Runeindskrifter fra Maeshowe   

                                             Or Barnes 1 - 33 

 

 

 

                                                      Or Barnes1, Maeshowe

Þat ir uikin=kr ---..a=kom utir hir til

det er viking <---a> kom under her til

 

 

 

 

                                                     Or Barnes2, Maeshowe

(e=y)o=lfr ko=læins so=nr ræest=ru=na=r Þesa=r haut

     Eyjolf, Kolbeins søn ristede disse runer her

 

 

 

                                                    

                                                     Or Barnes3, Maeshowe

Þorer fomir

Thorir <fomir>

 

 

 

 

 

                                                      Or Barnes4, Maeshowe

A    Þat * man * sat * er * ek * sæhe * at fe * uar * ført * a brot * Þrim * notom * uar fe * brøt * ført * hæltr * æn

B    Þæir br(e) høh Þena

Det, hvad jeg siger, er sand. Skatten blev ført udenlands tre nætter før de åbnede denne høj

 

 

 

 

                                                     Or Barnes5, Maeshowe

uemuntr ræist --------

Vémund ristede [runer]

 

 

 

 

                                                      Or Barnes 6, Maeshowe

fuÞorkhniastbynu

fuÞorkhniastb[mly]

 

 

 

 

                                                    Or Barnes7, Maeshowe

otar fila ræist runar Þisar

Ottar <fila> ristede disse runer

filius = søn,  filia = datter

 

 

 

 

                                                       Or Barnes8, Maeshowe

A   ---ha -r m-r (s)--t (a)t f- -r --r f-l--t -r-(t) u(i)l sæhia f--r som (o)tr

B   orka sonr sahÞi a runom Þæim ir han rist-

A    --- er mer sagt at fé er her folgit ærit vel. Segja fair sem Oddr

B    Orkas son sagde, at han ristede disse runer

 

 

 

 

                                                     Or Barnes9, Maeshowe

ingibiorh * hin fahra * æ(n)kia

mørhk * kona * hæfer * faret * lu(t) in her mihgil oflate

arlikr

Ingeborg, den skønne enke

mange koner havde ført <lut> in her, Mikael forlad

Erling

 

 

 

 

                                                      Or Barnes10, Maeshowe

A   Þorney sarÞ

B   hælhe ræist

A   Torny (havde sex)?

B   Helge ristede [runer]

 

 

 

 

                                                      Or Barnes11, Maeshowe

a-isris

<a-isris>

 

 

 

 

                                                      Or Barnes12, Maeshowe

  -h--(n)tr ... ...--(k)

<-h--ntr---- -------k>

 

 

 

 

                                                     Or Barnes13, Maeshowe

   r-st- orm- -n y-i

<r-st-> Orm <--ny-i>

 

 

 

 

                                                     Or Barnes14, Maeshowe

iorsalamin burtu hauk Þ(æ)--------------

Jerusalemmændene brudt ind i denne høj

 

 

 

                                                      Or Barnes15, Maeshowe

--r----- -ræist runar Þesar

<--r---> ristede disse runer

 

 

 

 

                                                     Or Barnes16, Maeshowe

t arnfiÞr ræist runar Þesar son=nr stæins

Þ(u)-st  --t

<t> Arnfinn ristede disse runer, Steins søn

<Þu-st --t>

 

 

 

                                                      Or Barnes17, Maeshowe

[o=framr sih]urÞa=r sonr

ræist r[u]n[ar] Þæs(a)=r

Ofram, Sigurds søn

ristede disse runer

 

 

 

 

                                                      Or Barnes18, Maeshowe

arnfiÞr matr ræist=runar Þæsar

Arnfinn Matr ristede disse runer

 

 

 

 

                                                      Or Barnes19, Maeshowe

A   harmuntr harÞeksi ræis ru=n

B   ar

Hermund Hard<eksi> ristede runer

 

 

 

 

 

                                                       Or Barnes20, Maeshowe

A    <Þisar runar>

       rist sa maÞr * er * runstr er * fyrir

       uæstan haf

B     mæÞ * Þæiri øhse * er ate * køukr * trænilsIIsonr fyrir * sunan lant

A     Disse runer ristede manden, som er den runekundigste fra vesterud havet

B     med denne økse, som Gauk Trandills søn havde i det syd af landet

 

 

 

 

                                                     Or Barnes21,  Maeshowe

igikærÞ ir kyna ninu=æniste

Ingegerd er (den) skønneste kvinde

 

 

 

 

                                                       Or Barnes22,  Maeshowe

binitit kirÞi kros Þæna

Benedikt gjorde dette kors

 

 

 

 

                                                      Or Barnes23,  Maeshowe

 sia * høuhr * uar * fyr * laÞin : hælt=r * loÞbroka=r * syner * hænar

 Þæir uøro * huater * slit uøro * mæn * sæm Þæir uøro fyre ser

 Denne høj var bygget for Lodbrks, hendes sønner,

  de var modig, sådan er mænd, når de er for sig selv

 

 

 

 

                                                     Or Barnes24,  Maeshowe

A    iorsalafarar brutu orkøuh * lif mtsæilia ia=ris

B    ræist

A    Jerusalemfarer brudt ind Orkney højen, Hlif, Jarls houskeeper

B    ristede [runer]

 

 

 

 

                                                      Or Barnes25,  Maeshowe

utnorÞr : er fe * folhit * mikit

nordvest er der gemt en stor skat

 

 

 

 

                                                      Or Barnes26,  Maeshowe

* Þat ua=r læko er her uar fe folhket miket

det var længe siden en stor skat var gemt her

 

 

 

 

                                                       Or Barnes27,  Maeshowe

sæl er sa er fina ma Þan øuÞ hin mikla

salig er den, som finder denne stor skat

 

 

 

 

                                                      Or Barnes28,   Maeshowe

* økøn æin ba=r fe yr øuhi Þisum

Hakon bar allene denne skat ud af denne høj

 

 

 

 

                                                      Or Barnes29,   Maeshowe

simon

Simon

 

 

 

 

                                                      Or Barnes30,  Maeshowe

sih(r)[iÞr]

Sigrid

 

 

 

 

                                                     Or Barnes31,  Maeshowe

---(?)

...(?)

 

 

 

 

                                                      Or Barnes32,  Maeshowe

sihriÞ

Sigrid

 

 

 

 

                                                      Or Barnes33, Maeshowe

...(?)

...(?)

 

 

 

 

 

                                                      dragon

 

 

 

 

                                                      slynge