenen har ingen tilknytning til en grav. Ingen grav blev fundet i nærmere området. En del af information om indskrifteerne og runefudark har falskneren hentet fra Gørlevstenen, som stammer fra 925 - 945. Gørlevstenen blev fundet 1921.

 

På Gørlevstenen står følgende indskrift:

Side A:

ÞIAUÞUI : RISÞI : STIN : ÞANSI : ---------------------------------Godvi rejste denne sten

AFT : UÞINKAR :----------------------------------------------------------efter Odinkar

FUÞARK HNIAS TBMLR :----------------------------------------------fudark

NI UTU AL KUMS----------------------------------------------------------ej ud af kuml

Side B:

ÞMKIIISSSTTTIIILLL:-------------------------------------------------------distel, mistel, kistel

IAK SATA RUNA RAT-----------------------------------------------------jeg satte runerne ret

KUNI ARMUTR KRUB-----------------------------------Gunnars armod gravede (ham ned) 

 

I navnet ÞIAUÞUI er runen A ristet for meget.

Den henvisning til det islandske djod for folk er forkert.

ÞIAUÞUI hedder ÞIUÞUI med betydning Godvi.

Læs mere om ÞIUÞ  = god på side DIUD.

 

Odinkar er identisk med Odinkar fra Hedebystenen, 943.

Gunnar er identisk med Gunnar fra Rökstenen, 970

 

Erik Moltke mente, at NIUTUALKUMS burde deles således:

NIUTU AL KUMS og skulle betyde nyde kumlen.

(svensk: hjuta)

Han henviser til indskriften på Nørre Næråstenen:
ÞURMUTR NIAUT KUBLS

Spørgsmålet er: hvem skal nyde hvad?

Dette NIAUT står uden skilletegn og er derfor så "vanskelig" at forstå.

Men NIAUT fra  Nørre Næråstenen og NIUTU fra Gorlevstenen skal ses i kontekst af indskrifterne.

NI AUT betyder "ej ud". NI UTU betyder "ej ud".

Nørre Næråstenen stammer fra 775 - 795.

Tiden er kejser Karl den Store.

Kong Widukind fra Saksen flygtede to gange to Danmark. Han ville ikke være kristne. Denne runeindskrift reflekterer hele situation.

ÞURMUTR = Thor, hans navn skal aldrig ophøre at være.

ÞURMUTR skal aldrig ud af stenen.

AUT er med sit A typisk tysk, beslægtet med det engelske "out"..

Runeindskriftenpå Gørlevstenen fortæller at fudarken aldrig skal ud af stenen.

 

Maltstenens indskrift lyder spledes:

1. de lodrette linier:

SUAAI TITUL TITUL------------------------------------------Svaai titel, titel

Den anden rune A i ordet SUAAI er en ristefejl for "svani = svane titel

 

 FUÞARK HNIAS TBMLR------------------------------------fudarken

 2. de vandrette linier:

HUARISI ALISTIÆSA HUARIS------------------ndsfata sratbarts ndsfat (som lønruner)

>rækkefølgen af runerne er rent tilfældig<

 

UIFRÞUR KARÞI AFR AFTA SINI FAUÞR KUL

Vifrdur kardi /afr) efter sin fader Kol

>>Der findes ingen navn Vifsdur, måske er det en fejlristning for Durulf<<

Der findes navnet HARDRUDR på Gårdby-stenen, Öland - i begge indskrifter er den sidste rune R ristet forkert - det burde være den 5. rune af fudarken og ikke den 16. rune R.

Et afR findes på Sö 195 Brössike-stenen, men der betyder afR "havde" - afta sini er grammatisk atypisk for datidens sprog - sini er ristet før fader - Kul er ristet efter fader - kardi kubl mangler - i  faudr er runen U fejlplaceret.

En ægte runeindskrift fra 800 - 1000-tallet ville se sådan ud:

>>ÞURULFR KARÞI KUBL ÞAUSI AFT KUL FAÞUR SIN<<

               Thorulv gjorde (dette kuml) efter sin fader Kol

Ordstillingen i runeindskriften henviser, at runeristeren er fra nutiden.

Måske var han en af studenterne fra den nærliggende Skole.

 

FINR FALS TAITI RUNÆR----------------------------Finn falser fine runer

 

FALS er et nytysk ord med betydning "falzen".

TAITI er den fonetiske form for engelsk "tidy".

 

UAIUIN RUNÆR SULI ALTA HUAR Þ UTU

vievin runer skulle aldrig vard ud

UAIUIN lyder ligesom Weihwein, vievin, men vievin eller vievand var ikke kendt før Harald Blåtands døb og ankommst af den katolske kristendom til Norden.

ALTA betyder aldrig og er kendt som AILTI fra Glavendrup- og Tryggevælde-indskriften.

Efter HUAR står et tegn som ligner tre pile openpå hinanden. Som lønrune betyder dette tegn runen Þ.

UTU er identisk med UTU fra Gørlevstenen og UTI på Ny Larskerstenen(1).

 

TUUUT BILIKAKR TURRAKI--------------------------bdddb marahrhf bdfkrha (som lønruner)

rækkefølgen af runerne er rent tilfældig

 

T(U)L(?)I-----------------------------------------------------------------------------tuli?

 

Hvem ellers har ristet disse runer, han var ingen samtidig med 800-1000-tallet.

Kun en amatør med kendskab til nogle runeindskrifter og en forkærlighed til en makabre fritidsbeskæftigelse kan fremstille sådan noget.

Måske var det runeristerens hensigt at stenen aldrig skulle ses af efterverden, derfor har han gravet stenen ned i jorden. Stenen blev fundet gravet ned under jorden.

Indskriften er mere end jorden nær.

Ud over de ord som står på Maltstenen, indholder teksten ingen skjulte formuler eller hemlige budskaber.

Når man kigger på det lille mandshoved ved siden af Gørlev-fudarken, kunne man mene at det viser tungen.