Runeindskrifter fra Lolland-Falster

                                                DR DKSyd1 - DR DKSyd17

                                                                  Referens:   DR 212 - DR 220

                                                                                  DR EM85,; 93 - DR EM85; 468

                                                                                      DR NOR2003;6

.

.

.

.

.

                                                        DR DKSyd1  Astrup

                                                                              Referens:  DR EM85;468

aue m(a)

Ave Ma(ria)

.

.

.

.

.

.

.

                                                                  DR DKSyd2  Sønder Kirkeby

                                                                                         Referens:  DR 220

--(-)-sur : sati : stin :

Þinsi : haft : osku--:

bruÞur : sin : ian :

--- uarÞ : tuÞr : o : ku---

Þ=u=r : u=i=k=i : r=u=n=a=R :

[Sa]sur satte denne sten efter sin broder Asgot,

[end] han blev død på Go[tland]

Thor vie (disse) runer

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    DR DKSyd3  Sædinge 

                                                                                          Referens:  DR 317

A   Þurui : kat : kauruan :

     stain : Þansi -(-) (kruk) *

B   uiar : sin : ian : han : uas :

     .--- alra * triu[kastr]

C   sutrsuia : auk : suÞrtana *

      kuaul : at : ha- af nur minum som

D   baistr : han uas

      ....sutrsuia : (-)uk *

A   Thorvi lod gøre denne sten (efter) sin mand Krog

B   han var (altid) mændenes stærkeste af alle i Sydsverige og Syddanmark

C   den bedste af nordmænd

D   han var Sydsveriges (l)ykke

.

.

.

.

.

                                                                     DR DKSyd4  Tirsted 

                                                                                           Referens: DR 216

A   osraÞr auk hiltu(-)-R

      raisÞu stain Þansi

      aft froÞa fronti sin

      sin ian han uas Þo foink

      uaiRa

B    ian han uarÞ tauÞr o suo

       ÞiauÞu auk uas furs

       i frikis ioÞi Þo aliR uikikaR

A     Asråd og Hildvig rejste denne sten efter deres frænde Frode, end han var da <foink 

       uaiRa> 

B     end han blev død i Sverige og var først Frigges led, da alle var på vikingtog

.

.

.

.

.

.

.

                                                                       DR DKSyd5  Tågerup 

                                                                                              Referens: DR 218

: austains : suniR :

: raisÞu : stain : Þansi : aft :

: sbarlu : bruÞur : sin :

: skibara : osbiarnaR :

: nafs :

Østens sønner rejste denne sten

efter deres broder Spærle,

Esbjørns Næbs skipper

 .

.

.

.

.

.

                                                                        DR DKSyd6  Dueminde

                                                                                       Referens: DR NOR2003;6

f()orkhaiastbmlR

fuÞorkhniastbmlR

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                         DR DKSyd7  Vesterborg

                                                                                               Referens: DR 214
                                                                                               latinske indskrift

ante yiu

foran <yiu>

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                               DR DKSyd8 Dannemare kirke

---- (a=k) (a=k) h

 .

.

.

.

.

.

.

.

                                                                       DR DKSyd9  Skovlænge

                                                                                              Referens: DR 213

: osrarÞr : rasÞi : stin : Þasi

: oftiR : iuta : faÞur :

: sin : harÞa : kuÞan : Þi

  akn :

Astrad rejste denne sten efter sin fader Jyde, har det godt dreng

 .

.

.

.

.

.

.

.

                                                                        DR DKSyd10 Stokkemarke

                                                                                                Referens:  DR 215

æpisko=pus * gisiko

Biskop Gisike, 1286 - 1304 i Odense

.

.

.

.

 

                                                                     DR DKSyd 11 Tillitse

                                                                                             Referens: DR 212

A  eskil : sulka : sun : let : res(a) :

     sten : Þena : eft : sialfan :

     sik * e mun * stanta * meÞ * sten *

     iftiR * uitrint * su * iaR * uan ' eskil

B   kristr * hialbi * siol * hans *

      aok * santa * migael

C   toki * risti * runaR * e(ftiR) (*) -(o)ru *

      stiubmoÞur * sina * kunu * koÞa

A   Eskil, Sulkes søn lod rejse denne sten efter sig selv.

      Altid skal stå, mens stenen lever, denne mindesskrift, som Eskil gjorde.

B   Krist og Sankt Michael hjælpe hans sjæl.

C   Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en god kvinde. 

 .

.

.

.

.

.

.

                                                                          DR DKSyd12 Bregninge 1

                                                                                                 Referens: DR 219

osa : karÞi : kubl : 

Þusi : aft : tuka :

sun : sin : auk :

tuka : haklaks :

sunaR *

Åse gjorde dette kuml efter sin søn Toke og Haglags søn Toke

.

.

.

.

.

.

.

                                                                         DR DKSyd13  Slemminge

                                                                                          Referens:  DR EM85;93

Vitr ing

 Vitring

sml:

DR 198 Køng - Fyn 9: Ingo

DR 207 Vimose - Fyn 17: Avings

.

.

.

.

.

.

.

                                                                      DR DKSyd14  Halsted skole

  --n=nbprÞi x i

< --nnbprÞi  x i >

.

.

.

.

.

.

                            

                                                                           DR DKSyd15  Søllested kirke

Runeindskrift er for beskadiget til at kunne læses og tolkes

.

.

.

.

.

.

.

                                                               DR DKSyd16   Nørre Vedby  Gammelby

A   ---+=hra=lo-Þ -...

B       rn=nia=osa

A     <+ hralo-Þ>

B     <rnniaosa>

.

.

.

.

.

.

.

                                                                         DR DKSyd17  Dyrehavegård

A   --hÞmÞrm m---uÞr*r k--Þm---ÞrÞ--r

B    --Þrr*---rnkÞ---ÞnÞr---Þ--

       meningsløse indskrift

 

 

 

 

 

                                                                         DR DKSyd18  Købelev

  hmar x is

 hammer is

[dette] er (en) hammer